Ubezpieczenie:

Informujemy, że składka na ubezpieczenie wynosi 40,47 zł. Wpłat należy dokonać na podane subkonto. Ważne, aby  w tytule przelewu wpisać: nr polisy czyli: 1053559957, imię i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia. Termin zapłaty – 31 października 2020 r.  Nr rachunku bankowego PZU SA: 36 1240 6960 3014 0110 3074 9072 Blankiet wpłat w załączeniu. PZU Edukacja … Czytaj dalej Ubezpieczenie: