Biblioteka szkolna i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają uczniów do udziału w X edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania.

CELE KONKURSU:

  • Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
  • Kształtowanie kultury czytelniczej
  • Rozwijanie twórczych talentów
  • Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury literackiej Małopolski.

Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:

I – ETAP SZKOLNY -przeprowadzenie konkursu na terenie szkół oraz zgłoszenie do 25 stycznia 2017 r.

1 finalista etapu szkolnego z klas I –II

1 finalista etapu szkolnego z klas III –IV                  

1 finalista etapu szkolnego z klas V –VI,

Przesłuchania wg ustalonego harmonogramu:

II – ETAP MIĘDZYSZKOLNY – przesłuchanie finalistów etapu szkolnego –Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 – Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci 8 marca 2017 r. od godz. 9.00 według harmonogramu podanego pocztą elektroniczną.

Prosimy o przygotowanie do czytania fragmentu utworu literackiego twórcy piszącego o Małopolsce lub autora wywodzącego się z naszego regionu

Ocenie podlega:

dykcja (0-3 pkt.),

interpretacja tekstu (0-3 pkt.),

zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (1 pkt).

W bibliotece szkolnej są do wypożyczenia książki na konkurs!

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły