1 września 1939 r  atakiem wojsk  III Rzeszy na Polskę rozpoczął się największy konflikt  zbrojny w historii –  II wojna światowa.  Wojnę rozpoczęło zbombardowanie Wielunia o godz. 4.35, a następnie o godz.4.45 nastąpił  ostrzał polskiej placówki wojskowej  przez niemiecki pancernik  „ Schleswig-Holstein”  na Westerplatte.  Pomimo oporu  kraj dostał się pod okupację niemiecką, a od 17 września także  pod okupację sowiecką. Polska została w konflikcie z Niemcami osamotniona. Nasi sojusznicy  Francja i Wielka Brytania nie podjęły żadnych działań militarnych przeciwko Niemcom.

Wojna trwała  w Europie do 8 września 1945 r, a w Azji do 2 września 1945 r. Trwający blisko 6 lat konflikt obejmował przede wszystkim Europę, Afrykę Północną, Azję oraz obszar Australii i Oceanii, co czyni z niego wojnę globalną o niespotykanym wcześniej natężeniu działań.

Rokrocznie 1 września wspomina się ofiary II wojny światowej, oddaje się cześć tym Polakom, którzy  polegli walcząc z najeźdźcą

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły