Szanowni Państwo:

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/22 WÓJTA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie: harmonogramu czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas  pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Jerzmanowice-Przegina na rok szkolny
2022/2023

od  dnia 1 marca 2022 r. do 25 marca 2022 r. trwać będzie rekrutacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini na  rok szkolny 2022/2023. Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać poniżej lub w wersji papierowej w szkole.

Wypełnione i podpisane dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Na podstawie Art. 130 pkt.5  ustawy Prawo oświatowe, dzieci zamieszkałe w miejscowości Przeginia są przyjmowane do szkoły z urzędu, rodzice składają jedynie formularz zgłoszenia:

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły, którzy chcą zapisać dzieci do Szkoły Podstawowej w Przegini składają Wniosek o przyjęcie do klasy I wraz z odpowiednimi  oświadczeniami:

 

 

 

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły