Zofia Kondratowicz

 „…Zabłysła krwią biało-czerwona załopotała na wietrze a nad nią orzeł bielik duma narodu na chwilę przeciął powietrze. Jakżeś niezwykła flagą jest nasza biało -czerwona przez wieki do boju na czele szłaś i nikt cię nie pokonał. Zbroczona krwią synów poległych na piersi całunem byłaś czasem zwinięta zniweczona ciągle wracałaś żyłaś. W najgorszych chwilach naszej historii wciąż łopotałaś na wietrze przy rytmach Mazurka Dąbrowskiego tyś cięła polskie powietrze…”

 

Flaga, nasz najważniejszy obok godła symbol narodowy, choć formalnie ustanowiona dopiero w 1831 r., od wieków towarzyszyła Polakom we wszystkich przełomowych wydarzeniach historycznych. Miłość do biało-czerwonej łączy naszą wspólnotę, daje nam siłę i nadzieję. Podczas 123 lat zaborów żyła w sercach naszych rodaków jako symbol wolnego i niepodległego państwa.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych ustanowione  przez Sejm 20 lutego 2004 r. Wybór daty miał dwie przyczyny. Jedna jest związana z tym, że dnia 2 maja 1945 r polska flaga została zawieszona

w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze Polski Ludowej zlikwidowały święto 3 maja i po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę 7 lutego 1831 r regulującą polskie barwy narodowe.

Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie: kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt;  kolor czerwony – krew czyli walkę o niepodległość, o suwerenność.

Wraz z Dniem Flagi 2 maja obchodzimy także jako Dzień Polonii i Rodaków poza granicami kraju.

Wywieszając biało-czerwoną flagę – główny symbol  Narodu i Państwa – zamanifestujemy nasze przywiązanie do polskiej tożsamości i tradycji. Przez wywieszenie flagi w dniach świąt narodowych pokażmy, że dumnie jest być Polakiem! Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji.

Majowe święto kojarzy się z radością i nadzieją. Uczy patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.

231 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała  zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa  i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując  akademię, którą rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Po wysłuchaniu części artystycznej, w której brali uczniowie z klasy II, III b, V b, VI, VII b, VII c, VIII b oraz chór szkolny, głos zabrała Pani dyrektor Tatiana Saternus.

Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie uroczystości, przypomniała o Dniu Flagi, prosząc uczniów o wywieszenie flag państwowych w swoich domach.

Życzyła również wszystkim zebranym dobrego i spokojnego odpoczynku.

Przypominamy, że 2 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica tego dnia jest czynna w godz. od 7:00 do 17:00

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r. odbędzie się Wielkie Sprzątanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zachęcamy Uczniów i Rodziców, by dołączyli do tego wydarzenia. Można posprzątać skałki, zagajniki, itp. w pobliżu domostw. Sołtys i Rada Sołecka ufundowali niespodzianki dla każdego Ucznia oraz Przedszkolaka, który w sobotę weźmie udział w akcji. Należy w tym celu przesłać zdjęcie, potwierdzające udział w sprzątaniu na następujące adresy email:

Zdjęcia przyjmowane będą do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Drodzy Mieszkańcy, serdecznie zachęcamy do włączenia się w naszą akcję III Wielkiego Sprzątania Gminy Jerzmanowice-Przeginia!
⏰ zaczynamy w najbliższą sobotę, o godzinie 10.00.
🧤każdy mieszkaniec zostanie wyposażony w rękawice i worki na zebrane nieczystości.
📍Zmieniamy lokalizacje zbiórki w Przegini 👉 nowe miejsce to plac przy 🏫 Zespole Szkół w Przegini.
👜 Mamy dla Was również drobne upominki, idealnie wpasowane w ekologiczny klimat!
♻️Po zakończonej akcji będą na was czekać eko torby, które zostały wykonane z plastikowych butelek z recyklingu!
⛈Warunki atmosferyczne zmusiły nas do przekładania akcji aż dwa razy! Tym razem się nie poddamy i w najbliższą sobotę naszą Gminę posprzątamy!

„Dzień bez plecaka” to prawdziwy tegoroczny hit w szkołach. Uczniowie przychodzą do szkół bez plecaków i toreb, a w zamian przybory szkolne przynoszą w nietypowych przedmiotach.

Akcja “Dzień bez plecaka” ogłoszona przez Samorząd Uczniowski na 1 kwietnia 2022 r. obudziła w uczniach niespotykane pokłady kreatywności. Uczniowie byli widziani z klatkami dla zwierząt, sklepowymi koszykami, podróżniczymi walizkami, wiadrami, wózkami, legowiskami dla zwierząt, chlebakami, itp. ….

W tym dniu uczniowie mogli więc dać upust swoje fantazji. Ich pomysły były rzeczywiście zaskakujące, a niektóre wręcz szalone.

W ramach programu DSD I uczniowie naszej szkoły przystąpili do bezpłatnego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie A2/B1.

Część pisemna odbyła się 9 marca i składała się z zadań sprawdzających opanowanie języka niemieckiego ze słuchu, czytania oraz pisania wypracowania.

Część ustna miała miejsce 17 marca i miała formę 15-minutowej rozmowy w języku niemieckim. Przez pierwsze 5 minut uczniowie odpowiadali na pytania komisji dotyczące życia codziennego, szkoły, zainteresowań, przyjaciół, ochrony środowiska, itp. Kolejne 5 minut zdający przedstawiali prezentacje na tematy, które sami wybrali. Ostatnie 5 minut to rozmowa powiązana z tematem prezentacji. Komisja zadawała pytania, na które uczniowie musieli odpowiedzieć.

Pani Sylwia Dahlmanns oraz pani Violetta Auguścik ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu egzaminowały uczniów. Obie Panie posiadają dyplom międzynarodowego egzaminatora DSD I.

W ramach przygotowania do egzaminu uczniowie mieli również zajęcia z nauczycielem oddelegowanym z Niemiec, z panią Niną Diehl.

Uczniowie włożyli dużo wysiłku w przygotowanie ciekawych prezentacji oraz wykazali się umiejętnością swobodnego mówienia w języku niemieckim.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

„Gorące serca, choć dookoła sroga zima,
Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna,
Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie,
Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie.
Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina,
Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina…”

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, uczniom i pracownikom naszej szkoły, którzy otworzyli serca i tak aktywnie uczestniczyli w zbiórce zabawek dla dzieci z Ukrainy. Dziękujemy Wam za okazane wsparcie i dary, które przekazaliście na rzecz potrzebujących dzieci z Ukrainy. Zebrane dary przekazaliśmy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach.

Cieszymy się, że możemy liczyć na Państwa dobroć i zapewniamy, że nieustannie jesteśmy wdzięczni za każdy, nawet najmniejszy gest wsparcia dla ludzi potrzebujących nas tu i teraz, ale też w przyszłości.

Dziękujemy!!!

Samorząd Uczniowski  i Szkolne Koło Wolontariatu

Szanowni Uczniowie i Rodzice:

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w wyjazdach na basen do Wolbromia.
W bieżącym roku szkolnym (od 25 marca do 10 czerwca) udział w tym projekcie mogą brać uczniowie klas 5-8.

Wyjazdy odbywać się będą w piątki o godz. 15.10 spod szkoły.
Koszty ponoszone przez Rodziców to 150 zł za 10 jednogodzinnych wyjazdów, płatne z góry, brak możliwości zwrotu za nieobecność dziecka na basenie.

Zapisy wraz z wpłatą przyjmujemy od dnia 14 marca  2022 r. od godz. 7.30  w sekretariacie szkoły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Autobus zabiera dzieci spod szkoły i pod szkołę je przywozi.

Zajęcia będą się odbywać  w ramach organizowanego przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam”.

Za nami kolejna edycja konkursu Synapsik. To ogólnopolski konkurs przedmiotowy, w którym uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą wykazać się swoją wiedzą. W tej edycji wzięło udział 9 uczniów. Zmagali się z serią pytań testowych z edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, ekologicznej i języka angielskiego. Zadania zawierały treści zgodne z podstawą programową.   Pytania wymagały od uczniów znacznych umiejętności nie tylko czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, rozumowania arytmetycznego, ale również znajomości rozwiązywania krzyżówek, rebusów, odczytywania tabel, czyli kompetencji, które przydają się również na co dzień. Koordynatorem konkursu była pani Anna Mosurek. Uczniowie uzyskali wyniki na poziomie 76%-95% i już nie mogą doczekać się wiosennej edycji konkursu, aby poprawić swoje wyniki.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie się w  akcję dla dzieci z Ukrainy przebywających w Hotelu Witek, którą przeprowadziliśmy na terenie naszej szkoły.

Dziękujemy za życzliwość i szlachetny gest, który jest wyrazem Państwa empatii i pięknej potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy.

Dziękujemy!!!

Samorząd Uczniowski  i Szkolne Koło Wolontariatu

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dołączamy do akcji zbierania potrzebnych rzeczy dla dzieci z Ukrainy przebywających w Hotelu Witek. Dzieci są w wieku 2 -6 lat.  Akcję koordynuje Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Wolontariatu.

Zbiórka będzie trwała od dziś, tj. 28 lutego 2022 r. do środy tj. 2 marca 2022 r. Dary można przynosić  do szkoły w godz. 7:00 – 19:00 (wejście główne)

Potrzebne będą:

 • Ubranka
 • Foteliki do karmienia
 • Chusteczki
 • Pieluchy
 • Zabawki, kredki, kolorowanki,…

W grudniu 2021 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Mikołajkowym Turnieju Szachowym, który odbywał się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wsparciu Krakowskiego Klubu Szachowego. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów klas 4-8.

Wszyscy zawodnicy otrzymali wówczas upominki, a najlepsi otrzymali wyróżnienia i nagrody specjalne.

Zwycięzcy Turnieju Mikołajkowego:

Kategoria klas 1-4:

1 miejsce: Maciej Herian (kl.4b)

2 miejsce: uczeń innej szkoły

3 miejsce: Patryk Piekarz (kl.4a)

Kategoria klas 5-8:

1 miejsce: Karolina Żak (kl.7a)

2 miejsce: Krzysztof Gałąź (kl.5b)

3 miejsce: Szymon Glanowski (kl.7b)

Dzisiaj tj. 23 lutego 2022 r.

ponownie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Szachowym.

Tym razem organizatorem turnieju był Małopolski Związek Szachowy przy współpracy z ChessKid Polska. Turniej Szachowy ONLINE był pierwszym wydarzeniem w ramach współpracy Związku Szachowego z ChessKid Polska, w którym rywalizowało aż 600 zawodników różnych szkół.

Naszą szkołę reprezentowało 28 zawodników  klas: 3-8  i mimo chwilowych problemów z Internetem, uczniowie świetnie się bawili.

W  tym Turnieju wszyscy uczniowie są wygranymi i już trenują przed kolejnymi zawodami.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.

W związku z zakończonym malowaniem klatki schodowej i części korytarza na I piętrze składamy serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Przegini  za zaangażowanie i sfinansowanie prac oraz  dla Rady Sołeckiej za dołożenie środków na ten cel.

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022 poz. 186) od dnia 31 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.  zajęcia szkolne będą realizowane w następujący sposób:

 • Klasy I – IV – zajęcia stacjonarne w szkole zgodnie z planem.
 • Klasy  V – VIII – zajęcia zdalne realizowane wg planu lekcji.

Autobus szkolny rano dowozi uczniów o 7:40 z Ostrej Góry, po lekcjach jest tylko jeden kurso godz. 13:30

Rozporzadzenie

By uczniom było przyjemniej, w trakcie ferii zmienia się wygląd korytarzy szkolnych.

Już po raz drugi nasza szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o audiobooki, komiksy, książki o tematyce historycznej, lektury szkolne w wiele innych. Poprawie uległo również wyposażenie biblioteki, poprzez zakup urządzenia wielofunkcyjnego, czytnika kodów kreskowych, systemu e-biblio oraz regałów bibliotecznych. Zachęcamy do odwiedzin. Poniżej informacje o niektórych pozycjach książkowych:

W małym, miłym miasteczku Elvestad czasami dzieją się dziwne rzeczy. Tiril i Oliver, dwoje młodych detektywów, zawsze są na posterunku. Razem ze swoim psem rozwiązują zagadki,
z którymi nie mogą poradzić sobie nawet dorośli policjanci. W Elvestad grasują tajemniczy złodzieje. Znikają drożdże z magazynu piekarza Monsena, beczki przeznaczone na budowę pomostu kąpielowego i krzaki jałowca z parku. Biuro detektywistyczne nr 2 bada sprawę. Tiril, Oliver i pies tropiący Otto ścigają winowajców. Do dzieła!

(lubimyczytac.pl)

„Operacja Burzowa Chmura’ to pierwsza część serii o dzielnych detektywach, w naszej bibliotece znajdziesz również kolejne tomy.

 

Co sprawia, że dzieci zostają geniuszami i otrzymują Nagrodę Nobla? Czym zajmowała się mała Maria Skłodowska-Curie? Dlaczego Nelson Mandela mieszkał w pałacu? O co walczyła Wisława Szymborska? I jakiego odkrycia na froncie dokonał Robert Koch?
Tego i wielu innych ciekawych rzeczy dowiecie się z tej książki!
To pozycja dla wszystkich, którzy mają marzenia i chcą być wierni swoim pasjom. Tworzenie lepszego świata i spełnianie marzeń jest w zasięgu każdego!
Poznajcie niesamowite historie dzieci, które wpływały na losy świata!

(lubimyczytac.pl)

 

Czy wiedzieliście, że pośród ludzi walczących o wolność naszego kraju były także zwierzęta? Wykorzystując swoje zdolności przysługiwały się żołnierzom. Jednym z takich wyjątkowych zwierzaków był Bing, pies, który – no właśnie – skakał na spadochronie.

Do pułku powietrznodesantowego podczas II wojny światowej należeli nie tylko ludzie, ale także psy. Wśród nich był kundel o imieniu Bing. Był on mieszańcem dwóch odmian owczarków – niemieckiego oraz szkockiego. Odbywał swoją służbę w 13 Batalionie Powietrznodesantowym, gdzie przeszedł szkolenie, a następnie skakał na spadochronie, wspierając w ten sposób działania plutonu zwiadowczego snajperów.

(historia.org.pl)

Rok 1958. Landon Carter rozpoczyna naukę w ostatniej klasie szkoły średniej w Beaufort. Razem z Jamie Sullivan, którą traktuje jak nieszkodliwą dziwaczkę. Jamie nie rozstaje się z Biblią, nie chodzi na prywatki, z nikim się nie przyjaźni, cały czas poświęca opiece nad owdowiałym ojcem. Kiedy nadchodzi pora licealnego balu, Landon w odruchu desperacji zaprasza właśnie ją. I jest to początek związku, który odmieni jego życie na zawsze.

(swiatksiazki.pl)

Licząca sześć tomów seria książek o Charlotte, dziewczynce, dla której konie są całym światem.
Charlotte mieszka w pobliżu stadniny, spędza tam po szkole całe dnie, pomagając i opiekując się jej mieszkańcami. Poznaj przyjaciół Charlotte, perypetie związane z jej wielką pasją, a także odkryj piękną wyspę Noirmoutier na wybrzeżu Atlantyku, na której spędza z rodzicami wakacje
i która będzie dla dziewczynki miejscem wielu odkryć i niespodzianek.

(media rodzina.pl)

Witajcie w zakręconym multiwersum Victorii King!
Piętnastoletnia Vicky ma pewną kłopotliwą przypadłość – zdarza jej się przeskakiwać do równoległego świata.
W jednej chwili czuje zapach cynamonu, a w następnej trafia zupełnie gdzieś indziej, i do tego zamienia się miejscami z pewną złośliwą zołzą, która wygląda tak jak ona! I kiedy jako Tori musi sobie poradzić w obcym otoczeniu, jej drugie ja sieje spustoszenie w prawdziwym życiu dziewczyny, wtykając nos w nie swoje sprawy, zwłaszcza miłosne…
Pełna humoru, niepowtarzalna love (a raczej cynamon) story dla wszystkich, którzy mają pewność, że oprócz naszego istnieje jeszcze wiele innych światów.

(lubimyczytac.pl)

Skąd się bierze świętość? Piotr Kordyasz nie odpowiada na to pytanie wprost. Przygląda się po prostu dzieciństwu i wczesnej młodości człowieka, którego Kościół na naszych oczach ogłosił świętym. Wyprawiając się wspólnie z Autorem w przeszłość, możemy szukać – niczym ziarnka gorczycy – tego zaczątku świętości wśród faktów znaczących i drobnych, dziecięcych zabaw, szkolnych psot i rodzinnych więzów.
A może też inaczej spojrzymy na swoje własne życie?

(wydawnictwowam.pl)

„Książki z serii „A to historia!” dedykujemy tym, którzy cenią i lubią historię oraz tym… którzy za nią nie przepadają! Dzięki nim przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna nieoczekiwanych akcji i trzymających w napięciu, dramatycznych wydarzeń”. – taką zapowiedź autorów możemy znaleźć na książkach z serii „Zdarzyło się w Polsce”. Obiecują nam wiele
i zdecydowanie mają powód do tego, aby czuć się pewnie. „Od morza do morza. 10 opowiadań
z czasów Jagiellonów” to druga książka serii, która zabiera czytelników w niezwykłą podróż
w głąb historii naszego kraju. A ta okazuje się być bardzo interesująca.

(historia.org.pl)

Zapraszamy!

Przypominamy, że 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna od 7:00 do 17:00

Podczas przerwy w nauce trwają prace remontowe.

Wesołych Świąt!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przegini serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które pomagały w  przygotowaniu i przeprowadzeniu KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO.

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Księżom z naszej parafii za ogromne zaangażowanie. Słowa podziękowania  kierujemy również do wszystkich,  którzy dostarczyli przedmioty na kiermasz oraz do wszystkich, którzy zakupili świąteczne ozdoby i pierniki.

Dziękujemy!!!

W związku z zaleceniami producenta i ze względu na warunki atmosferyczne kompleks boisk wielofunkcyjnych zostaje częściowo wyłączony z użytkowania w okresie zimowym.

W związku z zaleceniami producenta i ze względu na warunki atmosferyczne kompleks boisk wielofunkcyjnych zostaje częściowo wyłączony z użytkowania w okresie zimowym.

Organizatorzy akcji Adwentowe ubieranie choinki składają serdeczne podziękowanie dla Państwa Agnieszki i Grzegorza Piątek za piękne wykonanie oraz zasponsorowanie dwóch choinek, które podczas całej akcji będą systematycznie dekorowane własnoręcznie wykonanymi przez dzieci ozdobami. Ta akcja przybliży uczniom radosny czas oczekiwania na narodziny Jezusa.

Anna Mosurek
Ks. Łukasz Rzemiński

Zapraszamy do udziału w konkursach. Szczegóły na plakatach:

” Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
 Za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość”
Dziękujemy!!!
Dziękujemy wszystkim rodzicom i darczyńcom, którzy otworzyli  serce i włączyli się do przygotowania akcji  charytatywnej: Szkoła z Pasją Pomagania- „Mikołajki dla Hani” .
Dzięki waszej pomocy do małej Hani pojechała  paczka od Św. Mikołaja, która sprawi wiele radości  na twarzy  dziewczynki w dniu wyczekiwanym przez każde dziecko.

Dyrekcja oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Przegini serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomagały w  przygotowaniu i przeprowadzeniu kiermaszu ciast.

Dziękujemy Księżom z naszej parafii, za wsparcie i zaangażowanie. Słowa podziękowania  kierujemy również do: Pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia, społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Przegini – Nauczycieli, Uczniów, ich Rodziców, Babć i Dziadków, przedstawicieli innych placówek oraz  wszystkich,  którzy dostarczyli ciasta i finansowo wsparli akcję charytatywną.

Wspólnie pokazaliśmy, że potrafimy się zjednoczyć w szczytnym celu.
Niech zebrane środki w kwocie 12 508,50 zł  jak najlepiej służą Emilce.

11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe – święto związane z odzyskaniem w 1918 r., po 123 latach niewoli, NIEPODLEGŁOŚCI. Z tej okazji 10 listopada uczniowie naszej szkoły obejrzeli prezentacje, które ilustrowały burzliwe dzieje naszej ojczyzny, walkę o wolność i bohaterstwo przeszłych pokoleń.

 Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze daty i wydarzenia historyczne, wysłuchali pieśni patriotycznych i legionowych. Prezentacje uświadomiły oglądającym, iż powinni pamiętać o tym, że mamy wolną i niepodległą Polskę.

Obchody tego święta są wyrazem naszego patriotyzmu i szacunku dla przodków, którzy tę niepodległość wywalczyli.

 

Poniżej linki do pieśni patriotycznych  w wykonaniu szkolnego chóru. Zapraszamy do wysłuchania.

Pieśń „Jest taki kraj”:

https://drive.google.com/file/d/1zRwOG_NmeLfz2UgyQ4PIROvAvylqWiB5/view?usp=sharing

Pieśń „Pierwsza Brygada”:

https://drive.google.com/file/d/19sHXKEwi863AeZGb7vUlYmwebFDi8onJ/view?usp=sharing

Pieśń „Rota”:

https://drive.google.com/file/d/1A4GdbGAPPuvs-V4ushWMPAj-rPSXmzcL/view?usp=sharing

 

 

 

Już po raz czwarty  przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.  Uczcili w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości oraz włączyli się do akcji „Szkoła do hymnu” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży.

Z uwagi na trwający stan epidemii wspólne śpiewanie  hymnu  miało miejsce w mniejszych grupach/klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa w  Przegini po raz drugi uczestniczyła w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ.

Temat  IV edycji  konkursu  to  #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa

Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorami Konkursu byli wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pawłem Nowakiem, prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak oraz dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Janem Godłowskim.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. Rozwijanie talentów, poznanie tradycji polskiej pieśni patriotycznej, zainspirowanie się nią, poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej. To także  przypomnienie o tym wielkim wydarzeniu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz upamiętnienie naszych bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych.

W IV edycji konkursu naszą szkołę reprezentowały Marcelina Baran  piosenką

„ Dziewczyna z granatem” i Marysia Kozub piosenką „ Mury”

Dziewczyny nie zdobyły żadnego wyróżnienia, ale dowiodły, że są  utalentowane, wrażliwe oraz świadome,  czym jest prawdziwy patriotyzm. Możemy się o tym przekonać słuchając ich występu.

https://drive.google.com/file/d/1KE8TPuD2lvVoCBMUh4LGh1WcKRKwEMpF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qG7Q5HcSAZRSjdiZR73f00JsXI3n6SCA/view?usp=sharing

 

 

Lucyna Izdebska

Biblioteka szkolna zachęca uczniów szkoły  do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo – zdrowotnym.

Polega on na 15 – minutowym czytaniu dowolnej książki w każdy dzień listopadowego weekendu i spożyciu minimum jednego jabłka.

Uczniowie  otrzymają karty czytania, na których widnieje drzewo z jabłkami i na odwrocie daty listopadowych weekendów.

Po 15 – minutowej lekturze i zjedzeniu jabłka uczestnik koloruje owoc na karcie,                    a rodzic na odwrocie potwierdza swoim podpisem czytanie i zdrowy posiłek.

W grudniu przewodniczący klas zbiorą wszystkie karty i przekażą do szkolnej biblioteki.

Klasa, która odda najwięcej kart z wymalowanymi jabłkami otrzyma nagrodę niespodziankę.

12 października 2021 r. odbyła się próbna ewakuacja całego budynku szkoły. Wszyscy sprawnie i szybko opuścili szkołę oraz przedszkole.

Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu ewakuacji Strażakom z OSP Przeginia.

 

Drodzy  Czytelnicy – Rodzice,  Dziadkowie,  Nauczyciele,  Pracownicy  i  Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  Przegini:

W związku z realizacją przez naszą szkołę i szkolną bibliotekę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021 i przyznaną dotacją celową na zakup nowości czytelniczych służących rozwojowi czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promocji czytelnictwa prosimy Was o pomoc w sporządzeniu listy tytułów książek, które zostaną zakupione do naszej szkolnej biblioteki do końca bieżącego roku kalendarzowego.

 Prosimy o wskazanie autorów i tytułów 5 książek – nowości wydawniczych dla dzieci  i młodzieży które, Waszym zdaniem powinny się znaleźć w naszej bibliotece, by w pełni posłużyć rozwojowi czytelniczych zainteresowań uczniów w wieku od 7 do 15 lat. Wymienione przez Was tytuły  mogą  mieć formę elektroniczną lub być napisane w języku obcym nowożytnym nauczanym w naszej szkole.

Karta do głosowania znajduje się poniżej.

karta do głosowania

Należy ją odesłać na adres biblioteka@zsprzeginia.pl do dnia 15.10.2021 r.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

 

BIBLIOTEKA  SZKOLNA  ZAPRASZA  DO  UDZIAŁU  W  JESIENNYM  KONKURSIE  LITERACKIM!

 

W pliku poniżej znajdują się fragmenty różnych książek (lektur szkolnych i nie tylko…)

Zapoznaj się z nimi, odgadnij tytuły książek oraz imiona i nazwiska ich autorów.

Odpowiedzi prześlij na adres biblioteka@zsprzeginia.pl, wg wzoru znajdującego się poniżej.

Dla pięciu pierwszych osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania zagadek zostały przygotowane nagrody niespodzianki.

fragmenty książek

wzór karty odpowiedzi

Powodzenia!

 

Przypominamy również, że rozpoczął się konkurs na „Najlepiej Czytającą Klasę”.

 Zapraszamy na „Poranki z książką” do świetlicy szkolnej.

„Zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się.
Jednym z siedliski jest szkoła i jej społeczność.”

 

W wyniku trzyletnich działań w zakresie promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini Małopolski Kurator Oświaty przyznał Szkole CERTYFIKAT przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

30 września 2021 r. uczniowie klas ósmych udali się na wycieczkę edukacyjną na Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, aby uczestniczyć w interdyscyplinarnych wykładach dla szkół „Nauka Wokół Nas”.

Mieliśmy zapas czasu, więc zatrzymaliśmy sie w Katowicach, aby zwiedzić miasto oraz zobaczyć  z bliska główne symbole Katowic. Pierwszy z nich – Spodek –  jest nieodłącznym symbolem miasta, w którym co roku odbywają się koncerty i imprezy sportowe. W niedalekiej odległości od Spodka znajduje się Pomnik Powstańców Śląskich, czyli największy monument w Polsce w kształcie trzech orlich skrzydeł, który upamiętnia trzy powstania zbrojne Polaków przeciwko władzom niemieckim Górnego Śląska.  Dalej na południe rozciąga się Park Powstańców Śląskich, na którego terenie znajduje się pomnik mężczyzny z laską – to gen. Jerzy Ziętek, śląski powstaniec, przedwojenny poseł, generał Ludowego Wojska Polskiego, a przede wszystkim wieloletni gospodarz województwa śląskiego i katowickiego, w okresie PRL. Odbyliśmy także spacer po Rynku w Katowicach, gdzie mieści się m.in. Teatr Śląski. Po zwiedzaniu miasta, na ile czas nam pozwolił, udaliśmy sie w dalszą drogę do celu naszej wycieczki, czyli do Chorzowa.

Po dotarciu na miejsce zostaliśmy zaproszeni na salę wykładową, której tematem przewodnim było „Chemiczne party”. Barwne reakcje chemiczne posłużyły do przygotowania kolorowych cieczy udających napoje. Nie zabrakło kameleona i świateł drogowych, a wykład obfitował również w dymy, ogień i wybuchy. Teraz już wiemy, że nauka chemii, choć czasem trudna, może być także wystrzałowa i kolorowa.

Na drugiej auli poznaliśmy „Odlotową fizykę”. Prowadzący zdradził nam tajniki fizyki i wraz z chętnymi uczniami wykonał proste eksperymenty, które pozwoliły człowiekowi unieść się ponad ziemię.

Na trzeciej auli poznaliśmy „Materiały do zadań specjalnych”. Te inteligentne materiały są tak opracowane, aby ściśle spełniały powierzone im zadania. Zobaczyliśmy wydruki 3D i przekonaliśmy się o tym, ile wody może wypić polimer. Dużym zaskoczeniem były dla uczniów druciki z pamięcią kształtu.

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie i odważnie odpowiadali na pytania, uczestniczyli w pokazach doświadczeń i eksperymentowali pod bacznym okiem kadry uniwersyteckiej.

Zamieszczamy  deklarację przystąpienia do ubezpieczenia w PZU. W przypadku braku możliwości wydruku, można pobrać w szkole wersję papierową.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć do szkoły  – w formie papierowej – do dnia 8 października 2021r.

Wpłatę w kwocie 42,91 zł  należy dokonać na Rachunek Bankowy PZU

Nr 08 1050 1618 1000 0090 6177 4668 

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa,  zgodnie
z deklaracją.

Termin płatności do 14.10.2021r.

Deklaracja – przystąpienia NNW

Karta Produktu_PZU_Edukacja

Ogolne-Warunki-Ubezpieczenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza w dniu 23 września 2021r. Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego       w Przegini na spotkania z Wychowawcami klas.

 • godz. 17:00 – Rodzice Uczniów z klas I – IV
 • godz. 18:00 – Rodzice Uczniów z klas V – VIII

Prosimy, by Rodzice przestrzegali obowiązku zasłaniania nosa i ust. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu.

Po powrocie do szkoły czekała na nas bardzo miła niespodzianka.

Otóż, w wakacje do sekretariatu dostarczono wyróżnienie dla naszej szkoły (jako jedynej szkoły podstawowej w całej Polsce) za nadesłanie największej ilości najczystszych i najciekawszych kryształów w związku
z udziałem w 8 edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej” organizowanej przez Instytut Fizyki w Chorzowie, o czym informowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym.

Wszystkim, którzy wyhodowali kryształy serdecznie gratulujemy i już zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2021/06/11/konkurs-wzrostu-krysztalow-2021-laureaci/?doing_wp_cron=1631347940.6249520778656005859375

Zapraszamy do galerii:

Nasza szkoła dołączyła do dziesiątej edycji akcji „Narodowego Czytania” pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

3 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy VIIIa: Marcelina Baran i Kinga Chajduła.

7 września do „Narodowego Czytania” fragmentów dramatu pt. „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej włączyli się uczniowie dwóch klas ósmych w naszej szkole. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy dzieci głównej bohaterki: Hesi, Meli i Zbyszka. Odsłaniały one niezdrowe stosunki panujące w domu, obnażały obłudę i zakłamanie Anieli Dulskiej. Szkolne czytanie fragmentów utworu Zapolskiej stanowi dobry początek do zapoznania się z całą lekturą w szkole średniej.

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w akcji Narodowego Czytania, które organizowane jest tradycyjnie co roku, w tym roku w piątek 3 września 2021 r. o godz. 17.00.

Zachęcamy do udziału.

 

Od dnia 1 września 2021 r. zmieniają się zasady odpłatności za posiłki wydawane przes stołówkę szkolną. Kwoty  za żywienie wpłacać należy do dnia 15 następnego miesiąca czyli za wrzesień trzeba uregulować do 15 października 2021 r. Wyliczoną kwotę należności mogą Państwo sprawdzić w systemie WizjaNet, po zakończonym miesiącu.

By dziecko mogło korzystać z obiadów od najbliższego poniedziałku (6 września)  należy do dnia 3 września złożyć do wychowawcy klasy lub świetlicy stosowną deklarację.

Należność za żywienie proszę wpłacać przelewem na konto: BSR Kraków/ o Jerzmanowice nr 43 8589 0006 0150 0450 1993 0003, tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Koszt jednego posiłku – 5,5 zł dziennie.

Do pobrania:

regulamin stolowki szkolnej

deklaracja – posiłki

rezygnacja z posiłków

1 września 2021 r. tj. w środę o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Uczniowie klas II – VIII spotykają się z Wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Uczniowie klas pierwszych wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w nowej sali gimnastycznej – wejście od strony parkingu.

Listy uczniów klasy Ia i Ib będą opublikowane dnia 31 sierpnia 2021 na stronie www.sp.zsprzeginia.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022 oraz wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do Szkoły.

Autobus dowozi uczniów na plac szkolny. Kursy autobusu w dniu 1 września:

Dowóz

8:45 – Ostra Góra – Skotnica – Stara Szkoła – Szkoła

Odwóz

9:40 – Szkoła – Stara Szkoła – Skotnica – Ostra Góra

Spotkania odbywają się w następujących salach:

 • Klasa IIa – Kazimiera Cudejko – sala 22
 • Klasa IIIa – Agnieszka Żurek – sala 23
 • Klasa IIIb – Katarzyna Tyliba  (zastępstwo)– sala 8
 • Klasa IVa – Małgorzata Musielak – sala 17
 • Klasa IVb – Jolanta Klich – sala 21
 • Klasa Va – Agnieszka Sioła – sala 19
 • Klasa Vb – Agnieszka Kochanik (zastępstwo)– sala 18
 • Klasa VIa – Lucyna Izdebska – sala 6
 • Klasa VIIa – Mariola Zając – sala 24
 • Klasa VIIb – Agnieszka Paś – sala 16
 • Klasa VIIc – Małgorzata Blecharczyk – sala 7
 • Klasa VIIIa – Agata Krzystanek – sala 14
 • Klasa VIIIb – Monika Kumor – sala 15

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022  – do zakupienia przez Rodziców

Klasa 1:

„Poznaję Boży świat”  K. Mielnicki,E Kondrak, J. Snopek. Wyd. JEDNOŚĆ – Kielce.

 

Klasa 2:

„ Odkrywamy Królestwo  Boże” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Komisja wychowania Katolockiego KEP

 

Klasa 3:

„Jezus jest z nami” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-1-01/12)

 

Klasa 4:

„ Miejsce pełne BOGActw” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 5:

„ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/20)

 

Klasa 6:

„ Tajemnice BOGAtego życia” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 7:

„ Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-3-01/13)

 

Klasa 8:

„ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-3-01/13)

Zaświadczenia o wyniku egaminu ósmoklasisty będą wydawane
w sekretariacie w dniu 9 lipca 2021 r. (tj. piątek )  w godzinach 8:30 do 14:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia, można pisemnie upoważnić do odbioru inną osobę.

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 •  dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 Ważne strony internetowe:

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły