„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 

Grant 3

w ramach Projektu pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

regulamin-rekrutacji-ZSPrzeginia

___________________________________________________________________

Projekt „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli”

1.Projekt pt. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli – Przeginia”, nr RPMP.10.01.03-12-0299/19 w ramach Osi Priorytetowej 10 – Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 – Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

2. Zajęcia w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Projekt realizowany jest przez BUK INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 25a/3, 31-108 Kraków, reprezentowany przez Pawła Osmendę oraz Gminę Jerzmanowice-Przeginia z siedzibą w Jerzmanowicach,
ul.Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice, reprezentowaną przez wójta Tomasza Gwizdałę.

4. Okres realizacji projektu od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Przeginia

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.40 – 11.25
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Szkoła Promująca Zdrowie
Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 12:35
● II kurs: codziennie o 14:15

Z życia szkoły