Informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w szkołach dla dzieci i młodzieży 

W terminie głównym
1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym
1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty
19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym
26 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat o harmonogramie E8

Komunikat o dostosowaniach:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień