Minęło już pół roku odkąd w naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
i nauczycieli – Przeginia”

W ramach projektu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Są to między innymi: 4 tablice interaktywne wraz z projektorami i laptopami, zestawy robotów edukacyjnych, pomoce dydaktyczne do matematyki, wyposażenie pracowni chemicznej, stoliki i krzesła uczniowskie do 4 sal lekcyjnych.

Odbywają się następujące zajęcia dla uczniów:

  • zajęcia rozwijające z przedmiotów: przyroda, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, język angielski, geografia, język niemiecki;
  • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, matematyki, chemii, geografii, biologii;
  • zajęcia rozwijające umiejętności niezbędne na rynku pracy (kreatywność, przedsiębiorczość, współpraca w grupie).
Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły