Już po raz kolejny w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące hodowli kryształów.  Z ogromnym zaangażowaniem uczniowie klas siódmych oraz ósmych przystąpili do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Polska posiada tradycje dotyczące otrzymywania monokryształów i celem  tego konkursu było zaszczepienie zainteresowania niezwykłym pięknem świata kryształów wśród młodego pokolenia oraz popularyzacja w środowiskach szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów, krystalografii i pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki. W 1916 roku Profesor Czochralski odkrył metodę otrzymywania monokryształów, znaną dzisiaj jako metoda Czochralskiego, która umożliwia nie tylko masową produkcję monokryształów krzemu i innych półprzewodników, ale również materiałów tlenkowych i fluorków szeroko stosownych w elektronice użytkowej.

Praca konkursowa polegała na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią był monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

W tym roku za cel obraliśmy wyhodowanie kryształów przezroczystych, niebieskich oraz zielonych. Gdy tylko pojawiły się zarodki to od razu dokonaliśmy wstępnej selekcji za pomocą mikroskopu i wybraliśmy najlepsze do dalszego wzrostu. Zostały one umieszczone w roztworach nasyconych. Hodowanie polegało na „dokarmianiu” naszych kryształów. Był to szereg bardzo ważnych i precyzyjnych działań. Wymagało to  uwagi, skupienia, cierpliwości i nade wszystko skrupulatności. I tym razem udało się wyhodować piękne okazy, które zostały dostarczone do Instytutu Fizyki w Chorzowie, a my czekamy na wyniki !!!

Trzymajcie za nas  kciuki:)

 

 

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły