30.01.2021 rozpocznie się VII Konkurs Ekologiczny pod nazwą: „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów klas 3-8 szkół podstawowych.

Konkurs jest bezpłatny i realizowany w ramach zadań statutowych Fundacji Chlorofil.

Minimalna grupa uczestników to dwóch uczniów. Każdy ekozespół rozwiązuje zadania konkursowe.

ZADANIA KONKURSOWE VII EDYCJI KONKURSU

MISTRZ RECYKLINGU

  1. Wykonaj projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy następujące odpady komunalne: gazetę, butelkę po napoju PET, szklaną butelkę, folię aluminiową, papierowy kubeczek z plastikową przykrywką, słomkę plastikową, torebkę plastikową, zużyte buty, starą farbę, opakowania po lekarstwach.

  2. Zbuduj makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych. Pamiętaj! Nie korzystaj ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części: użyj papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w wykonanej makiecie oznacz substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne. Czy wiesz już dlaczego nie wyrzucamy zużytego elektrosprzętu do pojemników na odpady komunalne?

  3. Każdy ekozespół co najmniej jeden raz musi się zalogować w aplikacjach edukacyjnych „Liga Elektrorecyklingu” oraz „Przyjaciele 2 Recyklingu” oraz co najmniej 1 raz zagrać w aplikację „Lider Elektrorecyklingu” na stronie www.chlorofil.com.pl.

Uczniowie, którzy utworzą ekozespół proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do czwartku 28.01.2021r do szkolnego koordynatora Agaty Krzystanek

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

a) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 3-4 szkoły podstawowej – wycieczka jednodniowa do jednego z Ośrodków Edukacji Ekologicznej w Polsce.

b) za zajęcie I miejsca w kategorii klas 5-8 szkoły podstawowej –wyjazd studialny do jednego z polskich parków narodowych

c) za największą ilość punktów w IV Lidze Elektrorecyklingu – jednodniowy wyjazd studialny o tematyce ochrony środowiska

d) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w I rozgrywce Przyjaciele Recyklingu nagrody rzeczowe o ustalonej wartości.

Więcej informacji, regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej organizatora.

https://chlorofil.com.pl/vii-edycja-konkursu-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły