W ramach programu DSD I uczniowie naszej szkoły przystąpili do bezpłatnego międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego na poziomie A2/B1.

Część pisemna odbyła się 9 marca i składała się z zadań sprawdzających opanowanie języka niemieckiego ze słuchu, czytania oraz pisania wypracowania.

Część ustna miała miejsce 16 marca i miała formę 15-minutowej rozmowy w języku niemieckim. Przez pierwsze 5 minut uczniowie odpowiadali na pytania komisji dotyczące życia codziennego, szkoły, zainteresowań, przyjaciół, ochrony środowiska, itp. Kolejne 5 minut zdający przedstawiali prezentacje na tematy, które sami wybrali. Ostatnie 5 minut to rozmowa powiązana z tematem prezentacji. Komisja zadawała pytania, na które uczniowie musieli odpowiedzieć.

Pani Sylwia Dahlmanns oraz pani dyrektor Violetta Auguścik ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jaroszowcu egzaminowały uczniów. Obie Panie posiadają certyfikat międzynarodowego egzaminatora DSD I.

Uczniowie włożyli dużo wysiłku w przygotowanie ciekawych prezentacji oraz wykazali się umiejętnością swobodnego mówienia w języku niemieckim.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły