W styczniu zakończyliśmy IX Edycję Programu Insta.Ling dla Szkół. To aplikacja pomagająca uczniom w systematycznej i skutecznej nauce słownictwa z języka angielskiego wraz z nauką poprawnej wymowy. W każdej edycji Programu Insta.Ling dla Szkół organizatorzy programu wyróżniają współpracujących Nauczycieli i Szkoły. Wyróżnienie to ma formę Certyfikatu dla Nauczyciela i Szkoły za wdrażanie innowacyjnych technologii w nauczaniu języków.

Aby takie Certyfikaty otrzymać muszą być spełnione określone kryteria związane z liczbą przydzielonych słówek do nauki oraz z osiągnięciami uczniów. Brana jest pod uwagę zarówno systematyczność nauki, jak i osiągane wyniki, czyli liczba przyswojonych słówek w rozliczeniu tygodniowym i miesięcznym.

Miło nam poinformować, iż w Edycji IX nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu uczniów otrzymała Certyfikaty. Gratuluję uczniom biorącym udział w Programie i dziękuję za włożony wysiłek życząc dalszych sukcesów w X Edycji.

A.Kochanik

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły