Polska Akcja Humanitarna, chociaż kojarzy się głównie z działaniami pomocowymi, współpracuje też ze szkołami, prowadząc bezpłatne projekty edukacyjne. W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła w ramach współpracy z PAH przystąpiła do projektu „Lekcje pomagania”.
Współpraca  polegała na przeprowadzeniu cyklu zajęć, które m.in. polegały na  dyskusji z uczniami o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość. Uczestniczący w cyklu uczniowie klasy 7b otrzymali podstawową wiedzę z obszaru pomocy humanitarnej, którą następnie mogli wykorzystać w działaniu. Dzięki temu projektowi uczniowie i uczennice kształtowali postawy otwartości i odpowiedzialności. Przykładowe tematy poruszane w projekcie to: kryzys klimatyczny, katastrofy naturalne, reagowanie na kryzysy humanitarne, przykłady globalnych powiązań, różne perspektywy patrzenia na świat.
Każdy  z tematów  realizowany był  w oparciu o  materiały otrzymane od Polskiej Akcji Humanitarnej.

dyplom lekcje pomagania dla szkoły

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.40 – 11.25
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55

Szkoła Promująca Zdrowie

Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 12:35
● II kurs: codziennie o 14:15

Z życia szkoły