Zapraszam uczniów klas IV VII na pierwszą tegoroczną edycję konkursu „Rachmistrz”, która odbędzie się dania 25 października 2017 r. na 7 lekcji w sali 27.

Proszę o zapoznanie si e z nieco zmienionym regulaminem konkursu.

Zofia Kondratowicz

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

 RACHMISTRZ 2017/2018

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VII.
 2. Konkurs odbywa się w ostatnią środę danego miesiąca począwszy od października 2017r. do maja 2018r. – dopuszcza się zmianę terminu ze względu na organizację zajęć lub inne nie przewidziane wydarzenia – informacja ukaże się na  stronie internetowej SP i na tablicach ogłoszeń w szkole).
 3. Każda edycja konkursu trwa 40 minut.
 4. Konkurs obejmować będzie zadania wymagające sprawności rachunkowej i stopień trudności zadań będzie wzrastał co dwa miesiące tzn:
 • Październik i listopad –  działania sposobem pisemnym – dodawanie i odejmowanie;
 • Grudzień i styczeń – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie;
 • Luty i marzec – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie;
 • Kwiecień, maj – działania sposobem pisemnym – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie oraz obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem zasad kolejności wykonywania działań.
 1. Do konkursu można przystąpić w dowolnym momencie.
 2. 6. Uczestnicy przynoszą ze sobą jedynie przybory do pisania.
 3. Uczestnik za poprawne rozwiązanie otrzymuje punkt (+1), natomiast za błędną odpowiedź traci punkt (-1). Po zsumowaniu punktów wyłoniony zostanie zwycięzca miesiąca, a po zsumowaniu punktów z kolejnych edycji wyłoniony zostanie „Rachmistrz Roku”.
 4. Nieobecność nie dyskwalifikuje uczestnika.
 5. Rachmistrz Roku zostanie wyłoniony na podstawie średniej punktów poszczególnych edycji. Warunkiem jest udział w co najmniej 75% testów tzn. minimum sześć razy w ciągu roku szkolnego.
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.50 – 12.35
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20
Autobus

Codziennie rano:
● 7.30 Racławice od oczyszczalni
● 7.45 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)
 
Po południu:
Od PON do CZW:
● 13.40 do Przegini
● 15.30 do Racławic
● 15.50 do Przegini
Piątek:
● 13.40 do Przegini
● 14.15 do Racławic
● 14.35 do Przegini

Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień