W zakładce  Rekrutacja do Szkoły Podstawowej 2021/2022 znajduje się lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Lista będzie opublikowana do dnia 22.04.2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia na rok szkolny 2021/2022,
w terminie od godz. 8.00 dn. 13.04 2021r. do godz. 16:00 dn. 22.04.2021r. rodzice kandydata składają pisemne oświadczenie, że dziecko będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini.  Oświadczenie można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: rekrutacja@zsprzeginia.pl

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły