Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem.

Karol Józef Wojtyła – od 16 października 1978 r. papież Jan Paweł II – urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, w miasteczku położonym 50 km od Krakowa. Był drugim synem urzędnika wojskowego Karola Wojtyły (1879-1941) i Emilii Kaczorowskiej (1884-1929). Jego starszy brat Edmund – lekarz, zmarł w 1932 roku, a siostra Olga – zaraz po urodzeniu. Karol Wojtyła został ochrzczony 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym w Wadowicach przez księdza Franciszka Żaka, przyjął Pierwszą Komunię Świętą w dziewiątym roku życia i został bierzmowany, mając 18 lat.Po ukończeniu czteroklasowej szkoły ludowej, Karol uczył się w państwowym gimnazjum męskim im. Marcina Wadowity. Po maturze w 1938 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Gdy niemieccy okupanci zamknęli uniwersytet w 1939 roku, młody Karol pracował (1940-1944) w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay, aby nie zostać wywiezionym na roboty do Niemiec.

Od roku 1942, czując powołanie kapłańskie uczęszczał na wykłady podziemnego seminarium zorganizowanego przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego.

Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku.

Następnie został wysłany przez Kardynała Stefana Sapiehę do Rzymu, aby rozpocząć studia doktoranckie. Pod kierunkiem wybitnego teologa, dominikanina Reginalda Garrigou-Lagrange’a napisał rozprawę doktorską Zagadnienie wiary u świętego Jana od Krzyża (Questio de fide apud sanctum Ioannem de Cruce). Podczas studiów rzymskich w okresie wakacji pracował duszpastersko wśród Polonii mieszkającej we Francji, Belgii i Holandii.

Do Polski wrócił w 1948 roku i został wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko Krakowa, a następnie w parafiii świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem studentów od 1951 roku, gdy podjął swoje studia filozoficzne i teologiczne. W 1953 roku habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą: Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

4 lipca 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 roku w katedrze wawelskiej z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 roku został mianowany arcybiskupem Krakowa przez Pawła VI, który mianował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku.

Brał udział w Soborze Watykańskim II (1962-1965) i wniósł znaczący wkład w powstanie Konstytucji Gaudium et spes. Kardynał Wojtyła uczestniczył także w 5 synodach biskupów zwołanych przed jego pontyfikatem.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe 16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. 22 października Jan Paweł II, jako 263 następca św. Piotra, rozpoczął 27-letni pontyfikat – jeden z najdłuższych w historii Kościoła.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii rzymskich. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Następcy Piotra o cały Kościół.

Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie pielgrzymek, które odbył na całym świecie. Przyjmował przywódców państw w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państwa, odbył 246 audiencje i spotkania z premierami.

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży, które o roku gromadziły miliony młodzieży w różnych miejscach na świecie.

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego.

W trakcie swojego pontyfikatu zwołał 15 synodów biskupów: 6 synodów generalnych zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 i 2001), jeden synod generalny nadzwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] i 1999).

Do najważniejszych dokumentów, których autorem był papież należą: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Napisał też 5 książek: Przekroczyć próg nadziei (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w formie poezji (marzec 2003), Powstańcie, idźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37. Pogrzeb odbył się w piątek 8 kwietnia. Uczestniczyło w nim na placu św. Piotra ok. 300 tysięcy wiernych oraz 200 prezydentów i premierów. W całym Rzymie przed ekranami rozstawionymi w wielu miejscach miasta zgromadziło się 5 mln ludzi. Papież został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

28 czerwca 2005 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II.


Our school is located in the south-east of Poland, in the commune of Jerzmanowice-Przeginia, county Cracow, Lesser Poland province. You can see a lot of interesting places around as we are in the Kraków-Częstochowa Upland, also known as the Polish Jurassic Highland or Polish Jura. The most famous are Cracow with the Wawel Castle and many other beautiful monuments and historic places, the ruins of the castles in Polish Jura, Jasna Góra Monastery, Auschwitz concentration camp, the winter capital – Zakopane, the salt mine in Wieliczka, and other wonderful, breathtaking places.

Wawel Castle – The Wawel Royal Castle and the Wawel Hill are the most, historically and culturally, important sites in Po¬land. It was the residence of the kings of Poland for centuries .

At the foot of Wawel Hill there is a cave with the statue of the Wawel Dragon.

St. Mary’s Church was built in the early 13th century. It is famous for its wooden altarpiece carved by Veit Stoss. On every hour, a trumpet signal—called the Hejnał Mariacki, is played from the tower. The tune breaks off in mid-stream, to commemorate the famous 13th century trumpeter, who was shot in the throat while sounding the alarm before the Mongol attack on the city. The noon-time hejnał is heard across Poland and abroad broadcast live by the Polish national Radio.

Kazimierz – the district in the south of the Old Town was the centre of Jewish life in Kraków for over 500 years. Rediscovered thanks to Steven Spielberg in his film Schindler’s List.

Wieliczka


Wieliczka Salt Mine is one of the oldest and the only salt mine in the world preserved in such condition. It is placed on the original UNESCO list of the World Heritage Sites.

Ojców

The Ojców National Park is the smallest National Park of Poland, located in southern part of the Krakow-Częstochowa Upland, 15 kilometers north of Kraków.

Pieskowa Skała (Little Dog’s Rock), is a limestone cliff in the valley of river. It is best known for its Renaissance castle. It is located within the boundaries of the Ojców National Park.

The Korzkiew Castle is a 14th century fortress, one of the series of defensive fortifications along the famous Eagle Nests Trail.

Ogrodzieniec Castle

The Ogrodzieniec Castle is a popular tourist center, located on the Trail of the Eagles’ Nests. The castle was built in the 14th century. It is located on Góra Zamkowa, the highest hill of the Polish Jura (515 meters above sea level).

Zakopane

Zakopane is a town in the extreme south of Poland at the foot of the Tatra Mountains. Zakopane is the center of Góral culture and is known informally as „the winter capital of Poland”. It is a popular destination for mountaineering, skiing, and tourism.


Unsere Schule liegt in der Gemeinde Jerzmanowice-Przeginia, Landkreis Krakau, in der Wojewodschaft Kleinpolen. In unserer Umgebung gibt es viel zu sehen: die Naturschönheiten des Jura-Höhenzugs zwischen Krakau und Tschenstochau (darunter Felswände, die Kletterer aus ganz Polen anziehen), die historische Altstadt Krakaus mit dem Schloss der polnischen Könige auf dem Wawel-Berg, die Burgen und Ruinen auf der Jura, das berühmte Kloster Jasna Góra in Tschenstochau, die Industrielandschaft Oberschlesiens und das Ski- und Touristenzentrum Zakopane, schließlich – als ernstesten Ort – die Gedenkstätten in Auschwitz.

Krakau

Krakau

Krakau das Herz von Kleinpolen, eine besondere Stadt für die polnische Kultur. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

  • Der Hauptmarkt – einer der größten mittelalterlichen Plätze Europas (200x200Meter).
  • Die Tuchhallen – ein Gotik- und Renaissancebau, eine Handelspassage mit Souvenirs.
  • Die Jagiellonenuniversität – die älteste polnische Universität, gegründet 1364.
  • Der Wawelhügel – der Wawel ist die ehemalige Residenz der polnischen Könige in Krakau.
  • Die Marienkirche – mit dem Veit Stoß erschaffenen Hochaltar. Vom einem der Kirchtürme erklingt täglich ein Trompetensignal.
  • Kazimierz – das historische jüdische Stadtviertel.

Wieliczka

Wieliczka

Das Salzbergwerk in Wieliczka ist eines der ältesten und bekanntesten Salzbergwerke der Welt.

 Ojców

Ojców

Ojcόw liegt im Nationalpark Ojcόw und besitzt die Überreste einer Wehrburg aus dem 14. Jahrhundert.

 Pieskowa Skala

Pieskowa Skala

Das Schloss in Pieskowa Skała erhebt sich über dem Gebiet des Ojcόw-Nationalparks. Es wurde im 14. Jahrhundert errichtet.

Korzkiew

Burg

Korzkiew, eine Ritterburg aus dem 14. Jahrhundert, wo Aufführungen von Ritterkämpfen und kulturelle Events stattfinden.

 Ogrodzieniec

Die große Ruine in Ogrodzieniec ist ein wunderbarer Ausflugsort für die ganze Famile. Man kann in ihr herumklettern, sie vom Keller bis zum höchsten Turm ersteigen.

 Zakopane

Zakopane

Zakopane ist ein vielbesuchter Wintersport am Nordrand der Hohen Tatra, die in Polen und der Slowakei liegt. Dort leben die Góralen, ein Volksstamm, der für sein handwerkliches Geschick und seine Musikalität berühmt ist.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.40 – 11.25
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Szkoła Promująca Zdrowie
Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 12:35
● II kurs: codziennie o 14:15

Z życia szkoły