Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej!

Projekt unijny, pierwszy tego typu w naszej gminie!

Nasza szkoła realizuje projekt unijny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu wniosków 2018r.

Jest to pierwszy projekt tego typu realizowany na terenie naszej gminy.

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej stanowi dodatkowe źródło finansowania działań w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu unijnego szerzej znanego pod nazwą Erasmus+.

Projekt został przygotowany w celu poprawy jakości pracy placówki oświatowej dzięki umożliwieniu kadrze szkolnej, zainteresowanej podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, udziału w zagranicznych szkoleniach i zdobycia doświadczeń w wymiarze międzynarodowym.

Przyznane dofinansowanie: 89 439,34 (PLN).

Realizacja projektu w Zespole Szkół w Przegini, zatytułowanego „Step by step closer to Europe” („Z każdym krokiem bliżej Europy”) obejmuje 24 miesiące, od listopada 2018r. do października 2020r.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2018-2020 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić 7 mobilności zagranicznych w ciągu najbliższych miesięcy tego roku szkolnego. Nauczyciele biorący udział w projekcie wyjadą na szkolenia metodyczne i językowe do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (Oxford i Brighton).

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień