Egzamin Dyplomowy z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec
(DSD I Prüfung der KMK)

13.03.2018 r. odbył się w naszej szkole po raz drugi egzamin DSD I (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy). Egzamin ten przygotowany jest przez KMK (Kultusministerkonferenz – Konferencja Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych) i jego zdanie odpowiada otrzymaniu certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1

Egzamin DSD I jest egzaminem państwowym, bezpłatnym,  przeprowadzanym co roku w marcu.

Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej:

  1. część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
  2. część pisemna obejmuje:
    • produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
    • rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
    • rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu.

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a jego wyniki poznamy w czerwcu.

Egzamin ustny odbył się w naszym Gimnazjum 16.03.2018 r. W skład komisji weszli: przewodnicząca komisji Pani Violetta Auguścik, egzaminator Pani Aneta Martyniak, członek komisji Pani Sylwia Dahlmanns. Wszyscy uczniowie zdali egzamin ustny na poziomie B1.

Gratulujemy

                                                                                                       Aneta Martyniak

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły