Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini uzyskała dofinansowanie do projektu pt.Jestem ECO – wiem, rozumiem, działam” na kwotę 15 650,00 zł.

Projekt ekologiczny obejmuje przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, rodziców  oraz lokalną społeczność.  Aktywny udział w projekcie pozwoli  podnieść świadomość ekologiczną uczniów oraz środowiska lokalnego. Wszystkie podjęte działania będą procentować w dorosłym życiu dzieci i młodzieży. Podejmowane  działania proekologiczne umożliwią zachowanie  środowiska naturalnego w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń.

Zadania projektowe będą polegały na poznawaniu naturalnych ekosystemów najbliższej okolicy. Uczniowie będą obserwowali wpływ czynników antropogenicznych na florę i faunę najbliższej okolicy. Obcowanie z przyrodą umożliwi poznanie ptaków zamieszkujących naszą okolicę. Dzięki tym działaniom rozbudzamy zainteresowania ornitologiczne. Nasi uczniowie poznają łańcuch pokarmowy, który tworzy sieci troficzne. Prezentacja i debata dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)pozwoli zapoznać uczniów z korzyściami płynącymi z OZE.

Fundusze z projektu przeznaczone zostaną na warsztaty ekologiczne, prelekcje,  spotkania i  wycieczki  oraz na realizację konkursów ekologicznych  a także na zakup pomocy dydaktycznych.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły