W piątek, 7 września gościliśmy w naszej szkole, studentki Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, które wraz z chętnymi uczniami klasy IV rozpoczęły realizację projektu pt. „W świecie kreatywności”.

Warsztaty edukacyjne przygotowane przez wolontariuszki poświęcone są rozwijaniu kreatywności i twórczego myślenia uczniów szkoły podstawowej na dwa różne sposoby – artystyczny i matematyczny. We wrześniu zaplanowano trzy spotkania, za nami pierwsze. Po dniu pełnym intelektualnego wysiłku przyszła pora na rozluźnienie – integracji ponad 20-osobowej grupy sprzyjały zabawy i swobodne wypowiedzi na różne tematy. Mamy wrażenie, że to dopiero początek przygody z wolontariatem. Czekamy na jeszcze! Kolejne wizyty wolontariuszek – po 22 września. 

Kasia i Sylwia działają w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, którego celem jest dotarcie do dzieci i młodzieży z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) z aktywnością i wiedzą wolontariuszy, którzy bezinteresownie przekazują pozytywne wzorce i własnym przykładem zachęcają do rozwoju. Program działa od 2001 roku i do tej pory, w jego ramach zrealizowano ponad 32 000 projektów. Ich twórcami i realizatorami są studenci różnych kierunków, z całej Polski.

Wśród studentów – wolontariuszy Program kształtuje i promuje aktywne postawy społeczne, rozwija pasje i umożliwia realizację pomysłów, natomiast szkoły uczestnicząc w Programie wzbogacają swoją ofertę edukacyjną i wychowawczą przez dostarczenie dzieciom i młodzieży osobowych wzorców,

aktywnych postaw życiowych, promocję aktywności, zaradności oraz samodzielności.

 

Szkolny Opiekun Projektu

Agnieszka Kochanik

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.35 – 11.20
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Biblioteka
Wtorek:
  1. 9:40-11:00
  2. 11:30-12:30
Czwartek:
  1. 11:00-12:10
Piątek:
  1. 10:30-13:00
Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień

2016 listopad

2016 wrzesień