Pliki do pobrania

Statut-SP_od-1grudnia 2017

Zwolnienie z lekcji

Procedura uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawarta jest w statucie szkoły – § 48.

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

Klasy 1-3

Zasady oceniania w kl 1 – 3

język angielski kl 1 – 3

religia kl 1

klasa 4

język polski kl 4

język angielski kl 4-8

historia kl 4

matematyka kl 4

przyroda kl 4

wychowanie fizyczne

muzyka

technika kl 4-5

plastyka metody i kryteria oceniania z plastyki

informatyka kl 4

religia kl 4

 

klasy  5

język polski kl 5

język angielski kl 4-8

historia kl 5

matematyka kl 5

geografia kl 5

biologia kl 5

wychowanie fizyczne

muzyka

technika kl 4-5

plastyka metody i kryteria oceniania z plastyki

religia

język niemiecki – DSD

klasy 6

język polski kl 6

język angielski kl 4-8

historia kl 6

matematyka kl 6

biologia kl 6

geografia kl 6

muzyka

plastyka metody i kryteria oceniania z plastyki

wychowanie fizyczne

religia kl 6

język niemiecki – DSD

klasa 7

język polski kl 7

język angielski kl 4-8

historia kl 7

biologia kl 7

geografia kl 7

chemia kl 7

matematyka kl 7

fizyka kl 7

wychowanie fizyczne

muzyka

plastyka metody i kryteria oceniania z plastyki

religia – klasa 7

język niemiecki – poziom podstawowy

język niemiecki – DSD

klasa 8

język polski kl 8

język angielski kl 4-8

historia kl 8

matematyka kl 8

biologia kl 8

geografia kl 8

chemia kl 8

fizyka kl 8

wychowanie fizyczne

wos kl 8

edb kl 8

religia – klasa 8

język niemiecki – poziom podstawowy

język niemiecki – DSD

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.40 – 11.25
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień