Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza w dniu 23 września 2021r. Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego       w Przegini na spotkania z Wychowawcami klas.

 • godz. 17:00 – Rodzice Uczniów z klas I – IV
 • godz. 18:00 – Rodzice Uczniów z klas V – VIII

Prosimy, by Rodzice przestrzegali obowiązku zasłaniania nosa i ust. Wskazane jest posiadanie własnego długopisu.

Po powrocie do szkoły czekała na nas bardzo miła niespodzianka.

Otóż, w wakacje do sekretariatu dostarczono wyróżnienie dla naszej szkoły (jako jedynej szkoły podstawowej w całej Polsce) za nadesłanie największej ilości najczystszych i najciekawszych kryształów w związku
z udziałem w 8 edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej” organizowanej przez Instytut Fizyki w Chorzowie, o czym informowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym.

Wszystkim, którzy wyhodowali kryształy serdecznie gratulujemy i już zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/2021/06/11/konkurs-wzrostu-krysztalow-2021-laureaci/?doing_wp_cron=1631347940.6249520778656005859375

Zapraszamy do galerii:

Nasza szkoła dołączyła do dziesiątej edycji akcji „Narodowego Czytania” pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

3 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy VIIIa: Marcelina Baran i Kinga Chajduła.

7 września do „Narodowego Czytania” fragmentów dramatu pt. „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej włączyli się uczniowie dwóch klas ósmych w naszej szkole. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy dzieci głównej bohaterki: Hesi, Meli i Zbyszka. Odsłaniały one niezdrowe stosunki panujące w domu, obnażały obłudę i zakłamanie Anieli Dulskiej. Szkolne czytanie fragmentów utworu Zapolskiej stanowi dobry początek do zapoznania się z całą lekturą w szkole średniej.

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w akcji Narodowego Czytania, które organizowane jest tradycyjnie co roku, w tym roku w piątek 3 września 2021 r. o godz. 17.00.

Zachęcamy do udziału.

 

Od dnia 1 września 2021 r. zmieniają się zasady odpłatności za posiłki wydawane przes stołówkę szkolną. Kwoty  za żywienie wpłacać należy do dnia 15 następnego miesiąca czyli za wrzesień trzeba uregulować do 15 października 2021 r. Wyliczoną kwotę należności mogą Państwo sprawdzić w systemie WizjaNet, po zakończonym miesiącu.

By dziecko mogło korzystać z obiadów od najbliższego poniedziałku (6 września)  należy do dnia 3 września złożyć do wychowawcy klasy lub świetlicy stosowną deklarację.

Należność za żywienie proszę wpłacać przelewem na konto: BSR Kraków/ o Jerzmanowice nr 43 8589 0006 0150 0450 1993 0003, tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa.

Koszt jednego posiłku – 5,5 zł dziennie.

Do pobrania:

regulamin stolowki szkolnej

deklaracja – posiłki

rezygnacja z posiłków

1 września 1939 r  atakiem wojsk  III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt  zbrojny w historii –  II wojna światowa.  Wojnę rozpoczęło zbombardowanie Wielunia o godz. 4.35, a następnie o godz.4.45 nastąpił  ostrzał polskiej placówki wojskowej  przez niemiecki pancernik  „ Schleswig-Holstein”  na Westerplatte.  Pomimo oporu  kraj dostał się pod okupację niemiecką, a od 17 września także  pod okupację sowiecką. Polska została w konflikcie z Niemcami osamotniona. Nasi sojusznicy  Francja i Wielka Brytania nie podjęły żadnych działań militarnych przeciwko Niemcom.

Wojna trwała  w Europie do 8 września 1945 r, a w Azji do 2 września 1945 r. Trwający blisko 6 lat konflikt obejmował przede wszystkim Europę, Afrykę Północną, Azję oraz obszar Australii i Oceanii, co czyni z niego wojnę globalną o niespotykanym wcześniej natężeniu działań.

Rokrocznie 1 września wspomina się ofiary II wojny światowej, oddaje się cześć tym Polakom, którzy  polegli walcząc z najeźdźcą

1 września 2021 r. tj. w środę o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Uczniowie klas II – VIII spotykają się z Wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Uczniowie klas pierwszych wraz z Rodzicami spotykają się z Wychowawcami w nowej sali gimnastycznej – wejście od strony parkingu.

Listy uczniów klasy Ia i Ib będą opublikowane dnia 31 sierpnia 2021 na stronie www.sp.zsprzeginia.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022 oraz wywieszone na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym do Szkoły.

Autobus dowozi uczniów na plac szkolny. Kursy autobusu w dniu 1 września:

Dowóz

8:45 – Ostra Góra – Skotnica – Stara Szkoła – Szkoła

Odwóz

9:40 – Szkoła – Stara Szkoła – Skotnica – Ostra Góra

Spotkania odbywają się w następujących salach:

 • Klasa IIa – Kazimiera Cudejko – sala 22
 • Klasa IIIa – Agnieszka Żurek – sala 23
 • Klasa IIIb – Katarzyna Tyliba  (zastępstwo)– sala 8
 • Klasa IVa – Małgorzata Musielak – sala 17
 • Klasa IVb – Jolanta Klich – sala 21
 • Klasa Va – Agnieszka Sioła – sala 19
 • Klasa Vb – Agnieszka Kochanik (zastępstwo)– sala 18
 • Klasa VIa – Lucyna Izdebska – sala 6
 • Klasa VIIa – Mariola Zając – sala 24
 • Klasa VIIb – Agnieszka Paś – sala 16
 • Klasa VIIc – Małgorzata Blecharczyk – sala 7
 • Klasa VIIIa – Agata Krzystanek – sala 14
 • Klasa VIIIb – Monika Kumor – sala 15

Podręczniki do religii na rok szkolny 2021/2022  – do zakupienia przez Rodziców

Klasa 1:

„Poznaję Boży świat”  K. Mielnicki,E Kondrak, J. Snopek. Wyd. JEDNOŚĆ – Kielce.

 

Klasa 2:

„ Odkrywamy Królestwo  Boże” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Komisja wychowania Katolockiego KEP

 

Klasa 3:

„Jezus jest z nami” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-1-01/12)

 

Klasa 4:

„ Miejsce pełne BOGActw” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 5:

„ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/20)

 

Klasa 6:

„ Tajemnice BOGAtego życia” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 7:

„ Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-3-01/13)

 

Klasa 8:

„ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-3-01/13)

Zaświadczenia o wyniku egaminu ósmoklasisty będą wydawane
w sekretariacie w dniu 9 lipca 2021 r. (tj. piątek )  w godzinach 8:30 do 14:00.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru zaświadczenia, można pisemnie upoważnić do odbioru inną osobę.

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu “Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 •  dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 Ważne strony internetowe:

2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 10.00.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane w szkole w dniu 9 lipca 2021 r.

W klasie 2a w roku szkolnym 2020/2021 realizowany był projekt czytelniczy pod nazwą “Czytam sobie”. Ta akcja  organizowana jest wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy jej wsparciu  wprowadziliśmy do szkoły metody nauczania oraz tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażowali się w swoją edukację i lepiej radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata przy pomocy książek. Egzemplarze książek z serii „Czytam sobie” autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i ilustratorów dla dzieci rozbudzały ich wyobraźnię i powodowały chęć sięgnięcia po inne pozycje z tej serii. Program miał na celu zachęcić dzieci do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz może wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego czytelnika. Po zakończonym projekcie książki zasiliły konto biblioteki szkolnej by mogli z nich skorzystać inni uczniowie, natomiast uczniowie klasy 2a otrzymali gadżety czytelnicze.

 

Klasa 2a  pod opieką Pani  Anny Mosurek i Agnieszki Żurek zakończyła Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja.

Uczniowie realizując projekt oraz  wzięli udział w przygodzie Kolorowej Skarpetki zwiększającej świadomość społeczną dotyczącą Zespołu Downa oraz propagowania praw ludzi z taką wadą genetyczną i integracji z nimi .

W czerwcu odbył się konkurs ortograficzny klas II-III, w którym wzięło udział 10 uczniów.

Celem konkursu było wyłonienie spośród najmłodszych uczniów mistrza ortografii oraz nabywanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, wyrabianie czujności ortograficznej, motywowanie do osiągania sukcesów od najmłodszych lat.

Mistrzem ortografii klas II i III w roku szkolnym 2020/2021 została uczennica klasy

III b Maria Grad. II miejsce zajęła uczennica klasy III a Zuzanna Piera, III miejsce zajęły:

Martyna Kania z kl. III a i Łucja Kumor z kl. III b.

Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy III a -Jakub Gwizdała

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: H. Mirek, Z. Piekarz

Korzystając z przepięknej pogody oraz możliwości organizowania wycieczek kolejne klasy wyjechały w podróż w ramach projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.” Tym razem wyjazd do zoo miały okazję przeżyć klasy III-V.

Celem wycieczki była wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Pogoda sprzyjała pieszym wycieczkom, a profesjonalne podejście pilota-przewodnika umilało spacer między alejkami z kolejnymi zwierzętami. Większość zwiedzających z niecierpliwością czekała na spotkanie z lwami, które jednak nie przejmowały się zbytnio wizytą gości, gdyż leniwie wylegiwały się w cieniu na swoim wybiegu. Wśród wielu reprezentantów gatunków fauny uczniowie mogli podziwiać między innymi: żyrafy, pandy małe, alpaki, przedstawicieli ssaków naczelnych, przeróżne gatunki ptaków, gadów i płazów. Wizyta z pewnością przypadła do gustu uczniom, zwłaszcza wielbicielom zwierząt.

 

W ramach integracyjnej wycieczki na zakończenie roku szkolnego uczniowie klasy 2a wybrali się do pobliskiego lasu. Uczniowie zamienili się w małych przyrodników i z pomocą lup szukali ciekawych leśnych okazów. Kolejną z atrakcji było budowanie z gałęzi Tipi. Dziewczynki i chłopcy wspólnie wzięli się do pracy. Powstała piękna budowla zamieniająca naszych małych przyrodników w architektów. Punktem kulminacyjnym naszej wycieczki było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, a potem piknik na leśnej polanie.

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 9:00.

 

 

Autobus szkolny odjeżdża rano z Ostrej Góry o godz. 8:40.

Odwóz uczniów spod szkoły:

 • klasy I – VI – godz. 9:30
 • klasy VII – VIII – godz. 9:50

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 6-8 wzięli udział w dwóch konkursach historycznych: wojewódzkim konkursie „W kręgu mitów i kultury antycznej” organizowanym przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie oraz w konkursie organizowanym przez IPN „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” ( IX edycja regionalna, III edycja ogólnopolska).

W konkursie „W kręgu mitów i kultury antycznej” wyróżnienie zdobyła uczennica klasy 6b Natalia Sioła.

W konkursie IPN-u laureatkami zostały uczennice:

Diana Zmysło z klasy 7b

Aleksandra Babiuch , Agnieszka Glanowska, Zuzanna Solecka z klasy 8b.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

W końcu!!! Tak większość uczniów z pewnością zareagowała na fakt, iż nareszcie można się było wybrać na szkolną wycieczkę. Po tak długich oczekiwaniach, bez wyjazdów klasowych, wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, który położony jest niemal w sąsiedztwie naszej szkoły, wydawała się wydarzeniem równie ekscytującym co wyjazd nad morze. Wycieczka zorganizowana została dla klas 4-8 w ramach projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.”

Pogoda w dniu wycieczek postanowiła dopasować się do nastroju uczniów, od rana świeciło piękne słońce, a lekki wietrzyk zachęcał do pieszych wędrówek. Pierwszym punktem wyprawy był przejazd do Czajowic i spacer do Jaskini Łokietka. Ta ciekawa atrakcja turystyczna naszego regionu z pewnością godna jest polecenia wszystkim tym, którzy interesują się nie tylko podziemnymi tunelami, ale również i historią. Skąd nazwa Jaskinia Łokietka? Wszystkiego można się dowiedzieć zwiedzając to urokliwe miejsce.

Po wędrówkach „w ciemnościach” przyszedł czas na spacer Doliną Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym w kierunku Bramy Kraków. Z zaciekawieniem słuchaliśmy Pana Adama Barańskiego, naszego przewodnika, który opowiadał nam o walorach tej okolicy. Po lekkim spacerku czekało na nas większe wyzwanie – wspinaczka na Górę Koronną oraz Górę Okopy. Trzeba szczerze przyznać, iż z pewnością był to najtrudniejszy element tej wycieczki. Widać było, że siedzenie na zdalnym nauczaniu wielu z nas całkowicie pozbawiło jakiejkolwiek kondycji. Całe szczęście, wspólnymi siłami, z pomocą i zachętą grupy wszystkim udało się dotrzeć na szczyt i podziwiać piękno okolicy Doliny Prądnika.

Kolejną atrakcją było dla nas ognisko. Własnoręcznie upieczone przez nas kiełbaski smakowały jak żadne inne, a kilkoro z nas raczyło się także i piankami. Po tej niezłej uczcie zebraliśmy siły na dalszą wędrówkę. Kolejnym punktem na naszej liście było zwiedzanie ruin zamku w Ojcowie. Wycieczka zakończyła się przejazdem do Pieskowej Skały i podziwianiem słynnej Maczugi Herkulesa. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy pod szkołę i już marzymy o kolejnych wyjazdach.

Dobiegła końca nasza tegoroczna działalność w ramach akcji “Szkoła
z Pasją Pomagania”. Otrzymaliśmy certyfikat i podziękowania, które zamieszczamy niżej.

Szanowni Państwo,

Za nami kolejny rok szkolny, w którym chęć i pasja pomagania nieuleczalnie chorym dzieciom, nie dała pokonać się trudnościom związanych z pandemią. Rok ten przysporzył sporo nowych wyzwań i uniemożliwił zrealizowanie wszystkich naszych założeń.

Pomimo tych trudności chcielibyśmy podsumować i zakończyć III edycję konkursu „Szkoła z Pasją Pomagania”. Z dużą wdzięcznością obserwowaliśmy wielkie zaangażowanie w organizację akcji, których realizacja była możliwa. Cieszymy się, że mieliśmy przyjemność po raz kolejny współpracować z Państwa szkołami.

Podobnie jak w ubiegłym roku, biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z pandemią, podjęliśmy decyzję, że nie wyłonimy jednego zwycięzcy konkursu, lecz wyróżnimy wszystkie szkoły zaangażowane w program. Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim z Państwa – Kadrze Pedagogicznej, Uczniom oraz Rodzicom za zaangażowanie w akcje i pokonywanie przeszkód organizacyjnych w realizowaniu zadań, a tym samym wsparcie okazane Podopiecznym Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

W załączeniu przysyłamy skan listu ze słowami podziękowania od Pierwszej Damy, Pani Agaty Kornhauser-Dudy, która po raz kolejny objęła nasz konkurs honorowym Patronatem.

Jednocześnie dołączamy certyfikat przyznany za udział w naszym konkursie. Tym wyróżnieniem chcemy docenić wysiłek i serce włożone w realizowanie wraz z nami wszystkich akcji.

Informujemy również, że oryginały dokumentów wysłane zostały na adres szkoły za pośrednictwem poczty.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie w najbliższych dniach pojawi się krótki materiał filmowy podsumowujący tegoroczną edycję konkursu.

Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie,

Zespół Alma Spei Hospicjum dla Dzieci “.

Taki tytuł miał projekt realizowany w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury, w którym wzięło udział siedmioro uczniów klasy 7a i 7b naszej szkoły. Zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej w Sąspowie 15 czerwca 2021 r. i trwały 5 godzin.

Najpierw podczas 2-godzinnych warsztatów językowych, a później podczas 3-godzinnej sesji narracyjnej gry fabularnej uczniowie poznawali piękno i bogactwo staropolskiego języka, historię oraz obyczajowość Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku. Scenariusz warsztatów związany był z biografią hetmana Jana Karola Chodkiewicza – pogromcy Turków spod Chocimia – którego 400. rocznica urodzin przypada we wrześniu tego roku.

Chętni uczestnicy warsztatów mogą wziąć udział w konkursie literackim (muszą w języku staropolskim napisać list). Na laureatów czeka jesienią finałowa sesja narracyjnej gry fabularnej.

Trzymamy kciuki za Kingę, Marysię, Marcelinę, Dianę, Milenę, Jakuba i Oliwiera. Połamania pióra!!!

Geneza konkursu wiąże się z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii, które przypadły na rok 2014. Jedną z inicjatyw tych obchodów było utworzenie światowej sieci szkół, biorących udział w konkursach krajowych i w eksperymentach wzrostu kryształów. Inicjatywa ta miała dostarczyć młodzieży szkolnej podstawowych informacji na temat hodowli i wprowadzić uczniów do ekscytującego świata rosnących kryształów.

Praca konkursowa polegała na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią był monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Kryształy wraz z dokumentacją należało dostarczyć do Instytutu Fizyki w Chorzowie.

Uczniowie klas ósmych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie hodowali kryształy z siarczanu miedzi, a uczniowie klas siódmych z kwasu cytrynowego. Hodowla trwała niespełna trzy miesiące. Uczestnicy konkursu musieli przestrzegać odpowiedniego stężenia i temperatury roztworu, temperatury otoczenia oraz ciągłego „dokarmiania” kryształu.

11 czerwca 2021 r. na stronie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów ogłoszono, iż uczennica naszej szkoły – Aleksandra Babiuch z klasy 8 otrzymała wyróżnienie. To wielki sukces, ponieważ Ola zarejestrowana została do konkursu pod numerem – 47012!!!

GRATULUJEMY!

Wszystkie prace laureatów i wyróżnionych można zobaczyć wchodząc w poniższy link:

https://us.edu.pl/wydzial/wnst/wp-content/uploads/sites/18/Szkoly/Krysztaly/2021/laureaci_kwk_2021-final.pdf

OGROMNYM SUKCESEM JEST SAMO WYHODOWANIE KRYSZTAŁU, nabyta wiedza oraz upór i cierpliwość, którą musieli wykazać się uczestnicy konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do naszej “galerii kryształów”.

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyło się wielkie Święto Sportu. W tym roku miało ono wyjątkowy charakter. Uczniowie spotkali się na nowym kompleksie boisk sportowych, gdzie zostały zorganizowane różnorakie konkurencje: rzuty karne, rzut do kosza, skok w dal, żonglerka piłką, mecz siatkówki plażowej oraz mecze piłki nożnej z podziałem na kategorie wiekowe.

W uroczystości udostępnienia uczniom obiektu sportowego wzięli udział Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pan Tomasz Gwizdała oraz Pani Inspektor Barbara Żak .

Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania boisk sportowych. Podkreślił, że inwestycja w dzieci i młodzież jest najlepszą inwestycją i życzył wszystkim uczniom radości z korzystania z infrastruktury sportowej. Na ręce Samorządu Uczniowskiego przekazał wyposażenie sportowe (piłki do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego). Otrzymany sprzęt na pewno przyczyni się do poprawy kondycji naszych wychowanków po wielomiesięcznym przebywaniu w domach.

Pani Dyrektor Tatiana Saternus podziękowała za otrzymany sprzęt oraz stworzenie miejsca idealnego do rozwoju dzieci i młodzieży. Promocja ruchu, motywacja do ćwiczen i treningów to bardzo ważne zadanie szkoły. Na pewno możliwość korzystania z nowych obiektów pozwoli jeszcze lepiej to zadanie zrealizować.

Tegoroczny Dzień Sportu pokazał, że jesteśmy na najlepszej drodze, by ponownie ruch i zabawa stały się codziennością. Uczniowie udowodnili, że potrafią się wspólnie bawić i rywalizować.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy również Radzie Rodziców, która przygotowała dla każdego ucznia miły poczęstunek.

 

W tym roku postanowiliśmy obchodzić ten dzień bardzo uroczyście, ponieważ rozwiązanie problemów ekologicznych, wobec których stanęła ludzkość, nie będzie możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach kształcenia.

OBCHODY DNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE OBEJMOWAŁY:

 1. Lekcje wychowawcze na których przypomniano zasady ochrony przyrody i najbliższego środowiska.
 2. Zbiórkę zużytych baterii – udało nam się zebrać 32 kg!!
 1. Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV – VIII – „Mistrz ekologii”.
 2. Projekt fotograficzny – uczniowie podczas pieszych wędrówek wykonali zdjęcia dzikich wysypisk śmieci.
 1. Konkurs dla uczniów klas I – VIII – „Mój doniczkowy ogród”. Uczniowie przygotowali uprawę roślin ozdobnych, ziół i warzyw.
 1. Konkurs literacki „Rady na odpady” dla uczniów klas IV – VIII.

 2. Konkurs plastyczny dla klas I – III – „Kartka do Matki Ziemi”.

 3. Udział w sprzątaniu najbliższej okolicy.

Celem naszych działań było przybliżenie dzieciom sposobów wykorzystania surowców wtórnych, budzenie szacunku do przyrody oraz uświadomienie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania.

Konkursy i turnieje sprawdzały posiadane przez dzieci wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii.

Uczniowie wzięli czynny udział we wszystkich działaniach. Wykazali się ogromną wiedzą,  zainteresowaniem ekologią i problemami środowiska, w którym żyjemy.

Oto wyniki poszczególnych konkursów:

I. Konkurs wiedzowy:

 1. miejsce Marcelina Baran z klasy 7a
 2. miejsce Kinga Chajduła z klasy 7a
 3. miejsce Piotr Barański z klasy 6b

II. Konkurs plastyczny

 1.  miejsce Marcel Roś z klasy 2b
 2. miejsce Wiktor Kocjan z klasy 1a
 3. miejsce Lena Pyrek z klasy 1a

Wyróżnienia: Maria Banek z klasy 1a, Lena Kania z klasy 3a, Jan Skotniczny z klasy 2b, Kuba Dzwonek z klasy 3b.

III. Mój doniczkowy ogród

Klasy I – III:

 1. miejsce Natalia Mosurek z klasy 2b
 2. miejsce Jan Skotniczny z klasy 2b
 3. miejsce Jakub Mozgała z klasy 3b

Klasy IV – VIII:

 1. miejsce Karolina Żak z klasy 6a
 2. miejsce Piotr Barański z klasy 6b
 3. miejsce Bartłomiej Mistela z klasy 4a

Wyróżnienia: Nikola Kupiec z klasy 5, Maria Kozub z klasy 6c

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

RADY NA ODPADY – jakie są? Każdy powinien już wiedzieć, ale czy wie? Raczej nie, skoro tyle śmieci wokół, skoro tak zanieczyszczone powietrze.

Aby uświadomić tych, którzy jeszcze nie widzą konieczności ochrony środowiska, a zmobilizować tych, którym się nie chce, w naszej szkole został przeprowadzony konkurs literacki z okazji DNIA ZIEMI. Wzięło w nim udział 12 osób.

Można się było pochwalić swym talentem poetyckim albo talentem pisarskim.

ALEKSANDER GAŁKA z klasy 4b okazał się najlepszym szkolnym poetą. Jury przyznało w tej kategorii także cztery wyróżnienia. Zdobyli je: Karolina Żak z klasy 6a, Maria Kozub z klasy …, Kinga Rogóż z klasy … oraz Aleksander Sobalski z klasy … .

Pisanie wypracowań to nie lada sztuka. Konkurs pokazał, że łatwiej wymyślić sposoby pozbycia się odpadów niż napisać opowiadanie, rozprawkę, list czy kartkę z pamiętnika. W tej kategorii jury nie wyłoniło zwycięzcy, lecz przyznało dwa wyróżnienia – dla Kingi Chajduły oraz Marceliny Baran – uczennic klasy 7a.

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!

Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia samych pogodnych dni wypełnionych radością, uśmiechem i miłością.

 

Szanowni Państwo,

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy
w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu instytucjach oraz lokalnych społecznościach. Liczę, że razem uda nam się zwiększyć świadomość wagi spisów powszechnych i badań statystycznych w społeczeństwie oraz zachęcić jak największą liczbę osób do wzięcia udziału w NSP 2021.

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

                                                                                                                                           Agnieszka Szlubowska

Regulamin_konkursu_Aktywni_mieszkańcy_w_Małopolsce

Przed Wami ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty.

Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie.

Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam spokój, opanowanie stresu, skupienie oraz wiara we własne siły i wiedzę.

ŻYCZYMY POWODZENIA  I TRZYMAMY MOCNO ZA WAS KCIUKI!

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

W dniach: 25, 26, 27 maja 2021 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Dla uczniów klas I – VII są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.  

Świetlica w tych dniach jest czynna od 7:00 do 17:00

 1. Hasło tygodnia: Trzy dni bez ocen niedostatecznych
  – w dniach od 17.05 – do 19.05 klasy IVab, V, VIII oraz w dniach od 20.05 – 21.05 ; 24.05 klasy VIa,b,c, VIIa,b

 

 1. Zaplanowane sprawdziany będą przeniesione na późniejszy termin. W tych dniach nie będzie kartkówek ani odpytywania na oceny.

Dobiega końca XXI edycja Góry Grosza. Nasza szkoła w tym roku również dołączyła do tej akcji. Zebraliśmy:

1 zł – 1 szt
10gr – 229 szt
20 gr – 119 szt
50 gr – 36 szt
1 g – 7396 szt
2 gr – 2702 szt
5 gr – 3216 szt
W sumie 354, 46gr

Cały waga naszych groszy wyniosła 31, 28 kg

W związku z pandemią musieliśmy ograniczyć kontakty z naszymi bliskimi – babciami, dziadkami, ciociami, wujkami, kuzynostwem. Tym łatwiej nam dziś zrozumieć brak kontaktu z własnymi rodzicami. A przecież Góra Grosza ma na celu pomoc takim dzieciom, które nie mieszkają z najbliższymi – mamą i tatą.

Jeśli możemy odmienić los chociaż jednego dziecka – to warto zbierać groszówki! Możemy być dumni – zdaliśmy egzamin z wrażliwości :-)

Samorząd Uczniowski

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.  uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Przegini będą realizować lekcje w systemie hybrydowym w następujący sposób:

klasy IV a, IV b 

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasa V 

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasy VIa, VIb, VIc  

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasy VIIa, VIIb

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasa VIII

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty.

 

Wszyscy uczniowie klas I – III kontynuują naukę stacjonarną, a od dnia 31 maja wszyscy uczniowie klas IV – VIII również będą uczyć się stacjonarnie.

Dowóz oraz praca świetlicy i stołówki  odbywać się będzie zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem.  W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować  telefonicznie  12 3898014 wew. 3 lub poprzez email: malgorzatabaran@zsprzeginia.pl

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych

 

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co ciekawe Sejm RP ustalił rok 2021 r. Rokiem Konstytucji 3 Maja. To jakże ważne dla Polaków święto jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie okoliczności powstania najważniejszego dokumentu państwowego.  To jeden z symboli naszej walki o niepodległość. Pamiętajmy, że to pierwsza w Europie, a druga na świecie, konstytucja  stworzona w ówczesnym okresie. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała trójpodział władzy, którą dzieliła na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wśród najważniejszych twórców konstytucji wymienia się m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego oraz Hugo Kołłątaja. I chociaż obowiązywała zaledwie 14 miesięcy była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Chcąc upamiętnić to wydarzenie klasa VI c przygotowała krótki film o tematyce patriotycznej. Zachęcamy do jego obejrzenia.

https://drive.google.com/file/d/1JtjgkYSUNHB_DsE6IS2irof-cxk4jXd3/view?usp=sharing

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Ważną datą w historii polskich barw narodowych był 7 luty 1831r, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową będą stanowić kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały i czerwony. Był to pierwszy akt prawny ustanawiający biel i czerwień barwami narodowymi.

W dniu 1 sierpnia 1919 r Sejm uchwalił ustawę o godle i barwach narodowych, za które uznano kolory biały i czerwony.

Drugiego maja każdego roku nasza flaga nie tylko w Polsce, ale wszędzie gdzie są Polacy, jest symbolem łączącym i jednoczącym naszych rodaków, stanowiąc widoczny obraz naszej przynależności narodowej.

Każdy z nas może uczcić Biało- Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

Małgorzata Musielak

W zakładce  Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2021/2022 znajduje się lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Lista będzie opublikowana do dnia 30.04.2021 r.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. MEiN zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Przegini będą realizować lekcje w systemie hybrydowym
w następujący sposób:

 • klasa 1 – 26, 27,28 kwietnia 2021r – lekcje w szkole,
  29, 30 kwietnia 2021 r. – nauka zdalna.
 • klasa 2a – 26, 27,28 kwietnia 2021r – lekcje w szkole,
  29, 30 kwietnia 2021 r. – nauka zdalna.
 • klasa 2b – 26, 27,28 kwietnia 2021r – lekcje w szkole,
  29, 30 kwietnia 2021 r. – nauka zdalna.
 • klasa 3a – 26, 27,28 kwietnia 2021r – nauka zdalna,
  29, 30 kwietnia 2021 r. –  lekcje w szkole.
 • klasa 3b – 26, 27,28 kwietnia 2021r – nauka zdalna,
  29, 30 kwietnia 2021 r. –  lekcje w szkole.

 

Dowóz oraz praca świetlicy i stołówki  odbywać się będzie zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem.  W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować  telefonicznie  12 3898014 wew 3 lub poprzez email: malgorzatabaran@zsprzeginia.pl

 

Uczniowie klas IV – VIII kontynuują naukę zdalną.

Link do Rozporządzenia:

https://monitorpolski.gov.pl/D2021000075201.pdf

Wytyczne MEiN, MZ i GIS

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych.

 

 

 

Zachęcamy Uczniów Szkoły Podstawowej  oraz Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Przegini, by w sobotę tj.  24 kwietnia 2021 r. wraz z rodzinami wzięli udział w akcji sprzątania Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

Uwaga!!!

 •  Każdy uczeń, który poprzez wykonanie zdjęcia poświadczy udział w akcji i prześle zdjęcie na adres agatakrzystanek@zsprzeginia.pl, otrzyma wzorową ocenę cząstkową z zachowania a od Rady Sołeckiej – niespodziankę. Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

 

 • Każdy przedszkolak uczestniczący w rodziną w sprzątaniu otrzyma niespodziankę od Rady Sołeckiej. Zdjęcie potwierdzające udział w akcji należy przesłać na adres katarzynatyliba@zsprzeginia.pl podając imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której dziecko uczęszcza.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Rady na odpady” z okazji Dnia Ziemi.

Dedykowany jest uczniom klas IV – VII.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

– napisać wypracowanie według własnego uznania, np.: list, opowiadanie z dialogiem, rozprawkę, kartkę z pamiętnika albo wiersz,

– pracę oddać do nauczyciela języka polskiego do 9 maja 2021 r.

Zwycięzca otrzyma celującą ocenę cząstkową z języka polskiego. Uczniowie, którzy zdobędą wyróżnienie, otrzymają cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka polskiego.

Najlepsza praca zostanie zamieszczona w szkolnej gazetce.

 

Organizatorzy: Agnieszka Sioła, Maria Sygulska

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To wyjątkowe święto miłośników książek, bibliofilów i czytelnictwa ustanowiono oficjalnie w 1995 roku przez Światową Organizację UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Święto ma na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Data 23 kwietnia wybrana została jako symboliczna dla literatury światowej z uwagi na to, że w tym dniu przypada rocznica urodzin lub śmierci wielu wybitnych pisarzy.

W związku z sukcesem święta UNESCO postanowiła stworzyć tytuł Światowej Stolicy Książki, który przyznaje co roku. Pierwszym miastem, które go otrzymało był Madryt, zaś 24 czerwca 2014 r. tytułem tym został uhonorowany Wrocław.

Obecnie, gdy większość szkół na całym świecie jest zamknięta a ludzie pozostają w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności. Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2021, możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni.

Spróbujmy więc uczcić ten dzień w inny sposób.

Na początku zapoznajcie się ze sposobami powstawania książki, obejrzyjcie film:  https://youtu.be/icdV3QZb10Q

 

Nasza kolejna propozycja to narysowanie ulubionej bajki lub przygody związanej z Twoją rodziną za pomocą komiksu.

Jak to zrobić? Podpowiedzią będzie ten film: https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

 

Na Wasze dzieła czekamy do 07.05.2021. Przyślijcie je na adres: biblioteka.zsprzeginia.pl

Najciekawsze umieścimy na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej.

                                                      Liczymy na Waszą pomysłowość!

Dzień Książki możemy świętować też tak:

 • zróbcie tzw. sleeveface – zdjęcie z okładką książki, na której jest twarz; ustawcie okładkę tak, by stała się ona na zdjęciu częścią Waszego ciała (ponieważ łatwiej to zrozumieć, oglądając zdjęcia, wpiszcie hasło „sleeveface” w wyszukiwarkę).

Przyślijcie zdjęcie na adres: biblioteka.zsprzeginia.pl do dnia 30.04.2021. Umieścimy je na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej.

Miłego świętowania!

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie.

Uczestnicy konkursu przygotowują graficzną formę interpretacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np.: rysunek, szkic, grafika komputerowa, grafika tradycyjna, kolaż.

Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub w przypadku grafiki komputerowej – A4. Na odwrocie powinien znaleźć się tytuł pracy (interpretowany wiersz) oraz dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła/placówka, klasa) oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka polskiego lub plastyki).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-przez-nas-ilustrowane-to-co-w-wierszach-kk-baczynskiego-zapisane.html

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Wykonaną pracę należy złożyć w szkole do 21 maja 2021 r.

Wielkanoc to czas szczególny. Czas wyciszenia i zadumy, ale też radości z odradzającego się życia. Nastrój świąteczny zainspirował wielu z nas do wykonania stroików z różnych stron świata. Stroik wielkanocny to nieodłączny symbol świąt, podkreślający szczególny i uroczysty klimat śniadania w Wielką Niedzielę na całym świecie. Nasi uczniowie przygotowali stroiki, charakterystyczne dla danego regionu, królowały w nich dekoracje takie jak kwiaty, bazie, baranki, zajączki, kurczaczki i oczywiście pisanki – symbolizujące nadzieję i wiarę w nowe życie. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom!!

Kategoria klas 1 -3

1 miejsce – Piotr Glanowski kl.3b

2 miejsce – Alan Krzemiński kl.2a

Kategoria klas 4-8

1 miejsce –  Natalia Sioła kl.6b

2 miejsce – Piotr Barański kl.6b

3 miejsce – Magdalena Proć kl7a

Wyróżnienia: Oliwier Krzemiński kl 7b, Aleksander Sobalski kl 6c, Maria Baranik kl 7b, Kinga Chajduła 7b, Magdalena Nowak 4b, Emila Chechelska 4b, Sławomir Kordaszewski kl 6a, Oskar Baran kl 6 c, Aleksander Zając kl 7a, Bartosz Bigaj kl 6b

Informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , nauka zdalna dla wszystkich uczniów klas I – VIII zostaje przedłużona do 25 kwietnia 2021 r.

Przedszkole od 19 kwietnia 2021 r. wraca do pracy stacjonarnej.

Dzwonki

1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05

Stan powietrza

Zdrowa Szkoła

Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły