Informujemy i jednocześnie cieszymy się, że przygotowane przez szkołę wnioski uzyskały akceptację organów nadrzędnych i dzięki temu pozyskano środki finansowe na następujące zadania:

  • Zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 12000 zł,
  • Remont kuchni szkolnej w ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” – kwota  80000 zł,
  • “Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli – Przeginia” – kwota 38476o zł w tym 107980 zł na zakup wyposażenia.

Dziękujemy za wsparcie Panu Wójtowi Gminy Jerzmanowice-Przeginia.

 

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły