W ostatnich dniach uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w szeregu działań promujących poprawne posługiwanie się językiem polskim.

 Oto one:

 1. Uczniowie klas I-III wykonywali ilustracje do wierszyka – „łamańca językowego”. Wszystkie, bardzo starannie wykonane i kolorowe rysunki, można obejrzeć na korytarzu drugiego piętra szkoły podstawowej oraz w świetlicy szkolnej.
 1. Zadaniem uczniów klas IV-VI było napisanie opowiadania o dowolnej treści zawierającego jak najwięcej wyrazów z przydzieloną głoską. Znajdują się one w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do ich przeczytania.
 1. „Mój język świadczy o mnie – wypowiadamy wojnę wulgaryzmom” – to hasło, które znalazło się na plakatach przygotowanych przez uczniów klas IV-VI. Kolorowe plakaty zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych poszczególnych klas.
  Można je obejrzeć poniżej.
 1. W świetlicy szkolnej została przygotowana ekspozycja myśli o języku.
 1. Informujemy również o odbywających się przez cały rok szkolny zajęciach świetlicowych „Cała szkoła czyta…”. Polega ona na czytaniu w świetlicy szkolnej fragmentów ulubionych książek (proponowanych przez uczniów lub wychowawczynie świetlicy).

                                                                                    Maria Sygulska
Magdalena Stefańska – Całus

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień