Moje miejsce na ziemi – fotografią i piórem malowane

innowacja

 

 

Trudno być patriotą swojego kraju,
nie znając i nie kochając swojej
małej ojczyzny – najważniejszego
własnego miejsca na Ziemi.
Jeśli tej miłości nie ukształtuje szkoła
i środowisko, po prostu się nie
ukształtuje wcale.

Maria Jakubowska

 

Nasza innowacja odnosi się do filozofii uzdolnień, gdzie każde dziecko (także to o specyficznych problemach edukacyjnych) ma „zdolność” – a naszym zadaniem jest ją odkryć. Nie bez znaczenia jest też nauczanie młodych ludzi, jak efektywnie i mądrze można spędzać czas pasjonując się fotografią, przyrodą i plastyką, a przez to i tworzeniem własnych wytworów literackich. Chcemy otworzyć oczy i umysły dzieci na otaczający ich świat.

Często słyszymy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Wydaje się to aktualne również w odniesieniu do naszych uczniów. Pragniemy poprzez innowację zachęcić młodzież do poznania i dostrzeżenia piękna krajobrazu najbliższej okolicy oraz jej walorów turystycznych i krajoznawczych, a poprzez to do aktywności ruchowej. Jest wiele zakątków na świecie, które uznawane są za piękne i godne poznania – My też nie mamy się czego wstydzić!

Na zajęciach, w szkole uczniowie będą tworzyć różnorodne formy wypowiedzi o praktycznym charakterze oraz prace plastyczne. Formy wypowiedzi będą stymulowane różnymi sytuacjami, z jakimi uczniowie będą mieli do czynienia: sprawozdanie z wycieczki, reklama „mojego miejsca na ziemi”, twórczego opowiadania itp., zaś tłem zarówno wypowiedzi pisemnych jak i twórczości plastycznej i fotograficznej – walory krajoznawcze i turystyczne naszego regionu.

Innowacja ta ma służyć inspirowaniu ucznia do bycia kreatywnym, do tworzenia własnych, dobrych tekstów i prac, które będą się nadawały do publikacji i prezentacji.

Innowacja przeprowadzana będzie na dodatkowych zajęciach, prowadzonych w poszczególnych podzespołach, w szkole i poza nią, w terenie, także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

Zapraszamy na bloga prezentującego prace uczniów: http://kreatywnie2016-2017.blogspot.com

Z pewnością, w miarę tworzenia się nowych pomysłów będziemy go tworzyli wspólnie z uczniami biorącymi udział w innowacji.

Serdecznie zapraszamy Was do współpracy!

 

Autorzy innowacji: Agnieszka Kochanik, Mariola Zając

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień