Konkurs „Odblaskowa Szkoła” to wielowymiarowe działania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych użytkowników dróg. To już dwunasta edycja wydarzenia, w którym dobra zabawa będzie łączona z przekazem najważniejszych informacjami o tym, jak się zachowywać w ruchu drogowym, by było bezpiecznie. W okresie jesiennym zachowanie bezpieczeństwa na drodze jest bardzo ważne, a połączone z dobrą zabawą jest też po prostu przyjemne!  To akcja, która ma bawić i uczyć. I to nie tylko najmłodszych!

Harmonogram tegorocznej edycji wygląda następująco:
 do 14 września przyjmowanie zgłoszeń do konkursu;
 we wrześniu i październiku szkoły będą miały czas na realizowanie akcji na terenie szkół, zgodnie z samodzielnie wymyślonym scenariuszem;
 od 3 do 15 listopada Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie będzie przyjmował informacje o przebiegu akcji w szkołach;
 pomiędzy 16 a 28 listopada dokonywana będzie ocena inicjatyw, które podjęły kolejne szkoły;
 na przełomie grudnia 2022 i stycznia 2023 roku przewidziane zostało zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród dla szkół, które wykazały się największą pomysłowością w realizacji zadań konkursowych.

Uczniowie naszej szkoły przystępują do konkursu w roku szkolnym 2022/2023 już po raz kolejny. Wyznaczyliśmy sobie wiele zadań, a oto niektóre z nich: stworzenie i nagranie filmiku
oraz piosenki o tematyce związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, układanie rymowanek o potrzebie noszenia znaczków odblaskowych, zorganizowanie spotkania z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego i wiele innych.

Liczymy na duże zaangażowanie całej społeczności szkolnej w realizację wszystkich działań!

Informujemy, że ze względu na awarię nie działają telefony. Technicy pracują nad usunięciem poważnej usterki. Przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Rodzice:

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w wyjazdach na basen do Giebułtowa.
W bieżącym roku szkolnym (od 13 września do 22 listopada 2022 r. ) udział w tym projekcie mogą brać uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych (12 miejsc).

Wyjazdy odbywać się będą we wtorki o godz. 14:00 spod szkoły począwszy od 13 września 2022r.

Autobus zabiera dzieci spod szkoły i pod szkołę je przywozi. Koszty ponoszone przez Rodziców to
150 zł za 10 jednogodzinnych wyjazdów, płatne z góry, brak możliwości zwrotu za nieobecność dziecka na basenie.

Zapisy wraz z wpłatą pełnej kwoty przyjmujemy w sekretariacie szkoły (stacjonarnie) od dnia 9 września 2022 r. od godz. 8:00.

Osoba postronna nie może zapisać obcego dziecka. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowni Rodzice,

bardzo prosimy, by jutro tj. 2 września 2022 r. zgłosić do p. intendentki chęć korzystania przez dziecko z obiadów.  Jeżeli nie macie Państwo możliwości dostarczenia deklaracji jutro to prosimy przynajmniej o informację telefoniczną (12 3898014 wew. 3) lub poprzez email:malgorzatabaran@zsprzeginia.pl

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska, zrzeszające 10 gmin (Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Koniusza, Krzeszowice, Myślenice, Siepraw, Skała, Słomniki, Sułoszowa) rozpoczęło pracę nad Strategią Terytorialną do 2027 roku. Wspólna Strategia ma posłużyć zdobyciu specjalnych środków europejskich na rozwój tego obszaru.

Aby dobrze zdiagnozować potrzeby naszych mieszkańców, przygotowaliśmy poniższą ankietę, której wyniki będą elementem kompleksowej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru.

Ankieta jest całkowicie anonimowa, wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii. Ankieta będzie aktywna do 16 września 2022 r.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety co zajmuje tylko kilka minut, a także o jej rozpowszechnienie w Państwa środowiskach.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety i pomoc w pracach nad Strategią.

https://otulinapodkrakowska.webankieta.pl/

Ankieta do wydrukowania i wypełnienia

Kwestionariusz_Strategia IIT Otuliny Podkrakowskiej – sondaż opinii

W czwartek, tj. 1 września 2022 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny.

Autobus szkolny odjeżdża z Ostrej Góry o godz. 7:40 i przywozi uczniów na plac szkolny. O godz. 8:00 odbędzie się msza w Kościele, na którą chętni uczniowie udają się pod opieką wychowawców i wyznaczonych nauczycieli.

Po powrocie z kościoła, ok. godz. 9:00  w sali gimnastycznej odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego, po czym uczniowie wraz z wychowawcami udają się do sal lekcyjnych. Spotkania z wychowawcami trwają do godz. 10:10.

Uczniowie klas 1a oraz 1b wraz z rodzicami będą mieć spotkanie z wychowawcami w sali gimnastycznej.

Autobus szkolny odwozi uczniów do domu o godz. 10:15

Przypominamy, że zgodnie z informacją podaną w czerwcu 2022r.,
w roku szkolnym 2022/2023 szkoła nie będzie pośredniczyć
w ubezpieczeniu uczniów.

Ubezpieczenie jest dobrowolne, rodzic może ubezpieczyć dziecko
w dowolnej firmie i na dowolnych warunkach.

 

Podręczniki do religii na rok szkolny 2022/2023
– do zakupienia przez Rodziców

 

 

Klasa 1:

„Poznaję Boży świat”  K. Mielnicki, E Kondrak, J. Snopek. Wyd. JEDNOŚĆ – Kielce.

 

Klasa 2:

„ Odkrywamy Królestwo  Boże” ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Komisja wychowania Katolockiego KEP

 

Klasa 3:

„Jezus jest z nami” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-1-01/12)

 

Klasa 4:

„ Miejsce pełne BOGActw” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 5:

„ Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/20)

 

Klasa 6:

„ Tajemnice BOGAtego życia” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-2-02/12)

 

Klasa 7:

„ Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ-3-01/13)

 

Klasa 8:

„ Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – wydawnictwo Jedność (nr programu AZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że lista uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 z podziałem na klasy jest wywieszona na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych w szkole podstawowej.

Już po raz kolejny Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało akcję Góra Grosza, w której wzięliśmy  udział.

Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu dzielnie liczyły każdy grosz.

Udało na się uzbierać 1753,72 złote. 

Dotychczasowe edycje szkolnych akcji utwierdziły nas w przekonaniu, że jeden grosz może mieć ogromną siłę!

Dziękujemy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom za włączenie się do naszej akcji.

 

„Jeden grosz znaczy niewiele,

 ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu wielu dzieci.”

Dziękujemy!!!

Anna Mosurek

Wszystko  co dobre, szybko się kończy. To powiedzenie z pewnością towarzyszy wielu uczniom przy okazji końca roku szkolnego. W szkole pożegnania mieliśmy przez dwa dni.

W czwartek klasy VII wystąpiły z krótkim programem artystycznym przygotowanym specjalnie na pożegnanie klas VIII. Absolwenci naszej szkoły zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami przeznaczonymi indywidualnie dla każdego. Były tytuły m.in. najlepszego tancerza, papużki-nierozłączki, supergracz a nawet czarodziej dobrego wychowania. Wszystkie nagrody zostały okraszone odpowiednimi utworami muzycznymi adekwatnymi do otrzymanego tytułu. Miło było zobaczyć uśmiechy na twarzach ósmoklasistów, którzy zostali docenieni za swój (mniejszy lub większy) wkład w rozwój szkolnej społeczności.

Po programie artystycznym nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce oraz za udział w konkursach. Nagrodzeni za swoją ciężką pracę dostali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz gromkie brawa od zgromadzonych na sali gimnastycznej.

24 czerwca 2022 roku to z kolei data wypatrywana przez wszystkich uczniów, a może i nawet niektórych nauczycieli. Zakończenie roku szkolnego zaczęliśmy od mszy świętej, a po niej wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom z klas IV-VIII. Następnie uhonorowani listami gratulacyjnymi zostali rodzice tych ósmoklasistów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Prawdziwe wzruszenie wywołał z pewnością występ absolwentek, którym naprawdę uwierzyliśmy, że „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Na koniec Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Chcemy jeszcze ósmoklasistom przekazać kilka słów: Drodzy Absolwenci żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością.

Nasza szkoła i przedszkole kilka miesięcy temu  przyłączyły się do akcji KOLOROWE KREDKI. Akcja miała na celu zbiórkę starych, nie potrzebnych kredek, które wydawać by się mogło, że nie są nikomu już potrzebne. Nic bardziej mylnego. Te kredki mogą zdziałać bardzo dużo dobrego. Wolontariusze akcji szyją piórniki, które są zapełnione odrestaurowanymi kredkami ze zbiórki i zawożone są do szpitali, szkół przyszpitalnych i świetlic środowiskowych lub do fundacji wspierających dzieci. Drewniane kredki, które są w gorszym stanie, są przerabiane na kredkowe małe dzieła – kredkowa biżuteria i inne przedmioty z kredek są przekazywane na różne aukcje charytatywne, wspierając zbiórki pieniędzy.
My w tej akcji zebraliśmy ponad 14 kg kredek, które mają wielką moc pomagania.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli akcję i zapraszamy do kolejnych edycji.

Anna Mosurek

Sylwia Mistela

Przypominamy, że 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica tego dnia jest czynna w godz. od 7:00 do 17:00

10 czerwca uczniowie klasy 4b poznawali historię najbliższej okolicy.

Pierwszą atrakcją wycieczki była podziemna ekspozycja zlokalizowana w piwnicach dawnego Kwartału Królewskiego, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba olkuskich władz górniczych. Uczniowie dowiedzieli się, jak w ciągu wieków rozwijały się olkuskie kopalnie, obejrzeli wielobarwne rudy ołowiu i srebra, a także maszyny używane w kopalniach. Ponadto uczestniczyli w zajęciach muzealnych, podczas których zostali wprowadzeni w niezwykły świat legend i tradycji związanych z Olkuszem. Poznali historie: o Panu Twardowskim, św. Janie Kantym i o powstaniu Pustyni Błędowskiej. Sami zaprezentowali inscenizację legendy o Twardowskim.

Kolejnym punktem wycieczki był Rabsztyn. Uczniowie zwiedzili ruiny zamku zbudowanego w drugiej połowie XIII wieku na szczycie Kruczej Skały. Mieli okazję wyjść na basztę, na której znajduje się taras widokowy, skąd można podziwiać okazałą panoramę okolic Olkusza. Również tutaj poznali legendę związaną z tym miejscem. Młodym turystom szczególnie podobała się makieta zamku eksponowana w pomieszczeniu zamkowej bramy i … dyby, w które wszyscy chcieli być zakuci.

To był bardzo udany dzień, który na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników wycieczki.

W dniach 7-8.06.2022r. klasy trzecie z wychowawcami pojechały na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym przystankiem było Muzeum Zegarów w Jędrzejowie, gdzie uczniowie mogli poznać historię zegarów oraz zobaczyć ciekawe eksponaty. Z muzeum udaliśmy się w dalszą drogę i dotarliśmy do kolejnego punktu, którym był Świętokrzyski Park Narodowy, a dokładniej Puszcza Jodłowa, przez którą wspinaliśmy się do kolejnego celu – Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, w którym znajdują się Relikwie Świętego Krzyża. Trasa przez park była trudna i wymagająca ale uczniowie dali radę i wszyscy dotarliśmy na szczyt, a następie po zwiedzeniu klasztoru zeszliśmy do Huty Szklanej, skąd autokarem wyruszyliśmy do ostatniej tego dnia atrakcji – ruin zamku w Chęcinach. Zamek jak każdy skrywał w sobie wiele ciekawych miejsc, które chętnie zwiedziliśmy, ochotnicy weszli też na szczyt wieży, skąd roztaczał się piękny widok na województwo świętokrzyskie. Nie zabrakło również chętnych do przetestowania dawnych narzędzi tortur. Po zakończeniu zwiedzania zamku udaliśmy się na nocleg do hotelu Da Vinci w Chęcinach, w którym zjedliśmy kolację. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że po krótkim odpoczynku poszliśmy na lody i spacer do parku przy Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, w którym korzystaliśmy z dostępnych urządzeń, bawiąc się i ucząc jednocześnie.  Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy na nocleg, aby zregenerować siły przed kolejnym dniem. W środę po śniadaniu zwiedziliśmy Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, w którym każdy mógł osobiście eksperymentować i doświadczać zwiedzając dwie wystawy: „Człowiek- niezwykła maszyna” oraz „Człowiek – trybik w machinie przyrody”. Wystawy były bardzo ciekawe i żal było opuszczać centrum ale czekał na nas kolejny  punkt programu, dlatego po szybkim wymeldowaniu z hotelu udaliśmy się w dalszą drogę, tym razem do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie mogliśmy zobaczyć w jakich warunkach żyli, pracowali, mieszkali i uczyli się ludzie kilkadziesiąt lat temu. Wygląd dawnych domów i ich wyposażenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów a niektórzy stwierdzili, że podobne do eksponatów muzealnych przedmioty widzieli u swoich dziadków i pradziadków. Z Tokarni wyruszyliśmy  do ostatniego już na naszej mapie punktu –  Energetycznego Centrum Nauki w Kieleckim Parku Technologicznym. Tu również czekały na nas liczne atrakcje, które sami mogliśmy odkrywać.

Był to ostatnie miejsce, które zwiedziliśmy podczas tej wycieczki, zmęczeni ale zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów.

W dniach od 6 do 8 czerwca  klasa 4a brała udział w wycieczce do Kiczyc.

W czasie trzydniowego pobytu uczniowie aktywnie uczestniczyli w zorganizowanych przez animatorów zajęciach.

W pierwszym dniu po zakwaterowaniu  w ośrodku, braliśmy udział w zajęciach o nazwie Misja Sputnik. Podczas zajęć m.in. budowaliśmy rakiety, które później mogliśmy „wysłać w kosmos”.

Po zajęciach korzystaliśmy z udostępnionych miejsc na terenie ośrodka –gier stolikowych, boisk, placu zabaw.

W drugim dniu realizowaliśmy program Indiana Jones.  Uczestniczyliśmy w wyścigach w kulach zorbingowych. Wejście do kuli niektórym sprawiało kłopot, ale zabawa była świetna.

Budowaliśmy również „małpi gaj”, który następnie musieliśmy przejść. Mogliśmy także sprawdzić swoją celność , strzelając z łuku do celu. Tylko jednej osobie udało się trafić w cel.

Wieczorem było zaplanowane ognisko, niestety deszcz pokrzyżował nam plany. Kiełbaski zjedliśmy nie z ogniska, tylko upieczone przez panie kucharki. Po kolacji zorganizowaliśmy sobie „piżamo-dyskotekę”.

W ostatnim dniu naszego pobytu zajęcia musiały odbywać się w namiocie ponieważ nadal padał deszcz.  Braliśmy udział w wyścigach na gokartach oraz w zabawie „zawody skoczków” . Była to zabawa wymagająca współpracy wszystkich uczestników.

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu. Wycieczka pozostanie długo w naszej pamięci.

 

Trochę nauki, trochę zmęczenia, trochę strachu, a na koniec marzenia o bogactwie, czyli… Kotlina Kłodzka.

1 czerwca klasy 5a i 6 opuściły Przeginię, by poszaleć na trzydniowej wycieczce.

Zaczęło się od zwiedzania Twierdzy Kłodzko. Byliśmy zarówno w podziemnym labiryncie jak również w górnej części twierdzy. Nasza pani, chociaż dobry historyk, to w najciaśniejszym miejscu labiryntu zrejterowała. Czyżby się nie zmieściła…?  ;-)

W drugim dniu wędrowaliśmy po Błędnych Skałach i wspinaliśmy się na Szczeliniec. Przejścia między skałami były naprawdę wąskie. Tym razem przeszły wszystkie opiekunki [i nie trzeba było żadnej przepychać ;-) ]. Nasi uczniowie są bardzo sprytni, poradzili sobie znakomicie. Gorzej było z uczniowską kondycją. Niektórzy maszerowali w podskokach, a inni co chwilę pytali: „Daleko jeszcze?”

W ostatnim dniu zwiedziliśmy Kaplicę Czaszek w Czermnej. Memento mori – można by rzec. Niektórzy nie wytrzymali do końca zwiedzania. Zdarza się! Inni dzielnie wytrwali do końca. To było lepsze niż horror w TV.

Na koniec można było pomarzyć o bogactwie i poszukać skarbu w kopalni Złoty Stok. Żadnego cennego kruszcu nikt nie znalazł, ale panie i tak mówiły, że wracają ze skarbem. Czyżby NAS miały na myśli???

Byle do następnego wyjazdu!

5 czerwca odbyła się II edycja  Biegu z Gwizdkiem.  Naszą szkołę reprezentowali chętni  uczniowie ze szkoły oraz dzieci z przedszkola. Uczniowie mieli do pokonania różne dystanse w zależności od wieku uczestników.  Wszyscy szczęśliwie ukończyli bieg otrzymując piękne medale.  Ogromne gratulacje dla uczennicy  klasy 4a Roksany  Gałka, która  zdobyła I  miejsce w swojej kategorii wiekowej .

Rozstrzygnięto również konkursy ekologiczne, w których nasi  uczniowie przedszkolaki wzięli licznie udział. Pomysłowość wykonawców nie znała granic czego efektem były niepowtarzalne prace.

Spośród wielu prac wybrano pięć w różnych kategoriach, za które uczniowie otrzymali puchary oraz drobne upominki – byli to: Antoni  Rogóż, Natalia Mosurek, Martyna Kania, Marika Stach, Wiktoria Glanowska.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!.

Od 30 maja do 3 czerwca 2022 r., uczniowie klas 1-3, brali już kolejny raz w projekcie:

„Tydzień Dobrych Manier”, nauka savoir-vivre’u przez zabawę”.

Każdego dnia zaplanowano i przeprowadzono różne zadania promujące kulturalne zachowanie na co dzień.

Poniedziałek – Dzień Magicznych słów”.
W tym dniu uczniowie przypomnieli sobie zasady dobrego wychowania. Wychowawcy zwrócili szczególną uwagę na używanie „magicznych słów”, które sprawiają, że dni stają się milsze. Dzieci wysłuchały „Ballady o uprzejmym rycerzu” oraz piosenki „Kwoka” z Akademii Pana Kleksa.

Wtorek – „Dzień komplementów i miłych słów”.
Na korytarzu szkolnym wyrosło olbrzymie drzewo, na którym uczniowie  mieli możliwość umieścić listek z miłym słowem dla kolegi/ koleżanki/ nauczyciela. Drzewko szybko się przybrało piękne zielone barwy, a na nich znalazły się wyjątkowo miłe słowa: Miło Cię widzieć, Jesteś wyjątkowy, Uskrzydlasz, Doceń siebie!, Jesteś fajną koleżanką, Miło mi, że mam tak wspaniałego kolegę!, Dziękuję, że jesteś. Możesz wszystko!, Dużo radości!, Życzę szczęścia!, i wiele innych.

Środa – „Dzień Uśmiechu i gry fair play”.
Tego dnia wszystkie dzieciaki pod opieką swoich wychowawczyń, brały udział w Dniu Sportu. Na boisku, każdy znalazł dla siebie dyscyplinę, w której mógł się sprawdzić. Wszystkie konkurencje i rozgrywki przyniosły wszystkim wiele radości i uśmiechu.

Czwartek – „Dobre maniery łamią kulturowe bariery. Magiczne słowa i wesołe powitania – wielojęzykowa podróż dookoła świata”.

Okazało się, że „grzeczne” słowa występują w każdym języku. Uczniowie przygotowali plakaty, na których wypisali wyrazy grzecznościowe w dziewięciu językach, m. in. w hiszpańskim, czeskim, ukraińskim, a nawet chińskim.

Piątek – „Dzień Elegancji.  Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.
Tego dnia w każdej klasie został przeprowadzony konkurs na temat dobrych manier, po którym zostali wyłonieni Mistrzowie savoir-vivre’u.

 

Dziękujemy wychowawcom oraz uczniom za wykonaną pracę. Akcja ta na pewno przyczyni się do wzrostu kultury osobistej uczniów i znajomości zasad savoir-vivre’u.

Informujemy, że  9 czerwca 2022 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej
w Przegini planowany jest dzień otwarty – konsultacje dla Rodziców.  Nauczyciele będą dostępni w szkole w godz. 16:00 – 18:00

30 maja odbył się w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie klas 7 i 8, podzieleni na dwie grupy Alfę i Omegę, zmagali się z trzema konkurencjami.

Pierwszą konkurencją był quiz wiedzy na temat Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Druga konkurencja polegała na prawidłowym odczytaniu wylosowanego ”łamańca językowego”        w języku angielskim i niemieckim.

W trzeciej i ostatniej konkurencji uczestnicy musieli pokolorować flagi Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz ułożyć puzzle kontur Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Między konkurencjami uczennice zaśpiewały piosenki w języku angielskim i ukraińskim.

Wszyscy świetnie się bawili.

Pamiętajmy, że nauka języków obcych jest sposobem na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i przezwyciężenie różnic kulturowych pomiędzy narodami.

Już Johann Wolfgang von Goethe był tego świadom, gdyż uważał, że – „Iloma językami mówisz, tylekroć stajesz się nowym człowiekiem”.

Nauczyciele języków obcych

W dniu 27 maja 2022 roku klasy pierwsze i klasa druga wzięły udział w wycieczce do Nowej Góry koło Krzeszowic gdzie mogły poszerzyć wiedzę z życia ludzi na wsi w dawnych czasach. Zapoznały się również z maszynami i urządzeniami do pracy w gospodarstwie i w życiu codziennym. Każdy też mógł przejechać się na koniu oraz zwiedzić zoo zwierząt gospodarskich. Ciekawym elementem wycieczki były warsztaty w dawnej szkole, tu dzieci miały możliwość usiąść w starej ławce szkolnej i napisać coś własnoręcznie gęsim piórem moczonym w atramencie. Dzieci z dużym entuzjazmem przystąpiły do pisania, a efekty ich prac widoczne są na zdjęciach.

Następnie wzięli udział w warsztatach z Dzikiej Kuchni. Każdy też posadził roślinę, którą mógł zabrać do domu.

Po ciekawych lekcjach historii wszyscy udali się na poczęstunek, a potem na długi spacer. Wiedza, którą zdobyły w czasie tej wycieczki będzie przydatne w klasach starszych. Uczniowie pełni niezapomnianych wrażeń wrócili do domu.

W dniu 27 maja 2022 roku klasy pierwsze i klasa druga wzięły udział w wycieczce do Nowej Góry koło Krzeszowic gdzie mogły poszerzyć wiedzę z życia ludzi na wsi w dawnych czasach. Zapoznały się również z maszynami i urządzeniami do pracy w gospodarstwie i w życiu codziennym. Każdy też mógł przejechać się na koniu oraz zwiedzić zoo zwierząt gospodarskich. Ciekawym elementem wycieczki były warsztaty w dawnej szkole, tu dzieci miały możliwość usiąść w starej ławce szkolnej i napisać coś własnoręcznie gęsim piórem moczonym w atramencie. Dzieci z dużym entuzjazmem przystąpiły do pisania, a efekty ich prac widoczne są na zdjęciach.

Następnie wzięli udział w warsztatach z Dzikiej Kuchni. Każdy też posadził roślinę, którą mógł zabrać do domu.

Po ciekawych lekcjach historii wszyscy udali się na poczęstunek, a potem na długi spacer. Wiedza, którą zdobyły w czasie tej wycieczki będzie przydatne w klasach starszych. Uczniowie pełni niezapomnianych wrażeń wrócili do domu.

 

 

                                                                    Wychowawcy:

Z. Piekarz

K. Cudejko

H. Mirek

 

 

30 maja 2022r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII”.  Uczniowie pisali test ortograficzny zawierający różne trudności ortograficzne, a także sprawdzające znajomość zasad  pisowni wyrazów wielką literą. Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny, wyłonienie talentów ortograficznych i zachęcenie do pogłębiania wiedzy z tego zakresu. 

Mistrzem Ortografii klas II i III w roku szkolnym 2021/2022 została uczennica klasy III b Natalia Mosurek

I Wicemistrzem została uczennica klasy II Hanna Mirek

II Wicemistrzem został  uczeń klasy III b Kacper Gajdziszewski

Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II Lena Pyrek

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

         Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini uzyskała dofinansowanie do projektu pt.Jestem ECO – wiem, rozumiem, działam” na kwotę 15 650,00 zł.

Projekt ekologiczny obejmuje przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, rodziców  oraz lokalną społeczność.  Aktywny udział w projekcie pozwoli  podnieść świadomość ekologiczną uczniów oraz środowiska lokalnego. Wszystkie podjęte działania będą procentować w dorosłym życiu dzieci i młodzieży. Podejmowane  działania proekologiczne umożliwią zachowanie  środowiska naturalnego w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń.

Zadania projektowe będą polegały na poznawaniu naturalnych ekosystemów najbliższej okolicy. Uczniowie będą obserwowali wpływ czynników antropogenicznych na florę i faunę najbliższej okolicy. Obcowanie z przyrodą umożliwi poznanie ptaków zamieszkujących naszą okolicę. Dzięki tym działaniom rozbudzamy zainteresowania ornitologiczne. Nasi uczniowie poznają łańcuch pokarmowy, który tworzy sieci troficzne. Prezentacja i debata dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)pozwoli zapoznać uczniów z korzyściami płynącymi z OZE.

Fundusze z projektu przeznaczone zostaną na warsztaty ekologiczne, prelekcje,  spotkania i  wycieczki  oraz na realizację konkursów ekologicznych  a także na zakup pomocy dydaktycznych.

1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka na sportowo. Mimo porannego deszczu humory dopisywały i po krótkich zajęciach z wychowawcami  oraz po poczęstunku od Rady Rodziców wszyscy mogli wyjść na boiska, aby wziąć udział w różnych konkurencjach. Każdy znalazł dla siebie dyscyplinę, w której mógł się sprawdzić.  Poniżej kilka zdjęć z tego dnia.

Już po raz kolejny w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące hodowli kryształów.  Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie klas siódmych oraz ósmych przystąpili do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Polska posiada tradycje dotyczące otrzymywania monokryształów i celem  tego konkursu było zaszczepienie zainteresowania niezwykłym pięknem świata kryształów wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja w środowiskach szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów, krystalografii i pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki. W 1916 roku Profesor Czochralski odkrył metodę otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego, która umożliwia nie tylko masową produkcję monokryształów krzemu i innych półprzewodników, ale również materiałów tlenkowych i fluorków szeroko stosownych w elektronice użytkowej.

Praca konkursowa polegała na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią był monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

W tym roku za cel obraliśmy wyhodowanie kryształów przezroczystych, niebieskich oraz zielonych. Gdy tylko pojawiły się zarodki to od razu dokonaliśmy wstępnej selekcji za pomocą mikroskopu i wybraliśmy najlepsze do dalszego wzrostu. Zostały one umieszczone w roztworach nasyconych. Hodowanie polegało na „dokarmianiu” naszych kryształów. Był to szereg bardzo ważnych i precyzyjnych działań. Wymagało to  uwagi, skupienia, cierpliwości i nade wszystko skrupulatności. I tym razem udało się wyhodować piękne okazy, które zostały dostarczone do Instytutu Fizyki w Chorzowie, a my czekamy na wyniki !!!

Trzymajcie za nas  kciuki:)

 

 

 

Przypominamy, że w dniach 24, 25, 26 maja 2022 r. odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.

Dla Uczniów klas I – VII te dni są wolne od zajęć dydaktycznych.

Świetlica jest czynna w godz. od 7:00 – 16:00

 

Wszystkim Uczniom klas VIII życzymy powodzenia i trzymamy za Was kciuki!

 

 

W dniu 19 maja uczniowie klas siódmych udali się z wizytą do Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przegini.

Prowadząca spotkanie Pani Gabriela Kaczkowska-Bogdan w inspirujący sposób przekazała przybyłym informacje nt. form współczesnych książek, zaprezentowała adresy stron internetowych, gdzie można znaleźć interesujące pozycje książkowe oraz zdigitalizowane stare fotografie z naszego regionu.

Uczniowie dowiedzieli się również co to są prawa autorskie, na czym polega ich poszanowanie.

Pani bibliotekarka zwróciła uwagę na potrzebę czytania tradycyjnych książek, które zawsze pozostaną prawdziwą ostoją wiedzy.

20 minut dziennie, codziennie. Tyle eksperci zalecają czytać dzieciom. W praktyce – bywa z tym różnie. Bo jeśli po raz kolejny nasz maluch prosi o tę znielubioną do granic możliwości, przewertowaną milion razy książkę o wesołym króliku (w tym miejscu proszę wstawić dowolnego bohatera dziecięcych historyjek), to czasem ogarnia nas rezygnacja. Ale spokojnie! To tylko (i aż!) książka. Czy wiecie Państwo, ile dobrego robi waszemu dziecku?

 1. Stymuluje rozwój mózgu

Zanim wasz maluch nauczy się mówić, najpierw będzie się uczył rozumieć mowę, a więc tworzyć tzw. słownik bierny. Zjawisko to związane jest z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy. Otaczanie mową od wczesnego dzieciństwa wiąże się więc z lepszym przyswajaniem wiedzy o języku. Im więcej styczności z danym zjawiskiem, tym więcej połączeń między neuronami, dzięki którym dziecko więcej rozumie i tym lepiej radzi sobie z informacją  w przyszłości. Pułapka jest tylko jedna – przestymulowanie również mu nie służy, a więc nic na siłę.

 1. Rozbudza ciekawość świata

Kilkulatek zafascynowany jest literackim światem i odbiera go niemal bezkrytycznie. Często można zaobserwować, że dziecko odtwarza zachowanie ulubionych bohaterów, którzy służą mu za przykład. Ważne jest więc, by wzorce, które prezentujemy za pomocą dziecięcej literatury, były po prostu mądre. Choć czasem bycie zabawnym w zupełności wystarcza!

 1. Stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć

Czytanie dzieciom stymuluje bierny (rozumienie) oraz czynny (mowa) słownik dziecka i pomaga w przezwyciężaniu dysleksji. Pomaga także w wyrażaniu własnych myśli. Słuchając, dziecko śledzi rozwój akcji, dialogi, dostrzega i przewiduje konsekwencje, a także zależności przyczynowo-skutkowe.

 1. Kształtuje inteligencję emocjonalną

Książki to dla dziecka skarbnica wiedzy o emocjach. Każdy bohater wszak jakieś przejawia, a zazwyczaj w jednej powieści jest ich cała masa. Dzięki tym historiom nie tylko poznaje uczucia, ale także uczy się je nazywać i dowiaduje się tego, jak można je wyrażać.

 1. Buduje więź emocjonalną

Wspólne czytanie to forma spędzania czasu z dzieckiem. Codzienna lektura przed snem potrafi być wytchnieniem nie tylko dla malucha, ale i rodzica. Wieczornym resetem i momentem, w którym możemy być tu i teraz – razem.

 1. Rozwija wyobraźnię

Literatura zmusza do zastanowienia się, analizy, rozwija w ten sposób naszą wyobraźnię. Jest przeciwwagą dla produkcji telewizyjnych, gdzie wszystko mamy podane niejako „na talerzu”: przekaz werbalny i wizualny, w związku z czym pozostaje nam rola biernego odbiorcy. W przypadku książek jest zupełnie inaczej.

 1. Poprawia pamięć

Czytanie dzieciom pobudza nie tylko wyobraźnię, ale pozwala łączyć nową wiedzę z tym, co maluch już zna. Taka lektura tuż przed snem wzmacnia „mięśnie pamięci” – z każdą nową informacją mózg tworzy nowe synapsy oraz poprawia działanie już istniejących. Dzięki temu czytający ludzie (w różnym wieku) mają szansę zachować lepszą pamięć, niż ci zalegający w fotelach przed telewizyjnym serialem.

 1. Zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym

Badanie przeprowadzone przez amerykańską agencję wspierającą sztukę NEA pokazało, że ludzie, którzy regularnie czytają (bądź którzy mieli styczność z literaturą w wieku dziecięcym), są znacznie bardziej zaangażowani kulturowo i obywatelsko.  Mają również większą łatwość i swobodę wypowiedzi, robią to w sposób bardziej elokwentny. Po zasobie słownictwa kilkulatka można poznać, czy rodzice czytają dziecku książki.

 1. Przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania

Dziecko, które ma styczność z literaturą od najmłodszych lat, dużo wcześniej poznaje litery i to, co się za nimi kryje. To świetny wstęp do nauki.

 1. Buduje czytelnika w przyszłości

Te dzieci, które z literaturą obcowały od najwcześniejszych lat, mają znacznie większą szansę kontynuować swoje literackie fascynacje w dorosłości. To znaczące, bo biorąc pod uwagę wskaźniki czytelnictwa w Polsce, nie jest z tym u nas najlepiej. Czytając dzieciom dziś, budujemy więc w rzeczywistości czytające społeczeństwo jutra. Brzmi budująco, prawda?

Tekst opracowano  na podstawie zaleceń fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”.

W konkursie plastycznym „Aby czytać się chciało, zakładkę stwórz wspaniałą”

zwyciężyli:

I miejsce – Magdalena Glanowska z klasy 1a

II miejsce – Aleksandra Kordaszewska z klasy 3a

Piotr Glanowski z klasy 4b

III miejsce – Natalia Mosurek z klasy 3b

 

W konkursie literackim „Moje spotkanie z…” kolejne miejsca zajęli:

I miejsce – Aleksander Sobalski z klasy 7c

II miejsce – Lena Pęgiel z klasy 6

III miejsce – Maja Piera z klasy 7c

 

Wszystkim laureatom gratulujemy, pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

11 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach pt. „Stwórz sobie królową” prowadzonych przez Panią Annę Kaszubę-Dębską . Uczniowie poznali polskie królowe a następnie wykonali własne sylwety tych historycznych postaci.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

KKS Jura Moto Sport i Stowarzyszenie „Homini et Terrae” organizują w dniu  14 maja  (sobota) 2022r. XIII EKO Rowerową Familiadę. Start do imprezy nastąpi o godzinie 11.00 przy schronisku „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej”. Rodzinna Rowerowa Familiada jest imprezą rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego rajdu rowerowego. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe uczestników. Do udziału w niej zapraszamy całe rodziny. Tempo poruszania się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Trasa Familiady wynosi około 15 kilometrów i prowadzi drogami asfaltowymi i duktami leśnymi ze schroniska „Brandysówka”, poprzez Dolinę Będkowską do Łaz, urokliwą pętlą z metą w schronisku. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymują numery startowe, dyplomy oraz okolicznościowe gadżety, na mecie będzie czekał na nich poczęstunek, wezmą także udział w fieście sportowo-ekologicznej z nagrodami. Najmłodszy i najstarszy zawodnik, a także najliczniej reprezentowana rodzina i najliczniej reprezentowana szkoła otrzymują nagrody specjalne.

Opłaty startowe wynoszą: 10,00 zł od osoby, lub 20,00 zł od rodziny bez względu na liczbę osób, przy czym mieszkańcy gmin Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zabierzów są zwolnieni z wpisowego.

Zapisy: biuro KKS Jura Moto Sport, 32-080 Zabierzów, ul. Cmentarna 6, pon – pt w godz. 8,00 – 14,30, tel. 12/283-96-72, e-mail: biuro@juramotosport.pl, www.imprezyjurajskie.pl a także na miejscu w dniu imprezy.

Zapraszamy.

 „…Zabłysła krwią biało-czerwona załopotała na wietrze a nad nią orzeł bielik duma narodu na chwilę przeciął powietrze. Jakżeś niezwykła flagą jest nasza biało -czerwona przez wieki do boju na czele szłaś i nikt cię nie pokonał. Zbroczona krwią synów poległych na piersi całunem byłaś czasem zwinięta zniweczona ciągle wracałaś żyłaś. W najgorszych chwilach naszej historii wciąż łopotałaś na wietrze przy rytmach Mazurka Dąbrowskiego tyś cięła polskie powietrze…”

 

Flaga, nasz najważniejszy obok godła symbol narodowy, choć formalnie ustanowiona dopiero w 1831 r., od wieków towarzyszyła Polakom we wszystkich przełomowych wydarzeniach historycznych. Miłość do biało-czerwonej łączy naszą wspólnotę, daje nam siłę i nadzieję. Podczas 123 lat zaborów żyła w sercach naszych rodaków jako symbol wolnego i niepodległego państwa.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych ustanowione  przez Sejm 20 lutego 2004 r. Wybór daty miał dwie przyczyny. Jedna jest związana z tym, że dnia 2 maja 1945 r polska flaga została zawieszona

w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze Polski Ludowej zlikwidowały święto 3 maja i po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte.

Polskie barwy narodowe sięgają czasów dynastii Piastów. Wybór barw flagi jest odwzorowaniem kolorów chorągwi polskiej – białego orła na czerwonym tle. Sejm Królestwa Polskiego podjął uchwałę 7 lutego 1831 r regulującą polskie barwy narodowe.

Barwy narodowe mają także swoje symboliczne znaczenie: kolor biały symbolizuje łagodność, przyjaźń, dobrobyt;  kolor czerwony – krew czyli walkę o niepodległość, o suwerenność.

Wraz z Dniem Flagi 2 maja obchodzimy także jako Dzień Polonii i Rodaków poza granicami kraju.

Wywieszając biało-czerwoną flagę – główny symbol  Narodu i Państwa – zamanifestujemy nasze przywiązanie do polskiej tożsamości i tradycji. Przez wywieszenie flagi w dniach świąt narodowych pokażmy, że dumnie jest być Polakiem! Pokażmy swój patriotyzm, szacunek dla tradycji.

Majowe święto kojarzy się z radością i nadzieją. Uczy patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej.

231 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała  zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa  i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

W naszej szkole rocznicę tę uczciliśmy organizując  akademię, którą rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Po wysłuchaniu części artystycznej, w której brali uczniowie z klasy II, III b, V b, VI, VII b, VII c, VIII b oraz chór szkolny, głos zabrała Pani dyrektor Tatiana Saternus.

Pani dyrektor podziękowała za przygotowanie uroczystości, przypomniała o Dniu Flagi, prosząc uczniów o wywieszenie flag państwowych w swoich domach.

Życzyła również wszystkim zebranym dobrego i spokojnego odpoczynku.

Przypominamy, że 2 maja 2022 r. (poniedziałek) jest dla Uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica tego dnia jest czynna w godz. od 7:00 do 17:00

26 marca 2022 r. odbył się ostatni etap  III edycji konkursu InstaLogik. InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP, który realizowany jest w całości on-line. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i programistycznych młodzieży oraz propagowanie myślenia komputacyjnego. Zadania konkursowe drugiego i trzeciego etapu były podzielone na zadania matematyczno-logiczne oraz zadania programistyczne w prostym języku wizualnym Assembly.

W konkursie InstaLogik wzięło udział kilkoro uczniów z naszej szkoły. Trzech z nich uzyskało bardzo dobre wyniki:

Piotr Glanowski z kl. IV b – został Laureatem II miejsca, uzyskał najlepszy wynik w powiecie krakowskim;

Bartosz Rogozik z kl. V b – został Laureatem III miejsca, uzyskał drugi wynik w powiecie krakowskim;

Stanisław Stach z kl. V b – został Finalistą na szczeblu ogólnopolskim.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów i życzymy im sukcesów w kolejnych konkursach.

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r. odbędzie się Wielkie Sprzątanie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zachęcamy Uczniów i Rodziców, by dołączyli do tego wydarzenia. Można posprzątać skałki, zagajniki, itp. w pobliżu domostw. Sołtys i Rada Sołecka ufundowali niespodzianki dla każdego Ucznia oraz Przedszkolaka, który w sobotę weźmie udział w akcji. Należy w tym celu przesłać zdjęcie, potwierdzające udział w sprzątaniu na następujące adresy email:

Zdjęcia przyjmowane będą do 26 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Drodzy Mieszkańcy, serdecznie zachęcamy do włączenia się w naszą akcję III Wielkiego Sprzątania Gminy Jerzmanowice-Przeginia!
⏰ zaczynamy w najbliższą sobotę, o godzinie 10.00.
🧤każdy mieszkaniec zostanie wyposażony w rękawice i worki na zebrane nieczystości.
📍Zmieniamy lokalizacje zbiórki w Przegini 👉 nowe miejsce to plac przy 🏫 Zespole Szkół w Przegini.
👜 Mamy dla Was również drobne upominki, idealnie wpasowane w ekologiczny klimat!
♻️Po zakończonej akcji będą na was czekać eko torby, które zostały wykonane z plastikowych butelek z recyklingu!
⛈Warunki atmosferyczne zmusiły nas do przekładania akcji aż dwa razy! Tym razem się nie poddamy i w najbliższą sobotę naszą Gminę posprzątamy!

Już niebawem, 23 kwietnia, będziemy obchodzić ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie praw autorskich dzieł literackich i artystycznych została podpisana 9 września 1886 r. w Bernie. Następnie kilkakrotnie była zmieniana i uzupełniana.

W roku 1952 została zwołana do Genewy Międzynarodowa Konferencja ds. Praw Autorskich,  która uchwaliła Powszechną Konwencję ds. Copyright i powołała Międzynarodowy Komitet Praw Autorskich. Konwencja genewska weszła w życie 16 września 1956 roku.

POLSKA 
przystąpiła do konwencji o przestrzeganiu praw autorskich w 1976 r. Odtąd na polskich książkach, filmach, płytach, kasetach i innych wydawnictwach umieszczany jest znak zastrzeżenia praw autorskich – copyright.

W naszej szkole upamiętnimy to święto poprzez ogłoszone przez bibliotekę szkolną konkursy:

■ plastyczny „ Aby czytać się chciało, okładkę stwórz wspaniałą”;

■ literacki „Moje spotkanie z …”.

Przypominamy, że termin nadsyłania prac upływa 23 kwietnia.

W pierwszych dniach maja zaprosimy uczniów starszych klas na spotkanie dotyczące praw autorskich

Na konkurs wpłynęło bardzo dużo wspaniałych prac- pisanek oraz stroików.

Komisja miała trudne zadanie aby wybrać zwycięzców.

Poniżej znajdują się nazwiska nagrodzonych uczniów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

 

Stroik Wielkanocny

I miejsce: Piotr Glanowski 4b

II miejsce: Maja Gajdziszewska 1b

III miejsce: Roksana Gałka 4a

Wyróżnienia:

Martyna Kania 4a

Mateusz Rogóż 7c

Antoni Burdan 2

Magdalena Glanowska 1a

Piotr Ptaszek 6

Julia Łyduch 1a

Amelia Kordaszewska 3a

Kacper Gajdziszewski 3b

 

Pisanka Wielkanocna

I miejsce: Lena Pęgiel 6

II miejsce: Diana Zmysło 8b

III miejsce Aleksandra Kordaszewska 3a

Wyróżnienia:

Aleksander Zając 8a

Kinga Rogóż 7c

Zofia Piątek 1a

Roksana Brożek 5b

Jakub Mozgała 3a

Kuba Dzwonek 4b

Natalia Sioła 7b

Patryk Śliwiński 7a

W środę, 13 kwietnia,  nasza Szkoła zorganizowała  Kiermasz Wielkanocny.

Cieszymy się, że tak wielu uczniów wraz z rodzicami przygotowało przepiękne, niepowtarzalne pisanki oraz stroiki wielkanocne, które można było zakupić na kiermaszu.

Zebraliśmy fundusze  w kwocie 1350,39 zł.

Zostaną one przekazane na zakup dwóch stołów do gry w piłkarzyki aby umilić czas naszym uczniom podczas przerw.

Dziękujemy !!!

Informujemy, że do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 zostali zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski.

Rodziców dzieci zamieszkujących poza obwodem Szkoły Podstawowej w Przegini prosimy o pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej w terminie do 29.04.2022 r. Potwierdzenie można złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@zsprzeginia.pl

 

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym  „Aby czytać się chciało, okładkę stwórz wspaniałą”.

 

Ważne informacje:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki;
 • praca może być wykonana dowolną techniką;
 • mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki;
 • kształt pracy dowolny;
 • każdy uczestnik dostarcza tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę;
 • na odwrocie zakładki należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora

projektu, oznaczenie klasy

Kategorie:

 • klasy I – III;
 • klasy IV – VI

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość;
 • oryginalność;
 • estetyka wykonania pracy;
 • samodzielność wykonania

Ważne terminy:

 • prace składamy w bibliotece lub świetlicy szkolnej do dnia 23 kwietnia 2022 r.
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 r.

 

 

          Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie literackim

Moje spotkanie z …”                                                                                        

 

Wymyśl i napisz opowiadanie o spotkaniu z ulubionym bohaterem literackim.
Prace liczące minimum 200 słów  prześlij na adres biblioteka@zsprzeginia.pl
do dnia 23 kwietnia 2022 r.

 

Wasze prace ocenimy w dwóch kategoriach:

 • klasy IV-VI
 • klasy VII-VIII

 

Najciekawsze opowiadania będą nagrodzone.

Dzwonki

1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00

Zdrowa Szkoła

Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły