Nie można dopuścić do tego, żeby odmawiano nam prawa do pamiętania o Wilnie, Grodnie, Lwowie, Żółkwi, Krzemieńcu, Kamieńcu itd. Polska ma prawo uznawać tamtejsze symboliczne zabytki za swoje, bo to są dzieła  wytworzone przez naszą cywilizację z czasów Rzeczypospolitej i mamy prawo domagać się, żeby ten fakt był uznawany.

                                                                           Dr hab. Janusz Kurtyka, historyk,                                                                             Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
                                                   w latach 2005-2010

W dniu 24 czerwca 2020 r zostały ogłoszone wyniki projektu edukacyjnego organizowanego przez IPN Kraków  – „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Jest to już VIII edycja konkursu małopolskiego, a II edycja konkursu ogólnopolskiego.

Celem projektu było:

– zapoznanie uczestników z historią Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w XX i XXI wieku oraz narodów je zamieszkujących, ze szczególnym uwzględnieniem losu Polaków, którzy na tych ziemiach od pokoleń żyli i pracowali, zostali z nich wypędzeni lub mieszkają tam współcześnie;

– przedstawienie dramatu, jakim były dla Kresowian postanowienia traktatu ryskiego z 1921 roku oraz zmiana granic Polski po II wojnie światowej i związany z nią dramatyczny wybór pomiędzy pozostaniem w ZSRS lub ekspatriacją na ziemie zachodnie i północne;

– uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny, której winniśmy wsparcie, ukazanie wysiłków, jakie w obliczu zagrożeń pojawiających się na Litwie, Białorusi i Ukrainie podejmują w obronie swej tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

– rozwijanie pasji badawczej uczniów, kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł, dokumentowanie relacji osób pochodzących z dawnych Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej i tworzenie na ich podstawie wiarygodnych nośników wiedzy historycznej.

Z naszej szkoły do projektu przystąpiło 5 uczennic z klas 7 i 8. W gronie laureatów konkursu znalazły się:

Agnieszka Glanowska z klasy 7

Karolina Tyliba z klasy 8

Natalia Tyliba z klasy 8

Olga Woźniak z klasy 8

Uczennica  Aleksandra Babiuch z klasy 7 otrzymała wyróżnienie.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły