Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się zmiany w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021.

kalendarz-roku-szkolnego-uaktualniony

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

  • 26 października 2020
  • 27 października 2020
  • 28 października 2020
  • 29 października 2020
  • 30 października 2020
  • 25 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
  • 26 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty
  • 27 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty

We wszystkie te dni świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00

 

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły