Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą – nauczać. Mark Twain

        14 października już od ponad trzydziestu lat obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany także Dniem Nauczyciela. Również i w tym roku staraliśmy się go obchodzić hucznie. Program artystyczny przygotował opiekun Samorządu Uczniowskiego pan Marcin Gałka wraz z uczniami klasy VI.  Mogliśmy zatem przyjrzeć się z bliska różnym typom uczniów egzystujących w szkolnych murach oraz nauczycieli, którzy starają się przekazywać swoją wiedzę, czasem i w zadziwiający sposób. Z pewnością było to spojrzenie zabawne, wywołujące uśmiech na naszych twarzach… czytaj dalej

**********************************

Rajd Geologiczny

IMG_5540W dniach: 9-10 października 2014r. odbył się Rajd Geologiczny “w Jaskiniowej Dolinie” Łazy 2014, którego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z bogactwem geologicznym okolic Krakowa, budowanie patriotyzmu lokalnego, poznawanie osobliwości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenu gminy, kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, wdrażanie do zdrowego spędzania wolnego czasu oraz profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom… czytaj dalej

**********************************

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

„Po polsku o historii”

 W tym roku odbyła się II edycja Konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Panteon Narodowy”. Przystąpiła do niego i nasza szkoła… czytaj dalej

**********************************

Wybory do Rady Uczniowskiej

Szkoły Podstawowej  w Przegini

w roku szkolnym 2014/2015

18 września 2014 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego…. czytaj dalej

**********************************

DRODZY RODZICE!

 Podręczniki do języka angielskiego dla klasy V (Today 2)

oraz

 obowiązkowe repetytorium szóstoklasisty dla klasy IV i V

będą do nabycia bezpośrednio od księgarni na terenie szkoły, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami:

 PONIEDZIAŁEK, w godzinach 11.00 – 13.00

 Ceny:

– repetytorium – 28zł

– książka – 34zł

– ćwiczenia – 34zł

 Książki i ćwiczenia dla klasy IV będą dosłane w późniejszym terminie (szczegóły – p. Kochanik) 

**********************************

Klasa IV była na meczu MŚ w siatkówce

1

Więcej zdjęć tu…

**********************************

Program

Wyprawka Szkolna 2014

Informujemy, że w ramach corocznej akcji “WYPRAWKA SZKOLNA” można już pobierać do wypełnienia druki wniosków.  Dostępne są w sekretariacie szkoły do 4 IX 2014r. (czwartek).

Wysokość pomocy wynosi:

do 225 zł – dla ucznia klasy II-III szkoły podstawowej,

do 325 zł – dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej.

 Wyprawka przysługuje, gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 539 złotych netto.

 

**********************************

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Przyjazd uczniów z Przegini (7:40 odjazd z pierwszego przystanku)

Przyjazd uczniów z Czubrowic i Racławic (Autobus ma planowany odjazd o 7:30 z pierwszego przystanku w Racławicach i zabiera wszystkich uczniów po drodze. Jest tylko jeden kurs dla uczniów Racławic i Czubrowic.)

Zbiórka uczniów dochodzących do szkoły.

 

Zbiórka w szkole ok. 7:50, sprawdzenie obecności i pod opieką wychowawców przejście do Kościoła w Przegini na Mszę Świętą (8:00).

Powrót po Mszy Świętej pod opieką wychowawców do szkoły.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego  na sali gimnastycznej, spotkanie z wychowawcą w klasach.

Powrót do domu ok. 10:15 uczniowie z Przegini,

10:30 uczniowie z Racławic i Czubrowic (jeden kurs autobusowy).

 Zapraszamy

**********************************

UWAGA!!!

Nowe podręczniki, ćwiczenia i repetytorium do sprawdzianu do języka angielskiego obowiązujące na rok szkolny 2014/15 dla klasy czwartej i piątej będą do nabycia na terenie szkoły bezpośrednio od księgarni. Przy dużym zainteresowaniu księgarnia udziela 20% rabatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy we wrześniu, w pierwszym tygodniu nauki. Dokładną datę podamy pod koniec sierpnia.

**********************************

UWAGA!

Podręczniki do klas pierwszych szkoły podstawowej na rok 2014/2015 zostaną zakupione przez szkołę. Odbiór podręczników możliwy będzie we wrześniu 2014r.

Zestaw podręczników pozostałych klas będzie wywieszony na drzwiach szkoły. Można również pobrać zestaw ze strony internetowej szkoły: Zakładka “Podręczniki” (u góry po lewej stronie).

**********************************

przyj swiat dzieckaAkcja „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” zakończona!

Samorząd Uczniowski nawiązał współpracę z Fundacją Przyjazny Świat Dziecka i zgłosił dzieci i młodzież do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”.
W czerwcu akcja została zakończona i podsumowana. Uczniowie z Zespołu Szkół zebrali  430 kg makulatury. Uczestnicy otrzymali dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji.

 

Bartłomiej Pabisek kl.VI
Hubert Baran kl.V
Krystian Hrabia kl.IIIB
Patryk Hrabia kl.II

Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej makulatury zostali również zgłoszeni do udziału w ogólnopolskim losowaniu odtwarzaczy mp3.

Maria Sygulska

**********************************

Szukamy “Chomika Europejskiego”DSCF3293

Uczniowie naszego Zespołu Szkół wzięli udział w warsztatach na temat:
zagrożonych gatunków – Chomik europejski.

Warsztaty odbyły się w IV LO w Olkuszu.
Wzięli w nich udział chętni uczniowie z klasy VI Szkoły Podstawowej, oraz z klas pierwszych a i b Gimnazjum.
Warsztaty  prowadziła p. dr Magdalena Hędrzak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Tematem bardzo ciekawej prezentacji był:

Chomik europejski – nieznany mieszkaniec małopolskich pól. czytaj dalej…

**********************************

IMG_5323

„Trzy godzinki dla rodzinki”

W niedzielne popołudnie 15 czerwca, teren wokół Zespołu Szkół w Przegini był pełen gwaru i dobrej zabawy. Odbywał się bowiem, Dzień Otwarty Szkoły: „Trzy godzinki dla rodzinki”. czytaj dalej…

**********************************

UWAGA!

27 czerwca (piątek) o godz.18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas szóstych.

Na spotkaniu można będzie uzyskać  informacje dotyczące I  klasy gimnazjalnej  z poszerzonym programem  JĘZYKA NIEMIECKIEGO.

W klasie tej oferujemy naukę języka niemieckiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

To klasa DSD, ktόra przygotowuje uczniόw do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD I.

**********************************

UWAGA!

 

Zakończenie  Roku Szkolnego 2013/2014

odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek)

Organizacja uroczystości:

8:00 Msza Św.

9:15 Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 oraz Gala Nagród  w sali gimnastycznej, a następnie rozdanie świadectw w poszczególnych w klasach.

**********************************

Zielona szkoła ,złoty piasek i  błękitne niebo

To była od początku udana wyprawa…… Zielona szkoła w Świnoujściu od 31maja do 8 czerwca 2014r. obfitowała w ogrom atrakcji i emocji, a zaczęło się już w pociągu relacji Kraków-Świnoujście, w którym noc minęła  bez zmrużenia oka, ale za to w “przyjemnym” dla ucha hałasie i gwarze.

Potem było już tylko lepiej…….. czytaj dalej…

**********************************

UWAGA!

20 czerwca 2014r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie w tym dniu mogą wziąć udział w zajęciach świetlicowych organizowanych w szkole.

**********************************

Informacja dot. Wyprawki szkolnej na rok szkolny 2014/2015

men   Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.   W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: • słabowidzących, • niesłyszących, • słabosłyszących, • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych. Ważne W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie: • słabosłyszący, • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Ważne W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnychOznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

**********************************

„STULECIE WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ”

28 maja 2014r  w naszej szkole już po raz VII odbył się Szkolny Konkurs Historyczny. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI, których łącznie zgłosiło się 27. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było  „STULECIE WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ”. czytaj dalej…

**********************************

Harmonogram Dnia Otwartego

,,Trzy godzinki dla rodzinki” 

Harmonogram Dnia Otwartego

**********************************

20140527_191037Wycieczka do Rabki

W dniu 26 maja 2014r. o godzinie 8.00 razem z całą klasą V  i wychowawczynią panią Mariolą Zając i panią Marią Sygulską, która uczy nas języka polskiego pojechaliśmy do Skawy koło Rabki. czytaj dalej…

**********************************

Konkurs plastyczny: “Wiatr i woda”20140525_152229-1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Ekologia i Żagle ogłosiły konkurs plastyczny „Wiatr i Woda” w Krakowie. W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć reprezentantów naszej szkoły. czytaj dalej…

**********************************

DSC0012729 maja 2014 roku uczniowie klas drugich  uczestniczyli w wycieczce do Opery Krakowskiej. Mieli przyjemność obejrzeć  piękny spektakl  pt.,, Mały Lord”.  czytaj dalej…

**********************************

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Przegini zapraszają do wspólnej zabawy w dniu 15 czerwca 2014 roku.

Rozpoczęcie o godzinie 15:00. 

Więcej informacji na plakacie.

Plakat

**********************************

I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej28

już za nami!

22 maja sala gimnastyczna w naszej szkole stała się areną dla młodych, ambitnych i utalentowanych wokalistów z pięciu szkół naszej gminy: Szkoły Podstawowej w Sąspowie, Szkoły Podstawowej w Racławicach, Szkoły Podstawowej w Czubrowicach, Zespołu Szkół w Jerzmanowicach oraz gospodarzy –  Zespołu Szkół w Przegini. czytaj dalej…

**********************************

KONKURS NA PLAKATUE1

„10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ”

ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W ubiegłym tygodniu komisja oceniła prace uczniów zgłoszone do konkursu promującego 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Wybór był niezwykle trudny – wszystkie prace były bardzo pomysłowe. Przyjmując jako główne kryteria zgodność z tematem, przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie odnośnie tworzenia plakatu, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetykę wykonania komisja konkursowa wyłoniła I miejsca w dwóch kategoriach wiekowych oraz przyznała wyróżnienia. czytaj dalej…

**********************************

IMG_5157W dniach: 13-14 maja 2014r. odbył się III Gminny Rajd Historyczno- Przyrodniczy: “Z archeologią za pan brat… Łazy 2014” , zorganizowany przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze “OSTANIEC” w Jerzmanowicach, którego celem było zapoznanie dzieci i młodzieży z dziejami prehistorycznymi naszej gminy… czytaj dalej…

**********************************

Mistrzostwa w halowej piłce nożnej dziewczątIMG_3119

W dniu 13.05.2014r. odbyły się Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w halowej piłce nożnej dziewcząt. Do rozgrywek zgłosiło się 4 drużyny: klasa IIIb, IV,V, VI. Drużyny grały systemem “każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich meczy wyłoniono zwycięzcę turnieju, którym została klasa VI. czytaj dalej…

**********************************

ZEBRANIE Z RODZICAMI !!!

Zapraszamy na zebranie

w dniu 20 maja 2014 r. (wtorek) o godzinie 17:00.

**********************************

DSCF2923

Zlot Nietoperzy

Reprezentację naszej szkoły stanowili przedstawiciele każdej ze starszych klas. I tak w drużynie klasy IV „Zgrane nietoperze” znaleźli się: Zuzanna Dębska, Maria Hućko, Kamil Bigaj oraz Piotr Pączek. Klasę V i grupę o nazwie „Jastrzębie” reprezentowali: Katarzyna Kościelniak, Aleksandra Piekarz, Eryk Jastrzębski oraz Mateusz Baran. czytaj dalej…

**********************************

Światowy Dzień KsiążkiDSCN0585

23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Od kilku lat jest obchodzony również w Polsce. Nasza szkoła postanowiła uczcić go przygotowując inscenizację pod znaczącym tytułem „Książka przed sądem” czytaj dalej…

**********************************

Uczniowie z transparentemOgólnopolski konkurs czytelniczy

Klasy II i III uczestniczyły w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Książka – przyjaciel prawdziwy”. Do 20 marca uczniowie poznawali losy bohaterów książki „Solilandia – Wyprawa do kryształowej groty”. Po przeczytaniu książki, na zajęciach omówiono wartości jakimi kierowali się bohaterowie (prawdomówność, uczciwość, przyjaźń i miłość, mądrość i rozsądek, odpowiedzialność i jej brak). Następnie odbyły się eliminacje klasowe, w których uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością książki. Z każdej klasy wyłoniono trzyosobową drużynę, która wzięła udział w eliminacjach szkolnych czytaj dalej…

**********************************

UE1KONKURS NA PLAKAT!!!

Jak wiemy w tym roku, 1 maja mija 10 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Tematem konkursu jest przedstawienie korzyści jakie daje udział naszego kraju w Unii Europejskiej np: zmiany jakie zaszły w naszej okolicy, województwie dzięki dotacjom unijnym – nowe ścieżki rowerowe, ulice, obiekty, boiska szkolne, korzyści jakie daje możliwość swobodnego podróżowania po krajach unijnych, wymiana kulturalna czy naukowa pomiędzy szkołami z różnych krajów Unii Europejskiej itp. czytaj dalej…

**********************************

alleluja

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnym gronie życzą Państwu nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Przegini

**********************************

Gmina Jerzmanowice-Przeginia ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem:

„Jestem Twoim przyjacielem, potrzebuję tak niewiele.” Konkurs dotyczy fotografii zwierząt (jeżeli na zdjęciu będzie uczeń, to rodzice/prawni opiekunowie muszą wypełnić zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka). Informacje, które powinny być zawarte to : -Imię i nazwisko -klasa -szkoła Każdy zainteresowany uczeń może przesłać tylko jedno zdjęcie do 24 kwietnia 2014r.  na adres: rkaczmarczyk@jerzmanowice-przeginia.pl Do pobrania: Oświadczenie

**********************************

Tradycją w naszej szkole staje się obchodzenie Dnia Liczby Pi – święta obchodzonego corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych (lokalnie w Polsce). Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data „14 marca” zapisywana jest w USA jako „3.14”.  W tym dniu również w naszej szkole królowała Matematyka. WSZYSCY  uczniowie Zespołu Szkół w Przegini (od klasy IV Szkoły Podstawowej do klasy III Gimnazjum), którzy byli w tym dniu obecni w szkole, wzięli udział w konkursie matematycznym “Rachmistrz”. czytaj dalej…

**********************************

konkurs ang

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Przegini organizuje I KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO„WE ARE THE WORLD” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2013/2014

Regulamin do pobrania

**********************************

Nasza szkoła organizuje

I MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ W PRZEGINI – 2014.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin festiwalu

Karta Zgłoszenia Szkoły do festiwalu

Karta Zgłoszenia Uczestnika do festiwalu Tabela oceniania dla jury

**********************************

UWAGA!!!

W dniu 1 kwietnia 2014r (wtorek) uczniowie klasy szóstej piszą Sprawdzian 2014, w związku z czym uczniowie klas  I-V Szkoły Podstawowej nie mają w tym dniu zajęć lekcyjnych (nie przychodzą do szkoły).

**********************************

           21 marca świętowaliśmy nadejście wiosny. Na nową salę gimnastyczną Pani Wiosna wkroczyła na sportowo. Swą kondycję poprawiali w ten dzień nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, ale także nauczyciele. Chłopcy z klasy IV Szkoły Podstawowej zagrali „ na rozgrzewkę” mecz piłki nożnej z nauczycielami. Okazało się, że dorośli całkiem nieźle sobie radzą. Wygrali!!

            W ramach międzyszkolnej współpracy na sportowe powitanie wiosny zaprosiliśmy  nauczycieli wraz z uczniami z IV LO w Olkuszu. Rozegraliśmy z nimi mecze piłki nożnej i ręcznej.

            Najpierw chłopcy z obu szkół zagrali w piłkę nożną „mecz przyjaźni”. Drużyny były mieszane, t.zn. w każdej z nich znajdowali się zawodnicy z Przegini i Olkusza. Zakończył się on remisem.

Później rozegraliśmy jeszcze sześć meczów. W piłkę nożną przeginianki wygrały z olkuszankami, a przeginiacy wygrali z olkuszanami. W piłkę ręczną, niestety, lepsi okazali się zawodnicy IV LO.

            Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz, w którym rywalizowali nauczyciele. Kapitanami drużyn  byli dyrektorzy- pan Robert Luty i pan Piotr Grojec. W piłkę nożną nie poszło najlepiej „belfrom” z Przegini, ale za to w ręczną odnieśli wspaniałe zwycięstwo.

           Na zakończenie Dnia Wiosny dyrektor naszej szkoły podziękował zawodnikom z Olkusza za rozegrane mecze. Dyrektor IV LO zaprosił nas na rewanż.

**********************************

Zużyte baterie, tonery, porysowane płyty CD, wyczerpane akumulatory, spalone świetlówki? Zepsuty odkurzacz, pralka, telewizor, lodówka, radio, Mp3 i inne elektrodpady? Macie problem, co z tym zrobić?       Nic prostszego… Rodzicu, uczniu!

Elektrośmieci – przynieś, przywieź

 z mieszkania do punktu zbierania!

KIEDY? GDZIE?

     – 27 marca, godz. 17.00 

(składowanie w budynku szkoły, szatnie po stronie szkoły podstawowej)

  – 28 marca, godz. 13.00

(składowanie bezpośrednio na samochód odbiorcy)

Pamiętaj!

Im więcej zbierzemy, tym większa szansa na wygraną! Dziękujemy za ekspresowe wypełnienie pojemników zużytymi bateriami i płytami. Przypominamy, że baterie i płyty CD zbieramy cały czas, do końca akcji.

**********************************

P1020251Jak co roku o tej porze przyszła do nas wiosna. Uczniowie klasy II b powitali ją uroczystym apelem wystawionym 20 marca dla swoich Rodziców, a 21 marca dla klas I – III. W pięknej, wiosennej scenografii rozpoczęli przedstawienie słowami: „Czym powitać cię wiosenko, gdy zielona wracasz znów. Chyba tańcem i piosenką, bo to milsze jest od słów.” czytaj dalej…

**********************************

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje 2014 W dniach 17, 18, 19 marzec 2014 roku  odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini. W tych dniach organizacja zajęć będzie następująca: Lekcja pierwsza według planu zajęć. Klasy II b, III b – przychodzą do szkoły na 8.40 w tych dniach i nie mają lekcji po Rekolekcjach. Klasa VI – lekcje: pn – j. polski, IIgr. – j. ang. wt – matem., śr. – j. polski. Na godzinę 9.00 uczniowie z nauczycielem udają się do kościoła na NAUKI REKOLEKCYJNE. Po zakończonej Mszy Świętej uczniowie wracają do szkoły. Dla osób uczęszczających na obiady – posiłek będzie przygotowany na godzinę 10:30. Uczniom będzie zapewniony odwóz zgodny z poniższym harmonogramem. Dojazdy autobusu szkolnego po zakończonych lekcjach:

10:50 Szkoła Podstawowa w Przegini
12:30 Gimnazjum Przeginia klasy 3a,3b,3c, 2b
12:40 Gimnazjum Racławice klasy 3a,3b,3c, 2b
13:00 Gimnazjum Przeginia klasy 2a, 1a, 1b
13:10 Gimnazjum Racławice klasy 2a, 1a, 1b

**********************************

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie

w dniu 18 marca 2014 roku o godzinie 17:00.

**********************************

Mamy Mistrza Ortografii !

                Dnia 5 marca w naszej szkole odbył się finał Gminnego Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia.  Do konkursu, po przejściu szkolnych eliminacji , przystąpiło 31 uczniów ze szkół podstawowych naszej gminy. Było nam niezwykle miło gościć u siebie młodych pretendentów do tytułu Mistrza ze szkół w Jerzmanowicach, Gotkowicach, Sąspowie, Racławicach oraz Czubrowicach. czytaj dalej…

**********************************

 OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  CZYTELNICZY

Uczniowie klas II i III szkoły podstawowej biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym pt. „ Książka – przyjaciel prawdziwy.” Każda klasa rozpoczyna udział w konkursie od głośnego czytania książki Beaty Kołodziej „Solilandia – Wyprawa do Kryształowej Groty.” czytaj dalej…

**********************************

DSC_0043g   Chociaż  wiosna tuż, tuż, to nadal z uśmiechem  i wzruszeniem wspominamy Dzień Babci i Dziadka, który 24 stycznia 2014 roku uroczyście odbył się w naszej szkole. czytaj dalej…

**********************************

O tym, jak bardzo swoje mamy kochają szczególnie najmłodsze dzieci, mogliśmy się przekonać ostatnio w czasie konkursu recytatorskiego zorganizowanego w naszej szkole. To właśnie Mama była bohaterem dzieł recytowanych przez uczniów klas II oraz III. czytaj dalej…

**********************************

Zielona Szkoła w naszej placówce organizowana jest po raz kolejny po kilkuletniej przerwie. Na wyjazd do Świnoujścia  pod koniec maja zgłosiło się 26 chętnych uczniów z klas IV-VI. Informacje na temat miejscowości docelowej wycieczki znajdziecie m.in. tutaj Poniżej znajdziecie linki do dokumentów do pobrania (regulamin, podstawowe informacje, deklaracja rodziców, ramowy program). Prosimy uczniów – uczestników oraz ich rodziców o zapoznanie się z materiałami. Rodzice uczestników Zielonej Szkoły proszeni są o obowiązkową obecność na marcowym zebraniu w szkole. Deklarację rodziców (zgodę na wyjazd dziecka oraz informacje o stanie zdrowia) prosimy pobrać, wydrukować, uzupełnić i przynieść na zebranie. Wszelkich informacji na temat wyjazdu udzielają organizatorzy – p. Klaudia Niedźwiedź oraz p. Agnieszka Kochanik czytaj dalej…

**********************************

Gminne Dyktando o Pióro Wójta  Gminy Jerzmanowice-Przeginia

CELE KONKURSU: – wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania zasad ortograficznych, – propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski, – zintegrowanie środowiska lokalnego wokół działań na rzecz edukacji, – doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, czytaj dalej…

**********************************

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu ekologicznego „Czysta Małopolska”. Projekt dotyczy selektywnego gospodarowania odpadami. W ramach realizacji zadań projektu zostały ustawione na szkolnych korytarzach pojemniki do segregacji  śmieci, zostanie też przeprowadzony cykl zajęć poświęconych segregowaniu odpadów. Już teraz uczniów naszej szkoły zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Ekodzieci zbierają elektrośmieci i inne odpady  czytaj dalej…

**********************************

 Stan  czytelnictwa za I półrocze 

Najlepiej czytająca klasa to IIIb

II miejsce zajmuje klasa IIIa

III miejsce  klasy IIa i IV

czytaj dalej…

**********************************

Pasowanie na czytelnikaDSC00807

Pasowanie  na  czytelnika  to  oficjalne  przyjęcie  uczniów klasy I do  grona  czytelników. Organizowane  co  roku,  weszło  na  stałe  do  kalendarza  szkolnych  wydarzeń.  Odbywa  się  zawsze  po  pierwszym  półroczu. Tegoroczna  impreza  miała miejsce  30  stycznia  2014  roku  w  bibliotece  szkolnej.  czytaj dalej….

**********************************

Jak karnawał – to zabawa!

DSC00787   Dnia 28.01.2014 w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Zabawę rozpoczęły jasełka przygotowane przez klasę 4 pod opieką ks. Dariusza Nowaka. W przedstawieniu  wystąpili m.in. diabeł, pasterze, anioł, Józef i Maria, Trzej Królowie, Herod, śmierć. Po jasełkach  udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie rozpoczęły się tańce…  czytaj dalej…

**********************************

Ferie

**********************************

Podsumowanie I semestru 2013/2014 

Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu ze średnią ocen co najmniej 4,75 i zachowaniem wzorowym lub bardzo dobrym:

 Maciej Roś klasa IV

Kamil Bigaj klasa IV

Zuzanna Dębska klasa IV

Maria Hućko klasa IV

Mateusz Gwizdała klasa IV

Miłosz Krawczyk klasa V

Klaudia Kućmierz klasa V

Weronika Mistela klasa V

Aleksandra Rogozik klasa V

Aleksandra Piekarz klasa V

Katarzyna Krzystanek klasa VI

Kamila Skowrońska klasa VI

Karolina Baranik klasa VI 

GRATULUJEMY !!!

**********************************

nakretki

**********************************

Pokaz edukacyjny – ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna”

20140121_084300 Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jak mają radzić sobie w świecie. Dlatego warto, aby odbyły tę dodatkową lekcję -lekcję ratowania życia… 21 stycznia 2014r. odbyły się pokazowe zajęcia edukacyjne pod hasłem: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. czytaj dalej…

**********************************

Pożyteczne zbieractwonakręć się!

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielkiej akcji zbierania plastikowych zakrętek. Pomagaliśmy 6-letniej Kornelii Guzik, której potrzebne jest właściwe leczenie i rehabilitacja.

Więcej o akcji na stronie Samorządu Uczniowskiego…

**********************************

AKCJA „GÓRA GROSZA”

ZAKOŃCZONA

W ramach akcji “Góra grosza” uczniowie Szkoły Podstawowej  zebrali niespełna  300 zł.

Więcej informacji na temat zbiórki na stronie Samorządu Uczniowskiego.

**********************************

Zabawa choinkowa odbędzie się 28.01.2014 (wtorek)

Klasy I-III w godz. 1600– 1800

Klasy IV-VI w godz. 1600-1900

**********************************

UWAGA! 

Zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 21.01.2014 (wtorek) o godz. 1700

**********************************

Szanowni Państwo!

Nadchodzi okres rozliczenia podatku PIT.

Prosimy o przekazanie 1% podatku na naszą szkołę.

Na zamieszczonej wizytówce znajdują się wszystkie potrzebne informacje.

Wspierając szkołę robimy coś dobrego dla dzieci.

sp_1 sp_2

**********************************

images

**********************************

DSCN1008

Nie lada zadanie miało jury, aby rozstrzygnąć konkurs na ozdobę świąteczną zorganizowany przez nauczycielkę plastyki p. M Zając i opiekunki Samorządu Uczniowskiego. Prace były bardzo ciekawe, niektóre niezwykle oryginalne i pomysłowe. czytaj dalej…

**********************************

Refleksja, wzruszenie i chwile zabawy. Niedawno wszedł na ekrany kin film Marcina Głowackiego pt. „Mój biegun”.  Uczniowie klas V i VI również chcieli go zobaczyć. W przedświątecznym tygodniu pojechaliśmy do krakowskiej Bonarki na seans. czytaj dalej…

**********************************

SEZON NARCIARSKI ZAINAUGUROWANY !!!

We wtorek, 17 grudnia dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły został zorganizowany wyjazd na wycieczkę narciarską do Białki Tatrzańskiej. Warunki narciarskie były idealne, słońce, śnieg i dobrze przygotowane stoki sprawiły, że zmęczenie nie przeszkodziło szusować  po trasach przez sześć godzin. Dla informacji, Mistrzostwa Gminy Jerzmanowice-Przeginia w Narciarstwie Alpejskim coraz bliżej…,szykujcie sprzęt i formę  :-) Zapraszamy do galerii zdjęć.

 Marcin Gałka

**********************************

KONKURS NA BOŻONARODZENIOWE ŻYCZENIA

W JĘZYKU ANGIELSKIM ROZSTRZYGNIĘTY!!!

choinkaThanks God it’s Christmas!

We wish you all the best.

Merry Christmas

and a Happy New Year …

czytaj dalej…

*************************************************************************

VI Edycja Konkursu Świątecznego w DHL Express Poland 

        DSCN0989 Uczennica klasy V – Wiktoria Zając brała udział w konkursie plastycznym organizowanym przez firmę DHL Express Poland. czytaj dalej….

**********************************

         DSCN095813 grudnia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie odbył się pokonkursowy wernisaż wystawy „Dom i ogród moich marzeń”, którego organizatorami byli Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Stowarzyszenie Architektów Polskich. czytaj dalej… 

**********************************

„Teatr to aktywna refleksja człowieka nad samym sobą” – według słów Novalisa. Biorąc to motto pod uwagę udaliśmy się na spektakl Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Klasy IV oraz VI wraz opiekunami wybrały się na przedstawienie „Władca wiedzy” do Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.   czytaj dalej…

**********************************

    Zeszłotygodniowe zebranie z rodzicami było również okazją do spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia.  Przeprowadzono na nim pogadankę na temat szkodliwości azbestu i sposobów jego pozbycia się z domowych budynków.   czytaj dalej…

**********************************

Powalczmy o plac zabaw!!!

Szanowni Państwo. Prosimy o wsparcie. Walczymy o plac zabaw dla dzieci

w Przegini. Jak to zrobić?

1. Wchodzimy na stronę

http://www.plebiscyt.novumedukacja.pl/

2. Wchodzimy w zakładkę szkoła.

3. Szukamy Zespół Szkół w Przegini, Szkoła Podstawowa w Przegini i głosujemy.

**********************************

cuder8miniProgram profilaktyczny CUDER

        Nazwa programu jest połączeniem pierwszych liter sfer, które mają istotny wpływ na życie  i postępowanie człowieka:  Ciało, Umysł, Duch, Emocje, Rozum. Jest on  adresowany do dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej, a więc do młodych ludzi rozpoczynających poszukiwania siebie.  czytaj dalej…

**********************************

Festiwal archeologiczny:

Kultura Jerzmanowicka – Archeologia wokół mnie

          26 listopada uczniowie naszej  szkoły uczestniczyli w „Jurajskim Festiwalu Archeologicznym”, który odbył się w  Urzędzie Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Kultura jerzmanowicka to kultura z kręgu kultur ostrzy liściowatych występującego w górnym paleolicie w Polsce, na Ukrainie i Morawach. Nazwa kultury jerzmanowickiej związana jest z eponimiczną jaskinią Nietoperzową w Jerzmanowicach koło Ojcowa.      czytaj dalej… Zapraszamy do galerii zdjęć.

**********************************

ZEBRANIE Z RODZICAMI

WTOREK (26.11.2013)

Godz.17.00- spotkanie dla rodziców z przedstawicielem Urzędu Gminy Jerzmanowice- Przeginia- dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest (na sali gimnastycznej).

**********************************

VII edycja Dnia Edukacji Architektonicznej

      Dnia 15 listopada 2013r gościła w naszej szkole p. architekt Joanna Baranek- Stach, która przeprowadziła prelekcję dla uczniów klas III poświęconą architekturze i otaczającej nas przestrzeni.  czytaj dalej…

**********************************

ROCZNICA  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

      13 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy VI pod okiem pani Klaudii Niedźwiedź, nad organizacją akademii czuwały także panie Agnieszka Kochanik, Mariola Zając oraz pani Lucyna Izdebska. czytaj dalej… 

**********************************

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – polskie święto obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918roku po 123 latach od rozbiorów. Na co dzień nie myślimy jednak o tym, co to jest wspólne dobro, poczucie tożsamości, nasz kultura…W przeszłości nie zawsze tak było. Polacy musieli bronić swojej godności i wolności. czytaj dalej…

**********************************

“Cyberprzemoc”

     W dobie niezwykle szybko rozwijającego się Internetu ważne jest, aby zwłaszcza młodzi ludzie mieli świadomość, iż nie wszystkie dostępne w nim informacje i możliwości, jakie daje „sieć”, są bezpieczne i ogólnorozwojowe.  czytaj dalej…

**********************************

Wyjazdy na basen

   Jak niemal co roku, tak i w tym są organizowane wyjazdy na basen dla uczniów naszej szkoły. W pierwszej kolejności na listę chętnych mogli się zapisywać uczniowie klasy czwartej, ale i dla innych znalazło się kilkanaście miejsc.  czytaj dalej…

**********************************

 11 listopada obchodzimy NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

gover_pl

**********************************

Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców zapraszamy na WIECZÓR NIEPODLEGŁOŚCI 

wieczorniepodleglosci2013-1

**********************************

BADANIA WZROKU

 Dnia 4 listopada 2013 roku (poniedziałek) na terenie Zespołu Szkół w Przegini odbędą się przesiewowe komputerowe BADANIA WZROKU. Badania mają na celu wykrycie takich wad jak: krótkowzroczność, dalekowzroczność i wszelkiego typu astygmatyzm. Metoda ta jest bezinwazyjna i nieszkodliwa dla organizmu. Do badania zapraszamy dzieci, rodziców i znajomych. Płatność 10 zł przy badaniu. Ogólnopolskie Centrum KAM-DEF Profilaktyki Zdrowotno Medycznej Maciej Kmieciak

**********************************

     Zgodnie z   tradycją   Szkoły  Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini, 15 października 2013 roku odbyła się slubowanie miniuroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla szkoły, pierwszoklasistów oraz ich rodziców. Dzieci swoim zachowaniem i żywiołowo zaprezentowanym programem artystycznym udowodniły, że są w pełni gotowe do przyjęcia w poczet uczniów szkoły.  czytaj dalej…

**********************************

Ach, co to była za wycieczka!

     22.10.2013r. klasa V pod opieką pań: Marii Sygulskiej i Marioli Zając udała się na wycieczkę do Krakowa. Naszym celem było obejrzenie przedstawienia i wizyta w muzeum. Na początku zobaczyliśmy świetne przedstawienie w Teatrze Groteska pt. „Przygody Odyseusza”. czytaj dalej…

 

**********************************

W podziękowaniu nauczycielom

14 października odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotował go Samorząd Uczniowski pod okiem pani M.Sygulskiej. czytaj dalej…

 

**********************************

“Znów przyszła do nas złoto- czerwona jesień. W lesie liście spadają wszędzie. Dęby sieją żołędzie. Tylko jałowce i sosny nie tracą koloru wiosny.”

Tymi słowami uczniowie klasy IIa 10 października 2013 roku rozpoczęli uroczysty apel  pt. ,,Spotkanie z Panią Jesienią”. czytaj dalej…

**********************************

Dzień Patrona

12 września 2013r. minęło 330 lat od słynnej Odsieczy Wiedeńskiej. Szkoła Podstawowa obchodziła swoje święto 9 października na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Parkanami. Uroczystość rozpoczęła klasa 6 prezentując wywiad z królem Janem III Sobieskim.  czytaj dalej…

**********************************

Pismo – próg zwalniający przy szkole

Wysłaliśmy pismo w sprawie zamontowania progu zwalniającego przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Przegini.

**********************************

Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym

w Krakowie

Szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły