Szanowni Państwo:

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/23 WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas  pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Jerzmanowice-Przegina na rok szkolny
2023/2024

od  dnia 1 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini na  rok szkolny 2023/2024. Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać poniżej lub w wersji papierowej w szkole.

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Na podstawie Art. 130 pkt.5  ustawy Prawo oświatowe, dzieci zamieszkałe w miejscowości Przeginia są przyjmowane do szkoły z urzędu, rodzice składają jedynie formularz zgłoszenia:

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły, którzy chcą zapisać dzieci do Szkoły Podstawowej w Przegini składają Wniosek o przyjęcie do klasy I wraz z odpowiednimi  oświadczeniami:

 

 

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Szkoła Promująca Zdrowie
Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:35
● II kurs:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek o 15.25
– czwartek  o 15:10

Z życia szkoły