Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Przegini
w roku szkolnym 2016/2017

1. Rafał Kania – przewodniczący

2. Izabela Roś – zastępca przewodniczącego

3. Anna Pęgiel-Karcz

4. Adam Solecki

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Przegini informuje, że w roku szkolnym 2016/2017 na zebraniu wraz z przewodniczącymi klas została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 45 zł, przy czym za trzecie, czwarte i kolejne dziecko kwota ta wynosi po 30 zł. Zwracamy się z prośbą jak w roku wcześniejszym o liczne wpłaty.

Pieniądze można wpłacać do przedstawicieli Rady Rodziców, wychowawców klas oraz na konto Rady:

Bank Spółdzielczy w Przegini
57858900060151000017200002

W tytule przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

Prosimy o wpłaty do 22 grudnia 2016r.

Serdecznie z góry dziękujemy.


 

Przeginia 29 września 2016r.

 SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini pragnie serdecznie podziękować wszystkim rodzicom naszych pociech za pomoc i wsparcie w zeszłym roku szkolnym 2015/2016 a w szczególności za wpłaty ustalonej kwoty na Radę Rodziców.

Dochód:

 • za rok szkolny 2015/2016  4165,03zł
 • wpłaty na Komitet Rodzicielski  (156 wpłat)  6895,00zł
 • zwrot ubezpieczenia   1467,00zł
 • wpłaty za automat  985,70zł

Razem: 13512,73

Wydatki:

 • imprezy okolicznościowe   621,56
 • paczki, zabawy, Dzień Dziecka   4312,46zł
 • dofinansowanie   1284,00zł
 • nagrody  1290,00zł
 • wyjazdy na konkursy   995,00zł

Razem   8503,02

 

Pozostało: 5009,71

 

PIKNIK

Kwota uzyskana:  4179,02zł

zakupiono:

mikrofony 2 szt. 858,00zł

aparat fotograficzny z akcesoriami  653,98zł

laptop   1199,99zł

drukarka  699,00zł

Razem   3410,97

Kwota pozostała na rok 2016/2017  to   768,05zł

 

                                                                                                                           Z podziękowaniami
Rada Rodziców.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
 1. 9:40-11:00
 2. 11:30-12:30
Czwartek:
 1. 11:00-12:10
Piątek:
 1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień