Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2022 poz. 186) od dnia 31 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.  zajęcia szkolne będą realizowane w następujący sposób:

  • Klasy I – IV – zajęcia stacjonarne w szkole zgodnie z planem.
  • Klasy  V – VIII – zajęcia zdalne realizowane wg planu lekcji.

Autobus szkolny rano dowozi uczniów o 7:40 z Ostrej Góry, po lekcjach jest tylko jeden kurso godz. 13:30

Rozporzadzenie

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.25  II kurs

Z życia szkoły