Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Ważną datą w historii polskich barw narodowych był 7 luty 1831r, kiedy to Sejm uchwalił, że kokardę narodową będą stanowić kolory herbowe Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały i czerwony. Był to pierwszy akt prawny ustanawiający biel i czerwień barwami narodowymi.

W dniu 1 sierpnia 1919 r Sejm uchwalił ustawę o godle i barwach narodowych, za które uznano kolory biały i czerwony.

Drugiego maja każdego roku nasza flaga nie tylko w Polsce, ale wszędzie gdzie są Polacy, jest symbolem łączącym i jednoczącym naszych rodaków, stanowiąc widoczny obraz naszej przynależności narodowej.

Każdy z nas może uczcić Biało- Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

Małgorzata Musielak

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły