KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ” IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

Zapraszamy uczniów klas I-III do wykonania kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).

Kartki Szkolna Komisja Konkursowa oceni w dwóch kategoriach:

A. kartka wykonana samodzielnie

B. kartka wykonana we współpracy z rodzicem

w następujących grupach wiekowych:

a. grupa wiekowa uczniowie klas I SP,

b. grupa wiekowa uczniowie klas II SP,

c. grupa wiekowa uczniowie klas III SP

Kryteria brane pod uwagę:

a. samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie),

b. pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne),

c. estetyka wykonania,

d. zgodność z tematem („Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”)

Kartki, z osobno dołączoną metryczką (A – kartka samodzielnie wykonana, B – kartka wykonana z rodzicem; twoje imię, wiek; adres twojej szkoły, imię i nazwisko twojego nauczyciela oraz ZGODĘ RODZICA – pobierz ZGODA-RODZICÓW  ) przyjmujemy na świetlicy szkolnej do 21 grudnia 2019.

Organizator Fundacja Dbam o Swój Z@sięg przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, a zwycięskie prace plastyczne zostaną wydane w formie kartek bożonarodzeniowych w październiku 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs zorganizowany przez Fundację Dbam o Swój Z@sięg w ramach projektu

Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj!”

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.30 do Przegini
● 15.10 do Racławic
● 15.30 do Przegini
Piątek:
● 13.30 do Przegini
● 14.10 do Racławic
● 14.30 do Przegini

Poniedziałek:

  • 9:35-10:40

Wtorek:

  • 9:35-11:25
  • 13:20-15:05

Środa:

  • 8:45-15:05

Czwartek:

  • 8:45-13:20
  • 13:30-14:20

Piątek:

  • 9:35-10:40
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień