Rok szkolny 2022/2023

Grant 3

___________________________________________________________________

Projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”

1.Projekt pt. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli – Przeginia”, nr RPMP.10.01.03-12-0299/19 w ramach Osi Priorytetowej 10 – Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

2. Zajęcia w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest przez BUK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 25a/3, 31-108 Kraków, reprezentowany przez Pawła Osmendę oraz Gminę Jerzmanowice-Przeginia z siedzibą w Jerzmanowicach,
ul.Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, reprezentowaną przez wójta Tomasza Gwizdałę.

4. Okres realizacji projektu od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Przeginia

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły