Szanowni Rodzice:

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w wyjazdach na basen do Giebułtowa. Będzie 5 wyjazdów, pobyt na basenie trwał będzie 2 godziny lekcyjne.

Wyjazdy odbywać się będą w środy ok. godz. 13:45 począwszy od 5 kwietnia 2023 r.
Autobus zabiera dzieci spod szkoły i pod szkołę je przywozi. Koszty ponoszone przez Rodziców to 200 zł za 5 wyjazdów, płatne z góry, brak możliwości zwrotu za nieobecność dziecka na basenie. Wymagane jest oświadczenie rodzica, że dziecko jest ubezpieczone.

Zapisy wraz z wpłatą pełnej kwoty i oświadczeniem o ubezpieczeniu przyjmujemy w sekretariacie szkoły (stacjonarnie) od dnia 27 marca 2023 r. od godz. 7:30.
Szkoła dysponuje 12 miejscami. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoba postronna nie może zapisać obcego dziecka.

Dyrekcja

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły