1 marca obchodzimy  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”- święto ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Święto to jest wyrazem hołdu, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Zostało  ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku.
Żołnierze Niezłomni zdecydowali się pozostać w czynnej służbie wojskowej po likwidacji Armii Krajowej i zakończeniu okupacji niemieckiej. Podjęli walkę z narzuconym przez Sowietów rządem komunistycznym. Największa liczba żołnierzy walczyła w konspiracji w latach 1944- 1947. Żołnierze Niezłomni aktywnie działali też na Kresach Wschodnich, szczególnie na ziemi wileńskiej, grodzieńskiej i nowogródzkiej. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. ”Lalek”, który zginął 21października 1963 roku.
Przez dziesiątki lat – Żołnierzy Niezłomnych  próbowano wymazać z kart historii, ale pamięć
o nich przetrwała.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w naszej szkole, został przygotowany konkurs plastyczny: „Niezłomni, wyklęci”.
29 lutego młodzież naszej szkoły, wzięła także udział w Międzyszkolnym Konkursie o Żołnierzach Niezłomnych zorganizowanym pod patronatem dyrektora IPN w Krakowie przez Szkolę Podstawową w Jerzmanowicach.
W kategorii: praca plastyczna – Martyna Kuś – zdobyła 2 miejsce, a Iga Kowalczyk wyróżnienie.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.40 – 10.25
4. 10.40 – 11.25
5. 11.40 – 12.25
6. 12.30 – 13.15
7. 13.20 – 14.05
8. 14.10 – 14.55
Szkoła Promująca Zdrowie
Autobus

Codziennie rano:
7.40 – Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 12:35
● II kurs: codziennie o 14:15

Z życia szkoły