Na podstawie § 10 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz pisma Księdza Proboszcza Parafii Przeginia w dniach 18, 19, 20 marca 2019 r. organizowane są dla uczniów Zespołu Szkól w Przegini Rekolekcje Wielkopostne.

Organizacja zajęć w w/w dniach jest następująca: 

Uczniowie przyjeżdżają/przychodzą  na plac szkolny na godz. 8.10 i po sprawdzeniu obecności, pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do kościoła.

Po zakończonych naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają pod szkołę i pod opieką nauczycieli oczekują na autobus. Uczniowie mieszkający w pobliżu kościoła i nie korzystający z autobusu szkolnego mogą udać się po zakończonych naukach bezpośrednio do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

W wyżej wymienionych dniach świetlica jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00

Wyjazd na basen odbywa się zgodnie z planem – środa, godz. 12.45. Opiekę podczas wyjazdu na basen pełnią p. Marcin Gałka oraz p. Leszek Sępek.

Dowóz i odwóz

Klasy I – VI

 • 8.00 – odjazd z Ostrej Góry
 • 10.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

Klasy VII – VIII i III gimnazjalne

 • 9.45 – odjazd z Racławic
 • 10.10 – odjazd z Ostrej Góry
 • 11.45 – odjazd spod szkoły do Racławic
 • 12.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Poniedziałek:

 • 9:35-10:40

Wtorek:

 • 9:35-11:25
 • 13:20-15:05

Środa:

 • 8:45-15:05

Czwartek:

 • 8:45-13:20
 • 13:30-14:20

Piątek:

 • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień