Narodzie! Czas nie ufać w żadne zaręczenia,
W tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia!
Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał,
Gdzie lud rzekł: „Chcę być wolnym”- zawsze wolnym został!

Jakub Jasiński: Do narodu 1794.

 

Mija 229  lat od uchwalenia wielkiego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja. Wydarzenie to miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie w 1791 roku .  Była to pierwsza demokratyczna ustawa zasadnicza w  Europie, a druga na świecie po Stanach Zjednoczonych. Od XVIII w  mimo represji zaborców i sprzeciwu społeczeństwo polskie uroczyście obchodziło tę rocznicę. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy mieli szeroką autonomię. W okresie międzywojennym, czyli w latach 1918-1939, rocznica Konstytucji byłą wielkim świętem państwowym. Zmieniło się to po II wojnie światowej czyli od 1945 roku. W nowej rzeczywistości zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 3 Maja świętem państwowym.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły