Uczniowie klas ósmych w ramach lekcji fizyki mieli okazję przeprowadzić doświadczenia, w
których wykorzystano między innymi czajniki zakupione w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości”. Zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia pozwalającego wyznaczyć ciepło
właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego, przeprowadzenie dyskusji niepewności
pomiarowych oraz porównanie otrzymanych wyników z wartościami tabelarycznymi utwierdziło
uczniów w przekonaniu, iż jest mnóstwo czynników, które mogą wpływać na dokładność
naszego pomiaru. Uświadomili sobie, że wynik mierzonej wielkości jest tylko pewnym
przybliżeniem

rzeczywistego wyniku.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.25 – 14.10
8. 14.15 – 15.00
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● I kurs: codziennie o 13:30
● II kurs: poniedziałek, środa, piątek o 15.25, wtorek, czwartek  o 15:10

Z życia szkoły