Przypominamy wszystkim uczniom i ich rodzicom, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty (tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. oraz 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.)  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich pozostałych uczniów Zespołu Szkół w Przegini.

Świetlica w każdym z tych dni  jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły