Jakiś czas temu, w naszej szkole gościliśmy nauczycielki języka polskiego z Rybnika, Mielca, Bielska-Białej, Nowego Sącza i jego okolic. Regionalne spotkanie odbyło się w ramach programu „OK zeszyt”, ogólnopolskiego projektu realizowanego we współpracy z fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Spotkanie z Okejką (praktykiem od lat pracującym w oparciu o OK zeszyt) poświęcone było wymianie doświadczeń, pomysłów i praktycznych wskazówek pomocnych w pracy z ocenianiem kształtującym i OK zeszytem. Była też okazja do zaprezentowania OK zeszytów swoich uczniów – ich zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Panie były pod wrażeniem nie tylko naszej szkoły (m.in. ilości dyplomów zdobiących ściany na korytarzach, wyposażenia), ale także okolic naszej gminy. Szczególnie, w związku z tematem oceniania kształtującego spodobały im się rysunki zdobiące salę 18, wykonane przez p. Mariolę Zając wg pomysłu p. Danuty Sterny, ekspertki oceniania kształtującego w CEO.

Co to jest OK zeszyt? Jest to prowadzony przez ucznia zeszyt zawierający jego prace i informacje nauczyciela: cele poszczególnych lekcji,  kryteria sukcesu do lekcji,  refleksje własne ucznia,  mapy myślowe związane z tematem, prace ucznia, prace domowe wykonane przez ucznia, komentarze nauczyciela do prac ucznia,  oceny koleżeńskie uczniów, samooceny prac uczniowskich oraz odpowiedzi uczniów na pytania kluczowe

Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu się, zaś praca z OK zeszytem jest sposobem na poznanie, doświadczanie i wybranie przez nauczyciela narzędzi oceniania kształtującego i dopasowanie ich do potrzeb nauczanego przedmiotu; to udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp, umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.

W naszej szkole projekt OK zeszyt realizują uczniowie klasy 5 wraz z nauczycielką języka polskiego Agnieszką Kochanik w ramach innowacji pedagogicznej „OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co  i jak się uczyć na języku polskim”.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły