Rok szkolny 2020/2021

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Informuję, że istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do Międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” . Konkurs jest płatny 10 zł od każdego uczestnika.

Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. stacjonarnie w szkole. W przypadku, gdyby nastąpiło zamknięcie szkoły,  Komitet Organizacyjny rozważy możliwość rozwiązywania zadań za pośrednictwem Internetu.

Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych:

Żaczek – klasy 2 szkół podstawowych

Maluch – klasy 3 i 4 szkół podstawowych

Beniamin – klasy 5 i 6 szkół podstawowych

Kadet  – klasy 7 i 8 szkół podstawowych

 

Zgłoszenia dziecka i jednocześnie dokonania wpłaty 10 zł za każde dziecko należy dokonać
w sekretariacie w dniu 11 i 12 marca 2021 r. do godz. 14:00

regulamin – Kangur

zgoda_uczestnika_konkursu_Kangur

Link do testów konkursowych z poprzednich lat:

https://www.kangur-mat.pl/zadania.php

 

 

 

 

____________________________________________________________________

Konkurs „Krakowska Matematyka”

Zapraszamy  Uczniów klas IV – VI do udziału w Konkursie „Krakowska Matematyka”.  Zgłoszenia uczniów proszę kierować bezpośredno do mnie – Zofia Kondratowicz za pośrednictwem dziennika Librus lub na adres: zofiakondratowicz@zsprzeginia.pl do dnia 18 marca 2021 r.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego,

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty Andrzej Białkiewicz – Rektor Politechniki Krakowskiej

Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Piotr Oprocha – Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie

Dyrekcja Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów. Ze względu na temat przewodni zadania będą związane z setną rocznicą urodzin Stanisława Lema oraz innymi rocznicami związanymi z Krakowem. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Setne urodziny Stanisława Lema i inne krakowskie rocznice”.

Etapy konkursu:

  • szkolny – 23 marca 2021 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – maj 2021 – w szkołach,

Po weryfikacji prac, do etapu wojewódzkiego zakwalifikują się uczniowie z najlepszymi wynikami; z każdego poziomu po ok. 130 uczniów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany liczby uczestników etapu wojewódzkiego i zmiany terminu etapu w wyjątkowych sytuacjach np. gdyby termin innego konkursu matematycznego kolidował z naszymi ustaleniami. Szkolny Koordynator będzie powiadomiony o takich zmianach.

Do Komitetu Organizacyjnego Szkolny Koordynator przesyła razem z protokołem, prace uczniów z klas 4, 5 i 6, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia. Eliminacje konkursowe na obu etapach i na wszystkich trzech poziomach będą przeprowadzone w formie pisemnej. Są to zadania matematyczne zamknięte jednokrotnego wyboru oraz zadania otwarte. Temat przewodni jedynie „łączy je w całość” i nie jest wymagana dodatkowa wiedza historyczna.

Regulamin_Krakowska_Matematyka

zgoda_na_przetwarzanie_danych

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych

Klauzula_informacyjna_w_zakresie_przetwarzania_wizerunku

Link do stony z zadaniami z poprzednich lat:

https://www.krakowskamatematyka.malopolska.pl/poprzednie-edycje.htm

 

 

____________________________________________________________________

Wyniki konkursów przedmiotowych.

Znamy już wyniki etapów szkolnych wszystkich tegorocznych konkursów przedmiotowych. Przed nami etapy rejonowe, w których naszą szkołę będą reprezentować:

– w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego – Oliwier Kozioł, kl. 7b – nauczyciel przygotowujący – p. Agnieszka Paś.

– w Małopolskim Konkursie Biologicznym – Aleksandra Babiuch, kl. 8 – nauczyciel przygotowujący – p. Agata Krzystanek.

– w Małopolskim Konkursie z Fizyki – Marta Babiuch, kl. 8 – nauczyciel przygotowujący – p. Urszula Babiuch.

– w Małopolskim Konkursie Języka Niemieckiego – Agnieszka Glanowska, kl. 8 – nauczyciel przygotowujący – p. Sylwia Dahlmanns.

Serdecznie gratulujemy Uczniom oraz Nauczycielom i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach.

________________________________________________________________________

W roku szkolnym 2019/2020 Małopolski Kurator Oświaty organizuje dla  uczniów szkół podstawowych

następujące konkursy przedmiotowe:

https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-i-olimpiady/konkursy-przedmiotowe/konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2019-2020/

harmonogram konkursów przedmiotowych

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Hanna Szczurek, kl. 8 została laureatką Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Opiekunem była p. Agata Krzystanek. 

Gratulujemy!!!

____________________________________________

Konkurs Krakowska Matematyka

Zapraszamy uczniów z klas IV – VI do udziału w konkursie matematycznym „Krakowska Matematyka”.

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkolę Podstawową nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Rok Świętego Jana Pawła II”

Zakres wiedzy i umiejętności

Zadania z wcześniejszych edycji

etap szkolny 2018/2019

KrakowskaMatematyka_klasa_4_etap_szkolny_2018_19

KrakowskaMatematyka_klasa_5_etap_szkolny_2018_19

KrakowskaMatematyka_klasa_6_etap_szkolny_2018_19

Zofia Kondratowicz
Monika Kumor

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły