______________________________________________

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

Lista będzie opublikowana do dnia 30.04.2021 r.

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021-2022

______________________________________________

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021-2022

Lista będzie opublikowana do dnia 22.04.2021 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia na rok szkolny 2021/2022, w terminie od godz. 8.00 dn. 13.04 2021 r. do godz. 16:00 dn. 22.04.2021 r. rodzice kandydata składają pisemne oświadczenie, że dziecko będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini.  Oświadczenie można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

_______________________________________________

Szanowni Państwo:

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/21 WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas  pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych jes przez Gminę Jerzmanowice-Przegina na rok szkolny
2021/2022

od  dnia 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini na  rok szkolny 2021/2022. Dokumenty można pobrać ze strony szkoły lub w szkole przy wejściu głównym.

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Zarządzenie – rekrutacja

Uchwala_204_2017

zlgoszenie-dziecka-kl-1

zlgoszenie-dziecka-DO SWIETLICY

 

________________________________________________________________

Szanowni Państwo:

W związku z obecną sytuacją umożliwiamy Państwu złożenie dokumentów rekrutacyjnych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini oraz do Przedszkola Samorządowego w Przegini w wersji elektronicznej.

Wypełnione i podpisane wnioski i odpowiednie załączniki należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Każdy składający dokumenty tą drogą otrzyma potwierdzenie przyjęcia.

Wersje papierowe można dostarczyć w terminie późniejszym.

Druga możliwość jest następująca: w budynku szkoły dostępna jest skrzynka na dokumenty (m.in. do rekrutacji), należy tylko zadzwonić dzwonkiem do szkoły i pracownik obsługi otworzy drzwi i poda skrzynkę.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły