DBI 2020 odbędzie się 11 lutego 2020 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. 

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Podczas obchodów DBI 2020 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nasza Szkoła zgłasza organizatorom swój udział w obchodach DBI.

W dniach od 10 lutego do 28 lutego 2020r. podejmiemy się wykonania niżej zaplanowanych działań.

Proponowane Działania – Dzień Bezpiecznego Internetu

w Szkole Podstawowej

 1. Zgłoszenie inicjatywy na portalu dbi.pl. – pedagog
 2. Umieszczenie informacji o DBI na stronie internetowej szkoły –  Krzystanek,
 3. Informacja o platformie e-learning dla rodziców na stronie internetowej szkoły

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie „Bezpiecznie Tu i Tam” 

Kurs e-learning Fundacji Orange dla rodziców – A. Krzystanek,

 1. Przygotowanie i rozwieszenie informacji promujących Dzień Bezpiecznego Internetu  – pedagog

Przedszkole

 1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Materiały do pobrania  https://www.edukacja.fdds.pl/

Necio Serwis dla dzieci wprowadzający w świat bezpiecznego Internetu

Owce w sieci Narzędzie edukacyjne dla dzieci koncentrujące się na zagrożeniach związanych z Internetem i nowymi technologiami

 1. Zajęcia plastyczne dla dzieci nt. bezpiecznego korzystania z Internetu
 2. Gazetka ścienna dla rodziców – informacje nt. bezpiecznego korzystania z Internetu  oraz o platformie edukacyjnej Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie „Bezpiecznie Tu i Tam” Kurs e-learning Fundacji Orange dla rodziców

Szkoła Podstawowa klasy I – III

 1.  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na podstawie scenariuszy www.sieciaki.pl, www.dzieckowsieci.pl – wychowawcy

Materiały do pobrania 

https://www.edukacja.fdds.pl/

 1.  Zapoznanie uczniów z adresami bezpiecznych stron i zachęcenie do korzystania                 z nich – wychowawcy
 2. Zorganizowanie konkursu plastycznego nt. Bezpieczny  Internet – wychowawcy
 3. Przygotowanie na szkolnym korytarzu  wystawy prac plastycznych biorących udział    w konkursie -wychowawcy
 4. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach na temat ” Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem ” -wychowawcy

 Szkoła Podstawowa klasy IV- VIII

 1. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów na temat cyberprzemocy oraz zasad bezpiecznego  korzystania z Sieci, – wychowawcy Materiały do pobrania: https://www.edukacja.fdds.pl/
 2. Przeprowadzenie na zajęciach komputerowych, informatyki  kursu e-learningowego /IV – VIII / Wojciech Ciępka.
 3. Wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w Internecie  –  klasa VII z wychowawcą.
 4. Przygotowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas IV-VIII  Bezpiecznego Internetu  – nauczyciel plastyki.
 5. Przygotowanie wystawy prac plastycznych biorących udział  w konkursie – nauczyciel plastyki.
 6. Przygotowanie gazetek ściennych w klasach na temat ,,Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem ”  – uczniowie z wychowawcami.

Pozostałe działania

 1. Warsztaty dla uczniów klas VII- VIII nt. uzależnień behawioralnych –  pedagog
 2. Szkolenie dla rodziców nt. uzależnień behawioralnych oraz udostępnienie ulotek nt. zagrożeń w Internecie, sygnałów uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu – pedagog, wychowawcy
 3. Udział w Ogólnopolskim projekcie badawczo – edukacyjnym ,,Granie na ekranie” –diagnoza używania gier cyfrowych przez uczniów klas IV – VIII  – p. A. Kochanik, p. Wojciech Ciępka
 4. Spotkanie profilaktyczne uczniów z funkcjonariuszami policji nt. Cyberprzemocy – dyrekcja, pedagog
 5. Podsumowanie obchodów DBI  oraz  przygotowanie sprawozdania dla organizatorów akcji –  pedagog, zespół wychowawców

Pedagog

 

Materiały dla Rodziców

 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie „Bezpiecznie Tu i Tam” kurs e-learning Fundacji Orange dla Rodziców

Poradniki do pobrania:

 

 

 

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień