21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku.
Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek
do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie.
Głównymi organizatorami święta w naszym kraju są Narodowe Centrum Kultury i Rada
Języka Polskiego. Instytucje te wraz z pisarzami, nauczycielami i dziennikarzami chcą pokazać,
jak ważne jest szanowanie ojczystej mowy.
Skoro możemy się swobodnie wypowiadać w języku polskim, róbmy to dobrze,
nie używajmy potocznych słów, skrótów zapożyczonych na przykład z języka angielskiego.
Oczywiście szybciej jest powiedzieć OK zamiast dobrze czy doskonale, ale czy warto?
Polski język jest trudny, ma dużo „sz”, „cz” i „ch”. Chrzęści, warczy i syczy, ale jest
barwny i ciekawy, a co ważne jest nasz, kształtował się przez wieki i warto uszanować tę tradycję,
za którą wiele osób walczyło w czasie zaborów i wojen.
To nasz oryginalny język, dlatego nie zaśmiecajmy go wulgaryzmami czy bezsensownymi
neologizmami.

 

Kodeks ochrony języka polskiego
1. Mów staranną polszczyzną.
2. Wzbogacaj zasób swojego słownictwa.
3. Nie używaj niepotrzebnych zapożyczeń.
4. Nie zaśmiecaj swoich wypowiedzi wulgaryzmami.
5. Poznawaj zasady i reguły, które rządzą językiem polskim.

Łamańce językowe
Jerzy na wieży
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że na wieży mieszka stado nietoperzy
Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że wokół wieży leży dużo jeży i nietoperzy.

Pchły
Szły pchły koło wody,
pchła pchłę pchła do wody
i ta pchła płakała,
że ją tamta pchła popchała.

Czyżyk
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek.
Po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem.

Huczek i wnuczek
Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka
i niechcący huknął żuczka.
Ale heca… – wnuczek mruknął
i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka,
by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.

Kruk
Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie, robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.
Spadł bąk na strąk, a strąk na pąk
pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł

Zachęcamy do refleksji nad językiem, nie tylko z okazji Dnia Języka Ojczystego.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły