Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie.

Uczestnicy konkursu przygotowują graficzną formę interpretacji wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką np.: rysunek, szkic, grafika komputerowa, grafika tradycyjna, kolaż.

Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub w przypadku grafiki komputerowej – A4. Na odwrocie powinien znaleźć się tytuł pracy (interpretowany wiersz) oraz dane autora pracy (imię i nazwisko, szkoła/placówka, klasa) oraz imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka polskiego lub plastyki).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://sp2.um.pulawy.pl/pl/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-przez-nas-ilustrowane-to-co-w-wierszach-kk-baczynskiego-zapisane.html

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Wykonaną pracę należy złożyć w szkole do 21 maja 2021 r.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły