Dnia 13 października 2017 roku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Przegini . W uroczystości brali udział Dyrekcja Szkoły, rodzice, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół  i przedszkolaki. Zaszczycił nas swą obecnością Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia- pan Adam Piaśnik. Pierwszoklasiści pod czujnym okiem pań wychowawczyń K.Cudejko i G.Sołtysik przedstawili program artystyczny o tematyce patriotycznej, urozmaicony choreografią taneczną. Po tym nastąpił kulminacyjny moment czyli ślubowanie na sztandar szkoły. Po ślubowaniu Dyrektor pasował dzieci na uczniów naszej szkoły. Następnie Dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli uczniom pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne, a rodzice rozdali im prezenty. Po gorących owacjach wszyscy udali się na słodki poczęstunek. Długoletnią tradycją naszej szkoły jest sadzenie pamiątkowego drzewka, dlatego dzieci wraz z wychowawcami, Dyrekcją i rodzicami udali się na teren przyszkolny. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze . Dziękujemy wszystkim za obecność, a rodzicom za duże zaangażowanie w przygotowanie uroczystości.

Kazimiera Cudejko

Grażyna Sołtysik

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień