Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2021 r. MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.  uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Przegini będą realizować lekcje w systemie hybrydowym w następujący sposób:

klasy IV a, IV b 

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasa V 

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasy VIa, VIb, VIc  

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasy VIIa, VIIb

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów pozostałych klas.

klasa VIII

 • 17, 18, 19, 28 maja 2021 r. – lekcje w szkole,
 • 20, 21, 24 maja 2021 r. – nauka zdalna,
 • 25, 26, 27 maja – egzamin ósmoklasisty.

 

Wszyscy uczniowie klas I – III kontynuują naukę stacjonarną, a od dnia 31 maja wszyscy uczniowie klas IV – VIII również będą uczyć się stacjonarnie.

Dowóz oraz praca świetlicy i stołówki  odbywać się będzie zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem.  W przypadku rezygnacji z obiadów należy poinformować  telefonicznie  12 3898014 wew. 3 lub poprzez email: malgorzatabaran@zsprzeginia.pl

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły