Zofia Kondratowicz

                                Nie można dopuścić do tego, żeby odmawiano nam prawa do pamiętania o Wilnie, Grodnie, Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu itd. Polska ma prawo uznawać tamtejsze symboliczne zabytki za swoje, bo to są dzieła  wytworzone przez naszą cywilizację z czasów Rzeczypospolitej i mamy prawo domagać się, żeby ten fakt był uznawany.

                                                                           Dr hab. Janusz Kurtyka, historyk,                                                                             Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
                                                   w latach 2005-2010

W dniu 24 czerwca 2020 r zostały ogłoszone wyniki projektu edukacyjnego organizowanego przez IPN Kraków  – „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Jest to już VIII edycja konkursu małopolskiego, a II edycja konkursu ogólnopolskiego.

Celem projektu było:

– zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach od pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie;

– przedstawienie dramatu, jakim były dla Kresowian postanowienia traktatu ryskiego z 1921 roku oraz zmiana granic Polski po II wojnie światowej i związany z nią dramatyczny wybór pomiędzy pozostaniem w ZSRS lub ekspatriacją na ziemie zachodnie i północne;

– uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny, której winniśmy wsparcie, ukazanie wysiłków, jakie w obliczu zagrożeń pojawiających się na Litwie, Białorusi i Ukrainie podejmują w obronie swej tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

– rozwijanie pasji badawczej uczniów, kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł, dokumentowanie relacji osób pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej i tworzenie na ich podstawie wiarygodnych nośników wiedzy historycznej.

Z naszej szkoły do projektu przystąpiło 5 uczennic z klas 7 i 8. W gronie laureatów konkursu znalazły się:

Agnieszka Glanowska z klasy 7

Karolina Tyliba z klasy 8

Natalia Tyliba z klasy 8

Olga Woźniak z klasy 8

Uczennica  Aleksandra Babiuch z klasy 7 otrzymała wyróżnienie.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

 

22 czerwca 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”, którego organizatorem był Powiat Krakowski. Celem konkursu było w szczególności:

– uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka,

– budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych,

– przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych,

– ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a funkcjonowaniem społeczeństwa.

Agnieszka Glanowska, uczennica 7 klasy, zajęła w tym konkursie II miejsce za napisanie pracy literackiej pt. „W rodzinie siła”. Agnieszce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W związku ze zwrotem nadpłat za żywienie w Zespole Szkół w Przegini osoby, które nie wykonują przelewów bezpośrednio ze swojego konta bankowego, proszone są o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu nadpłaconych kwot.

Druk można pobrać ze strony lub odebrać w szkole.

zwrot nadpłat

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemii COVID-19, odbiór świadectw przez uczniów w dniu 26 czerwca 2020 r. odbędzie się w następującym porządku:

godz. 8:00 – klasa 8

godz. 9:00 – klasa 7 oraz  klasa 1a

godz. 9:30 – klasa 6a oraz  klasa 1b

godz. 10:00 – klasa 6b oraz  klasa 2a

godz. 10:30 – klasa 5a oraz klasa 2b

godz. 11:00 – klasa 5b oraz  klasa 3a

godz. 11:30 – klasa 5c oraz  klasa 3b

godz. 12:00 – klasa 4

Świadectwa będą wydawane na placu od strony sal gimnastycznych. Osoby, które nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogły odebrać je w sekretariacie do 3 lipca 2020 r. lub po 15 sierpnia 2020 r. .

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o stypendia za wyniki w nauce  i nagrody Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia  dla uczniów poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia wraz ze wzorem  wniosku.

stypendia i nagrody

Takie oto podziękowanie otrzymaliśmy od Zespołu Alma Spei Hospicjum dla Dzieci:

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym chcemy podsumować i zakończyć II edycję konkursu „Szkoła z Pasją Pomagania”. Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim z Państwa, Kadrze Pedagogicznej, Rodzicom oraz Uczniom za zaangażowanie w akcję oraz wsparcie okazane Podopiecznym Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

Niestety, w tym roku nie mogliśmy podziękować Państwu osobiście, dlatego chcemy zaprosić do oglądnięcia wirtualnej wersji Gali, przygotowanej przez nasz zespół. Link do Gali:  https://www.facebook.com/HospicjumAlmaSpei/videos/277237483622109/?tn-str=k*F

Do podziękowań dołączamy certyfikat przyznany za udział w konkursie. Tym wyróżnieniem chcemy docenić wysiłek i serce włożone w realizowanie wraz z nami wszystkich akcji.

Do niniejszego maila załączamy również skan listu ze słowami podziękowania od Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która po raz kolejny objęła nasz konkurs honorowym Patronatem.

Informujemy również, że oryginały dokumentów dostarczone zostaną na adres Szkoły za pośrednictwem poczty.

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

 1. Dożynkowa 88 A, 31-234 Kraków

KRS 0000237645

www.almaspei.pl

 

Przed Wami ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty.
Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie.
Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam spokój, opanowanie stresu, skupienie oraz wiara we własne siły i wiedzę.

ŻYCZYMY POWODZENIA I TRZYMAMY MOCNO ZA WAS KCIUKI!

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Ze względu na odbywający się w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. egzamin ósmoklasisty uczniowie klas I – VII nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych.

Informujemy, że w poniedziałek, 15 czerwca 2020 r. w wyznaczonych godzinach nauczyciele pełnią dyżur w szkole i istnieje możliwość telefonicznego kontaktu rodziców z nauczycielami.

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Godziny dyżuru Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Godziny dyżuru
1. Jolanta Klich 14:00 – 15:00 1. Agnieszka Sioła 15:00 – 16:00
2. Leszek Sępek 14:00 – 15:00 2. Maria Sygulska 15:00 – 16:00
3. Mariola Duraj 14:00 – 15:00 3. Irena Marszałek 15:00 – 16:00
4. Lucyna Izdebska 14:00 – 15:00 4. Aneta Martyniak 15:00 – 16:00
5. Bożena Rusek 14:00 – 15:00 5. Mariola Zając 15:00 – 16:00
6. Paulina Kula 14:00 – 15:00 6. Sylwia Dahlmanns 15:00 – 16:00
7. Agnieszka Paś 14:00 – 15:00 7. Agnieszka Kochanik 15:00 – 16:00
8. Monika Kumor 14:00 – 15:00 8. Mieczysław Kalęba 15:00 – 16:00
9. Agata Krzystanek 14:00 – 15:00
10. Agnieszka Żurek 14:00 – 15:00
11. Marcin Gałka 14:00 – 15:00
12. Zofia Kondratowicz 14:00 – 15:00

W ostatnim czasie udało się pozyskać znaczne środki finansowe dla szkół w naszej gminie:

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/dofinansowanie-na-zakup-ksiazek-do-bibliotek-szkolnych.html

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/777-20250-zl-tyle-wynosi-dofinansowanie-pozyskane-na-gminna-oswi.html

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/dofinansowanie-z-programu-posilek-w-szkole-i-w-domu-dla-szkoly-p.html

 

Informujemy i jednocześnie cieszymy się, że przygotowane przez szkołę wnioski uzyskały akceptację organów nadrzędnych i dzięki temu pozyskano środki finansowe na następujące zadania:

 • Zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 12000 zł,
 • Remont kuchni szkolnej w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” – kwota  80000 zł,
 • “Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli – Przeginia” – kwota 38476o zł w tym 107980 zł na zakup wyposażenia.

Dziękujemy za wsparcie Panu Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

W poniższych plikach znajdują się PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I PRACOWNIKÓW w ZESPOLE SZKÓŁ W PRZEGINI W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się.

 

procedury_COVID-19

procedury_COVID-19_zalacznik1

procedury_COVID-19_zalacznik2

procedury_COVID-19_zalacznik3

oświadczenie-konsultacje w szkole

Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

Rewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

 

 

 

 

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! – będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl  i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania – korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować – wystarczy jedno kliknięcie.

Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Mamy 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i szóstoklasistów z całej Polski!

Rejestracja: www.klubmlodegoprogramisty.pl

Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

       

8 maja rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku przebiega pod hasłem

„Zasmakuj w bibliotece”

Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych.

Święto zainicjowane zostało przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – obchodzone jest każdego roku w dniu 8 maja.
Wiecie, jak wygląda nasza szkolna biblioteka, zachęcam, żebyście zobaczyli, jak wyglądają najciekawsze i najpiękniejsze biblioteki na świecie.

http://tubywalcy.pl/najciekawsze-biblioteki-na-swiecie/

A tak przy okazji spróbujcie odszyfrować nazwy zawodów związane z książką, które ukryły się
w wymyślonych nazwiskach.

 • R. Tokader
 • A. Ruto
 • R. Toralusti
 • R. Rudka
 • O. Torintligar
 • A. Grzęski

Narodzie! Czas nie ufać w żadne zaręczenia,
W tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia!
Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał,
Gdzie lud rzekł: „Chcę być wolnym”- zawsze wolnym został!

Jakub Jasiński: Do narodu 1794.

 

Mija 229  lat od uchwalenia wielkiego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja. Wydarzenie to miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku .  Była to pierwsza demokratyczna ustawa zasadnicza w  Europie, a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych. Od XVIII w  mimo represji zaborców i sprzeciwu społeczeństwo polskie uroczyście obchodziło tę rocznicę. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy mieli szeroką autonomię. W okresie międzywojennym, czyli w latach 1918-1939, rocznica Konstytucji byłą wielkim świętem państwowym. Zmieniło się to po II wojnie światowej czyli od 1945 roku. W nowej rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 3 Maja świętem państwowym.

 

 

Ma Polska skarby trzy –
Bezcenne, rzecz oczywista,
To hymn narodowy, godło
I sztandar – flaga ojczysta.

Biało-czerwona flaga
Powiewa na polskim niebie,
Z nią w ręku nasi przodkowie
Walczyli o wolność dla Ciebie.

Hymn narodowy z dumą
Śpiewało polskie wojsko,
Z radością się go uczymy
Dla Ciebie, kochana Polsko.

A biały orzeł z godła
Spogląda pełen powagi,
To symbol polskiego zwycięstwa,
Wolności i odwagi.

Zabawne tytuły – Konkurs

Chochlik pomieszał tytuły, a nazwiska autorów zamazał tak dokładnie, że nie da się ich odczytać. Uporządkuj tytuły i dopisz imiona i nazwiska autorów.

Poprawne odpowiedzi prześlij na adres mailowy: mariasygulska@zsprzeginia.pl

Zabawne tytuły – konkurs

Informuję, że Minister Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowany został dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.

Tatiana Saternus

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej.

Epidemia koronawirusa jest ciężkim czasem dla nas wszystkich. Czas spędzany w domu musimy zorganizować na wiele sposobów. Ciekawym pomysłem może być przypomnienie sobie ulubionych książek, również tych, po które nie sięgaliśmy od wielu lat. Może dzieci  zapytają rodziców czy dziadków o ich ulubioną książkę z dzieciństwa. Dlaczego była dla nich ważna, w czym pomogła, bo są takie  dzieła, utwory, które odmieniły życie ludzi. Kiedyś poeta napisał:

„Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga”

Jeśli zechcecie wy, czy wasi rodzice, podzielić się ze mną takimi przemyśleniami,  to do mnie napiszcie – stworzymy listę najbardziej wartościowych książek wśród naszej społeczności

Piszcie na librusa lub adres mailowy:mariasygulska@zsprzeginia.pl

Szanowni Rodzice !

Zawieszenie zajęć w szkole wprowadziło pewne zmiany w naszym życiu. Szkoły nadal są zamknięte, a edukacja uczniów odbywa się zdalnie. Mając na uwadze ten czas, polecamy Państwu w załączniku poniżej, informacje jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować
i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać
o bezpieczeństwo w sieci.

Postarajmy się, by ten czas minął spokojnie i wspierajmy dzieci do czasu powrotu do szkoły.

Pedagog szkolny pozostaje do Państwa i Uczniów dyspozycji. Zainteresowane osoby mogą kontaktować się przez dziennik elektroniczny oraz e-mail: bozenarusek@zsprzeginia.pl

Informacja dla Rodziców – Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu ? Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się ? Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Informacja dla Rodziców

W zakładce “Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2020/2021” przedstawiamy wyniki rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini.

Prosimy rodziców, by w terminie do 16 kwietnia 2020 r. potwierdzili, że dziecko rozpocznie naukę w naszej szkole. Potwierdzenie proszę przesłać na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

W okresie, kiedy szkoła jest zamknięta,  zapraszam uczniów, aby w wolnej chwili zajrzeli na podane strony internetowe.  Można  stamtąd wybrać interesujące książki, w tym lektury, które w większości udostępniane są za darmo.
Oto adresy stron:

WolneLektury.pl
Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Polona.pl
Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

OFERTY FIRM

Legimi
Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę.

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń czasowych.

Empik Premium bezpłatnie na 60 dni

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
 4. Aktywuj usługę Empik Premium.
 5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Publio – darmowe ebooki

Publio to księgarnia internetowa. Oferuje ponad 100 ebooków za darmo. Jednak są to głównie lektury należące do domeny publicznej i poradniki.

Polecam również w tej ciężkiej sytuacji książki ze sklepu play, którą każdy ma w telefonie z systemem android. Chodzi mi o aplikacje KSIAZKI PLAY, są tam różne książki od darmowych po płatne, lektury, obyczajowe, fantastyczne, komiksy czy wiele, wiele innych, które na pewno zaciekawią dzieci jak i dorosłych.

Informujemy, że próbny egzamin ósmoklasisty dla osób chętnych rozpoczyna się w poniedziałek, 30 marca 2020 r. Od około godziny 9:00  ze strony www.cke.gov.pl  można będzie pobrać arkusze.

Zadania należy rozwiązywać w rzeczywistym czasie tzn.

 • język polski – 120 minut, osoby z dysleksją  – 180 minut,
 • matematyka – 100 minut, osoby z dysleksją 150 minut,
 • języki obce – 90 minut, osoby z dysleksją – 135 minut.

Odpowiedzi można zapisywać na wydrukowanym arkuszu lub na zwykłej kartce papieru  – ręcznie lub komputerowo,  koniecznie trzeba pisać numer rozwiązywanego zadania.

Podpisane prace należy wysłać  w wersji elektronicznej na adres e-mail nauczyciela danego przedmiotu lub dostarczyć do szkoły w tym samym dniu, kiedy odbywał się egzamin do godziny 15:00, wrzucając do skrzynki na dokumenty, która znajduje się w budynku szkoły.

Informujemy, że wiadomości wysyłane za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS należy odbierać na komputerze. Za pomocą aplikacji na telefon te wiadomości nie dochodzą.

Prosimy rodziców, którzy jeszcze nie uregulowali odpłatności za obiady za miesiąc marzec aby dokonali opłaty do dnia 23 marca 2020 (termin minął 5 marca 2020). Odpisy będą uwzględnione w kolejnym miesiącu.

Zupa  19 x 2 zł = 38 zł

II danie 19 x 4 zł = 76 zł

Cały obiad 19 x 6 zł = 114 zł

Szanowni Państwo:

W związku z obecną sytuacją umożliwiamy Państwu złożenie dokumentów rekrutacyjnych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini oraz do Przedszkola Samorządowego w Przegini w wersji elektronicznej.

Wypełnione i podpisane wnioski i odpowiednie załączniki należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Każdy składający dokumenty tą drogą otrzyma potwierdzenie przyjęcia.

Wersje papierowe można dostarczyć w terminie późniejszym.

Druga możliwość jest następująca: w budynku szkoły dostępna jest skrzynka na dokumenty (m.in. do rekrutacji), należy tylko zadzwonić dzwonkiem do szkoły i pracownik obsługi otworzy drzwi i poda skrzynkę.

Zobowiązuję wszystkich Uczniów Zespołu Szkół w Przegini do codziennego sprawdzania wiadomości w e-dzienniku LIBRUS  oraz do wykonywania zadań przekazywanych przez nauczycieli.

Tatiana Saternus

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę www.cke.gov.pl#egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

Przypominamy, że w czasie zawieszenia zajęć szkolnych należy przebywać w domu. Nie można odwiedzać galerii, centrów handlowych i innych skupisk ludności. Nie należy organizować spotkań i imprez towarzyskich. Prosimy o poważne potraktowanie obecnej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele przygotowali i wysłali lub wyślą w najbliższym czasie przez e-dziennik lub w grupach na portalach społecznościowych materiały do samodzielnej nauki.

Proszę śledzić wiadomości w dzienniku LIBRUS.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 Warszawa, 27.02.2020 r.

 Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie. Czytaj dalej

W dniach 9, 10, 11 marca 2020 r. dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Przegini organizowane są rekolekcje wielkopostne.

Organizacja zajęć w w/w dniach jest następująca:

Uczniowie przyjeżdżają na plac szkolny i pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do kościoła.

Po zakończonych naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają pod szkołę i pod opieką nauczycieli oczekują na autobus. Uczniowie mieszkający w pobliżu kościoła i nie korzystający z autobusu szkolnego mogą udać się po zakończonych naukach bezpośrednio do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

W wyżej wymienionych dniach świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.00

Dowóz i odwóz

Klasy I – V

 1. 30 – odjazd z Ostrej Góry
 2. 15 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

Klasy VI – VIII

 1. 30 – odjazd z Ostrej Góry
 2. 15 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

 Klasa 8 ma zajęcia:

 • Poniedziałek: 8:45 – 10:40 matematyka
 • Wtorek: 8:45 – 10:40 język polski
 • Środa: 8:45 – 10:40 język angielski

3 marca w Urzędzie Gminy w Jerzmanowicach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. Zakończyły się one sukcesem dla uczniów Zespołu Szkół w Przegini. Uczniów przygotował Pan Mieczysław Kalęba.

W pierwszej kategorii wiekowej II miejsce zdobyła Natalia Sioła kl. 5b, III miejsce – Martyna Kuś kl. 5b.

W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Aleksandra Babiuch kl. 7, III miejsce – Zuzanna Solecka kl. 7.

Aleksandra Babiuch 14 marca będzie reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych.

Wszystkim gratulujemy a za Olę trzymamy kciuki. 

 

Miło nam poinformować, że nasza uczennica Hanna Szczurek została finalistką Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Hania przygotowywała się do konkursu pod opieką p. Agaty Krzystanek.

Gratulujemy Hani, Rodzicom i Pani Agacie.

Informujemy,  że ze względu na awarię w szkole nie działają telefony
i internet. Dostawca jest w trakcie usuwania awarii.

W sobotę 22.02.2020r. odbyła się kolejna akcja charytatywna hospicjum Alma Spei”. Były to zawody narciarskie w Siepraw-ski „Na nartach po uśmiech”. Naszą szkołę reprezentowały trzy zawodniczki, które wspólnie z rodzicami wzięły udział w imprezie. Podczas zawodów uczennice przekazały na rzecz podopiecznych hospicjum pieniądze zebrane wśród uczniów naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zebrali w ciągu kilku dni  kwotę 741 zł na rzecz chorych dzieci.

Wszystkim uczniom naszej szkoły i ich rodzicom, którzy tak hojnie wspomogli naszą akcję serdecznie DZIĘKUJEMY!

Zbliża się kolejna akcja w ramach konkursu Szkoła z pasją pomagania – „Pieluszka na zajączka”.

W tym roku zbieramy pieluszki rozmiar: 4, 5, 6, 7 i te z oznaczeniem “+” np. 5+ oraz środki higieniczne: mydełka, szampony, balsamy, oliwki, żele, chusteczki nawilżane.

Materiały higieniczne zbieramy w szkole do 13 marca 2020r,  po to by obdarować nimi podopiecznych  hospicjum Alma Spei w okresie Świąt Wielkanocnych.

Każdy kto chce pomóc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom, proszony jest o dostarczenie artykułów do pani Moniki Kumor (sala 15). Liczy się każda pieluszka, mydełko, szampon…

Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Szanowni Państwo;

Przed nami okres rozliczeń podatkowych. Przypominamy o możliwości przekazania dla naszej szkoły 1% swojego podatku. Z poprzednich lat udało nam się z 1% zebrać kwotę 1 576,51 zł, którą przeznaczymy na doposażenie szkoły. Liczymy na Państwa życzliwość również przy rozliczaniu PIT za 2019 r. Wystarczy podczas wypełniania formularza PIT wpisać:

KRS: 0000270261 oraz cel szczegółowy: ZS Przeginia 4017

DZIĘKUJEMY!

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 9a/2020 WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Jerzmanowice-Przegina na rok szkolny 2020/2021

od  dnia 3 marca 2020 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini na  rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie rekrutacja – szkoła

Uchwala_204_2017

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień