Szanowni Państwo!
Nasz kiermasz świąteczny zbliża się wielkimi krokami! Do 12 grudnia zostało jeszcze tylko kilka dni. Mamy nadzieję, że od najbliższego poniedziałku tj. 9 grudnia do środy, 11 grudnia zgromadzimy wiele prac przeznaczonych na sprzedaż. Prace można składać u wychowawców klas lub w świetlicy. Liczymy na duże zainteresowanie a dnia 12 grudnia oprócz kiermaszu – zapraszamy wszystkich również na jasełka.
Po jasełkach – spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Dnia 27.11.2019 r uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w zajęciach programu profilaktyki zintegrowanej „CUDER”. Program uświadamia uczniom, że człowieka należy rozumieć jako jedność pięciu nierozerwalnie połączonych sfer: ciała, umysłu, ducha, emocji, relacji. Ponadto inicjuje rozwój sfery motywacji do dobrego działania oraz wzmacnia chęć poszukiwania sensu życia. Pozwala na trening zachowań społecznych. Podczas spotkania pokazano sposoby racjonalnego i bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz wprowadzona została gra planszowa. Jej celem jest doprowadzenie do najpełniejszego rozwoju bohatera gry (pionka) przez wędrowanie po świecie, pokonywanie pułapek i wyszukiwanie miejsc, gdzie można spotkać ludzi wspierających w rozwoju. Forma gry planszowej stanowi dobrą alternatywę dla gier komputerowych, wyprowadzając uczniów ze świata wirtualnego do grupy rówieśników.

Zrealizowany program profilaktyki stanowi nowatorskie ujęcie pracy wychowawczej opartej na wartościach i zasadach towarzyszących prawidłowemu rozwojowi człowieka. Zajęcia programu ,,CUDER” stanowią uzupełnienie i wzmocnienie realizowanego w szkole Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

O projekcie eTwinning pisaliśmy już wcześniej. Spieszymy donieść, iż ma się on naprawdę nieźle, a uczniowie biorący w nim udział właśnie przystąpili do realizacji kolejnego etapu. Przygotowane przez drugoklasistów kartki świąteczne są już gotowe do wysłania. Wkrótce będą cieszyć uczniów z innych państw europejskich. Życzenia w tradycyjnej formie dotrą do adresatów m.in. w Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy, Ukrainy, Chorwacji, Włoch, Francji, Rumunii oraz Bułgarii. Liczymy, że się spodobają i przybliżą nieco obcokrajowcom nasze polskie tradycje bożonarodzeniowe.

Nasza szkoła jest w tym roku bardzo mocno zaangażowana w projekty związane z promocją zdrowia. Jedną z podstaw tej dziedziny jest piramida żywienia. Niemal każdy zna ten temat, ale co jeśli taką piramidę stworzyć w języku angielskim? Takiego wyzwania nie bali się drugoklasiści, którzy na kółku jeżyka angielskiego wraz z opiekunem, Panią Pauliną Kulą, podjęli się tego wymagającego zadania. W piramidzie nie zabrakło kolorowych obrazków oraz nazw związanych z pożywieniem, wszystko oczywiście w jeżyku angielskim. Efekty ciężkiej, ale i bardzo przyjemnej pracy, można podziwiać w sali 21. Możemy się zatem pochwalić, iż promujemy zdrowie nie tylko w języku polskim, ale i w językach obcych.

 

,,Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy

potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość”

– DZIĘKUJEMY!!!

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom Uczniów i wszystkim innym darczyńcom, którzy otworzyli serce i tak licznie, z wielkim zaangażowaniem włączyli się do akcji charytatywnych: „Szkoła z Pasją Pomagania” oraz „Zbiórka na terapię genową dla Kacperka Ryło”.

Dzięki Waszej pomocy do Kingi pojechała ogromna paczka od Św. Mikołaja. Zebraliśmy tak dużo kosmetyków i piżamek, że będziemy mogli uszczęśliwić nie tylko Kingę –  bardzo dużo rzeczy przekażemy innym dzieciom z hospicjum Alma Spei.

Dziękujemy za wszelkie datki na terapię genową dla Kacperka. Wspólnie udało nam się zebrać 5609,86 zł.

 Jeszcze raz okazało się, że razem możemy więcej !

Odpłatność za posiłki w miesiącu grudniu

 

Zupa  15 x 2 zł = 30 zł

II danie 15 x 4 zł = 60 zł

Cały obiad 15 x 6 zł = 90 zł

 

Święta akcje kampanie konkursy

W dzisiejszych czasach nikt już nie wyobraża sobie życia bez urządzeń komunikacyjnych. Smartfony i inne urządzenia cyfrowe nieodwracalnie opanowały świat. Mają nam ułatwiać życie, niestety coraz częściej stanowią zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Problem bowiem nie w tym, abyśmy przestali z nich korzystać, ale w tym, abyśmy nauczyli się korzystać z nich odpowiedzialnie. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, z którą nasza szkoła współpracuje już drugi rok, organizuje szereg kampanii społecznych związanych z bezpiecznym i odpowiedzialnym używaniem mediów cyfrowych.

W tym roku dołączyliśmy do trzech wydarzeń prowadzonych przez Fundację:

 1. Kampanii społecznej „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” polegającej na pielęgnowaniu zanikającej tradycji pisania kartek świątecznych do bliskich osób;

 2. Konkursu świątecznego z nagrodami za najciekawszy front kartki świątecznej lub filmik związany z hasłem „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”

 3. Bezpłatnego projektu naukowo-badawczego pt. „Granie na ekranie”, którego wyniki posłużą do różnego rodzaju działań edukacyjnych wspieranych przez między innymi Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.

Poniżej szczegóły projektów.

 1. Kampania społeczna „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj” – projekt ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, a przede wszystkim kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Akcja ma również zachęcać, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.

W związku z kampanią uczniowie naszej szkoły otrzymają darmowe kartki świąteczne z logo kampanii, które będą mogli wypełnić w domu wraz z rodzicami (młodsze dzieci) lub samodzielnie i wysłać bliskim osobom.

Również w szkole chętni uczniowie będą mogli zaadresować otrzymane kartki świąteczne do osób starszych, samotnych, bezdomnych, przebywających w szpitalach oraz innych instytucjach wsparcia.

Akcja potrwa do końca grudnia. Kartki będą rozdawane, jak tylko otrzymamy je od Fundacji.

Zachęcam do udziału.

 1. Konkurs świąteczny – w tej edycji zaplanowano dwa odrębne konkursy. Pierwszy z nich, KONKURS INDYWIDUALNY – podobnie jak rok temu – polega na przygotowaniu najpiękniejszego frontu kartki świątecznej. Drugi konkurs – KONKURS DLA SZKÓŁ – ma charakter zbiorowy i polega na przygotowaniu przez uczniów filmiku maksymalnie 2 minutowego. Obie prace, kartka i film, mają obrazować hasło kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Najważniejsze informacje odnośnie konkursów:

kartki świąteczne – technika dowolna, rodzaj pracy płaski (nie przestrzenny – ważny front kartki ), format max. A4; temat: IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Konkurs plastyczny będzie przebiegał w następujących grupach wiekowych:

 1. grupa wiekowa I – przedszkolna(3-6latków),

 2. grupa wiekowa II- uczniowie klas 0 -III szkół podstawowych

 3. grupa wiekowa III – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

UWAGA! Każda praca powinna zostać opatrzona metryczką zawierającą:

a. Kategorię przeglądu: kategoria A –praca wykonana samodzielnie; kategoria B –praca wykonana wspólnie z rodzicem

b. Imię i nazwisko dziecka/ucznia

c. Kategoria wiekowa dziecka: I, II lub III

d. Dokładny adres przedszkola/szkoły, do której uczęszcza dziecko/uczeń

e. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

f. Imię i nazwisko rodzica wspomagającego (dla prac niesamodzielnych podejmowanych wspólnie z rodzicami)

Kryteria oceny kartek

a. samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie),

b. pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne),

c. estetyka wykonania,

d. zgodność z tematem

Kartki przygotowane wspólnie z rodzicem MUSZĄ być wysłane przez przedszkole lub szkołę. Nie dopuszcza się prywatnego wysyłania kartek zrobionych wspólnie z rodzicami.

Zwycięskie prace plastyczne zostaną wydane w formie kartek bożonarodzeniowych w październiku 2020 r. i wezmą udział w kolejnej edycji kampanii społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”.

– filmy – drugi konkurs – KONKURS DLA SZKÓŁ – ma charakter zbiorowy i polega na przygotowaniu przez uczniów filmiku maksymalnie 2 minutowego. Film, tak jak i kartka ma obrazować hasło kampanii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMSIE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!

Na końcu filmu należy wskazać:

 1. wszystkich autorów filmu,

 2. wszystkie osoby biorące udział w filmie,

 3. nazwę szkoły wraz z danymi teleadresowymi,

 4. imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Regulaminy konkursów dostępne pod linkami:

https://idaswieta.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_IDASWIETA_konkurs_indywidualny.pdf

https://idaswieta.com/wp-content/uploads/2019/10/2019_IDASWIETA_konkurs_grupowy.pdf

Kartki i filmy (filmy na pendrive)można oddawać do p. Marioli Zając (na świetlicę szkolną) lub do p. Agnieszki Kochanik do 20 grudnia 2019r.

Wyniki obu konkursów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idaswieta.com najpóźniej do końca marca 2020roku.

3. Bezpłatny projekt naukowo-badawczy pt. „Granie na ekranie”

Na ostatnim zebraniu wychowawcy klas 4-8 prosili Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wśród uczniów naszej szkoły ogólnopolskiej anonimowej ankiety poprzez złożenie swojego podpisu na formularzu. Jeśli Państwo wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w projekcie naukowo-badawczym GRANIE NA EKRANIE (w badaniu mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8)proszę o zwrot podpisanego formularza (albo do sekretariatu albo do wychowawcy). Jeśli ktoś nie otrzymał formularza można go pobrać tutaj: https://dbamomojzasieg.com/wpcontent/uploads/2019/11/ZA%C5%81.-NR-2.-ZGODA-RODZIC%C3%93W.pdf

Formularze będą również dostępne w sekretariacie szkoły. Zgodę będzie również można podpisać na zebraniu z rodzicami w grudniu.

Badanie chcielibyśmy przeprowadzić z początkiem stycznia, a zgody chcielibyśmy zebrać najpóźniej do końca grudnia.

Kilka słów o organizatorze badania i dotychczasowych wynikach:

Na głównej stronie portalu LIBRUS znajdziecie Państwo artykuł zatytułowany: CO INTERNET ROBI Z POLSKĄ MŁODZIEŻĄ? Badanie „Młodzi Cyfrowi” przeprowadziła Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Uniwersytet Gdański, we współpracy z firmami LIBRUS i PCG Edukacja. Badanie uzyskało rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Objęło ono swoim zasięgiem całą Polskę. Na pytania o stosunek do internetu, smartfonów i nowych technologii odpowiedziało ponad 50 tysięcy uczniów w wieku 12-19 lat. Wyniki zatrważają. Oto fragment z raportu: Pokolenie „Always on”.

Co dziesiąty badany uczeń deklaruje, że korzysta z telefonu praktycznie cały czas. Prawie połowa uczniów, jeśli przebudzi się w nocy, sięga po swój smartfon. Aż 24,7% uczniów czuje się uzależnionych od swojego smartfona. Pogłębiona analiza statystyczna potwierdza te dane: ok. 20% wszystkich badanych osób osiąga ekstremalnie wysokie wyniki na skali fonoholizmu (nałogowe korzystanie z telefonu komórkowego), kolejne 20% uczniów osiąga wyniki wysokie. 1/3 uczniów uważa, że jest uzależniona od serwisów społecznościowych.

Całość raportu do pobrania tu:

https://portal.librus.pl/pic/20191112/dbam/Badanie_Mlodzi_Cyfrowi_Librus_PCGEdukacja_DbamOMojZasieg.pdf

Projekt naukowo-badawczy pt.GRANIE NA EKRANIE stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2019 i dotyczy zachowań growych dzieci i młodzieży. Po badaniu oprócz raportu ogólnego zostanie wygenerowany osobny raport dotyczący uczniów danej szkoły. Więcej informacji na stronie Fundacji https://dbamomojzasieg.com/granie-na-ekranie/

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH

Znamy już wyniki kwalifikacji uczniów do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych. Miło nam poinformować, że:

 • W Małopolskim Konkursie Języka Polskiego do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica kl. 8 Hanna Szczurek
 • W Małopolskim Konkursie Matematycznym do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica kl. 7 Aleksandra Babiuch
 • W Małopolskim Konkursie Biologicznym do etapu rejonowego zakwalifikowała się uczennica kl. 8 Hanna Szczurek.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

Całkiem niedawno pisaliśmy o pierwszym etapie „Dyktanda Niepodległościowego” i jego przebiegu w naszej szkole. Wspominaliśmy, że do etapu wojewódzkiego wysłaliśmy dwie prace naszych uczennic, z niecierpliwością czekając na wyniki. Mocne trzymanie kciuków przyniosło efekty, praca Mai Piera, uczennicy Vc, dostała się do etapu wojewódzkiego tegoż konkursu. Dumna i szczęśliwa Maja reprezentowała naszą szkołę w Szkole Muzycznej w Krakowie, gdzie odbyła się kolejna część konkursu. Nie ukrywajmy, to dyktando, jak podsumowała sama uczennica, do najłatwiejszych nie należało, ale bohaterka zmagań z ortografią dzielnie stawiła czoła kolejnym wyzwaniom. Co prawda konkursu nie wygrała, ale takie doświadczenie to także ogromny sukces. A Maja z pewnością nie spocznie na laurach i w przyszłym roku ponownie będzie chciała zmierzyć się z najlepszymi.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w Akcji Szkoła z Pasją Pomagania.

Jest to całościowy program profilaktyczno-edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który przekłada się na realną pomoc dla nieuleczalnie chorych dzieci- podopiecznych Fundacji Alma Spei – hospicjum dla dzieci.

Szkoły biorące udział w konkursie: „Szkoła z Pasją pomagania” zobowiązane są do zrealizowania kilku akcji, m.in.: realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.

Kilka dni temu otrzymaliśmy list do św. Mikołaja, który napisała chora Kinga:

„Drogi Święty Mikołaju

Chciałabym dostać Szampon Nivea,

Kojące mleczko nawilżające Nivea,

Bawełniane płatki dla niemowląt Kindii,

Chusteczki nawilżające Pampers.

Kinga”

 

Mama Kingi podpowiedziała nam, iż mile widziana byłaby piżama dwuczęściowa rozmiar 158.

Jeśli ktoś chce pomóc Kindze, może przynosić któreś z wyżej wymienionych rzeczy do szkoły do 15 listopada. Z góry bardzo dziękujemy.

 

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem

Cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez GOK w Jerzmanowicach „W hołdzie dla Niepodległej”.

Diana Zmysło zajęła III  miejsce w kategorii wiekowej klas 4-6; natomiast Agnieszka Glanowska miejsce II w kategorii klas 7-8.

Jury konkursu oceniało interpretację i dobór repertuaru, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny i doceniło interpretację wierszy w wykonaniu naszych uczennic.

W nagrodę dziewczyny otrzymały nagrody książkowe .

Pozostałe uczestniczki :Maja Piera  i Martyna Roś także ładnie się zaprezentowały.

Pozostaje tylko podziękować wszystkim i życzyć dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Kilka dni temu uczniowie klas piątych mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach literackich przeprowadzonych w naszej szkole przez przedstawicielkę Wydawnictwa Znak. Były to warsztaty dotyczące twórczości jednego z najpopularniejszych wśród młodzieży pisarzy -Andrzeja Maleszki. Zajęcia miały na celu rozbudzać wyobraźnię, kreatywność, rozwijać umiejętności pisarskie. Uczniowie między innymi projektowali okładkę do nowej książki autora „Magicznego drzewa”, następnie, podzieleni na grupy tworzyli opowiadania na wzór tych z książek pana Maleszki. Każda historia była inna, każda ciekawa.

 

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy biblioteki szkolnej i Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach z Wydawnictwem Znak

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini serdecznie dziękuje Pani Annie Mosurek za sfinansowanie nagród dla uczniów w konkursie „Odblaskowa Szkoła”.

Projekty eTwinning są realizowane w naszej szkole już kilka lat. Polegają one na współpracy szkół, uczniów i nauczycieli za pomocą mediów elektronicznych. Przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie mogą dotyczyć różnych sfer życia szkolnego, uczniowskiego, kulturowego. W tym roku w projekt zaangażowały się klasy II, pod czujnym okiem nauczycielki języka angielskiego Pani Pauliny Kuli. Tematem zadania jest Boże Narodzenie. W ramach projektu nasi drugoklasiści opowiadają innym uczniom ze szkół niemal całej Europy, jakie tradycje bożonarodzeniowe są kultywowane w naszym kraju. Tworzą dla nich także kartki świąteczne. W zamian otrzymują życzenia od uczniów z innych państw europejskich, którzy również dzielą się z nimi opowieściami o tym, jak Boże Narodzenie świętowane jest w ich krajach. Projekt ten pozwala młodym uczniom na poznanie innych kultur i tradycji w sposób niekonwencjonalny, nie tylko z książek, ale i za pomocą tradycyjnej kartki bożonarodzeniowej wysłanej pocztą. Uczniowie naszej szkoły z niecierpliwością czekają na wieści od współrówieśników.

 

Niniejszym informujemy, że dołączamy do akcji charytatywnej na rzecz Kacperka Ryło z Zabierzowa.

Kacperek choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu I, chorobę, która do tej pory była nieuleczalna. Teraz jest szansa dla niego, ale na ratowanie dziecka trzeba 2,1 mln dolarów, czyli około 8 mln zł. Tyle kosztuje terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Terapia genowa, która daje szansę na normalne życie tego dziecka – to chyba najdroższy lek świata. Rodzina ma nadzieje, że uda im się wyjechać do USA i poddać syna tej terapii. Państwo Ryłowie proszą o pomoc.

W czwartek, tj. 14 listopada 2019 r. po wieczornicy, która odbędzie się w naszej szkole można będzie wrzucić do puszki przysłowiowy „grosik”.  Również w piątek tj. 15 listopada 2019r. na terenie szkoły prowadzona będzie zbiórka.

Zachęcamy do wsparcia zbiórki. Każda kwota ma wielkie znaczenie.

Więcej informacji na stronach:

Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na stałe wpisało się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w tym roku w naszej placówce 8 listopada 2019 r. odbyła się z tej okazji akademia. W uroczystym apelu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście.

Nasza szkoła włączyła się do akcji zorganizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży „Szkoła do hymnu”, dlatego uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego zaśpiewania 4 zwrotek hymnu państwowego.

Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny o patriotycznym charakterze, który uświadomił obecnym, jak trudną drogę do niepodległości przebył naród polski. Występ miał na celu skłonić wszystkich do refleksji, dlatego na zakończenie jedna z uczennic zwróciła się do swoich koleżanek i kolegów słowami:

„POMYŚL: Jesteś POLAKIEM. Żyjesz w wolnej POLSCE. Ta WOLNOŚĆ została Ci dana w darze. Wszyscy, którzy walczyli o NIEPODLEGŁOŚĆ– wywalczyli ją również dla Ciebie.

Co teraz zrobisz z tą WOLNOŚCIĄ?

Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości?

Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?”

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Wiele wzruszeń dostarczył nam chór szkolny, który zaprezentował kilka bliskich każdemu Polakowi piosenek.

Pragniemy dalej wspólnie świętować 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego 14 listopada 2019 r. o godz. 18.00 zapraszamy Rodziców i Mieszkańców Przegini na wieczornicę patriotyczną, która odbędzie się w naszej szkole.

Już w czwartek 14 listopada zaczynamy coroczne zmagania z informatyką w XIV edycji konkursu Bóbr!

14 listopada o godzinie 12 przycisk rozpoczynający konkurs zapali się na pomarańczowo i wszyscy uczestnicy z klas IV-VI zobaczą jakie wyzwania przygotowaliśmy dla nich w tym roku.

Zostało już tylko kilka dni, aby przygotować się do startu w konkursie. Jeśli jeszcze tego nie spróbowaliście, to zachęcamy do zapoznania się z zadaniami z poprzednich edycji dostępnych na platformie konkursowej dzwonek.pl oraz naszej oficjalnej stronie.

Konkurs dla klas VII-VIII startuje 13 listopada, również o godzinie 12. Tegoroczny Bóbr został objęty patronatami honorowymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Powodzenia!

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza na zebranie z rodzicami w dniu 7 listopada 2019r. godz. 17:00

Odpłatność za posiłki w miesiącu listopadzie:

 

Zupa 18 x 2 zł = 36 zł

II danie 18 x 4 zł = 72 zł

Cały obiad 18 x 6 zł = 108 zł

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dokonania wpłat na konto za pomocą przelewu bankowego. Deklaracje do pobrania u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej szkoły w zakładce „Świetlica i stołówka szkolna”.

W miesiącu październiku nasza szkoła włączyła się  w realizację  projektu edukacyjnego „BohaterON – włącz historię” wyślij kartkę do Powstańca . Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wysyłanie Im symbolicznych kartek z życzeniami.

Projekt organizowany jest po raz czwarty.

W tym roku uczniowie musieli sami wykonać kartki i napisać życzenia, podziękowania lub list do wybranego z podanej listy powstańca.  Projekt ma charakter edukacyjny, krzewi postawy patriotyczne oraz buduje wrażliwość społeczną.

Wysłaliśmy  148 kartek ( więcej niż w zeszłym roku), aby uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego i pokazać, że pamiętamy ich heroizm i poświęcenie.

 

Małgorzata Musielak

W ostatnich dniach października uczniowie klas drugich zaprezentowali  przedstawienie pt.” Z odblaskami do i ze szkoły”.

Inscenizacja którą przedstawiły dzieci w bardzo wyrazisty sposób  opowiadała w czym pomagają stojące przy drogach znaki oraz pouczała jak bezpiecznie poruszać się po drogach ? 

Spektakl bardzo wszystkim się podobał, a śpiewane w czasie jego trwania piosenki długo jeszcze brzmiały w naszych uszach.

Po skończonym przedstawieniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród osobom, które wzięły udział w zorganizowanych w szkole konkursach związanych
z projektem: „Odblaskowa szkoła”

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

Przypominamy, że 31 października 2019 r. tj. czwartek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetlica tego dnia jest czynna od godz. 7:00 do 17:00

W ramach konkursu: „Odblaskowa szkoła”, przeprowadziliśmy
25 października w naszej szkole, akcję: „Mali Ratownicy”, chcieliśmy wyposażyć naszych uczniów w podstawową wiedzę, dotyczącą ratowania życia ludzkiego.

Z pomocą w tak trudnym zadaniu przyszli nam strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Przegini, którzy przeprowadzili dla uczniów “skrócony kurs” udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończonym spotkaniu nasze dzieci wiedzą, jak prowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112 i jak ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej. Nauczyły się również resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem fantomów.
Należy mieć nadzieję, że w sytuacji zagrożenia będą potrafiły komuś pomóc.

Na zakończenie spotkania można było obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego, którym strażacy przybyli pod szkołę. W podziękowaniu
za poświęcony czas, najmłodsi obdarowali gości wykonanymi przez siebie pracami plastycznymi.

Szkolny Koordynator

Konkursu: „Odblaskowa szkoła”

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków. Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie.

Nie inaczej było również w naszej szkole. Choć trafniej byłoby wydarzenia z tym związane nazwać raczej – Europejski Tydzień Języków J.

Na dwóch kolejnych zajęciach kółka języka angielskiego uczniowie klasy 5b i 6b walczyli  w grupach  o niespotykaną nagrodę – zwolnienie z pisania jednej kartkówki lub z obowiązku wykonania jednego zadania domowego. Do wyboru J.

Rywalizację rozpoczęli od poszukiwania kodów QR, które zostały ukryte na terenie szkoły. Wyposażeni w swoje smartfony odczytywali ukryte w kodach pytania dotyczące wiedzy o językach używanych w Europie. Na podstawie wcześniej wykonanego na zajęciach i w domu quizu językowego z oficjalnej strony EDJ udzielali odpowiedzi. Emocji było co niemiara. Liczyła się szybkość i strategia.

Po wysiłkowym zadaniu przyszedł czas na uruchomienie wyobraźni i kreatywnego myślenia. Należało odczytać pytania w języku angielskim ukryte w zaszyfrowanym kodzie, zapisać je, a następnie bezbłędnie na nie odpowiedzieć.

Klasa 6 miała do wykonania jeszcze dwa zadania – m.in. „Biegane Dyktando” Na czym polegało? Grupy podzieliły się na tzw. biegaczy, którzy mieli za zadanie przeczytać wyraz, następnie podbiec do kolegi, koleżanki „pisarza” i podać mu zapamiętane słowo. Podczas zabawy obowiązywała cisza, a dyktowane wyrazy w języku angielskim i niemieckim przekazywane były szeptem.

W ostatnim zadaniu uczniowie zmierzyli się z …. alfabetem rosyjskim! Podane wyrazy należało jak najszybciej zapisać w tym języku. Trzeba przyznać, iż z tego zadania wszyscy wywiązali się znakomicie.

Ostatecznie zwycięzcami zostali:

I miejsce – grupa „Kociaki” i grupa „Loading” (klasa 6b).

Uczniowie proszeni są o odebranie specjalnych „biletów ulgowych” w związku z nagrodą.

Która grupa z klasy 5b zostanie zwycięzcą okaże się po ostatniej konkurencji na kolejnych zajęciach kółka języka angielskiego.

opiekun zajęć

Agnieszka Kochanik

W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”, w słoneczny piątkowy dzień –
18 października, uczniowie naszej szkoły ubrani w kamizelki odblaskowe, razem
z nauczycielami, wzięli udział w „Odblaskowym happeningu”. Odblaskowy korowód otwierał i zamykał patrol Policji z Wydziału Ruchu Drogowego z Krakowa.

Głównym celem happeningu było promowanie u uczniów bezpiecznych zachowań na drodze do i ze szkoły, poprzez używanie kamizelek oraz elementów odblaskowych. Celem pośrednim, dotarcie do mieszkańców naszej miejscowości
i gminy, zwrócenie im uwagi na konieczność noszenia elementów odblaskowych.

W czasie happeningu uczniowie nieśli specjalnie na tą okazję przygotowane transparenty i skandowali hasła, dotyczące bezpieczeństwa pieszych.
Barwny korowód przyciągał uwagę mieszkańców i kierowców.

Mamy nadzieję, że nasze działania odniosą zamierzony skutek.

 

Szkolny Koordynator

Konkursu: „Odblaskowa szkoła”

W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” do którego przystąpiła nasza szkoła, w piątkowe przedpołudnie 18 października policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Krakowa razem z uczniami klasy pierwszej przeprowadzili akcję „cukierek albo cytryna”.

W pobliżu szkoły patrol policji sprawdzał wśród kierujących pojazdami dokumenty, prędkość, stan trzeźwości i wszystko to, co zapewnia bezpieczną jazdę. Kierowcy, jadący zgodnie z przepisami, otrzymywali z rąk dzieci słodkiego cukierka, natomiast ci, którzy popełnili błędy, musieli zjeść kwaśną cytrynę. Piątkowe działania wśród kierowców, jak i pieszych spotkały się z dużą akceptacją- szczególnie wśród tych, którzy w tym dniu uniknęli mandatu i punktów karnych.

Po naszej akcji mamy nadzieję, że kierowcy będą zwracali baczniejszą uwagę na znajdującą się obok drogi szkołę i przestrzegali zasad ruchu drogowego.

Szkolny Koordynator

Konkursu: „Odblaskowa szkoła”

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci
do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

W tym roku ta wyjątkowa uroczystość miała miejsce 15 października. Nasze maluchy w obecności swoich rodziców, dziadków, dyrekcji szkoły, uczniów i nauczycieli oraz kolegów i koleżanek z przedszkola zaproszeni zastali
do czarodziejskiej krainy króla Ołówka i jego żony. Królewska para wymyślała najróżniejsze zadania, którym sprostać musieli pierwszoklasiści. Wśród nich była próba recytacji, próba śpiewu oraz próba zagadek.

Książęca para zatroskana była także o bezpieczeństwo dzieci na drodze. Maluchy przekonały jednak rządzących, że wiedzą, jak bezpiecznie poruszać
się po jezdni, znają przepisy ruchu drogowego oraz wiedzą, jak zachować
się w sytuacjach niebezpiecznych.

Po zaliczeniu wszystkich zadań książęca para uznała, że pierw­szoklasiści świetnie zdali egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia, po którym Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły.
Wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.
Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami i życzeniami od Pani Dyrektor, uczniów i rodziców.

W sali czekały na dzieci słodkie prezenty od rodziców oraz odblaski
na plecaki.

 

Wychowawczyni kl. 1a

Katolicki Teatr Edukacji  przygotował dla uczniów spektakl o przygodach niesfornego Tomka Sawyera.  Klasy piąte z naszej szkoły wybrały się w minionym tygodniu do kina Kijów, aby  zobaczyć adaptację tej znanej książki Marka Twaina.

Zanim jednak udaliśmy się na przedstawienie odbyliśmy krótki spacer po parku Jordana – gdzie znajduje się wiele pomników, a wśród nich słynny niedźwiedź Wojtek.

Drogę z parku do kina przebyliśmy piechotą ubrani w odblaskowe kamizelki. Wszystko po to, aby  być bardziej widocznymi na drodze.

Polecamy wszystkim uczniom naszej szkoły, żeby szczególnie teraz, gdy wcześniej zapada zmrok, nosić kamizelki lub jakiekolwiek  odblaski, bo to zapewnia nam większe bezpieczeństwo.

Nasza wycieczka była zatem bardzo bezpieczna i udana. Spektakl wszystkim się podobał, choć niektórzy żałowali, że trwał zbyt krótko.

 

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 z 2010 r., poz 719) dnia 16 października  2019 r. o godz. 1005 w Zespole Szkół w Przegini przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Ewakuacja była nadzorowana przez  Ochotniczą Straż Pożarną w Przegini.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili budynek właściwymi drogami ewakuacyjnymi i zgromadzili się na miejscu zbiórki. Nie stwierdzono żadnych uchybień w sposobie ewakuacji. Wszyscy postępowali zgodnie z zaleceniami zawartymi w obowiązującej procedurze ewakuacji.

Bardzo dziękujemy Zarządowi oraz Strażakom z OSP w Przegini za zaangażowanie i pomoc podczas ewakuacji.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini serdecznie dziękuje Pani Sołtys Monice Kordaszewskiej oraz Radzie Sołeckiej sołectwa Przeginia za dofinansowanie i pomoc w organizacji prac związanych z remontem wejścia głównego do szkoły a firmie KRYMAR p. Krystiana Piątek i Mariusza Skóra za wykonanie prac.

Dziękujemy

Z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty – pomyślności oraz samych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym

 

składa Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini

Zapraszamy uczniów z klas IV – VI do udziału w konkursie matematycznym „Krakowska Matematyka”.

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Szkolę Podstawową nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20.

Honorowy Patronat:

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Włodzimierz Zwonek – Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tomasz Szemberg – Dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koordynator konkursu:

Teresa Sklepek – teresasklepek@gmail.com

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Rok Świętego Jana Pawła II”

Zakres wiedzy i umiejętności

Zadania z wcześniejszych edycji

etap szkolny 2018/2019

KrakowskaMatematyka_klasa_4_etap_szkolny_2018_19

KrakowskaMatematyka_klasa_5_etap_szkolny_2018_19

KrakowskaMatematyka_klasa_6_etap_szkolny_2018_19

Zofia Kondratowicz
Monika Kumor

9 października 2019 roku nasza szkoła została przyjęta do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zdrowie człowieka jest wartością i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne. Zdrowie warunkuje również dobre osiągnięcia dzieci i młodzieży, natomiast edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. Jednym z wielu zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia.

Podejmowaliśmy szereg działań, które ułatwiły nam przystąpienie do Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Został założony Klub SKKT, któremu towarzyszy motto „W zdrowym ciele zdrowy duch”, odbyły się spotkania z dietetykiem, warsztaty na temat zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie mieli możliwość poznać zasady tworzenia, układania zdrowych jadłospisów. Uczestniczyliśmy w projekcie ”Poznawaj świat zdrowo – zdrowy styl życia”, którego celem było: promowanie zdrowego stylu życia, uczniowie dowiedzieli się: jak aktywnie spędzać czas? jak wprowadzić do swojego domu nawyki zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia? jak motywować siebie i innych członków rodziny do zmiany stylu życia na bardziej fit? Wzięliśmy udział w Ogólnopolskich akcjach: „A ty wiesz? Czym oddychasz ?” dzięki której szkoła uzyskała czujnik mierzący jakość powietrza w najbliższej okolicy oraz w akcji „Śniadanie daje moc” – wspólne przygotowanie II śniadania przez dzieci, rodziców i nauczycieli. Organizowane były liczne zajęcia sportowe, które miały na celu rozwijanie sprawności fizycznej oraz promowanie aktywności ruchowej wśród młodzieży i najmłodszych m.in.: zawody szkolne i pozaszkolne: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy, tenis ziemny, badminton. Aby zmniejszyć hałas na przerwach wprowadziliśmy „Ciche przerwy”, które organizował Samorząd Uczniowski przygotowując dla społeczności szkolnej m.in. Konkurs Rubika, czytanie podczas przerwy.

Uczniowie poznawali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zapoznali się z konsekwencjami hejtu oraz z tematyką cyberprzemocy.

Żeby otrzymać  Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie musimy dalej przeprowadzić szereg działań prozdrowotnych i udowodnić, że zależy nam na zdrowiu i rozwoju całej społeczności szkolnej oraz, że dbamy o nasze środowisko. Będziemy realizować projekty i programy prozdrowotne, wiemy bowiem, że zdrowie jest wartością nadrzędną i należy o nie dbać już od najmłodszych lat.

Agata Krzystanek, Lucyna Izdebska

Kolejna, VII już edycja Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego, odbyła się w naszej szkole 1 października. Chętni do zmierzenia się z zawiłościami polskiej ortografii przystąpili do pisania w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

Uroczysta atmosfera udzieliła się niemal wszystkim uczestnikom. W  skupieniu słuchali, a później pisząc zmagali się z nie najłatwiejszymi tekstami. „Hart ducha, sprzymierzeni, prohibicja, żądać”, a także wiele nazw własnych, o których pisowni należałoby pamiętać sprawiało, iż kilkorgu uczestnikom włos się jeżył na głowie. Corocznym celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej. Dzięki wytrwałej pracy i sporej ilości wykonywanych ćwiczeń do dalszego etapu możemy wysłać prace dwóch uczennic. Wśród klas IV-VI najlepsza okazała się Maja Piera (Vc), a wśród klas VII-VIII bezkonkurencyjna okazała się Hanna Szczurek (VIII).  Trzymamy mocno kciuki, aby dziewczynom udało się dostać do etapu wojewódzkiego konkursu.

4 października w naszej szkole odbyła się  „Odblaskowa noc filmowa” dla klasy VI a w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Wszyscy uczestnicy tego  wieczoru przynieśli ze sobą kolorowe odblaski. Na wstępie uczniowie w kilkuosobowych zespołach wykonali plakaty, promujące noszenie elementów odblaskowych po zmierzchu. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania wyposażeni w odblaski i kamizelki odblaskowe wzięli udział w dyskotece. Uczniowie fantastycznie bawili się w rytm muzyki pokazując, że nosząc odblaski są widoczni nawet w ciemności. Na zakończenie odbyła się  projekcja filmu.

Zachęcamy wszystkich do tego, aby odblaskowe elementy  stały się nieodłączną częścią naszej codziennej garderoby podczas jesiennych spacerów i wycieczek.

 

Wychowawca kl VI a

Szkolny koordynator „Odblaskowej Szkoły”

 

Dnia 1 października 2019 r.  została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Szkolny konkurs

„Zaprojektuj swój odblask”

Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: kl.  I – III oraz kl. IV – VIII

 1. Praca konkursowa na być wykonana techniką dowolną.
 2. Rozmiar pracy nie może przekraczać formatu A 4.
 3. Każdy projekt musi być opisany (imię, nazwisko, klasa).
 4. Uczestnik może przekazać tylko jedną pacę.
 5. Prace należy złożyć do dnia 11 października do A. Krzystanek sala nr 14.
 6. Rodzic/opiekun każdego uczestnika konkursu musi uzupełnić zgodę na udział w konkursie (blankiety do odbioru u organizatora).

Życzymy sukcesów !!!!!

Szkoła Podstawowa w Przegini przystąpiła do małopolskiego konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Jego celem jest m.in. promowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, a także korzystanie przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W związku z powyższym klasa IV postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym i właśnie dlatego świętowała Dzień Chłopaka w nieco nietypowy sposób, czyli odblaskowo. Aby podkreślić, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza w nadchodzącej porze jesienno-zimowej, postanowiliśmy zademonstrować swoje poparcie dla noszenia wszelkiego rodzaju odblasków właśnie w tak wyjątkowym dniu.

„Odblaski mogą być cool i trendy” – takie hasło towarzyszyło nam tego dnia. Bardzo cenną wiedzę przekazała nam pani policjantka, która przygotowała dla nas prelekcję na temat „Bądź widoczny – bądź bezpieczny” – „Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego.”

Oczywiście nie obyło się bez gestów sympatii ze strony dziewczynek. Chłopcy otrzymali od swoich koleżanek upominki, a były to oczywiście odblaskowe kamizeli z napisem „Super Chłopak”. Prawdziwą niespodzianką okazał się konkurs wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym, w którym dzieci mogły wygrać odblaskowe breloczki.
Spędziliśmy ten dzień naprawdę radośnie, a, co najważniejsze, zdobyliśmy niezbędną wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Od dziś wszyscy czwartoklasiści „będą widoczni – będą bezpieczni”

Wychowawca klasy IV

Informujemy, że składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 40 zł i jest przyjmowana do 10 października 2019 r.

 

Nasza szkoła przystąpiła do X edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”.
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe, a także pokazania, że szkoła nie tylko uczy ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych w drodze do i ze szkoły.

Biorąc udział w akcji chcemy zwrócić uwagę pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowania wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ DO AKCJI.

Odpłatność za posiłki w miesiącu październiku:

Zupa 23 x 2 zł = 46 zł
II danie 23 x 4 zł = 92 zł
Cały obiad 23 x 6zł = 138 zł

Wpłaty należy dokonać do wychowawcy świetlicy
M. Blecharczyk w dniach 25-30 września:
Środa: 11.50 – 16.45
Czwartek : 8.00 – 8.45 oraz 9.50 – 11.00
Piątek: 11.50 – 14.45
Poniedziałek : 12.35 – 13.15 oraz 14.30 – 16.45

W dniach 13 i 14 września 2019 r na terenie Gminy Jerzmanowice –Przeginia miało miejsce wydarzenie – 3 Festiwal Nietoperzy. Festiwal Nietoperzy to wydarzenie promujące ochronę nietoperzy, ekologię, ochronę przyrody, a także walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Gminy Jerzmanowice – Przeginia i Powiatu Krakowskiego.

Festiwal rozpoczął się panelem wykładowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach poświęconym ochronie nietoperzy i zmianom zachodzącym w ich środowisku naturalnym. Uczniowie mogli poznać jakie badania nietoperzy prowadzone są w Ojcowskim Parku Narodowym, poznać ich siedliska. Część naukowa Festiwalu kontynuowana była w Jaskini Nietoperzowej, gdzie uczniowie mogli podziwiać jedno z największych siedlisk nietoperzy wśród jaskiń jurajskich, niezwykłe efektowne nacieki takie jak m.in. wodospad naciekowy z kropielnicą, ambony, olbrzymie kotły wirowe znajdujące się w stropie jaskini.

W drugim dniu Festiwalu odbyły się wycieczki terenowe. Nasza szkoła uczestniczyła w panelu „Chodziki”. Uczniowie wzięli udział w wspinaczce skałkowej w Dolinie Będkowskiej, zwiedzili Jaskinię Dziewiczą raz Nietoperzową. Festiwal zakończył się wręczeniem nagród .

Konkurs „Ekologiczny nietoperz”:

I miejsce – Hania Szczurek kl 7

II miejsce – Kacper Dratwa kl 6a

III miejsce – Maria Baranik kl 6a

Wyróżnienia: Marcelina Baran kl 6a, Kinga Chajduła kl 6a, Malwina Szlachta kl 6a, Szymon Sarota kl 6a, Aleksander Zając kl 6a.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych konkursach!!

 

Dzięki współpracy szkolnej biblioteki z GBP w Przegini udało się zaprosić do nas Teatr Tak . Jest to teatr bez sceny, który występuje przed dziecięcą publicznością zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Aktorzy pokazali spektakl-musical„O pchle, co manier nie miała” na podstawie utworu Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.

Oglądając widowisko można było się nie tylko pobawić, ale samemu wziąć w nim udział, powtórzyć angielskie słówka, potańczyć, nauczyć się piosenek, ponieważ celem przedstawień teatru Tak jest nauka przez zabawę.

Dzieci bardzo żywiołowo reagowały na to, co widziały i słyszały. Czas spędzony ze zwariowaną Pchłą upłynął bardzo szybko, aż nie chciało się nam wracać na lekcje.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza w dniu 19 września 2019r. tj. czwartek na pierwsze w bieżącym roku szkolnym zebranie z rodzicami. 

Zebranie ogólne rozpocznie się w sali gimnastycznej o godz. 17.00 

Liczymy na wysoką frekwencję 

 

 

W ubiegłym roku szkolnym rozpoczął się w naszej szkole unijny projekt w ramach Akcji 1 Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu szerzej znanego pod nazwą

.Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół w Przegini uczestniczyła w dwutygodniowym wyjeździe szkoleniowym w Wielkiej Brytanii. Szkolenia obejmowały 20 godzin tygodniowo intensywnej nauki języka angielskiego oraz zajęć metodycznych w nie więcej niż 10 osobowych grupach oraz całodobowe funkcjonowanie w społeczeństwie anglojęzycznym.

Wyjazdy odbyły się w dwóch turach: w marcu na szkolenia metodyczne do Oksfordu wyjechały p. Paulina Kula i p. Agnieszka Paś (nauczycielki języka angielskiego), zaś w lipcu  w szkoleniach językowych i metodycznych w Brighton wzięły udział – p. Tatiana Saternus – dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego i współkoordynator projektu, p. Maria Sygulska – bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego, p. Iwona Sępek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, p. Katarzyna Tyliba – nauczyciel edukacji przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny oraz p. Agnieszka Kochanik – nauczyciel języka angielskiego, polskiego, terapeuta pedagogiczny oraz współkoordynator projektu.

Wyjazd nauczycieli w ramach projektu „Z każdym krokiem bliżej Europy” został w całości sfinansowany z funduszy unijnych.

Marcowy wyjazd szkoleniowy

„Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Korzystając z możliwości wyjazdu z projektu POWER wyjechałyśmy do Wielkiej Brytanii, do Oxfordu!

Celem tej wizyty organizowanej w ramach projektu  Erasmus było podniesienie naszych kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w zakresie nauczania języka angielskiego oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.

W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii miałyśmy okazję uczestniczyć w dużej ilości szkoleń i warsztatów. Dotyczyły one metodyki pracy i nauczania języka obcego zarówno w klasach edukacji wczesnoszkolnej, jak i w rocznikach starszych. Dodatkową atrakcją, również poszerzającą  nasze horyzonty, było uczestnictwo w plenerowych wycieczkach. Dzięki nim mogłyśmy zwiedzić takie miejsca jak Stradford-upon- Avon, Codswolds czy Blenheim Palace, podziwiając piękno angielskiej architektury.

Kurs spełnił nasze oczekiwania – świetna organizacja i kadra wykładowców. Nowe doświadczenia, które dzięki wyjazdowi zdobyłyśmy, z pewnością przełożą się na podniesienie jakości pracy szkoły”.

Agnieszka Paś, Paulina Kula

Lipcowy wyjazd szkoleniowy do Brighton

Zajęcia  prowadzone były w formie warsztatowej przez  nauczycieli i metodyków, co umożliwiło nam poznanie różnych metod nauczania związanych z motywowaniem do nauki, dostosowaniem metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, zastosowaniem różnorodnych materiałów dydaktycznych, stosowaniem technik pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wspólnie  wymyślaliśmy ciekawe zadania, testowaliśmy poznane gry językowe, braliśmy udział w scenkach, debatach i prezentacjach, co pozwoliło nam przekonać się, które z poznanych form pracy są najbardziej efektywne. Dodatkowym atutem szkoleń był aspekt kulturowy. Codziennie, po zajęciach mogłyśmy uczestniczyć w wycieczkach do wielu ciekawych miejsc lub spędzać czas wolny na zwiedzaniu  Brighton.

Brighton jest najchętniej odwiedzanym kurortem nadmorskim w całej Wielkiej Brytanii. Zaletą tej miejscowości jest bliska odległość od Londynu. Z tego też powodu często nazywane jest London by the Sea. Dzięki sprzyjającemu klimatowi Brighton cieszy się popularnością przez cały rok. Znajdują  się tutaj  liczne galerie, muzea i parki. Jednak    dumą  miasta jest egzotyczna rezydencja Royal Pavilion z XVIII–XIX wieku, przebudowana w stylu hindi oraz molo  Brighton Palace  Pier  o łącznej  długości  524  m, wybudowane w 1899 roku w celach rozrywkowych. Szczególne wrażenie zrobiły na nas tamtejsze klify o wdzięcznej nazwie: Seven Sisters. Z daleka miałyśmy okazję podziwiać również posiadłość

Pobyt w Brighton pozwolił nam również na wymianę kontaktów i doświadczeń z ludźmi z różnych krajów świata (m.in. z Turcji, Kolumbii, Czech, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Japonii, Korei, Włoch, Węgier) dotyczących różnic kulturowych, funkcjonowania systemów edukacji oraz metod i form nauczania i uczenia się.

Wyjazd był  świetną okazją do pogłębienia wiedzy o kulturze brytyjskiej, a przede wszystkim przyczynił się do podniesienia  kwalifikacji językowych oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

Wspomnienia z wyjazdu na zawsze pozostaną w naszej pamięci:

Absolutnie niezwykłym miejscem w pobliżu Brighton są  klify Seven  Sisters  – nieskażone cywilizacją.  Nie ma tam żadnej komercji: sklepików z pamiątkami, frytek, lodów i tym podobnych. Można zatem w spokoju spacerować i delektować się pięknem krajobrazu słuchając jedynie szumu wiatru i morskich fal. I tylko szkoda, że przygoda z klifami trwała zaledwie kilka godzin. Chciałoby się tam wrócić jeszcze raz.

 

Druga wspaniała rzecz to parki z ogromnymi, starymi drzewami. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Niektóre, jak Queens Park mają wydzielone strefy: głośną dla dzieci, cichą dla tych, co w spokoju chcą odpocząć od zgiełku miejskiego życia. Można tu pograć w szachy, medytować, uprawiać jogę, a nawet się zdrzemnąć.

Maria Sygulska

„Pełne zanurzenie się w kulturze i języku angielskim – na zajęciach, po zajęciach, w kontaktach z innymi uczestnikami, na co dzień. Urokliwe, kolorowe uliczki z kawiarenkami, pyszne „fish and chips” na Brighton Palace Pier, słynne angielskie śniadania, wszędobylska „multikulturowość”, angielska uprzejmość – uśmiech, „Hello” i Thank you” na każdym kroku   i ….. mewy. Takie „drobiazgi” pozostaną na zawsze w pamięci. Także doświadczenia związane z koordynowaniem projektu – bezcenne”

Agnieszka Kochanik

„Dwutygodniowy pobyt w Brighton uświadomił mi, że potrafię sobie poradzić w anglosaskiej rzeczywistości. Nowe słówka nie były nowe – odnajdowałam je wokół siebie na każdym kroku. Poznałam ciekawych ludzi z całego niemal świata i okazało się, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni!”

Iwona Sępek

 

„Dla mnie największą korzyścią była możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas codziennego posługiwania się językiem angielskim, a także spotkanie wielu ludzi pochodzących z różnych krajów i poznanie ich kultury, niejednokrotnie bardzo różniącej się od naszej.”

Katarzyna Tyliba

Przed nami 3 Festiwal Nietoperzy. W tygodniu poprzedzającym Festiwal Nietoperzy w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty przyrodniczo – edukacyjne dla uczniów. Warsztaty prowadzone były przez pracownika OPN. Celem warsztatów była promocja nietoperzy, ekologii, ochrony przyrody. Uczniowie mogli poznać życie nietoperzy i  środowisko naturalne w którym żyją, gatunki nietoperzy.

 

6 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”, która została zorganizowana na terenie gminy przez Bibliotekę Publiczną w Jerzmanowicach. W tym roku para prezydencka wybrała teksty, których „wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem  stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”, o czym napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda. List ten został odczytany przez Wójta Gminy Pana Tomasza Gwizdałę.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu przygotowanego przez Panią Gabrielę Cioch na temat różnic gatunkowych noweli i opowiadania, a także na temat refleksji związanych z opowiadaniem Henryka Rzewuskiego pt. „Sawa”. Fragmenty nowel wybranych do tegorocznej akcji zostały odczytane przez uczniów szkół z Przegini, Sąspowa i Jerzmanowic. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy wzięli udział w quizie. Każdy, kto poprawnie odpowiedział na pytanie, otrzymywał jedną z 8 nowel. Wszystkie egzemplarze opatrzone były pamiątkową pieczęcią tegorocznej akcji. Panie bibliotekarki, Joanna Smogulecka-Mokrzycka i Gabriela Cioch, przygotowały ponadto wystawę oraz prezentację tematycznie związaną z wybranymi nowelami.

Cieszymy się i bardzo dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w kolejnym wydarzeniu popularyzującym czytelnictwo i promującym wybitne dzieła polskiej literatury.

 

80 lat temu tak samo jak dzisiaj kończyło się lato i miała zacząć się szkoła, jednak się nie zaczęła, zamiast szkoły dzieci i ich rodzice doczekali się straszliwej wojny, która przez długie 6 lat toczyła się prawie na całym świecie i do historii przeszła jako II wojna światowa. Rozpoczęła się w Polsce i bezpowrotnie zmieniła wszystko. Nasz kraj został zaatakowany przez swoich sąsiadów: Niemców, a 17 września 1945 roku przez Związek Radziecki.

Rozpoczynając kolejny rok szkolny, chcemy pamiętać o naszych bohaterach, o obrońcach Poczty Gdańskiej i Westerplatte, o żołnierzach spod Wizny, Bzury, o tych wszystkich którzy w nierównej walce stanęli by bronić swoich domów i wartości które wyznawali.

Dzisiaj dzięki ich poświeceniu możemy cieszyć się wolnością i pokojem i czcić ich pamięć. Bo w końcu to ona kształtuje nas i daje nam odpowiedź kim jesteśmy. To dzięki niej w końcu możemy stawać się z dnia na dzień lepsi. Również wykonując zwykłe szkolne obowiązki.

Wszystkim naszym Uczniom życzymy wspaniałego roku szkolnego, pełnego intelektualnych przygód, wyzwań i dobrych wyników w nauce. Rodzicom naszych uczniów – cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami dzieci. Nauczycielom – wytrwałości i wyrozumiałości oraz satysfakcji i dużo twórczej energii w pracy pedagogicznej.

 

 

Odpłatność za posiłki w miesiącu wrześniu:

Zupa 19 x 2zł = 38zł

II danie 19 x 4zł = 76zł

Cały obiad 19 x 6zł = 114zł

Obiady będą wydawane od środy, tj. 4 września 2015 r.

Wpłaty należy dokonać do wychowawcy świetlicy M. Blecharczyk w dniach:

Wtorek : 7.00 – 8.45   oraz 9.50 – 11.00

Środa: 11.50 – 17.00

Czwartek : 8.00 – 8.45 oraz 9.50 – 11.00

Piątek: 11. 50 – 15.00

Wakacje dobiegają końca, od najbliższego poniedziałku, tj. 2 września 2019 r. zapraszamy wszystkich uczniów do szkoły.

W tym pierwszym dniu nowego roku szkolnego 2019/2020 planujemy następującą organizację zajęć:

 1. Autobus szkolny odjeżdża z Ostrej Góry o godz. 745 i przywozi uczniów na plac szkolny.
 2. Uczniowie dochodzący pieszo proszeni są o przybycie do szkoły na 750.
 3. Po sprawdzeniu obecności uczniowie pod opieką wychowawców i wyznaczonych nauczycieli udają się do Kościoła.
 4. Msza święta będzie o godz. 815, po mszy powrót pod opieką nauczycieli do szkoły.
 5. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w sali gimnastycznej ok. godz. 900.
 6. Spotkania z wychowawcami w klasach do godz. 1010
 7. O godz. 1015 autobus odwozi uczniów na Ostrą Górę. Do autobusu odprowadzają uczniów wychowawcy.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy wraz z rodzicami.

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Przegini  otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Rodzice zakupują tylko podręczniki do religii.

Klasa Tytuł, autor, wydawnictwo Nr dopuszczenia
Klasy pierwsze „Żyjemy w Bożym świecie” red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce AZ-11-01/12-KI-1/12
Klasy drugie „Idziemy do Jezusa” red. E. Kondrak,

J. Czerkawski; wyd. Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12
Klasy trzecie „Jezus jest z nami” podręcznik + zeszyt ćwiczeń red. E. Kondrak, J. Czerkawski;

wyd. Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13
Klasa czwarta „Miejsca pełne BOGActw” ; red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek; wyd. Jedność Kielce AZ-21-02/12-KI-1/12
Klasy piąte „Spotkania uBOGAcające”; red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska;

wyd. Jedność Kielce,

AZ-22-02/12-KI-1/13
Klasy szóste „Tajemnice BOGAtego życia” ; red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska;

wyd. Jedność Kielce;

AZ-23-02/12-KI-3/14
Klasa siódma „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” AZ-31-01/13-KI-3/13
Klasa ósma „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” AZ-32-01/13-KI-4/14

Wtorek, 18 czerwca 2019 r.

Rano bez zmian

Odwóz:  

11.50  – odjazd z placu szkolnego do Racławic

12.10 – odjazd z placu szkolnego na Ostrą Górę

 

Środa, 19 czerwca 2019 r.

Rano bez zmian

Odwóz:  

10.30 – odjazd z placu szkolnego na Ostrą Górę (klasy I – VII)

11.00  – odjazd z placu szkolnego do Racławic

11.20 – odjazd z placu szkolnego na Ostrą Górę (klasy VIII i III gimn.)

 

Tegoroczny Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego przebiegał w bardzo radosnej atmosferze. Oprócz ciekawych konkurencji sportowych uczniowie klas drugich zaprezentowali przedstawienie pt. „Szanuj zdrowie”. Mamy nadzieję, że cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi rodzicami wezmą sobie do serca nasze rady i wspólnie zadbamy o nasze zdrowie. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Podsumowanie projektu

Kresy – polskie ziemie na wschodzie w XX wieku”

Po raz pierwszy konkurs miał charakter ogólnopolski. Gala finałowa odbyła się w Warszawie dnia 6 czerwca.

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek „Historia” IPN w Krakowie uczennice z naszej szkoły uczestniczyły w podsumowaniu regionalnego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Podczas gali odbywającej się w Krakowie wysłuchaliśmy wykładu pt. ”Wilno – wojna i okupacja 1939 -1944”, a następnie zostały wręczone nagrody.

Izabela Sioła i Martyna Klich z klasy 3b zostały finalistkami konkursu , a Wiktoria Sioła z klasy 3a otrzymała wyróżnienie.

Małgorzata Musielak

DRODZY UCZNIOWIE!!!! WEŹCIE ZE SOBĄ ULUBIONE KSIĄŻKI!

POKAŻMY DOROSŁYM, JAK SIĘ CZYTA!!!

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli wszystkich szkół Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz rodziców i wszystkich zainteresowanych do udziału w IV edycji najpopularniejszej w Polsce akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam”.

Co roku bierze w niej udział ponad 400 tys. osób z ponad 2 tys. szkół i bibliotek.

By pokazać, że dzieci i młodzież czytają więcej, niż dorośli.

Wbrew stereotypowi.

A przede wszystkim, by w radosny i bliski młodzieży sposób promować czytelnictwo.

W Gminie Jerzmanowice-Przeginia tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji odbędzie się 7 czerwca, w godzinach 10.30 – 12.30, na terenie Chochołowego Dworu.

Aby wziąć udział w akcji należy zgłosić chęć uczestnictwa w akcji wychowawcy klasy do 31 maja.

Zadaniem uczniów będzie opracowanie ciekawych działań promujących czytelnictwo (np. w formie haseł na transparentach, okrzyków, piosenek, czy innych, w dowolnej postaci i ilości), które następnie zostaną zaprezentowane podczas wydarzenia.

Sprawy organizacyjne:

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport dla uczniów w obie strony. Wyjazd spod szkoły w Przegini – 10.10. Przyjazd pod szkołę ok. 13.00.

Dla uczestników, którzy spożywają obiad na stołówce, w tym dniu zostanie zapewniony suchy prowiant.

Więcej o akcji znajdą Państwo https://czytamy.org/

Współorganizatorzy: GOK Jerzmanowice-Przeginia, Zespół Szkół w Przegini oraz partnerzy – Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach, filia w Przegini, Chochołowy Dwór

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wszystkim Uczniom naszej szkoły

wiele ciepła, wiary w dobro, miłości oraz sukcesów.

Bądźcie otwarci na to, co nowe, dobre i piękne.

Z wiarą i odwagą idźcie przez życie i odkrywajcie świat!

 

Dyrekcja szkoły

i Grono Pedagogiczne

31 maja 2019 r świetlica szkolna będzie czynna od 7:30 do 16:00.

17 maja, w piękny słoneczny dzień uczniowie klasy piątej i szóstej wybrali się na trasę XVIII już Zlotu Nietoperzy. Organizatorem imprezy jest Ojcowski Park Narodowy. W rajdzie tym biorą udział uczniowie szkół podstawowych leżących w otulinie OPN.

W tym roku trasa rajdu wiodła z parkingu w Czajowicach do Jaskini Łokietka, którą uczniowie mogli zwiedzić z przewodnikiem OPN. Następnie uczestnicy rajdu przeszli Wąwozem Ciasne Skałki do Bramy Krakowskiej i przez Dolinę Prądnika do Ojcowa.

Podczas finału rajdu w Parku Zamkowym młodzież poznała zasoby Muzeum Przyrodniczego, wzięła udział w ognisku i pozowała do wspólnego zdjęcia. Każda szkoła otrzymała pamiątkowy puchar za uczestnictwo w Rajdzie

 

W związku z awarią na basenie informujemy, że następuje zmiana harmonogramu

planowany wyjazd 22.05.2019 -> zostaje przesunięty na dzień 12.06.2019

planowany wyjazd 29.05.2019 -> zostaje przesunięty na dzień 19.06.2019.

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Korzystając z możliwości wyjazdu z projektu Erasmus wyjechałyśmy do Wielkiej Brytanii, do Oxfordu!

Celem tej wizyty organizowanej w ramach projektu  Erasmus  było podniesienie naszych kwalifikacji i poszerzenie wiedzy w zakresie nauczania języka angielskiego.

W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii miałyśmy okazję uczestniczyć w dużej ilości szkoleń i warsztatów. Dotyczyły one metodyki pracy i nauczania języka obcego zarówno w klasach edukacji wczesnoszkolnej, jak i w rocznikach starszych. Dodatkową atrakcją, również poszerzającą  nasze horyzonty, było uczestnictwo w plenerowych wycieczkach. Dzięki nim mogłyśmy zwiedzić takie miejsca jak Stradford-upon- Avon, Codswolds czy Blenheim Palace, podziwiając piękno angielskiej architektury.

Nowe doświadczenia, które dzięki wyjazdowi zdobyłyśmy, z pewnością przełożą się na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

Paulina Kula

Agnieszka Paś

Klasy IV miały ostatnio doskonałą sposobność do integracji, także z nowymi wychowawczyniami. Okazję do tego stanowiła wycieczka do ośrodka H2O w Kiczycach.

Ruszyliśmy w doskonałych nastrojach, mimo iż pogoda początkowo nie rozpieszczała nas szczególnie. Po około dwugodzinnej podróży dotarliśmy na miejsce. Chwila na aklimatyzację i…”Misja Sputnik”. Tajemniczo brzmiąca nazwa pozwoliła nam się domyślić, że zadania wykonywane w grupach dotyczyć będą rzeczy „kosmicznych”. Niewiele się pomyliliśmy, zadaniem czwartoklasistów było m.in. stworzenie machiny, która będzie w stanie ocalić spadającego z wysokości kosmonautę ( w tej roli wystąpiły niezawodne jajka, którym uczniowie nadawali imiona i wymyślali historię życia). Było dużo śmiechu, ale i rozczarowania, gdyż nie wszystkich latających przyjaciół udało się uratować.

Wytchnienia było tyle, co przy posiłkach i chwilę po nich, reszta dnia upływała w aktywny sposób. Czwartoklasiści albo uczestniczyli w zabawach organizowanych przez animatorów z ośrodka, albo korzystali z dostępnych na miejscu atrakcji – boisk, huśtawek, placu zabaw.

Dzień pierwszy zakończył się zabawą „Paper fun”. Ileż ciekawych i kreatywnych rzeczy można wymyślić z użyciem zwykłego papieru toaletowego, to już wiedzą nasi uczniowie.

Drugi dzień pobytu upłynął pod hasłem „Lego fun”. Podzieleni na grupy czwartoklasiści ponownie mogli się wykazać swoją wyobraźnią i pomysłowością. Budowali z klocków Lego ( małych i dużych) oraz z ogromnych klocków piankowych. Zabawa była przednia i nikt się przy niej nie nudził.

Cały pobyt, spędzony w bardzo aktywny sposób, z pewnością zapadnie nam na długo w pamięci. Wielu czwartoklasistów na hasło „rufa, dziób” czy „kapitan” uśmiechnie się pod nosem z sentymentem. Nie sposób podkreślić także, że pracownicy ośrodka mający styczność z naszymi uczniami bardzo ich chwalili za zaangażowanie w zajęcia i za grzeczność. Jest nam bardzo miło to słyszeć.

Wszystkim gorąco polecamy pobyt w ośrodku H2O w Kiczycach. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. A my? Może uda nam się tam wybrać również w przyszłym roku.

17 maja naszą szkołę odwiedziła barwna, kolorowa postać – Pani Ewa Chotomska                               i w takt piosenki „Tik- Tak” rozpoczęła spotkanie autorskie z uczniami klas I-III.

Pani Ewa, czyli słynna Ciotka Klotka była scenarzystką programów telewizyjnych – Tik -Tak, Fasola, Domowe Przedszkole i Młynek.

Jest także założycielką zespołu dziecięcego Fasolki oraz autorką znanych wszystkim przebojów takich jak: „Szczotka, pasta”, „Mydło lubi zabawę”, „Myj zęby”, „Moja fantazja”.

Młodym czytelnikom dała się też poznać jako autorka książek i wierszy dla dzieci. Wiele jej pozycji zdobyło uznanie i do dziś jest chętnie czytanych przez najmłodszych czytelników.

W trakcie spotkania Ewa Chotomska bawiła się z dziećmi w wyszukiwanie rymów, zadawała zagadki, były też zabawy ruchowe. Pisarka rozmawiała z uczniami o ich ulubionych zwierzątkach. Opowiedziała o swoich książkach, których bohaterami  też są zwierzęta, czyli „Pamiętnik Felka Parerasa” i „Zając Poziomka”. Zachęcała słuchaczy do czytania książek.

Czas spędzony z Panią Ewą upłynął  w bardzo miłej i pouczającej atmosferze.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach w ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

11 kwietnia wystartowała największa akcja edukacji ekologicznej w Polsce „Listy dla Ziemi 2019”, która  została   zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku. Dotychczas wzięło w niej udział 1650 gmin. Jest to apel najmłodszych  o czyste powietrze i środowisko.

W tym roku szkolnym  nasza szkoła przyłączyła się do akcji. Na etapie szkolnym konkursu największą liczbę punktów na  najpiękniejszy list uzyskały  następujące uczennice:

I miejsce: Olga Woźniak kl. VII

II miejsce: Diana Zmysło kl. Vb

III miejsce: Amelia Długosz kl. IIa

List Olgi został wysłany do następnego etapu konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a Oldze życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nastąpiła zmiana w organizacji planowanego w Zespole Szkół w Przegini  na 1 czerwca Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka zarówno w Szkole jak też w Przedszkolu odbędzie się w piątek, tj. 31 maja 201 9r.
w godzinach przedpołudniowych.

We wrześniu i październiku uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej  już po raz drugi uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „ BohaterON w Twojej Szkole”. Celem kampanii jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysyłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Uczniowie chętnie włączyli się do projektu, pisząc nierzadko wzruszające pozdrowienia oraz życzenia dla bohaterów tamtych dni. Wysłaliśmy 100 kartek.

Więcej informacji można przeczytać na stronie   www.bohateronwtwojejszkole.pl 

Małgorzata Musielak

 

Sprawozdanie z akcji bicia rekordu czytania książek

na przerwie w Zespole Szkół w Przegini

W dniu 10 maja z dużą przyjemnością włączyliśmy się do  realizacji pomysłu Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego  w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Przerwa na czytanie”.

Nasza akcja czytelnicza odbyła się na dwóch przerwach (9.35 – 10.45 i 10.30 – 10.40).

Łącznie czytało 17 klas pod opieką swoich nauczycieli. Każdy uczestnik zasiadł ze swoją ulubioną książką w wygodnym miejscu i zatopił się w lekturze. Czytaliśmy różne pozycje książkowe. Niektórzy próbowali nadrobić braki w znajomości lektur szkolnych, inni przynieśli książki o tematyce młodzieżowej, podróżniczej. Wśród młodszych uczniów pierwszeństwo wiodły baśnie.

Akcję czytania na przerwie uwiecznili na zdjęciach członkowie samorządu uczniowskiego.

Liczba wszystkich czytających to: 214 uczniów i 15 nauczycieli.

 

W imieniu społeczności lokalnej miejscowości Sułoszowa prosimy uczniów Zespołu Szkół w Przegini oraz rodziny naszej miejscowości o wsparcie swoimi głosami Sułoszowy w konkursie Podwórko Talentów NIVEA.
Nasza gmina w tym roku nie może uczestniczyć w tym konkursie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pomóc sąsiadom.
Zachęcamy do codziennego głosowania.

https://podworko.nivea.pl

 

 

INFORMACJA

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach informuje, iż w ramach projektu socjalnego pt.: ”Rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin”, uruchamia bezpłatne Warsztaty Umiejętności Wychowawczych: prowadzone w oparciu o program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” autorstwa Joanny Sakowskiej. Warsztaty obejmują 10 spotkań, po cztery godziny dydaktyczne.

Celem Warsztatów jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci, lepsze rozumienie komunikatów wysyłanych przez dzieci, budowanie prawidłowych relacji rodzice-dziecko, opartych na wzajemnym szacunku, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie pozytywnych postaw wychowawczych oraz wymiana doświadczeń.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 14.05.2019 o godzinie: 17:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (budynek remizy strażackiej, wejście z tyłu budynku, parter, pokój po byłym klubie młodzieżowym „TOP GUN”), Jerzmanowice ul. Rajska 3.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapisu na przedmiotowy kurs prosimy o kontakt telefoniczny (12) 389 50 71/534 878 079, lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach do dnia 10.05.2019r.

Zachęcamy wszystkich uczniów, by w najbliższą sobotę tj. 11 maja 2019 r. włączyli się – wraz z rodzicami – w akcję „WIELKIE SPRZĄTANIE” organizowaną przez Wójta Gminy Jerzamanowice – Przeginia Pana Tomasza Gwizdałę.

Zaczynamy o godz. 10.00 na parkingu przy szkole.

Wspólnie zadbajmy o czystość naszej miejscowości. Liczymy na duże zaangażowanie mieszkańców Przegini.

W dniu 10 maja 2019 r. (piątek) przynieście do szkoły swoją ulubioną książkę i przyłączcie się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie.

Do wspólnej zabawy zapraszamy również dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców i wszystkich, którzy kochają książki.

Będziemy czytać na drugiej i trzeciej przerwie.

Akcja jest organizowana w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Do zobaczenia w piątek

https://www.facebook.com/tomsoniziofficial/videos/2258449904375704/

„Niemal każdy pada ofiarą internetowego hejtu. Mnie i Baronowi też się dostawało, ale Wy zawsze broniliście nas dzielnie. Niestety, nie wszyscy mogą znaleźć takie wsparcie u innych!
Dlatego, przejdźcie na stronę pomarańczowej sznurówki – wplećcie ją w buta i pokażcie, że
#jestnaswiecej.

Wbijajcie na stronę akcji www.jestnaswiecej.pl , by dowiedzieć się, jak radzić sobie z hejtem” – to słowa chłopaków z zespołu Afromental, którzy są ambasadorami akcji społecznej Fundacji Orange #jestnaswiecej.

Hejt jest ostatnio bardzo modnym zwrotem, hejt zalewa sieć, ale jak działa w praktyce? Najłatwiej spotkać go na popularnych portalach społecznościowych i w komentarzach pod artykułami. Widzisz go w formie komentarza pod zdjęciem koleżanki, jako mem na polajkowanym fanpage’u, czy pod postacią obraźliwego filmu. Mowa nienawiści w sieci prowadzi do przykrych konsekwencji w życiu realnym: zaniżonego poczucia własnej wartości, autoagresji, a w najgorszym przypadku do myśli samobójczych.

Hejterzy w internecie są bardzo głośni, ale wcale nie jest ich najwięcej. Nas, czyli osób, które zachowują się w sieci w porządku jest więcej!

Nasza szkoła także włączyła się w akcję protestującą przeciwko hejtowi w sieci, tym bardziej, że temat nie jest w naszej szkole, niestety, obcy.

Dołącz do nas. Weź udział w zajęciach na temat hejtu. Pokaż, że #jestnaswiecej przeciwko hejtowi i za lepszym Internetem. Pamiętaj! Kiedy widzisz hejt, wpisz w komentarzu pod nim #jestnaswiecej

W nadchodzącym tygodniu w klasach 6-8 i klasach gimnazjalnych przeprowadzone zostaną zajęcia o tematyce związanej z hejtem. Otrzymane po zajęciach pomarańczowe sznurówki – symbol akcji – wplećcie w buty, bądź umieśćcie na nadgarstku, aby pokazać, że jesteście przeciwko hejtowi, trollom i nienawiści w sieci, aby pokazać, że osób, które takich zachowań nie tolerują i się im nie poddają jest więcej!

W zeszłym tygodniu klasa VI miała okazję poszukać odpowiedzi na to pytanie. Czy nasze spojrzenie na fabułę książki skłania się tylko do tych samych zagadnień – określenia bohaterów, czasu, planu wydarzeń, ogólnej wymowy dzieła? Czy też czytanie książek, nie tylko lektur to raczej próba spojrzenia na samego siebie, na świat, na odwieczne pytania filozofów o istotę człowieczeństwa: Kim jesteśmy? Dokąd zmierza świat? Dokąd zmierzają ludzie? Jakie emocje nami targają? Jak sobie z nimi radzić?

Pani Gabriela Cioch, bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, w ciekawy sposób przedstawiła nam swoje pomysły na odkrywanie świata książek, na przykładzie…… Harrego Pottera. Możliwe? Zapewniam Was, że tak.

Z roku na rok coraz mniej ludzi wysyła innym kartki, pocztówki i listy. W dużej
mierze wynika to z zastępowania tych tradycyjnych form pozdrowień bardziej
nowoczesnymi. Niektórzy wolą wysłać życzenia e-mailem, sms-em czy zadzwonić niż
poświęcić czas na napisanie kilku słów na kartce, pocztówce.
Zwyczaj ten jest jednak piękny, więc warto go podtrzymywać i pielęgnować. Chcąc
podtrzymywać pamięć o tradycji Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach zorganizował
już kolejny raz konkurs na najładniejszą, wielkanocną kartkę świąteczną, Spośród 60 prac
nadesłanych ze wszystkich szkół w gminie liczną reprezentację stanowiły kartki autorstwa
uczniów naszej placówki. Jest nam niezwykle przyjemnie zakomunikować, że możemy
pochwalić się dużymi osiągnięciami w tym konkursie.

Do nagrodzonych i wyróżnionych należą:
Kategoria klas 1-3
Ignacy Baranik, kl. III – wyróżnienie
Klara Babiuch, kl. Ib – wyróżnienie
Kategoria klas 4-8 oraz gimnazjum
Natalia Sioła, kl. IVb – II miejsce
Justyna Stach, kl. IIIa gimnazjum – II miejsce
Wyróżnienia: Kacper Dratwa (kl. Va), Dawid Gałka (kl. IVa), Aleksandra Babiuch (kl.VI)

Gratulujemy!

Przypominamy, dzień 2 maja 2019 r., tj. czwartek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Świetlica w tym dniu jest czynna od 7.30 do 15.30

„Niech się święci 3 maja”

            W tym roku przypada już 228 rocznica ustanowienia jednego z najważniejszych dokumentów państwowych w naszym kraju. Konstytucja 3 maja  podpisana w 1791 r. była drugą na świecie, a pierwszą w Europie tego rodzaju ustawą. To niezwykle ważne wydarzenie w historii państwa polskiego i chcąc je godnie uczcić wybrani uczniowie przygotowali ku temu odpowiednią akademię.

            Uczniowie z klas IV c, VII, przewodniczący Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum oraz niezawodny chór przygotowali apel, w czasie którego przypomnieli zgromadzonym o ważnych wydarzeniach z maja 1791 r. Recytowali  wiersze o Polsce, odgrywali scenki z postaciami XVIII- wiecznymi, śpiewali patriotyczne pieśni. Przypomnieli, jak ważne jest upamiętnianie ważnych momentów historycznych ojczystego kraju. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję poczuć powagę tego istotnego wydarzenia.

            Występującym na scenie uczniom, a także przygotowującym całą oprawę nauczycielom, należą się szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie apelu.

22 marca 2019 roku uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum pod opieką nauczycieli uczestniczyli w Festiwalu Zawodów, który odbył się w hali EXPO w Krakowie. Dzieci miały możliwość obejrzenia ponad 140 branżowych stoisk przygotowanych przez szkoły i przedsiębiorców. Szkoły prezentowały swoje bogate oferty natomiast uczniowie mogli zastanawiać się nad swoją przyszłością. W czasie festiwalu uczniowie mogli porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami, zasięgnąć wielu ciekawych opinii i skonsultować swoje wnioski z doradcami zawodowymi. Targi miały na celu zainteresowanie dzieci wieloma kierunkami i możliwościami rozwój swojej kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w takiej wielkiej imprezie będzie miało pozytywny wpływ na wybór nowej szkoły. Jest to bowiem jedna z najważniejszych decyzji, która będzie miała wpływ na przyszłość młodego pokolenia i co się z tym wiąże, rozwojem naszego kraju.

Robert Luty

 

 

 

Zakończyło się głosowanie w plebiscycie „Uczniowskie bestsellery”. Wzięło w nim udział 51 uczniów. Poniżej przedstawiamy tytuły książek, które uzyskały co najmniej dwa Wasze głosy:

 1. Clive Staples Lewis Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” (11)
 2. Jeff Kinney „ Dziennik cwaniaczka” (7)

 3. Marcel MarlierGilbert Delahaye „Martynka” (7)
 4. J.K. Rowling „Harry Potter” (5)

 5. René GoscinnyJean-Jacques Sempé „Mikołajek” (5)
 6. A.A. Milne „Kubuś Puchatek” (4)

 7. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec” (4)

 8. J.R.R. Tolkien „ Hobbit, czyli tam i z powrotem” (4)
 9. John Green „Gwiazd naszych wina” (3)

 10. Ferenc Molnar „Chłopcy z Placu Broni” (3)

 11. Astrid Lindgren „Lotta z ulicy Awanturników” (3)

 12. Megan McDonald „Hania Humorek” (3)

 13. Bolesław Prus „Katarynka” (3)

 14. Charles Perrault „Czerwony Kapturek” (3)

 15. W. Bruce Cameron „Był sobie pies” (3)

 16. Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” (2)

 17. Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa” (2)

 18. Holly Webb „Emilka Piórko” (2)

 19. Joanna Olech „Dynastia Miziołków” (2)

 20. Roman Pisarski „O psie, który jeździł koleją” (2)

 21. Mira Jaworczakowa „Oto jest Kasia” (2)

 22. Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książe” (2)

 

Niniejszym informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 24 kwietnia (środa)  zajęcia w Zespole Szkół w Przegini odbędą się zgodnie z planem. Wyjazd na basen również będzie zgodnie z planem.
Dyrekcja szkoły

Najserdeczniejsze życzenia radosnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Przegini składa 

dyrekcja szkoły. 

Informujemy,  że na placu zabaw w marcu została posiana trawa i w związku z tym prosimy o cierpliwość.

Gdy tylko trawa się ukorzeni ,  plac zabaw zostanie udostępniony dzieciom. 

Dyrekcja

 

Tegoroczne egzaminy dobiegły końca.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom za gotowość do pracy w komisjach egzaminacyjnych.  Dzięki Wam egzaminy w naszym Zespole przebiegły bez zakłóceń.

Rodzicom dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Dyrekcja

 

Po raz kolejny wyjaśniamy sprawy związane z wyjazdami na basen w II półroczu roku szkolnego 2019/2020.

Wszystkie wyjazdy odbywają się zgodnie z harmonogramem, który każdy uczestnik otrzymał w wersji papierowej przed rozpoczęciem wyjazdów  – wraz zasadami obowiązującymi uczestników wyjazdów. Każdy z Państwa Rodziców potwierdził pisemnie fakt zapoznania się z tymi informacjami.

Dokument w wersji papierowej pozostał do Państwa dyspozycji, oświadczenia o zapoznaniu się znajdują się w dokumentacji szkoły.  

Nie ma żadnych powodów do „odrabiania” jakichkolwiek wyjazdów, bo żaden wyjazd nie „przepadł”.  Poniżej przedstawiamy szczegółowe  rozliczenie:

 1. 6 marca 2019r. – zajęcia zrealizowane
 2. 13 marca 2019r. – zajęcia zrealizowane
 3. 20 marca 2019r. – zajęcia zrealizowane
 4. 27 marca 2019r. – zajęcia zrealizowane
 5. 3 kwietnia 2019r.–  zajęcia zrealizowane
 6. 24 kwietnia 2019r. – zajęcia planowane
 7. 8 maja 2019r. – zajęcia planowane
 8. 15 maja 2019r. –  zajęcia planowane
 9. 22 maja 2019r. –  zajęcia planowane
 10. 29 maja 2019r. –  zajęcia planowane

Dyrekcja szkoły

Za nami połowa egzaminacyjnego maratonu.
Uczniowie ostatniego rocznika klas gimnazjalnych w 100 % przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
Emocje opadły, do 14 czerwca  czekamy na wyniki.
Od poniedziałku tj 15 kwietnia 2019 r. trzymamy kciuki za ósmoklasistów.

15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek

Rano:

8.15 – odjazd z przystanku Przeginia Ostra Góra

Po egzaminie:

12.30 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę 

16 kwietnia 2019 r. – wtorek

Rano:

8.15 – odjazd z przystanku Przeginia Ostra Góra

Po egzaminie:

12.00 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę 

17 kwietnia 2019 r. – środa

Rano:

8.15 – odjazd z przystanku Przeginia Ostra Góra

Po egzaminie:

11.45 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę 

Przypominam, że zgodnie z harmonogramem, który otrzymali wszyscy uczestnicy wyjazdów na basen najbliższy wyjazd odbędzie się 24 kwietnia 2019 r.

Przypominamy wszystkim uczniom i ich rodzicom, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni egzaminów gimnazjalnych i egzaminu ósmoklasisty (tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. oraz 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.)  są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich pozostałych uczniów Zespołu Szkół w Przegini.

Świetlica w każdym z tych dni  jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Darczyńców, którzy również w tym roku zdecydowali się przyłączyć do zbiórki potrzebnych produktów dla Fundacji Alma Spei. Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się zebrać mnóstwo artykułów kosmetycznych i higienicznych, które z pewnością sprawią radość małym podopiecznym fundacji. Akcja „Pielucha na zajączka” cieszy się wielkim powodzeniem wśród uczniów naszej szkoły, dlatego w przyszłym roku także dołożymy wszelkich starań, aby się do niej przyłączyć.

Dziękujemy, jesteście wielcy!

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

wraz z opiekunami

 

 

 

Informuję, że na terenie Zespołu Szkół w Przegini od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) planowany jest strajk nauczycieli.

Zajęcia dydaktyczne w szkole nie będą się odbywać ponieważ większość nauczycieli przystępuje do strajku.

Jeżeli Państwa dzieci przyjdą do szkoły, będą miały zapewnione zajęcia opiekuńcze.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 – 17.00

 

W przypadku zawarcia porozumienia związków zawodowych
z rządem i odwołania strajku zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem.

Proszę zatem śledzić informacje prasowe.

Egzaminy odbędą się zgodnie z planem.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini

 Tatiana Saternus

Szanowni Rodzice!

 

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkół w Przegini referendum, większość pracowników szkoły opowiedziało się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli odbędzie się także w naszej szkole – w dniach 8.04.2019r. i 9.04. 2019r. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci w przypadku strajku. W najbliższych dniach poinformuję Państwa czy zajęcia dydaktyczne odbędą się według planu
w dniach 8.04 i 9.04, czy też będą zajęcia łączone, czy w ogóle się nie odbędą.

 Proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini

 Tatiana Saternus

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w plebiscycie czytelniczym „Uczniowskie bestsellery”.

Zapraszamy wszystkich czytelników do oddania głosów na najciekawsze, przeczytane przez Was, książki.

Głosowanie odbędzie się w bibliotece i świetlicy szkolnej w dniach  3 – 25 kwietnia 2019 roku.

Celem plebiscytu jest:
• stworzenie „Złotej Dziesiątki” najpopularniejszych wśród uczniów książek;
• popularyzacja czytelnictwa;
• zaplanowanie zakupów nowego księgozbioru w oparciu o stworzoną listę;
• promocja biblioteki szkolnej – miejsca poszukiwań ciekawych książek.

 

 

Informujemy, że zebranie z rodzicami odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (środa).

Rodziców uczniów klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych zapraszamy na godz. 16.30 natomiast 

rodziców uczniów z pozostałych klas zapraszamy na godz. 17.00

Na podstawie § 10 Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) oraz pisma Księdza Proboszcza Parafii Przeginia w dniach 18, 19, 20 marca 2019 r. organizowane są dla uczniów Zespołu Szkól w Przegini Rekolekcje Wielkopostne.

Organizacja zajęć w w/w dniach jest następująca: 

Uczniowie przyjeżdżają/przychodzą  na plac szkolny na godz. 8.10 i po sprawdzeniu obecności, pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się do kościoła.

Po zakończonych naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają pod szkołę i pod opieką nauczycieli oczekują na autobus. Uczniowie mieszkający w pobliżu kościoła i nie korzystający z autobusu szkolnego mogą udać się po zakończonych naukach bezpośrednio do domu tylko na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

W wyżej wymienionych dniach świetlica jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00

Wyjazd na basen odbywa się zgodnie z planem – środa, godz. 12.45. Opiekę podczas wyjazdu na basen pełnią p. Marcin Gałka oraz p. Leszek Sępek.

Dowóz i odwóz

Klasy I – VI

 • 8.00 – odjazd z Ostrej Góry
 • 10.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

Klasy VII – VIII i III gimnazjalne

 • 9.45 – odjazd z Racławic
 • 10.10 – odjazd z Ostrej Góry
 • 11.45 – odjazd spod szkoły do Racławic
 • 12.05 – odjazd spod szkoły na Ostrą Górę

Korytarz na I piętrze po stronie SP, gdzie bawić się mogą najmłodsi, został ostatnio
„doposażony”. Nasza pani plastyk Mariola Zając stworzyła tam dwa stanowiska do gry w
klasy. Mogłoby się wydawać, że to zabawa całkiem retro i nie znajdzie swojego miejsca w
gustach współczesnych dzieci, ale rozrywkę najmłodsi mają jednak sporą. To już kolejny z
pomysłów, jak sprawić, by szkolne przerwy przebiegały w spokojniejszy, ale i ciekawy
sposób. Zapraszamy uczniów do korzystanie z tej formy spędzania wolnego czasu.

„Uśmiech bogaci obdarzonego, nie zubożając dającego”

Dyrekcja, wychowawcy świetlicy, a przede wszystkim uczniowie składają serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Rogozik z firmy Ekoinwest z Przegini za ufundowanie nowych zabawek, gier dydaktycznych oraz klocków do świetlicy szkolnej. Uzyskane dzięki hojności darczyńcy rzeczy i pomoce naukowe z pewnością uprzyjemnią czas dzieciom i młodzieży przebywającym w świetlicy.

Jeszcze raz – dziękujemy!

Szanowni Państwo,

Od 01 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Samorządowego w Przegini na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola od 01.marca 2019 r. (piątek)  można pobrać w  pokoju nr 25 na I piętrze – księgowość lub ze strony internetowej – www.przedszkole.zsprzeginia.pl .

Kompletną dokumentację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2019 r. w pokoju nr 25 na I piętrze – księgowość w godzinach od 7:00 do 16:00.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

Jednocześnie informuję, że rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Przegini, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowice Przeginia rozpocznie się 19 marca 2019 r.

Centrum Kultury  Dworek w Bolesławiu cyklicznie organizuje konkursy literackie dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Konkursy te mają zasięg ogólnopolski. W ostatniej edycji uczeń klasy trzeciej Kacper Wożniak zajął I miejsce w kategorii klas I-III. Spośród nadesłanych 50 prac jego list okazał się najciekawszy i najlepiej napisany.

Gratulujemy i zyczymy, aby Kacper osiągał dalsze sukcesy w kolejnych konkursach.

Zachęcamy również innych do spróbowania swoich sił w pisaniu.

14 lutego uczniowie klas pierwszych  zostali czytelnikami szkolnej biblioteki. Wprowadzeniem do aktu pasowania na czytelnika była inscenizacja pt. „W świecie baśni”, którą przygotowali uczniowie kl. IVa.

W trakcie oglądania przedstawienia uczniowie klasy pierwszej rozpoznawali baśniowych bohaterów, którzy pojawiali się na scenie. Dzięki temu pierwszoklasiści mogli aktywnie uczestniczyć w uroczystości.

Wysłuchali również próśb książki i  po zapewnieniu, że potrafią czytać, złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanowali książki.

Następnie nadszedł długo wyczekiwany moment pasowania na czytelnika.W dalszej kolejności uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy pasowania

na czytelnika oraz wypożyczyli swoją pierwszą książkę.

Odwiedziny w szkolnej bibliotece zakończyły się zapoznaniem z zasadami wypożyczania książek i zachowania  w bibliotece.

 

Wszystkim małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy        z  Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2019 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się szereg wydarzeń związanych z językiem polskim, jego odmianami, poprawnością językową itd. Inicjatywa otrzymała Patronat Honorowy Narodowego Centrum Kultury.

Uczniowie naszej szkoły również postanowili wziąć udział w jednym z wydarzeń proponowanych przez organizatorów.

Zaprosiliśmy Panią Martynę Szczepaniak – doktorantkę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przeprowadziła warsztaty „Jak powstają języki?”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas ósmych. Pracowali w niewielkich grupach                i próbowali przełożyć tekst napisany w języku polskim na kilka innych (np. bengalski, japoński, węgierski, francuski, mandaryński). Korzystali przy tym z materiałów pomocniczych przygotowanych przez prowadzącą. Pozostali uczestnicy warsztatów odgadywali w jakim języku mówi koleżanka, bądź kolega. Niektóre teksty zabrzmiały naprawdę ciekawie.

Uczestnicy próbowali również odpowiedzieć na pytania dotyczące powstawania  języka. Pojawiło się dużo ciekawych pomysłów.

            Uczniowie usłyszeli kilka ciekawostek dotyczących  powstawania języka – zarówno współcześnie, jak i przed tysiącami lat.

Prowadząca zwróciła również uwagę uczniów na wagę języka w kontaktach międzyludzkich oraz  międzynarodowych.

Na prośbę p. dyrektora GOK w Jerzmanowicach informujemy o bezpłatnych warsztatach przeznaczonych dla opiekunów wraz z ich dziećmi w wieku 9-14 lat. Warsztaty te będą poświęcone wzmacnianiu i rozwijaniu umiejętności porozumiewania się i współdziałania w rodzinie, a odbywać się będą w siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach ul. Centralna 97 co drugi czwartek w godzinach 18:00- 20:15 (z krótką przerwą w połowie spotkania).

Link do strony: (https://jerzmanowice.eu/warsztaty-dla-rodzin-z-dziecmi/)

„Co czytać? – Wszystko. Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania.” Jarosław Iwaszkiewicz

            Chętnie korzystamy z wszelkich zaproszeń, zatem wyjście do biblioteki na zajęcia biblioteczne sprawiło nam ogromną radość. Klasy IV a i IV c w piękne, wtorkowe południe udały się do filii Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej Jerzmanowice w Przegini.

            Przemiła i bardzo kompetentna pani bibliotekarka ciekawie wprowadziła uczniów w świat książek. Czwartoklasiści uzyskali odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: co to jest katalog rzeczowy, jak należy szukać książek w bibliotece, jakie zbiory do zaoferowania czytelnikom ma filia w Przegini. Nie zabrakło także zajęć praktycznych – uczniowie mogli poćwiczyć korzystanie z katalogu on-line.

Spotkanie z panią bibliotekarką będziemy miło wspominać, wszak najlepiej wiedzę zdobywać w praktyce. Cieszy również to, że kilkoro uczniów zdecydowało się na dołączenie do grona czytelników biblioteki.

„…Miło szaleć, kiedy czas po temu…”

Jan Kochanowski

 

Mając na uwadze słowa mistrza Jana, w okresie karnawału dla naszej szkolnej Dziatwy i szanownej Młodzieży dnia 7 lutego 2019 r. (czwartek) dyskotekę  karnawałową organizujemy.

Uczniowie klas I – III bawić się będą do godziny 18.00 natomiast uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjalnych do godz. 20.00.

Mile widziane stroje karnawałowe.

Szanowni Państwo:

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w wyjazdach na basen”. Koszt – 100zł za 10 dwugodzinnych wyjazdów. Termin:  marzec – maj, godz.  12.45 (dzień jeszcze nie jest ustalony).

Zapisy dzieci do piątku, tj. 1 lutego 2019 r. do godz. 13.00  u p. Beaty Pogan, osobiście lub telefonicznie (12 3898014 wewnętrzny 4).

Autobus zabiera dzieci spod szkoły i pod szkołę je przywozi .

 1. Zbiórka baterii i drobnych elektrośmieci (dzieci mogą przynosić do szkoły) do 30 stycznia 2019r

 2. Duże AGD i inne większe gabaryty – można przywieźć do szkoły do 30 stycznia.

 

Wszystkie elektrośmieci należy zostawić w szkole, z lewej strony wejścia głównego – miejsce będzie oznakowane. Baterie należy wrzucać do pudełka.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Olga Woźniak z klasy VII, zajęła trzecie miejsce w V edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Wiersz o Babci i Dziadku”, w kategorii uczniów szkół podstawowych w grupie wiekowej 11 – 14 lat.

Szacowne jury, którego przewodniczącą była aktorka Pani Teresa Lipowska, doceniło wiersz Olgi pt. „Dziadkowie moi mili”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 21 stycznia 2019 roku  podczas Gali Laureatów w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Młodej poetce serdecznie gratulujemy.                        

Magdalena Stefańska – Całus

Maria Sygulska

                                                                                        

Dzień Babci i Dzień Dziadka to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. W naszej szkole, tuż przed feriami, klasy pierwsze gościły wyjątkowych gości – Drogie Babcie i Kochanych Dziadków. Na uroczystym spotkaniu nie zabrakło pięknych wierszy, radosnych śpiewów, a nawet tańców, za co wnuczęta otrzymały gromkie brawa. Po występach każda Babcia i każdy Dziadek dostali życzenia i upominek. Do życzeń dołączyła się pani dyrektor i wychowawczynie.

Po wzruszających chwilach Szanowni Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Cała uroczystość odbyła się w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze.

Ferie dobiegają końca, pora myśleć o powrocie do szkoły.  Publikuję zatem nowy plan lekcji. By łatwiej było go wydrukować są dwa pliki: dla klas 1-4 oraz dla klas 5-8 i i klas 3 gimnazjalnych. Proszę zwrócić uwagę na zmienione godziny dzwonków oraz drobne zmiany w rozkładzie jazdy autobusu szkolnego. Jednocześnie informuję, że od 28 stycznia 2019 r. świetlica szkolna jest czynna codziennie do godz. 16.00

plan_lekcji nr 4_kl-1-4

plan_lekcji nr 4_kl-5-8-i-3g

 

Drodzy Uczniowie:

Po intensywnej pracy w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 nadeszła pora wypoczynku. Przed Wami dwa tygodnie ferii. Życzymy Wam, byście mądrze i bezpiecznie korzystali z uroków zimy. Tych, którzy spędzają ferie w miejscu zamieszkania zapraszamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez GOK w Jerzmanowicach.

Dyrekcja

Jerzmanowice

14 stycznia, poniedziałek

10.00 -13.00 –Zajęcia plastyczne – siedziba GOK

10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

15.30 -16.30 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?”, pokaz odbędzie się na parkingu przy GOK, spotkanie w budynku GOK.

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – Świetlica Nadzieja

15 stycznia, wtorek

9.00-11.00 – zajęcia muzyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

11.00-13.00 – zajęcia świetlicowe GOK

13.00-15.00 – zajęcia robotyka

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

16 stycznia, środa

9.00-11.00 – Zajęcia plastyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia sportowe Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 – zajęcia  „maluch w Bibliotece” – siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

14.00- 15.30 –  warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

17 stycznia, czwartek

10.00-12.00 – Zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-13.00 – Zajęcia świetlicowe – GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

18 stycznia, piątek

10.00-13.00 – Zajęcia plastyczne, siedziba GOK

13.00-18.00 – zajęcia świetlicowe – świetlica Nadzieja

14.00- 15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi”, siedziba GOK

21 stycznia, poniedziałek

10.00-12.00 – zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – siedizba GOK

22 stycznia, wtorek

9.00-11.00 – Zajęcia plastyczne – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

11.00-13.00 – Zajęcia plastyczne – siedziba GOK

13.00-15.00 – niespodzianka dla babci i dziadka- siedziba GOK zapraszamy Babcie i Dziadków z wnukami!

15.00 – 17.00 – zajęcia z robotyki – siedziba GOK

23 stycznia, środa

10.00-12.00 – Zajęcia sportowe – Zespół Szkół w Jerzmanowicach

10.00-12.00 –  maluch w Bibliotece – siedziba GOK

14.00-15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

24 stycznia, czwartek

9.00-11.00 – Zajęcia  świetlicowe – siedziba GOK

11.00-13.00 – Zajęcia muzyczne  (prowadzi kapelmistrze Orkiestry Dętej z Jerzmanowic)

 25 stycznia, piątek

12.30-13.30 – Teatr Blaszany Bębenek „Skarb to nie tylko złoto” – spektakl dla dzieci – siedziba GOK

14.00-15.30 – warsztaty o wartościach „Mądrzy cyfrowi” – siedziba GOK

Przeginia

14 stycznia, poniedziałek

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-14.00 – zajęcia muzyczne – Dom Ludowy

14.00 -15.00 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?”, pokaz odbędzie się na parkingu przy Domu Ludowym, spotkanie w Domu Ludowym.

15 stycznia, wtorek

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-15.30 – zajęcia plastyczne – Dom Ludowy

15.30 – 17.30 zajęcia robotyka- Dom Ludowy

16 stycznia, środa

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy

17 stycznia, czwartek

12.00-15.00 – zajęcia plastyczne Dom Ludowy

18 stycznia, piątek

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy

21 stycznia, poniedziałek

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

10.00-13.00 – zajęcia muzyczne Dom Ludowy 
13.00-15.00 – niespodzianka dla babci i dziadka – Dom Ludowy zapraszamy Babcie i Dziadków z wnukami!

22 stycznia, wtorek

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – Dom Ludowy

23 stycznia, środa

9.00-12.00 – zajęcia w Zespole Szkół w Przegini

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece”– Dom Ludowy

15.00 – 17.00 zajęcia z robotyki – Dom Ludowy

24 stycznia, czwartek

10.00-13.00 Zajęcia świetlicowe – Dom Ludowy

25 stycznia, piątek

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – Dom Ludowy

 Racławice

 14 stycznia, poniedziałek

9.00-12.00 – szachy, spotkanie z muzyką – Szkoła Podstawowa

12.30 -13.30 – pokaz pożarnicze, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?” – pokaz odbędzie się na parkingu przy WDK, spotkanie w WDK

13.30-16.30 – zajęcia muzyczne – WDK

16.30-18.30 – zajęcia z robotyki– WDK

15 stycznia, wtorek

9.00-12.00 – gry i zabawy świetlicowe, spotkanie z książką i fimem – Szkoła Podstawowa

12.00-14.00 – Zajęcia biblioteczne „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – WDK

 16 stycznia, środa

9.00-12.00 – zabawy z językiem angielskim, zajęcia biblioteczne – Szkoła Podstawowa

12.00-15.00 – zajęcia muzyczne – WDK

17 stycznia, czwartek

9.00-12.00 – szachy, matematyczne potyczki, gry i zabawy świetlicowe – Szkoła Podstawowa w Racławicach

12.00-14.00 – Zajęcia biblioteczne –  „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – WDK

18 stycznia, piątek

9.00-12.00 – zajęcia sportowe(gry zespołowe), spotkanie z chemią i fizyką – Szkoła Podstawowa w Racławicach

12.00-15.00 – zajęcia muzyczne – WDK

 21 stycznia, poniedziałek

12.00-14.00 – zajęcia świetlicowe – WDK

14.00-16.00 – zajęcia plastyczne – WDK

16.30-18.30 – zajęcia z robotyki – WDK

22 stycznia, wtorek

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – WDK

 23 stycznia, środa

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe  – WDK

24 stycznia, czwartek

12.00 – 14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – WDK

25 stycznia, piątek

10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – WDK

Sąspów

 14 stycznia, poniedziałek

11.00 – pokaz pożarniczy, spotkanie ze strażakiem „Jak się zachować w razie pożaru?” – pokaz odbędzie się przy altanach, spotkanie w remizie OSP.

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne- „Czytamy i bawimy się w bibliotece” – remiza OSP

14.00-16.00 – zajęcia robotyka – remiza OSP

15 stycznia, wtorek

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

 16 stycznia, środa

10.00-13.00 – zajęcia plastyczne– remiza OSP

 17 stycznia, czwartek

10.00-13.00 – Zajęcia świetlicowe – Remiza OSP

18 stycznia, piątek

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

 21 stycznia, poniedziałek

12.00-14.00 – zajęcia biblioteczne – „Czytamy i bawimy się w bibliotece”, remiza OSP

14.00-16.00 – zajęcia robotyka

22 stycznia, wtorek

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

23 stycznia, środa

10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – remiza OSP

 24 stycznia, czwartek

10.00-13.00 – zajęcia plastyczne – remiza OSP

25 stycznia, czwartek

10.00-13.00 – zajęcia świetlicowe – remiza OSP

Szklary

 14 stycznia, poniedziałek

9.00-11.30 –  zabawy ruchowe w Szkole Podstawowej

 21 stycznia, poniedziałek

9.00-11.30 –  zabawy ruchowe w Szkole Podstawowej

Wycieczki do kina w Olkuszu:

18 stycznia – Gnomeo i Julia, g. 13.00

21 stycznia – Fernando, g.13.00

Odjazd autokaru:

 1. sprzed GOK w Jerzmanowicach – 11.15
 2. sprzed remizy w Sąspowie – 11.30
 3. sprzed Domu Ludowego w Przegini – 11.45
 4. sprzed WDK w Racławicach – 12.00

 

UWAGA!

Zaplanowaliśmy wyjazd wcześniej, ponieważ kino w Olkuszu nie prowadzi rezerwacji i musimy być w kinie na 30 minut przed seansem, by mieć pewność, że nie zabraknie miejsc!

Wyjazd jest bezpłatny, obowiązują zapisy u prowadzących zajęcia.

Konieczne jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd najpóźniej dzień przed wyjazdem. Formularze zgody dostępne będą u prowadzących zajęcia pracowników GOK.

Zgodę można przekazać prowadzącym zajęcia pracownikom GOK,

Powrót planowany jest ok. godziny 15.00.

Informujemy, że dnia 10 stycznia 2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Zapraszamy.

21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień  Babci i Dzień Dziadka.  W tych dniach wszystkie wnuczęta składają serdeczne życzenia swoim Babciom i Dziadkom. Chcąc uczcić to wydarzenie uczniowie klas I-III uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Moi dziadkowie”.

Celem konkursu było:

wychowanie dzieci w duchu szacunku wartości rodzinnych
• kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych
• zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci
• nadanie należnej rangi Świętu Babci i Świętu Dziadka
• kształtowanie poczucia estetyki
• rozwijanie wyobraźni twórczej

Uczniowie, w szczególności klasy pierwsze, bardzo aktywnie zaangażowały się w przygotowanie prac na konkurs. Portrety dziadków i babć miały bardzo różny charakter. Ich autorzy wykorzystali różnorodne techniki plastyczne. Pierwsze miejsce przyznano uczniowi kl.Ib Piotrowi Glanowskiemu, drugie miejsce zdobyła uczennica kl.IIb Marika Stach, a trzecie Wiktoria Kania z kl.Ib.

Przyznano też osiem wyróżnień: Klara Babiuch kl. Ib, Jakub Dzwonek kl. Ib, Roksana Gałka kl. Ia, Maciej Herian kl. Ib, Oskar Hrabia kl. Ib, Wiktoria Izdebska kl. Ia, Liliana Kania kl. III, Martyna Kania kl. Ia.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy do podziwiania prac na korytarzu na I piętrze.

Organizatorzy: Z.Piekarz, H.Mirek

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, Współpracownikom i Przyjaciołom Szkoły, spokojnych, rodzinnych Świąt, bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a wigilijne światło niech da wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

            Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzenia wszelkiego dobra, życzliwości, zdrowia, pomyślności oraz samych szczęśliwych zdarzeń!

Dyrekcja szkoły

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Państwu Barbarze i Dariuszowi Hrabiom oraz Krystianowi za  ogromny wkład włożony  w przygotowanie Wigilii w klasie 8a. To już kolejny raz, dzięki ich zaangażowaniu mogliśmy  zjeść pyszne pierogi, uszka z barszczem i spróbować innych przysmaków.

Składam również podziękowanie Państwu Joannie i Dariuszowi Rogożom i pozostałym rodzicom, którzy w większym czy mniejszym stopniu przyczynili się do tego, aby nasze spotkanie przybrało uroczysty charakter.

Życzę wszystkim Państwu i wszystkim moim uczniom Błogosławionych Świąt i wszelkiego dobra w Nowym Roku.

                                                                                                

                                                                                               Wychowawczyni klasy 8a

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini bardzo dziękuje wszystkim Uczniom
i Rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie ozdób na kiermasz świąteczny a Radzie Rodziców za zorganizowanie całego przedsięwzięcia.

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej!

Projekt unijny, pierwszy tego typu w naszej gminie!

Nasza szkoła realizuje projekt unijny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu wniosków 2018r.

Jest to pierwszy projekt tego typu realizowany na terenie naszej gminy.

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej stanowi dodatkowe źródło finansowania działań w ramach Akcji 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej programu unijnego szerzej znanego pod nazwą Erasmus+.

Projekt został przygotowany w celu poprawy jakości pracy placówki oświatowej dzięki umożliwieniu kadrze szkolnej, zainteresowanej podnoszeniem swoich kompetencji zawodowych, udziału w zagranicznych szkoleniach i zdobycia doświadczeń w wymiarze międzynarodowym.

Przyznane dofinansowanie: 89 439,34 (PLN).

Realizacja projektu w Zespole Szkół w Przegini, zatytułowanego „Step by step closer to Europe” („Z każdym krokiem bliżej Europy”) obejmuje 24 miesiące, od listopada 2018r. do października 2020r.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu w latach 2018-2020 będą przede wszystkim nauczyciele języków obcych, języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką projektu. Zamierzamy przeprowadzić 7 mobilności zagranicznych w ciągu najbliższych miesięcy tego roku szkolnego. Nauczyciele biorący udział w projekcie wyjadą na szkolenia metodyczne i językowe do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii (Oxford i Brighton).

Mikołajkowy Turniej Szachowy rozegrany w dniu 7 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół w Przegini to kolejny turniej szachowy organizowany przez tę szkołę na przestrzeni ostatnich kilku lat.

            Celem turnieju było: popularyzowanie gry w szachy na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia, wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy, podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny młodzieży.

Uczestnikiem Turnieju mógł być uczeń szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia

Rozgrywki zostały przeprowadzone według następujących zasad:

 • turniej indywidualny przeprowadzony systemem szwajcarskim (5 rund) w trzech kategoriach:
 1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
 2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
 3. uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej i uczniowie oddziałów gimnazjalnych;
 • tempo gry – 10 minut na partię dla zawodnika (z zegarem);
 • w turnieju obowiązywały przepisy gry dla szachów błyskawicznych;
 • punktacja pomocnicza w przypadku równej liczby punktów, kolejno:
 1. a) Buchholz średni,
 2. b) Buchholz pełny,
 3. c) liczba zwycięstw,
 4. d) progress.

            Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie: Monika Kumor, Małgorzata Bigaj oraz przedstawiciele poszczególnych szkół: Małgorzata Czarnul, Izabela Filipowska – Krzystanek, Jarosław Piekarz.

            W naszej szkole od kilku lat prowadzone są dodatkowe zajęcia szachowe, a grono bardzo dobrych szachistów jest już imponujące.

            W tegorocznym turnieju udział wzięło łącznie 34 uczniów. Po trzech najlepszych uczestników w każdej kategorii wiekowej otrzymało puchary. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek.Nagrody wręczali Pani Dyrektor Tatiana Saternus oraz Wójt Gminy Jerzmanowice – Przeginia Pan Tomasz Gwizdała, który rozegrał również partię szachową z każdym wygranym. Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów.

A oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Kategoria 1-3 SP

I miejsce: Krzysztof Gałąź – SP Przeginia

II miejsce: Miłosz Woźniak – SP Czubrowice

III miejsce: Szymon Szlęzak – SP Przeginia

Kategoria 4-6 SP

I miejsce: Adrian Pawlak – SP Przeginia

II miejsce: Bartosz Mączka – SP Przeginia

III miejsce: Michał Krzysztofik – SP Racławice

Kategoria 7,8 SP- 3Gim

I miejsce: Bartłomiej Kafel – ZS Przeginia

II miejsce: Szymon Nitwinko – ZS Przeginia

III miejsce: Kacper Baran – ZS Przeginia

Dyrektor Zespołu Szkół w Przegini zaprasza w dniu 20 grudnia na zebranie z Rodzicami.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 17.00  występem uczniów, którzy przedstawią JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE.

Od godziny 16.30 Rada Rodziców zaprasza na kiermasz świąteczny. Fundusze z kiermaszu zostaną przeznaczone na doposażenie świetlicy szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że nadal przyjmowane są prace uczniów i rodziców, które będą wystawione do sprzedaży podczas kiermaszu.

Program ,,Jeżdżę z głową”
koordynowany przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia

          Program skierowany jest do uczniów z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie umiejących jeździć na nartach, snowboardzie. Wyjazd przewidziany jest na sobotę. Uczestnik ponosi koszty w wysokości 100,00zł. Uczestnik musi mieć odpowiedni strój sportowy, nie musi mieć własnego sprzętu.

 Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie dzieci  w dniach 12 grudnia – środa do 14 grudnia 2018 tj.piątek u P. Beaty Pogan – księgowość.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI ” IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”

Zapraszamy uczniów klas I-III do wykonania kartki świątecznej wg własnego pomysłu (technika dowolna, rodzaj pracy płaski, format max. A4).

Kartki Szkolna Komisja Konkursowa oceni w dwóch kategoriach:

A. kartka wykonana samodzielnie

B. kartka wykonana we współpracy z rodzicem

w następujących grupach wiekowych:

a. grupa wiekowa uczniowie klas I SP,

b. grupa wiekowa uczniowie klas II SP,

c. grupa wiekowa uczniowie klas III SP

Kryteria brane pod uwagę:

a. samodzielność wykonania pracy (w przypadku kartki wykonanej samodzielnie),

b. pomysłowość pracy (różne płaskie techniki plastyczne),

c. estetyka wykonania,

d. zgodność z tematem („Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”)

Kartki, z osobno dołączoną metryczką (A – kartka samodzielnie wykonana, B – kartka wykonana z rodzicem; twoje imię, wiek; adres twojej szkoły, imię i nazwisko twojego nauczyciela oraz ZGODĘ RODZICA – pobierz ZGODA-RODZICÓW  ) przyjmujemy na świetlicy szkolnej do 21 grudnia 2019.

Organizator Fundacja Dbam o Swój Z@sięg przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej, a zwycięskie prace plastyczne zostaną wydane w formie kartek bożonarodzeniowych w październiku 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs zorganizowany przez Fundację Dbam o Swój Z@sięg w ramach projektu

Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj!”

Już za kilka tygodni jakość powietrza w naszej okolicy będzie stale monitorowana. 

Mamy jeszcze niespodziankę, w rankingu szkół znaleźliśmy się w Top 50 i otrzymamy wewnętrzny sensor jakości powietrza

Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i za oddane głosy!!!

 

Uczniowie naszej szkoły dołączyli do ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięgIdą Święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”.

W ramach projektu chętni uczniowie otrzymają przygotowane i przekazane przez Fundację kartki świąteczne, które wypełnią na zajęciach lub w domu wspólnie z rodzicami i wyślą rodzinie, chorym dzieciom z Marzycielskiej Poczty, a także dzieciom ze szpitala onkologicznego w Lublinie, które szczególnie w okresie świąt potrzebują wsparcia i dobrego słowa.  

Oprócz tego chętni uczniowie klas 1-3 wezmą udział w konkursie plastycznym polegającym na samodzielnym (lub z rodzicami) wykonaniu kartek świątecznych, spośród których Szkolna Komisja Konkursowa wytypuje najpiękniejsze i wyśle do Fundacji do drugiego etapu projektu. Do wygrania m.in. liczne nagrody rzeczowe.

Celem kampanii jest zachęcenie uczniów, aby na czas świąt odłożyć na bok media cyfrowe i powrócić do pięknego zwyczaju pisania kartek świątecznych, które sprawią radość odbiorcy, przywołają wspomnienia, wywołają uśmiech na twarzy dzieci, utrwalą rodzinne tradycje. Dla uczniów to także okazja do odświeżenia umiejętności pisania i adresowania kartek – umiejętności niestety dziś wypieranej przez wszędobylskie SMSy.

O szczegółach akcji i konkursu będziemy informować na bieżąco. Ruszamy już wkrótce!

 

 

           Jak co roku  28 listopada odbył się konkurs recytatorski klas młodszych pod hasłem „Dbaj o zdrowie”. Organizatorkami  konkursu były p. Grażyna Sołtysik i p. Kazimiera Cudejko. W tym roku jego motywem przewodnim były wiersze o tematyce zdrowotnej. Konkurs stał na wysokim poziomie  i dlatego nasze polonistki wchodzące w skład jury: p. M. Stefańska-Całus, p. M. Sygulska oraz p. M. Blecharczyk miało spore trudności, aby wybrać zwycięzcę. W czasie występów małych recytatorów brano pod uwagę m. in. znajomość tekstu, tempo deklamacji, dykcję oraz ogólne wrażenia artystyczne. Występy uhonorowano dużymi brawami. Po podliczeniu głosów jury wybrało następujących zwycięzców:

I miejsce: Mikołaj Roś – kl. II a

II miejsce: Krzysztof Gałąź kl. II b

III miejsce: Nikola Głąb – kl. II a oraz Amelia Długosz – kl. II a

       Dziękujemy wszystkim występującym uczniom za doskonałe przygotowanie do konkursu i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 

 

„Otwierasz najpierw skrzynkę pocztową, później kopertę, a serce otwiera się samo” – takimi słowami w liście przywitało nas Stowarzyszenie Sursum Corda prosząc o dystrybucję wśród uczniów i pracowników szkoły Świątecznych Kartek Dobroczynnych.  Przez kilka dni młodzież naszej szkoły chodząc po klasach ofiarowała do sprzedaży kartki świąteczne. Jak zwykle mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie i oznajmiamy, iż w bardzo krótkim czasie udało nam się sprzedać, a Wam zakupić, całą pulę kartek. Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na niesienie pomocy chorym i niepełnosprawnym objętych pomocą programu „Na Ratunek” w Stowarzyszeniu Sursum Corda.

Dziękujemy

Samorząd Uczniowski

Zapraszamy do zapoznania się z rymowankami ułożonymi przez  uczniów naszej szkoły. W niedługim czasie pokażemy jeszcze, jak inaczej  potraficie  zachęcać kolegów i koleżanki do odwiedzania biblioteki szkolnej i czytania książek.

 

 

Książka to bardzo ważna rzecz,

którą do szkoły zabiera się.

Często korzystam z niej

i dużo uczę się.

Ona zabiera mnie w świat przyrody,

z nią poznaję nowe przygody.

 

Emilia Chechelska z klasy IIb

 

Czytam

Czytam książki, czytam wiersze,

czytam wszystko, co najlepsze.

Czytam długie, czytam krótkie,

czytam fajne i niefajne.

Czytam śmieszne, czytam smutne,

czytam wszystkie, nawet nudne.

Chociaż czasem nie jest łatwo,

nie poddaję się, bo warto!

 

Michał Mosurek z klasy IVa

 

Wielki świat biblioteki

 

Każdy kto zajdzie do biblioteki

znajdzie w niej kraj wiedzy wielki.

Tam leżą stosy książek poukładane

dla jednych znane, dla innych nieznane.

I byłbym bardzo zadowolony,

gdybym tych książek przeczytać mógł tony.

 

Szymon Szlęzak z klasy II b

 

Gdy do biblioteki zawitasz

i ciekawe książki przeczytasz,

przeniesiesz się w inny świat

i dowiesz się jak hodować kwiat.

 

Amelia Stach z klasy II b

 

Książka

Książka to jest super rzecz,

lubię z niej uczyć się.

Dużo wiedzy daje nam,

z książką milej płynie czas.

 

W książkach dużo jest historii,

trochę o krasnalach, trochę  o księżniczkach.

Książka to historii

fajna przewodniczka.

 

Lena Pęgiel z klasy III

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W TRANSPORCIE, ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU MEBLI POZYSKANYCH PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH DAROWIZNY!!!

(Z JEDNEJ Z FIRM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM)

W SZCZEGÓLNOŚCI PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY OSOBOM, DZIĘKI  KTÓRYM SZKOŁA MOGŁA SKORZYSTAĆ Z TEJ DAROWIZNY: FIRMIE USŁUGOWO HANDLOWEJ „JANEX” JANUSZ BOBELA (ZA UDOSTĘPNIENIE TRANSPORTU),  FIRMIE PIOTR ROGOZIK „EKOINWEST (OFERUJĄCEJ TRANSPORT ORAZ POMOC SWOICH PRACOWNIKÓW) RODZICOM, NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, PANU,  KTÓRY ODBYWAŁ U NAS PRAKTYKĘ PEDAGOGICZNĄ, STRAŻY, MŁODZIEŻY (W TYM ABSOLWENTOM SZKOŁY) – ZA TRANSPORT, ORGANIZACJĘ ZAŁADUNKU NA MIEJSCU W FIRMIE I ROZŁADUNKU W SZKOLE oraz WSZYSTKIM  KTÓRZY POŚREDNIO PRZYCZYNILI SIĘ, BY TĘ POMOC DLA SZKOŁY ZORGANIZOWAĆ.

Z SERCA DZIĘKUJEMY!!!

DYREKCJA SZKOŁY

 

 

Dziś po południu dotrze do szkoły dostawa mebli pozyskanych w ramach darowizny. Prosimy o zgłoszenie się pod szkołę około godz. 17.30 panów chętnych do pomocy przy rozładunku.

Informujemy, że w II edycji Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 uczniowie Zespołu Szkół w Przegini wybrali zadanie „Nowe gry i zabawki na świetlicy” – wzbogacenie świetlicy szkolnej w pomoce dydaktyczne, gry, edukacyjno – dydaktyczne, szachy.

15 listopada mieliśmy przyjemność gościć Alexa, który przyjechał do nas prosto z Cambridge w Anglii, za pośrednictwem Project Travel!
Na zajęciach grupy zaawansowane dowiedziały się sporo o tym pięknym angielskim mieście oraz o możliwościach, jakie daje nam nauka na wyspie.
Alex, z kolei, nauczył się paru trudnych polskich słów!
Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaprosić do naszej szkoły kolejnego gościa z innego zakątka świata.

W dniu 15 listopada odbyło się w naszej szkole Dyktando Niepodległościowe. Postanowiliśmy również tak uczcić 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie pisali teksty                      w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII –VIII i III klasa gimnazjum. Organizatorkami wydarzenia były Panie pracujące w bibliotece  i świetlicy szkolnej.

Poniżej przedstawiamy nazwiska zdobywców trzech pierwszych miejsc:

Klasy IV – VI

 1. Maja Piera – IV c
 2. Agnieszka Glanowska – VI
 3. Jakub Kowal – V b

Klasy VII – VIII, III gimnazjalna

 1. Marta Kordaszewska – III a
 2. Emilia Szymańska – III b
 3. Hanna Szczurek – VII, Wiktor Izdebski – III b

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

 

Dnia 15 listopada 2018 roku uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Przegini brali udział w wycieczce do Krakowa. Miejscem docelowym było Tesco. Tutaj uczniowie wraz z wychowawcami p.G.Sołtysik i p.K.Cudejko oraz p.A.Martyniak zostali powitani przez panie prowadzące zajęcia. Warsztaty odbywały się w ramach programu „Od uprawy do potrawy”. Nasi uczniowie przybrali nazwę- „Grupa Zdrowia”. Następnie wyruszyliśmy w podróż ekspedycji na różne działy. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób uczniowie zostali zapoznani z produktami, które w zasadniczy sposób wpływają na nasze zdrowie. Poznawali różne rodzaje warzyw i owoców, odnajdywali naklejki, degustowali, a także poznawali kraje pochodzenia warzyw i owoców. Dzieci wykazały się dużą wiedzą wyniesioną z lekcji i z domu, z dużym zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Poszerzyli wiedzę z zakresu roli produktów mlecznych, zbożowych i nabiału w ich rozwoju. Poznali drogę ich powstawania i przetwórstwa. Zajęcia były przeplatane rozwiązywaniem przez dzieci rebusów i zagadek dotyczących zdrowego odżywiania. Po zwiedzaniu działów żywności i magazynów uczniowie zostali zaproszeni na drugie śniadanie, które składało się z najzdrowszych produktów mlecznych, zbożowych oraz owoców. Na zakończenie wychowawcom wręczono grę planszową do wykorzystania na lekcjach, a dotyczącą promowania zdrowego odżywiania. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta na zajęciach będzie konsekwentnie wdrażana w codziennym życiu.

K. Cudejko

 

Ponad 290 tysięcy uczniów wie, jak ważne jest jedzenie śniadania – nie tylko od święta!   W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do programu Śniadanie Daje Moc. W obchodach brali udział uczniowie, rodzice i nauczyciele klas 1-3.Uczniowie z wielkim zaangażowaniem tworzyli  zdrowe kanapki, przekąski czy też sałatki. Uczestnicy akcji zapoznali się z zasadami zdrowego odżywiania.

 

W piątek 9 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez 123 lata niewoli całe pokolenia Polaków walczyły o wolność naszej ojczyzny. To im od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy niezależność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Z tej okazji włączyliśmy się do akcji „Rekord dla Niepodległej” i o godz. 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego. Ponadto mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Miejcie odwagę…”, które również zaprezentowaliśmy w niedzielę podczas gminnych obchodów rocznicowych zorganizowanych przez OSP w Przegini.

12 listopada 2018 r. tj poniedziałek jest dniem wolnym od pracy. 

W tym dniu przedszkole, szkoła i  świetlica są nieczynne.

9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 również  w murach Zespołu Szkól w Przegini zabrzmi Mazurek Dąbrowskiego.

W dniu 29.10.2018 roku uczniów  klas I – III odwiedziła bardzo ważna osoba – autor książek dla dzieci – Pan Karol Kozłowski. Jest on  krakowskim poetą, satyrykiem, bajkopisarzem. Napisał m.in. „Zwierzątkowo”, „Osę Łakomczuchę”, „Znajdka”.

Dzieci miały możliwość posłuchania ciekawych opowieści autora o tym jak zaczęła się Jego przygoda z pisaniem. Dowiedziały się skąd Pan Karol czerpie pomysły do swoich opowiadań. Z zaciekawieniem wysłuchały fragmentów kilku utworów.

Było to już kolejne spotkanie z Panem Kozłowskim. Starsi uczniowie mieli okazję do spotkania z pisarzem kilka lat temu, książki autora można również wypożyczyć w szkolnej bibliotece.

Podczas obecnej wizyty pisarz podarował bibliotece szkolnej egzemplarz jednej ze swoich książek pt. „ Logoludek i mnóstwo trudnych słówek”.

 

 

 

Zapraszamy Rodziców na zebranie w dniu 15 listopada na godz. 17.00

Rodzice uczniów z klas I -VII nie mają zebrania  ogólnego, spotykają się z wychowawcami w salach, natomiast rodzice uczniów z klas VIII i IIII gimnazjum o godz. 17 mają spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkól nr 1 z Olkusza, następnie zebrania z wychowawcami w salach. W spotkaniu na sali mogą uczestniczyć również zainteresowani uczniowie.

Spośród 50 miast o największym zanieczyszczeniu powietrza w Unii Europejskiej aż 36 znajduje się w Polsce.

Wszyscy oddychamy powietrzem zanieczyszczonym przez smog, spaliny, …………..

Nasza szkoła zgłosiła się  do akcji „Wiem, czym oddycham” 

Każdy z nas może zagłosować i wybrać szkołę jako miejsce montażu zewnętrznego czujnika jakości powietrza. Takie urządzenie zbiera, przetwarza i interpretuje dane. W oparciu o te dane na mapie online będą  umieszczane informacje o jakości powietrza w naszej miejscowości.

Zachęcamy wszystkich MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY  do udziału w głosowaniu.

Informacje na stronie: https://wiemczymoddycham.pl/o-akcji/.

 

W dniu 09.11.2018 przyklej lub narysuj na swojej twarzy wąsy przypominające zarost Marszałka Józefa Piłsudskiego. Możesz też założyć odpowiedni strój.

Swój pomysł zaprezentujesz na uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Biblioteka szkolna.

Dzień 11 października nie był zwykłym dniem dla naszych pierwszoklasistów. Wyjątkowym dla nich wydarzeniem było uroczyste ślubowanie i symboliczne przyjęcie w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Przegini. Symboliczne, gdyż do szkoły pierwszaki uczęszczają oczywiście od września. Temu podniosłemu wydarzeniu towarzyszyli wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia pan Adam Piaśnik, dyrekcja szkoły pani Tatiana Saternus i pani Zofia Kondratowicz, klasy II, III, IV, przedszkolaki i oczywiście rodziny pierwszoklasistów. Program artystyczny przygotowywany z wielkim zaangażowaniem bardzo przypadł do gustu wszystkim przybyłym na uroczystość gościom. Nagrodzono go gromkimi brawami. Po wielkich emocjach chwila odpoczynku przy słodkim poczęstunku wynagrodziła pierwszakom trudy przygotowań. Dzień był pełen wrażeń.

                Dziękujemy wszystkim za przybycie, wsparcie i zaangażowanie w tak ważnym dla pierwszoklasistów dniu.

Helena Mirek

Zofia Piekarz

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 PONIEDZIAŁEK

8.55 – 14.35

WTOREK

10.45 – 11.30, 11.50 – 12.35

ŚRODA

8.55 – 11.50, 12.35 – 13.30

CZWARTEK

8.45 – 12.35

PIĄTE

11.15 – 12.45

GODZINY OTWARCIA GMINNEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JERZMANOWICACH

Poniedziałek – 10.00 – 18.00

Wtorek – 10.00 – 18.00

Środa – 8.00 – 16.00

Czwartek – 8.00 – 16.00

Piątek – 10.00 – 18.00

Tel. 12 389 50 43

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEGINI

Wtorek – 10.00 – 18.00

Środa – 8.00 – 16.00

Czwartek – 8.00 – 16.00

Piątek – 10.00 – 18.00

 Tel. 12 389 80 35

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ RACŁAWICACH

 Wtorek – 9.00 – 17.00

Czwartek – 9.00 – 17.00

Tel. 12 282 94 32

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SĄSPOWIE

Poniedziałek – 8.00 – 16.00

Tel. 12 389 55 56

 

W tym roku mija 335 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej. To zarazem święto naszej  szkoły. Dla uczczenia zwycięstwa króla Sobieskiego nad Turkami  uczniowie przygotowali inscenizację pt. „Orzeł wróżył zwycięstwo”.

Przedstawienie zakończył efektowny wystrzał i wiwaty. Każda z klas zaprezentowała także wiersze, zawołania i plakaty sławiące

Jana III. Odbył się również pokaz XVII-wiecznej mody. Uczniowie wystąpili w strojach króla, królowej, dworzan, dwórek, mieszczan, chłopów oraz rycerzy. Mogliśmy podziwiać naprawdę piękne, starannie przygotowane ubiory. A to w dużym stopniu zasługa rodziców. W tym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć pieśni o Sobieskim, które wykonał chór. Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Dni Patrona będzie wykonanie prac plastycznych związanych z osobą króla i jego wojskiem.

 

 

 • W związku z trwającym Miesiącem Bibliotek Szkolnych ułóż krótką rymowankę  o bibliotece, książkach lub czytaniu i przynieś do biblioteki szkolnej do dnia 19 października 2018 r.

 

 • Przyłącz się do konkursu organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole – ułóż wiersz o Babci i Dziadku lub narysuj dla Nich bukiet kwiatów (na papierze o formacie A3) i przynieś swoją pracę do świetlicy lub biblioteki szkolnej do dnia 15 listopada 2018 r.

 Zapraszamy!

 

W Gminie Jerzmanowice – Przeginia ruszyła II edycja Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w ramach, którego uczniowie naszej szkoły mogą współdecydować na co przeznaczyć środki
w wysokości 5 tys. złotych, przyznane przez Wójta Gminy. W zeszłym roku, uczniowie w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego i wsparciu finansowemu ze strony Rady Rodziców zadecydowali, by całość funduszy przeznaczyć na zakup szafek dla uczniów. Mamy nadzieję, że i tym razem nie zabraknie ciekawych pomysłów, jak w mądry i odpowiedzialny sposób wykorzystać przyznane środki.

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół w Przegini bierze udział w jesiennej edycji społeczno-edukacyjnego programu „Wzorowa Łazienka” .
W galerii zamieszczamy prace uczniów, na które należy głosować. Dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę głosów Organizator przewidział nagrodę główną w postaci remontu łazienki na terenie szkoły o wartości 30 000 zł.
Głosy można również pozyskać za zakup produktów marki Domestos i zarejestrowanie
paragonu oraz tzw. „głosy gry”.
Szczegóły znajdują się na stronie www.wzorowalazienka.pl
Prosimy o popularyzację akcji wśród znajomych i zachęcamy do głosowania.

 Od 3 września 2018r realizujemy projekt  ”Poznawaj świat zdrowo – zdrowy styl życia”. W projekcie uczestniczą  uczniowie i rodzice.

Celem projektu jest:

 • promowanie zdrowego stylu życia.
 • jak aktywnie spędzać czas z dziećmi,
 • jak wprowadzić do swojego domu nawyki zdrowego odżywiania się i zdrowego trybu życia
 • jak motywować siebie i innych członków rodziny do zmiany stylu życia na bardziej fit
 • aktywność ruchowa i jej wpływ na kondycję fizyczną człowieka

    Jednym z punktów realizacji projektu był piknik w sobotę 06.10.2018r. z udziałem uczniów z klasy Va i Vb i ich rodziców. Celem pikniku było wspólne przygotowanie zdrowych posiłków.

Zdrowa dieta, regularna aktywność, odpowiednia dawka snu – o tych aspektach pamięta każdy, kto na co dzień dba o zdrowie i o zgrabną sylwetkę. W dzisiejszym świecie trudno nie ulec modzie na bycie „fit”.  Coraz częściej sami przygotowujemy swoje posiłki, coraz bardziej świadomie podchodzimy do kwestii żywienia. Dieta i aktywność mają nie tylko pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne.

Lucyna Izdebska

 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – powiedział kiedyś rzymski poeta Juwenalis. Już w czasach starożytnych ludzie byli przekonani o tym, że ruch to podstawa udanego życia.

Takie motto stało się przewodnim celem szkolnego klubu SKKT, który został założony w naszej szkole. Na zdrowy tryb życia składa się m.in aktywność fizyczna, która umożliwia nie tylko znakomite osiągnięcia i rekordy, ale przede wszystkim stanowi narzędzie do lepszego funkcjonowania dziecięcego umysłu. Dzięki różnym rodzajom ruchu, szczególnie tym, które można zrealizować w grupie, dzieci mają okazję do zapoznania się z zasadami, dyscypliną, podporządkowaniem się regułom, ucząc się zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej.

                 W dniu 05.10.2018 wspólnie z młodzieżą Ziemi Olkuskiej uczniowie klasy Va brali udział w  XXIII Rajdzie Górskim. Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Ziemi Olkuskiej. Trasa  Rajdu prowadziła na Leskowiec (922 m n.p.m.) w Beskidzie Małym w Paśmie Łamanej Skały. Trasa Rajdu prowadziła z miejscowości Ponikiew do schroniska  Leskowiec.

Leskowiec był jedną z ulubionych gór Jana Pawła II, który w latach szkolnych był na nim wielokrotnie. Na pamiątkę wyprawy dzieci otrzymały znaczki SKKT PTTK oraz dyplomy.

Opiekunowie SK PTTK

Lucyna Izdebska, Agata Krzystanek

 

Wpłata za obiad na miesiąc październik

Cały obiad         23 dni x 5,00 = 115,00

Zupa                    23 dni x 1,5 = 34,50

Drugie danie     23 dni x 3,5 = 80,50

 

Wpłaty należy dokonać od 27 września do 2 października 2018 w sekretariacie Szkoły Podstawowej p. 26 (obok księgowości) w godz. od 7:45 do 11:00

Szanowni Rodzice, Drodzy Państwo

Włączając się w piękną ideę wolontariatu chcemy Państwa prosić o wsparcie i pomoc. Nasza szkoła
przyłączyła się do zbiórki pieniędzy na rehabilitację dla Amelki Szymczyk, dziewczynki, która cierpi na
hipoplazję dłoni i palców. Historię dziecka część Państwa zna z portali społecznościowych. Wiedzą
zatem Państwo, iż czasu na zebranie pieniędzy nie zostało wiele. Wszystkich chcących poznać historię
małej wojowniczki oraz postępy w jej leczeniu odsyłamy do strony
https://www.facebook.com/aaameliaszymczyk/
We wtorek, 25 września, o godz. 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. W trakcie jego trwania
wolontariusze, uczniowie naszej szkoły, będą zbierać pieniądze na rehabilitację Amelki. Liczymy na
wsparcie z Państwa strony.

Dnia 22 września 2018 r. (sobota) o godz. 19 w Racławicach odbędzie się  uroczysty koncert pod nazwą „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”, organizowany w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

Zachęcamy uczniów, by wraz z rodzicami wzięli udział w tym wydarzeniu.  Informujemy,  że istnieje też możliwość wyjazdu na koncert pod opieką nauczycieli. Autobus odjedzie spod szkoły o godzinie 18.40 i po zakończeniu przywiezie młodzież pod szkołę.

Uczniowie, którzy chcą udać się do Racławic pod opieką nauczycieli proszeni są o wpisanie się na listę w dniach 20 i 21 września 2018 r. i dostarczenie zgody rodziców.

 

 

 

VITALMED  w dniu 03.10.2018 godz.16-19 zaprasza dzieci z rodzicami na bezpłatne konsultacje żywieniowo-dietetyczne dla dzieci z problemami nadwagi i niedowagi.
Porad udzielać będzie doświadczony dietetyk kliniczny mgr Dominik Goryczka .
Zapraszamy!!!

 
 

Już kolejny raz odbyło się narodowe czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tym razem było to Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. To utwór, który porusza ważne dla Polaków sprawy i tym samym wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. 8 września w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach miało miejsce czytanie tego wielkiego dzieła.

Codziennie rano:

 • 7:30 Racławice od oczyszczalni
 • 7:45 Przeginia od Ostrej Góry – uczniowie wsiadają na przystankach: Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła

Po południu:

Od poniedziałku do czwartku:

 • 13:40 kurs do Przegini
 • 15:30 kurs do Racławic
 • 15:50 kurs do Przegini

Piątek

 • 13:40 kurs do Przegini
 • 14:15 kurs do Racławic
 • 14:35 kurs do Przegini

 

Dowóz uczniów do Szkoły:

7.25 – odjazd autobusu z Racławic  – przystanek przy oczyszczalni

7.40 – odjazd autobusu z Przegini – przystanek Ostra Góra

Autobusy przywożą dzieci pod szkołę.

7.50 – Uczniowie pod opieka wychowawców wychodzą do Kościoła.

8.00 – Msza święta, następnie powrót do szkoły.

8.50 – Rozpoczęcie w sali gimnastycznej, spotkania z wychowawcami.

Odwóz  uczniów spod szkoły po zakończonych zajęciach

10:00 – kurs do Racławic

10:20 – kurs do Przegini

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Przegini oraz uczniowie klas gimnazjalnych otrzymają w szkole bezpłatnie podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Rodzice zakupują tylko podręczniki do:

  religii;

 języka niemieckiego (po uzgodnieniu  z nauczycielem we wrześniu)

Czytaj dalej

Dnia 6 czerwca klasy III wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Plan przewidywał wiele miejsc do zwiedzania, więc atrakcji nie brakowało.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy Sejm oraz – co dla wielu atrakcyjniejsze – Stadion Narodowy. Zrobiliśmy też kilka zdjęć wspaniałym eksponatom przed Muzeum Wojska Polskiego. Na koniec dnia odwiedziliśmy wojskową część cmentarza na Powązkach.

Kolejnego dnia nastawiliśmy się na długi spacer. Do centrum miasta dojechaliśmy metrem! Następnie wjechaliśmy na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki, skąd przy doskonałej pogodzie podziwialiśmy Warszawę. Po tym ekscytującym przeżyciu udaliśmy się na spacer zwiedzając kolejno ogród Saski, Grób Nieznanego Żołnierza (byliśmy przy zmianie warty), następnie przeszliśmy Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki, a potem udaliśmy się na Zamek Królewski, na którego dziedzińcu usłyszeliśmy od naszego znakomicie opowiadającego pana przewodnika Adama Barańskiego kilka słów na temat historii zamku. Spacerując dalej podziwialiśmy mury miejskie, pomnik Małego Powstańca, Barbakan. Autokarem pojechaliśmy do Parku Łazienkowskiego, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody mogliśmy chwilę odpocząć spożywając pyszne lody. Po tak niezwykłych atrakcjach nie mogliśmy po prostu położyć się do łóżek – wieczorem czekała kolejna niespodzianka. Nasi niezawodni panowie – przewodnik oraz pan kierowca zorganizowali dla nas ognisko! Tyle ekscytujących przygód jednego dnia sprawiło, że do łóżek położyliśmy się zmęczeni, ale szczęśliwi.

Ostatniego dnia pobytu czekały na nas ogrody w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a później  to, na co wielu czekało najbardziej – Centrum Nauki Kopernik.

Bez dwóch zdań – wycieczka udała się znakomicie, chętnie byśmy na tak doskonale zorganizowane wycieczki jeździli częściej. Dziękujemy.

Organizatorzy festynu „Trzy godzinki dla Rodzinki” serdecznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy oraz sponsorom:

 

 

 1. Anna Pęgiel-Karcz, Grzegorz Karcz,
 2. Izabela i Rafał Kania,
 3. Sylwia Kumur,
 4. Dorota i Tomasz Głąb,
 5. Justyna i Dariusz Krzyszczuk,
 6. Artur Żak,
 7. Diana Mączka,
 8. Adam Rogóż
 9. Przemysław Proć,
 10. Barbara i Tadeusz Kołodziejczyk – Piekarnia Kłos Gotkowice,
 11. Zakłady Mięsne Kurdziel Czatkowice,
 12. Zakład Mięsny Stach Zederman
 13. Adam Solecki SABRAM
 14. Wojciech Ciępka GRAWNET

W  związku z obchodami Bożego Ciała i na prośbę Rady Rodziców wywiadówka zostaje przeniesiona na piątek (8 czerwca) na godzinę 18:00

Dyrekcja

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców

Zespołu Szkół w Przegini

serdecznie zapraszają

 

na Dzień Otwarty naszej szkoły

TRZY GODZINKI DLA RODZINKI

10 czerwca godzina 15.00 

 

teren wokół szkoły, budynek szkoły, sala gimnastyczna

W programie:

 • „Baw się razem z nami” – międzypokoleniowe rozgrywki sportowe o tytuł RODZINA ROKU 2018
 • Prezentacje artystyczne uczniów
 • Szachy nie tylko dla maluchów
 • Loteria fantowa
 • Kawiarenka, danie gorące
 • Liczne niespodzianki

 

Zabierz ze sobą dobry humor i chęć do wspólnej zabawy! Preferowany strój sportowy.

Dnia 14 maja 2018 roku uczniowie klas pierwszych i klasy drugiej Szkoły Podstawowej pod opieką pań: K. Cudejko, G. Sołtysik, I. Sępek oraz p. M. Stefańskiej-Całus byli na wycieczce w Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Z wielkim zainteresowaniem oglądali różne gatunki zwierząt. Niektórzy byli tu po raz pierwszy. Wycieczka miała na celu poszerzenie wiedzy uczniów z przedmiotów przyrodniczych w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli- Gmina Jerzmanowice-Przeginia.

Tym razem klasy 6b i 7a udały się do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.

Po drodze zwiedziliśmy absolutnie bajkowy zamek w Mosznej niedaleko Opola.

W samym Wrocławiu poznawaliśmy  zabytki, przede wszystkim Rynek z Ratuszem, Ostrów Tumski, podziwialiśmy  Panoramę Racławicką, Fontannę Multimedialną, Ogród Japoński, Halę Stulecia. Należy dodać, że wszyscy wytrwale poszukiwaliśmy słynnych wrocławskich krasnali rozproszonych po Starówce (niektórym udało się odkryć nawet kilkunastu).Trzeciego dnia udaliśmy się do Afrykarium i Zoo, gdzie spędziliśmy niemal cztery godziny.

Wieczorem, trochę zmęczeni, ale cali i zdrowi wróciliśmy do Przegini.

Zapraszamy uczniów klas szóstych i siódmych  szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu sprawdzającego wiedzę o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Konkurs odbędzie się 15 maja ( wtorek) na czwartej lekcji. Zapisy i bliższe informacje u Pani A. Martyniak i S. Dahlmanns.

 

 

Bezpłatny transport z Racławic (Dom Kultury o godz. 15.00. trasa: Przeginia-Dom Ludowy, Sąspów-Remiza, Gotkowice przy trasie krajowej).

 To ostatnia już część gminnego projektu o lokalnych ostańcach. Pierwsza część – fotograficzna zakończyła się na jesieni, dając zbiór ponad 100 naprawdę oryginalnych zdjęć świadczących o pięknie naszych lokalnych „skarbów”. Dwukrotnie nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu uczniów i opiekunów projektu (za największą liczbę najciekawszych zdjęć) otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 400zł na zakup gier do wykorzystania w świetlicy.

Konkurs plastyczno – literacki to konkurs indywidualny z nagrodami. Mogą do niego przystąpić wszyscy uczniowie, którzy czują się na siłach, aby stworzyć interesującą pracę plastyczną lub pracę pisemną w oparciu o konkretne zdjęcie ostańca. Do zinterpretowania każda szkoła otrzymała po 20 zdjęć, więc jest w czym wybierać.

Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się po zdjęcie ostańca do Pani Agnieszki Kochanik lub Pani Marioli Zając.

Śpieszcie się! Czasu już niewiele – na Wasze prace czekamy do 30 kwietnia!

 

Przypominamy, iż do 22 kwietnia, czyli do Dnia Ziemi zbieramy w naszej szkole zużyte baterie i drobny zużyty sprzęt elektryczny. Jeśli zalegają Wam w domu „elektryczne graty”, niepotrzebne baterie „pętają się” z kąta w kąt – nie wyrzucaj ich do kosza! Przynieś do nas, a my już się nimi odpowiednio „zaopiekujemy”.

Z elektrośmieciami po pozytywne uwagi i słodkie pierniki zgłaszajcie się do Pani Agnieszki Kochanik.

Samorząd Szkolny

 

Czy wiesz, że….

22 kwietnia każdego roku, na całej ziemi obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

Wymyślono go po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.

W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

Pragnąc ubogacić zajęcia, tak by stały się one atrakcyjne dla uczniów klas DSD i motywowały ich do nauki języka niemieckiego, pani Sylwia Dahlmanns wprowadza innowacyjne metody nauczania typu animacje językowe i pracę z projektami. Ucz się języka, baw się językiem! – uczniowie w przyjemny sposób poznają i utrwalają słownictwo oraz zwroty językowe z różnych zakresów tematycznych w animacjach typu: żywe memory, łowca autografów, domino, zabawa z chustą animacyjną, gorące krzesło, itp.

W dniu 28 marca 2018r. (środa) świetlica czynna do godz. 14.00

Zapraszamy na stronę http://www.pasch-net.de/de/par/spo/eur/pol/21209431.html , gdzie znajduje się portret naszej szkoły – jako szkoły DSD I,  przygotowany przez panią Sylwię Dahlmanns i panią Anetę Martyniak.

Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 szkół PASCH.

W lutym 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec powołało do życia inicjatywę „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ (PASCH). Inicjatywa PASCH jest koordynowana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowana we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Zagranicą (ZfA), Goethe-Institut, Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Służbą Wymiany Pedagogicznej Konferencji Ministra Kultury (PAD).

Projekt – „Już pływam dla klas I-III „

(10 wyjazdów) kwiecień – czerwiec 2018

Terminy wyjazdów:   WTORKI (basen w Zabierzowie)

KWIECIEŃ   – 10, 17, 24.

MAJ                – 08, 15, 22, 29.

CZERWIEC   – 05, 12, 19.

Wyjazd z placu szkolnego –  godz. 13.35

Zajęcia na basenie – godz. 14.30 – 16.00

Powrót około godz. 17.15 na plac szkolny

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach powinni zabrać na basen:

– strój pływacki, klapki, czepek kąpielowy, ręcznik, grzebień, woreczek (lub reklamówkę na mokre rzeczy),

– kanapkę lub suchy prowiant, soczek do picia (godziny odjazdu autobusu po zajęciach uniemożliwiają korzystanie ze sklepiku basenowego).

 

 

 

 

Dzięki współpracy z ZFA, której przedstawicielem w naszej szkole jest Pan Ralf Auris otrzymaliśmy do dyspozycji kolejne pozycje książkowe, które dostępne są w bibliotece i u naszych germanistek Pani A. Martyniak i Pani S. Dahlmanns.

 

 • „Europa  Unsere Geschichte 2”
 • „Grammatik zum Üben. Rozumiem co ćwiczę” Horst Jentsch
 • „Schreibe einen Brief an…“ Horst Jentsch

Egzamin Dyplomowy z Języka Niemieckiego Stałej Konferencji Ministrów Oświaty Republiki Federalnej Niemiec
(DSD I Prüfung der KMK)

13.03.2018 r. odbył się w naszej szkole po raz drugi egzamin DSD I (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy). Egzamin ten przygotowany jest przez KMK (Kultusministerkonferenz – Konferencja Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych) i jego zdanie odpowiada otrzymaniu certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1

Egzamin DSD I jest egzaminem państwowym, bezpłatnym,  przeprowadzanym co roku w marcu.

Składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej:

 1. część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
 2. część pisemna obejmuje:
  • produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
  • rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
  • rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu.

Test pisemny jest sprawdzany w Niemczech, a jego wyniki poznamy w czerwcu.

Egzamin ustny odbył się w naszym Gimnazjum 16.03.2018 r. W skład komisji weszli: przewodnicząca komisji Pani Violetta Auguścik, egzaminator Pani Aneta Martyniak, członek komisji Pani Sylwia Dahlmanns. Wszyscy uczniowie zdali egzamin ustny na poziomie B1.

Gratulujemy

                                                                                                       Aneta Martyniak

 

Zapraszamy Rodziców na zebranie  w dniu 22 marca o godzinie 17:00

Plan spotkania

17:00 – 17:10 Spotkanie na sali gimnastycznej dotyczące działań profilaktycznych podejmowanych w szkole w zakresie e papierosów – prowadzi Pani Małgorzata Bigaj. Prosimy o odpowiedzialne potraktowanie problemu, liczymy na obecność Rodziców.

17:10 – 17:30 Jak chronić dzieci przed nowymi zagrożeniami – prowadzi Pan Tomasz Gubała.

17:30 – Zebranie w klasach z wychowawcami

12 marca 2018 r. obchodziliśmy DZIEŃ MATEMATYKI. Tegoroczne święto przebiegało pod hasłem „Matematyka od kuchni”.

Na czwartej i piątej lekcji odbył się turniej matematyczny, w którym wykorzystano materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve.

I część to zawody dla klas: 3a, 3b, 3c, 4a, 4b. Z „kulinarnymi” zadaniami zmagały się trzyosobowe drużyny. Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:

I miejsce – kl. 4a

II miejsce – kl. 3b i kl. 4b

III miejsce – kl. 3a

IV miejsce – kl. 3c

II część to zawody dla klas: 5, 6a, 6b, 7a, 7b. Rywalizacja w tej grupie była bardzo wyrównana i konieczna była dogrywka. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – kl. 6a i 7a

II miejsce – kl. 5 i kl. 7b

III miejsce – kl. 6b

Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim drużynom i dziękuję za udział w zabawie.

Zofia Kondratowicz

 

Mamy dobrą informację dla wszystkich, którzy nie zdążyli na zbiórkę baterii i elektrogratów przed feriami – baterie i drobne zużyte „śmieci” elektroniczne (kable, podzespoły, gniazdka drobne AGD itp.) można przynosić do Zespołu Szkół w Przegini do Dnia Ziemi, czyli do 22 kwietnia!

Zostało nam jeszcze trochę słodkości….

A. Kochanik

Nauka jazdy na nartach i snowboardzie

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia zaprasza dzieci zamieszkałe w Gminie Jerzmanowice-Przeginia do udziału w jednodniowym kursie narciarskim w Spytkowicach, w celu nauki jazdy na nartach i snowboardzie. Kurs nauki będzie trwał 5 godzin. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 1-7 niepotrafiących jeździć na nartach / snowboardzie.
Naukę jazdy na nartach i snowboardzie przeprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy, zapewniając odpowiednią opiekę. Kurs pozwoli uczestnikom zdobyć i opanować podstawowe umiejętności jazdy na nartach i snowboardzie oraz zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na stokach narciarskich
i trasach narciarskich. Dzieci w ramach kursu objęte są dodatkowym ubezpieczeniem.

Zachęcamy do udziału.

Termin wyjazdu: Piątek dn. 16.03.2018r. godz. 7.00 – 18.00

Miejsce: Stok narciarski Kompleks „BESKID” w Spytkowicach, 34-745 Spytkowice 135A

Opłaty rodziców: 30 zł.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie:

 1. Oświadczenie – zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce i oświadczenie rodzica, że dziecko posiada odpowiedni strój na wyjazd tj. kurtka narciarska, spodnie narciarskie, rękawice i czapka narciarska

 2. Opłata rodzica

Dokumenty i opłatę należy dostarczyć do sekretariatu szkół.

Osoby, których dzieci nie uczęszczają do szkół na ternie Gminy Jerzmanowice-Przeginia proszoną są o dostarczenie dokumentów i opłaty do Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach,
ul. Centralna 97, 32-048 Jerzmanowice.

Zgłoszenia przyjmowana będą od dnia 13.03.2018r. godz. 8.00 do dnia 15.03.2018r. godz. 12.00

Uwaga:

 1. Każdy uczeń musi posiadać: kurtkę narciarską, spodnie narciarskie, rękawice i czapkę narciarską

 2. Wycieczka skierowana jest do uczniów, którzy nie brali udziału w realizowanym projekcie „Jeżdżę z głową”

Limit miejsc: 50

Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach z Filią w Szklarach = 13 miejsc

Szkoła Podstawowa w Przegini = 10 miejsc

Szkoła Podstawowa w Racławicach = 6 miejsc

Szkoła Podstawowa w Czubrowicach = 6 miejsc

Szkoła Podstawowa w Sąspowie = 6 miejsc

Szkoła Podstawowa w Gotkowicach = 4 miejsca

Osoby zamieszkałe na terenie gminy, a nieuczęszczające do szkół na terenie gminy = 5 miejsc

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Plik do pobrania:

Oświadczenie

W styczniu zakończyliśmy IX Edycję Programu Insta.Ling dla Szkół. To aplikacja pomagająca uczniom w systematycznej i skutecznej nauce słownictwa z języka angielskiego wraz z nauką poprawnej wymowy. W każdej edycji Programu Insta.Ling dla Szkół organizatorzy programu wyróżniają współpracujących Nauczycieli i Szkoły. Wyróżnienie to ma formę Certyfikatu dla Nauczyciela i Szkoły za wdrażanie innowacyjnych technologii w nauczaniu języków.

Aby takie Certyfikaty otrzymać muszą być spełnione określone kryteria związane z liczbą przydzielonych słówek do nauki oraz z osiągnięciami uczniów. Brana jest pod uwagę zarówno systematyczność nauki, jak i osiągane wyniki, czyli liczba przyswojonych słówek w rozliczeniu tygodniowym i miesięcznym.

Miło nam poinformować, iż w Edycji IX nasza szkoła, dzięki zaangażowaniu uczniów otrzymała Certyfikaty. Gratuluję uczniom biorącym udział w Programie i dziękuję za włożony wysiłek życząc dalszych sukcesów w X Edycji.

A.Kochanik

 

 

Zgłosiliśmy dziś szkołę do konkursu „Fabryka Pisanek”. Do wygrania liczne nagrody, ale przede wszystkim wspaniała zabawa!

Konkurs polega na plastycznym ozdobieniu 1,5 m styropianowych imitacji jaj wielkanocnych o średnicy 1m, przez 15 Grup z 15 małopolskich szkół podstawowych.

 

Czy zakwalifikujemy się do finałów – okaże się już 8 marca. Trzymajcie kciuki!

Strona konkursu: https://www.centrumserenada.pl/konkurs

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  w Przegini informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 na zebraniu wraz z przewodniczącymi klas została ustalona składka na Radę Rodziców w kwocie 45 zł. za pierwsze i drugie dziecko natomiast od trzeciego i kolejnego dziecka 30 zł

Na dzień 15 luty wpłaciło 86% uczniów. (179 osób na 208 uczniów) za co serdecznie dziękujemy.

W bieżącym roku szkolnym RR sfinansowała:

Paczki mikołajkowe dla uczniów:

Zakup paczek mikołajkowych rozdawanych podczas zabawy karnawałowej to kwota  4543,22 zł.

Dofinansowanie sprzętu sportowego dla szkoły:

Dofinansowanie zakupu strojów sportowych reprezentacji szkoły i sprzętu kwota 2000 zł.

Szafki dla uczniów:

Zamówiliśmy wspólnie z dyrekcją szkoły: 18 segmentów po 705,36zł, co daje kwotę 12 696,48zł, czyli 144 szafeczki dla uczniów (po dwóch uczniów na 1 szafeczkę). Szafki będą już do użycia w pierwszym dniu po feriach.

Kwota została pozyskana: 5000,00 budżet uczniowski; 4500,00 Środki RR(całej szkoły) uzbierane podczas ubiegłorocznego festynu „Trzy godzinki…”,   3196,48 zł środki RR (sp+gim). Z budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 2196,48 zł.

Zajęcia z języka angielskiego z wolontariuszami z  Euroweek Foundation.

Kwota 420zł (opłacone po 210zł z RR sp i 210zł z RR gim) pokryła koszty transportu wolontariuszy.

Rafał Kania

 

Podziękowania:

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna składają na półmetku roku szkolnego 2017/2018 podziękowanie

Radzie Rodziców oraz wszystkim Rodzicom angażującym się w życie szkoły.

Dziękujemy za znaczący wkład pracy, pomoc, wsparcie i osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja założonych celów. Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże uczniom w dalszym rozwoju.

Życzymy pełni satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć i powodzenia w życiu osobistym.

Małgorzata Bigaj, Przeginia 04 marca 2018r.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przegini informuje, że od
5 marca 2018r. przyjmowane są zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na
rok szkolny 2018/2019. Karty zapisu dziecka można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Przegini oraz ze strony internetowej www.sp.zsprzeginia.pl (zakładka – Rekrutacja 2018/2019).

Wypełnione karty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Pod koniec stycznia naszą szkołę odwiedzili wolontariusze z organizacji Euroweek, która skupia młodych ludzi z różnych krajów.

Podczas swojego pobytu w Zespole Szkół w Przegini wolontariusze prowadzili zajęcia w języku angielskim z uczniami realizującymi innowację z języka angielskiego. Wolontariuszem był Sangam z Nepalu oraz Tamara z Gruzji. Podczas zajęć, Sangam i Tamara, między innymi przeprowadzili warsztaty językowe, a także zapoznali uczniów Gimnazjum  z informacjami na temat swoich ojczyzn, młodsi uczniowie mieli zajęcia, które głównie polegały na nauce języka poprzez zabawę.

Mamy nadzieję, że będziemy jeszcze gościć wolontariuszy Euroweek w kolejnych latach, ponieważ były to niezapomniane chwile.

Agnieszka Paś

Paulina Kula

 

W ostatniej części fotograficznej (jesiennej) wpłynęło łącznie 90 zdjęć ostańców, w tym z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – 3 zdjęcia, z Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” – 18 zdjęć, a z Zespołu Szkół w Przegini – 69 zdjęć. Spośród nadesłanych fotografii jury wybrało 52 najciekawszych, z czego 37 ze szkoły w Przegini. Tym samym szkoła z Przegini zwyciężyła w ostatnim etapie części fotograficznej.

Pod takim hasłem, 9 lutego rozpoczęliśmy w naszej szkole zbiórkę zużytych baterii, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji. Tradycyjnie, w  Dniu Zakochanych (u nas wcześniej ze względu na ferie) 14 lutego 2018 organizowana jest już VIII edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling!”.

„W ramach akcji planujemy zebrać minimum 1 milion sztuk zużytych baterii, rozdając za nie słodkie serduszka: czekoladki, pierniki i lizaki oraz oczywiście walentynkowe kwiatki” –  mówi pomysłodawca akcji, ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski – „Od wielu lat w ramach „EkoWalentynek” udowadniamy, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety”.

W akcję zaangażowało się ponad 70 miejscowości w całej Polsce i tysiące wolontariuszy. Uczestnicy otrzymali bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii oraz wsparcie finansowe na zakup walentynkowych upominków. Po akcji zapewniony będzie bezpłatny odbiór zebranych baterii i elektrogratów, które następnie zostaną poddane procesowi recyklingu!

Akcja „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu firm: REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku SEiE sp. z o.o. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE S.A. – firmy te są liderami zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie.

Jeszcze za wcześnie, by mówić o rezultatach zbiórki. Jednak nie mamy wątpliwości, iż przy takim zaangażowaniu uczestników w całej Polsce uda się zebrać w ramach akcji nie milion, ale o wiele więcej zużytych baterii! Informacje o akcji w Polsce: http://cyclingrecycling.eu/aktualnosci/ekowalentynki-2018-czyli-kochamy-recykling

http://www.czaplinek.pl/content/i-ju%C5%BC-po-%E2%80%9Eeko-walentynkach%E2%80%9D

http://goldap.org.pl/2018/02/dwojka-informuje-ekowalentynkowy-superwynik

 

W naszej szkole inauguracja wydarzenia cieszyła się dużym zainteresowaniem. Tylko 9 lutego zebraliśmy prawie trzy pojemniki zużytych baterii oraz cały kosz drobnych elektrogratów. Zachętki, czyli lizakowe serducha smakowały najbardziej (rozdaliśmy ich ponad 100!). A to dopiero początek! Mamy dobrą informację dla tych uczniów, co nie zdążyli na zbiórkę przed feriami, ale i do wszystkich mieszkańców Przegini – baterie i drobny zużyte „śmieci” elektroniczne (kable, podzespoły, gniazdka drobne AGD itp.) można przynosić do Zespołu Szkół w Przegini do Dnia Ziemi, czyli do 22 kwietnia! Zostało nam jeszcze trochę słodkości….

Przypominamy, iż to nie pierwsza tego typu akcja w Zespole Szkół w Przegini przy współpracy ze wspierającymi nas partnerami. Jesienią przyłączyliśmy się do akcji Recykling daje owoce, w jej ramach zebraliśmy i oddaliśmy do recyklingu ok 200kg zużytego sprzętu elektronicznego. W zamian rozdawaliśmy pyszne owoce. Najważniejsza we wszystkich tego typu akcjach jest ich wartość edukacyjna – to zachęta do troski o najbliższe środowisko, o naszą planetę, o którą tak naprawdę powinniśmy dbać każdego dnia (min.in. poprzez segregację odpadów, o której niestety często zapominamy), to „wyrabianie nawyku” od najmłodszych lat, nie poprzez suchą teorię, ale właśnie dzięki takim eventom i ciekawym akcjom ekologicznym. A więc:

Razem dbajmy o Ziemię! Pamiętajcie – akcja trwa do 22 kwietnia!

DZIĘKUJĘ  wszystkim, którzy przyłączyli się do zbiórki, a także dziewczętom z klasy V oraz przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego za pomoc podczas organizacji zbiórki, zaś Pani Marioli Zając za zorganizowanie stoiska J. Podziękowania kieruję również do partnerów akcji – firm wspierających oraz pomysłodawcy i ogólnopolskiego koordynatora EkoWalentynek i innych ekologicznych działań Pana Dominika Dobrowolskiego, mając nadzieję na dalszą współpracę.

 

Koordynator akcji w szkole: Agnieszka Kochanik

9 lutego 2017 roku w bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas I a i I b.

Na  uroczystości pojawili się także goście: pan wójt Adam Piaśnik oraz dyrektorzy szkoły: pan Robert Luty i panie Małgorzata Bigaj i Tatiana Saternus.
Z okazji pasowania uczniowie z klasy VII a przygotowali inscenizację o tym, jak ważne jest czytanie w życiu każdego człowieka i czym może grozić, jeśli się tego nie robi. Najważniejsza postać przedstawienia – doktor Paj-Chi-Wo udowodnił, że wszystkie cierpienia i problemy, z jakimi przyszły do niego baśniowe postaci powoduje wirus o tajemniczej nazwie NCT- czyli nieczytelnictwo. Jego rozprzestrzenianiu może zaradzić tylko czytanie. Wobec tego nasze pierwszaki zobowiązały się, że będą od dziś wypożyczać książki, korzystać z ich mądrości i rad i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z jej zbiorami, regulaminem i zasadami wypożyczania.
Bibliotekarka wręczyła każdemu książkę i od tej chwili dzieci stały się czytelnikami naszej biblioteki.
Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom z rąk pana wójta.

Pan wójt podzielił się uwagami na temat wartości książek, mówił o tym, co sam lubi czytać, zachęcił młodych do częstego obcowania z książką i pochwalił aktorów z klasy siódmej.

Na zakończenie pan dyrektor przeczytał opowiadanie „Chory kotek”.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz Zespół Szkół w Przegini serdecznie zapraszają uczniów do udziału w ostatniej części gminnego projektu o ostańcach „A one wciąż trwają…. Ostańce w Gminie Jerzmanowice-Przeginia”.

Po zakończeniu części fotograficznej jury wybrało ponad 100 najciekawszych zdjęć, spośród których przesyłamy każdej szkole po 20 fotografii obejmujących 4 pory roku do interpretacji plastyczno-literackiej.

DRODZY UCZNIOWIE! Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie – wybierzcie fotografie i stwórzcie prace plastyczne (w dowolnej technice, o wymiarze A3) lub prace literackie (dowolna forma, prozą lub wierszem) inspirowane danymi zdjęciami.

 

Przypominamy, iż część plastyczno-literacka ma charakter konkursu indywidualnego, którego celem jest wybranie 3 najlepszych prac (plastycznych i literackich) w każdej kategorii wiekowej (klasy 1-3, klasy 4-7 i gimnazjum).

Podpisane prace (imię, nazwisko autora i opiekuna szkolnego, szkoła, numer interpretowanego zdjęcia) wraz z wydrukowanym oświadczeniem (załącznik w regulaminie) wypełnionym przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka należy dostarczyć na świetlicę Zespołu Szkół w Przegini, do 30 kwietnia.

Dokładne informacje dotyczące szczegółów tej części konkursu znajdują się w załączonym wyciągu z regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Mariola Zając  – 608 158 920

Agnieszka Kochanik – 505 054 690

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!​

 

Regulamin Gminnego Projektu – A one wciąż trwają…

My już jesteśmy gotowi! A Wy?

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

DBI 2018 obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Zespół Szkół w Przegini przystąpił do obchodów DBI. Przeprowadzimy następujące działania:

 1. Rozpropagowane akcji w formie plakatów i informacji promujących bezpieczeństwo w sieci, propagowanie hasła kampanii 2018.
 2. Umieszczenie informacji na temat DBI na przedszkolnej i szkolnych stronach internetowych.
 3. Informacja dla rodziców na stronach internetowych przedszkola i szkół o platformie e-learning – kurs Fundacji Orange dla rodziców o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie.
 4. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety nt. cyberprzemocy
 5. Zajęcia dla uczniów nt. cyberprzemocy przeprowadzona przez pracownika MCDN
 6. Spotkanie z rodzicami nt. cyberprzemocy przeprowadzone przez pracownika MCDN
 7. W przedszkolu i we wszystkich klasach odbędą się zajęcia edukacyjne z wychowawcami dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
 8. W czasie lekcji informatyki i zajęć komputerowych uczniowie odbędą kursy dla dzieci i młodzieży o bezpieczeństwie w Internecie.
 9. Przeprowadzony będzie konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. W czasie zajęć dzieci z przedszkola z pomocą nauczycieli przygotują prace plastyczne. Prace zostaną zaprezentowane w formie wystaw na szkolnych korytarzach.
 10. W klasach lekcyjnych i na korytarzach zostaną przygotowane gazetki ścienne na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci.
 11. Rodzice otrzymają ulotki przygotowane przez nauczycieli informatyki nt. zagrożeń w Internecie, sygnałów uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu.

 

 

Projekt dla uczniów i innych grup zorganizowanych – bezpłatne ZWIEDZANIE KRAKOWA Z PRZEWODNIKIEM w czasie ferii!!!

Dla zainteresowanych – dzieci wraz z rodzicami / opiekunami podajemy kontakt do przewodnika: p. Zbigniew Puczek, tel. 600825427. Termin zwiedzania 17.02.2018r.

Od dnia 5 lutego (poniedziałku) rozpoczną się prace remontowe związane z wymianą głównych drzwi wejściowych do szkoły.  Do zakończenia prac wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy proszeni są o korzystanie z drzwi wejściowych od strony szkoły podstawowej.

Osoby parkujące przed szkołą proszone są o korzystanie z parkingu przy sali gimnastycznej.

 

!!! ZWIASTUN !!!

Po udanej jesiennej akcji ekologicznej „Recykling daje owoce” ruszamy z kolejnym działaniem edukacyjnym w naszej szkole! Przygotuj się na wielkie zbieranie! Tym razem baterii i drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

„W lutym 2018 rusza VIII edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling”. W Dniu Zakochanych, 14 lutego 2018 zainaugurujemy naszą akcję, rozdając w ponad 70 miejscowościach: czekoladki, pierniki i lizaki w kształcie serca oraz oczywiście walentynkowe kwiatki, a to wszystko w zamian za przynoszone zużyte baterie oraz drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny”  – informuje pomysłodawca akcji – Dominik Dobrowolski – Od wielu lat w ramach „EkoWalentynek” pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, na to najwspanialsze uczucie, zasługuje również Ziemia. Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat jest najlepszym dowodem miłości do naszej planety. Zbiórkę baterii i elektroodpadów będziemy prowadzić do 22 kwietnia 2018 roku, czyli do Dnia Ziemi! W akcji mogą wziąć udział: szkoły, ośrodki kultury, organizacje społeczne, samorządy, firmy oraz media. Uczestnicy akcji otrzymują bezpłatne pojemniki do zbiórki baterii, dostają wsparcie finansowe na zakup walentynkowych upominków, a po akcji zapewniony jest odbiór zebranych baterii i elektroodpadów”.

Tak jak w poprzednich edycjach partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu baterii oraz elektroodpadów.

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA Inaugurację zbierania baterii i drobnego zużytego sprzętu w naszej szkole zorganizujemy 9 lutego, w piątek zanim uczniowie poddadzą się błogiemu, wytęsknionemu feryjnemu odpoczynkowi J. Tylko w tym dniu będziemy rozdawać słodkie upominki!

Warto wiedzieć

W 2016 roku wprowadzono na rynek 12 585 ton zużytych baterii (baterii przenośnych). Zebrano 4.756 ton – czyli 39%. Polska nie osiągnęła wymaganego 45% prawem poziomu zbiórki. Może to spowodować nałożenie przez Komisję Europejską na nasz kraj finansowych kar. Jest wciąż sporo w Polsce przedsiębiorców, którzy sprzedają – czyli wprowadzają na rynek baterie, ale nie wywiązują się z obowiązku prowadzenia i finansowania zbiórki baterii. Dlatego tak ważna jest powszechna i skuteczna edukacja ekologiczna, począwszy od obywateli, kończąc właśnie na przedsiębiorcach. Z drugiej strony, to właśnie firmy, które łamią prawo, powinny być ukarane, najlepiej finansowo, tak aby zapewnić środki na zbiórkę i recykling zużytych baterii.

W roku 2017 sprzedaż baterii wzrosła w Polsce – zatem wzrasta także problem z ich zbieraniem. Szacuje się, że w tym roku będziemy zobowiązani, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zebrać ok. 6.000 ton zużytych baterii.

W ramach „EkoWalentynek” prowadzimy też od trzech lat zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zsee) – czyli elektroodpadów. W Polsce w roku 2015 mieliśmy obowiązek zbiórki i recyklingu 35% zsee. Tu możemy pochwalić się lepszym wynikiem, bo cel został przekroczony (38%). Obowiązkowy poziom zbierania w 2016 i 2017 wynosił już 40%, to stanowiło ok. 210 tys. ton elektroodpadów. W roku 2018 zgodnie z prawem Polska ma obowiązek zebrać 50% zsee, a następnie każdego roku wrasta obowiązkowy poziom zbiórki o 5% – tak aby osiągnąć 65% zbiórki zsee. To jest wyzwanie zarówno dla samorządów, firm prowadzących zbiórkę oraz obywateli.

Wciąż duży problem to wyrzucanie zsee oraz zużytych baterii z innymi odpadami komunalnymi. Dlatego tak ważna jest dalsza edukacja ekologiczna, przestrzeganie prawa oraz walka ze złymi praktykami.

Największy problem z recyklingiem nadal stanowi nielegalna rozbiórka elektroodpadów przez „złomiarzy”. Sprzęt nie trafia do legalnego systemu, czyli do profesjonalnych firm, które rozkładają zsee na drobne elementy, nie zanieczyszczając przy tym środowiska. Złomiarze niestety wyciągają, co wartościowsze fragmenty, przede wszystkim metale: aluminium czy miedź, a reszta ląduje na dzikich wysypiskach, w lasach, rowach … .

Liderami zbiórki i recyklingu zsee w Europie są kraje skandynawskie, w których już kilka lat temu zbierano rocznie kilkanaście kg elektroodpadów na mieszkańca – czyli osiągano poziom powyżej 50% recyklingu. W ogonie stawki są nowe kraje Unii oraz Portugalia i Grecja, gdzie recykling jest na niskim poziomie.

Warto pamiętać

Co możemy zrobić z elektroodpadami? Możemy oddać je w sklepie przy zakupie nowych sprzętów AGD, IT, RTV. Często organizowane są edukacyjne akcje m.in EkoWalentynki, czy zbiórki elektroodpadów przez gminy.

Na terenie miast i gmin zlokalizowane są też tzw PSZOK-i – czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie bezpłatnie można odstawić swoją np. starą lodówkę. Na rynku funkcjonują również profesjonalne firmy odbierające duże elektroodpady bezpośrednio z domów. Za wyrzucanie zsee w miejsca do tego nieprzeznaczone grozi kara do 5 tys zł!

Akcja „EkoWalentynki – czyli kochamy recykling” organizowana jest dzięki pomocy i zaangażowaniu firm, które są liderami zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie:

REMONDIS Electrorecycling,

Electro-System Organizacja Odzysku SEiE sp. z o.o.

ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE S.A. i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Firmy te są liderami zbiórki i recyklingu baterii i elektroodpadów w Polsce i Europie.

Pomysłodawcą i ogólnopolskim koordynatorem EkoWalentynek jest ekolog i  podróżnik Dominik Dobrowolski  www.cycling-recycling.eu

Akcję pomaga także organizować https://www.facebook.com/ekolandia.edu .

 

 

Dzień Babci i Dziadka to jedna z ważniejszych dat w kalendarzu chyba każdego dziecka. Dnia  22 i 23 stycznia klasy pierwsze pod kierunkiem swoich wychowawczyń p. K. Cudejko  i p. G. Sołtysik z wielką radością gościły w naszej szkole niezwykłych gości: Babcie i Dziadków z okazji ich święta. Na tle pięknej dekoracji życzenia złożyli: dyrekcja, wychowawczynie, a przede wszystkim wnuczęta. Cała szkoła rozbrzmiewała radosnym śpiewem, pięknymi wierszami i inscenizacjami z dużą dozą humoru. Przedstawienia przerywane było gromkimi brawami. Po odśpiewaniu tradycyjnych „Stu lat” wnuki wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane serduszka, portrety i kwiaty. Po tych wzruszających chwilach rodzice wraz z wychowawczyniami zaprosili Szanownych Gości na słodki, pięknie przygotowany poczęstunek. Uroczystość przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze, także dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców.

Dziękujemy! Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy raz jeszcze dużo zdrowia, radości i dumy z sukcesów wnuków.

G. Sołtysik K. Cudejko

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości:

 • w klasie 1a 
 • w klasie 1b

 

„Jeśli nie chcesz mojej zguby, 
        Krokodyla daj mi, luby.”

 

       10 stycznia 2018 roku uczniowie klas siódmych wybrali się, wraz z p. Marią Sygulską i Magdaleną Stefańską – Całus, do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na komedię Aleksandra Fredry ” Zemsta „.

       Budynek teatru zrobił na nas duże wrażenie. Podobał się nam zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Zachwyciły nas szerokie korytarze, piękne żyrandole i schody oraz szczególna atmosfera tej imponującej budowli.

      Po zajęciu miejsc, czekaliśmy zniecierpliwieni na rozpoczęcie przedstawienia, które zostało wyreżyserowane przez Annę Augustynowicz.

      Obejrzeliśmy sztukę w nowatorskiej wersji. Aktorzy mieli na sobie współczesne ubrania w odcieniach szarości i czerni. Kolorystyka scenografii również utrzymana była w ciemnych barwach.

      Zwróciliśmy szczególną uwagę na grę aktorów, którzy świetnie operowali głosem, dzięki czemu znakomicie oddali cechy odtwarzanej przez siebie postaci.  

       Dodatkową atrakcją wycieczki było również obejrzenie wystawy szopek, które wzięły udział w 75. Jubileuszowym Konkursie Szopek Krakowskich zorganizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

 

 

Gratulacje dla Jakuba Misteli z kl Vll b za zajęcie l m. oraz Kingi Chajduły z kl lV a za zajęcie ll m. w gminnym konkursie na ozdobę świąteczną

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
23.01.2018 (wtorek) godz. 18.30,
 Zespół Szkół w Przegini, sala nr 6

 • Omówienie  wyników komputerowej oceny wad postawy ciała
 • Organizacja bezpłatnych zajęć terapeutycznych   dla klas VII SP.

ZAPISY TYLKO  NA TYM SPOTKANIU !

N.Z.O.Z Krakowski Ośrodek
Diagnostyki Kręgosłupa
ul. Krakowska 39
31-062 Kraków
NIP 945-18-80-491
KS REJ. NZOZ 000000006733/01
NFZ 061/200493
tel.: +48 12 421 39 39; 501 244 651
kodk@kodk.pl   www.kodk.pl

Ogłaszamy konkurs na zapowiedzi telefoniczne!

Jeśli chcesz zostać naszym lektorem i każdy kto zadzwoni do szkoły usłyszy Twój głos – zgłoś się do konkursu. Wystarczy, że nagrasz zapowiedź telefoniczną. Osoba z najlepszą dykcją i pięknym głosem zostanie wybrana i będzie nas „reprezentować” w rozmowach telefonicznych. Masz czas do 31 stycznia!

Już niedługo osoby dzwoniące do szkoły usłyszą:

Witamy w Zespole Szkół w Przegini. Wybierz odpowiedni numer wewnętrzny: 1 – Sekretariat, 2 …

Nagrany plik dźwiękowy prześlij na adres zsprzeginia@gmail.com lub przynieś na nośniku CD/pendrive do swojego nauczyciela zajęć komputerowych.

Tekst jaki należy nagrać, to:

Witamy w Zespole Szkół w Przegini. Wybierz odpowiedni numer wewnętrzny:
[3 sekundy przerwy] jeden – sekretariat
[3 sekundy przerwy] dwa – sekretariat podstawówka
[3 sekundy przerwy] trzy – wicedyrektor
[3 sekundy przerwy] cztery – księgowość
[3 sekundy przerwy] pięć – dyrektor
[3 sekundy przerwy] sześć – pedagog
[3 sekundy przerwy] siedem – przedszkole

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział Gminnym Konkursie  Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych ,,Zaśpiewajmy Jezusowi…” organizowanym przez Zespół Szkół w Jerzmanowicach  przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury pod patronatem Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji  Świąt Bożego Narodzenia, integracja międzyszkolna uczniów, rozbudzanie zainteresowań muzycznych oraz prezentacja talentów muzycznych.

30 listopada w szkole w Przegini odbył się Szkolny Konkurs Kolęd w którym komisja wysłuchała  i oceniła 25 uczestników. Do etapu gminnego Komisja wyłoniła osoby, które reprezentowały Zespół Szkół w Przegini :

Kategoria klas I- III SP

 Nikola Piątek klasa II – śpiew

Sara Mosurek klasa II – akompaniament na flecie poprzecznym

Maja Piera klasa IIIC

Kategoria klas IV – VII SP

Zofia Solecka klasa VIIB

Milena Solecka klasa VIIB

Kategoria Gimnazjum:

Martyna Klich klasa IIB

Oliwia Sioła klasa IIA

Jury oceniało występy  solistów ,  zwracając uwagę na: Poprawność wykonania(artykulacja, dykcja, intonacja), pomysłowość i oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny oraz na dodatkowe atuty (strój, rekwizyty)

Laureatami tegorocznej edycji konkursu  z Zespołu Szkół w Przegini zostali:

Maja Piera – II miejsce w kategorii klasy I- III SP

Nikola Piątek –  III miejsce w kategorii klasy I – III SP

 Martyna Klich – I miejsce w kategorii Gimnazjum

Oliwia Sioła – II miejsce w kategorii Gimnazjum

Laureatom i uczestnikom konkursu gratuluję i życzę dalszych sukcesów artystycznych.

Lucyna Izdebska

W czwartek uczniowie realizujący innowację z języka angielskiego mieli okazje spotkać Thomasa,
który odwiedził nasza szkołę w ramach współpracy ze szkołą językową Project Travel z Katowic.
Thomas jest rdzennym Australiczykiem i przedstawił naszym uczniom fakty i ciekawostki na temat
swojej ojczyzny. Sporo emocji wzbudziły informacje na temat groźnych zwierząt zamieszkujących
Australię. Cała prezentacja odbyła się oczywiście w języku angielskim. Na koniec spotkania młodzież
miała za zadanie napisać krótką historyjkę w języku angielskim wykorzystując australijski slang, z
którym zapoznał nas Thomas. Powstały naprawdę ciekawe opowiadania :).

Paulina Kula

Agnieszka Paś

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się prace remontowe związane z podjazdem od strony wejścia do przedszkola. Prace wiążą się z planowaną modernizacją przedszkola. Przez kilka dni wejście od strony przedszkola będzie zamknięte. Nie będzie też można schodzić po schodach i przechodzić do szkoły od strony placu zabaw. 

08 grudnia w naszej szkole odbyły się warsztaty świąteczne, które zorganizowały i przeprowadziły wychowawczynie świetlicy szkolnej. W zajęciach uczestniczyła bardzo liczna grupa uczniów z klas I–VI.

Zakupiono liczne materiały plastyczne, które umożliwiły uczniom stworzenie świątecznego lampionu, według własnego pomysłu.

Podczas wykonywania lampionów widoczne było duże zaangażowanie uczestników oraz ogromna chęć osiągnięcia założonego celu. Twórczość uczestników okazała się bardzo różnorodna i niekonwencjonalna. Pozwoliło to na stworzenie pięknych ozdób.

Własnoręcznie wykonane lampiony uczniowie zabrali ze sobą do domów.

Mamy nadzieję, że kolejne, tego typu, zajęcia w świetlicy szkolnej będą się cieszyły równie wielką popularnością.

 

Dziesięciu uczniów z klas IV – VI wzięło udział w konkursie profilaktycznym „Bezpieczna Sieć”, zorganizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień i Ośrodek Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików w Krakowie.

Konkurs polegał na napisaniu listu do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać.

Jak podali organizatorzy na konkurs wpłynęło 1344 prac z województwa małopolskiego.

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom za zaangażowanie w napisaniu konkursowych listów.

Szczegółowe wyniki turnieju zostały opublikowane na stronie internetowej organizatora www.kstu.pl.

 

W świątecznym nastroju…

w takim nastroju udaliśmy się w piątek na wycieczkę do Krakowa.

Naszym celem było obejrzenie filmu i szopek krakowskich. Gród Kraka cały przeniknięty jest atmosferą nadchodzących Świąt: ogromne bombki na Plantach, choinka, szopki, wreszcie kiermasz. Trudno nie poddać się tej magii, a jej dopełnieniem był pokaz filmu „Listy do M 3 ” w Galerii Kazimierz.

W czasie oglądania mogliśmy nie tylko pośmiać się, ale także wzbudzić refleksje nad tym, jakie wartości są w życiu najważniejsze.

 

 

Serdecznie  dziękujemy  UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM naszej szkoły za okazane serce i udział w akcji SZLACHETNA PACZKA.  W tym roku obdarowywaliśmy jedną z rodzin, która na co dzień boryka się z wieloma problemami, zwłaszcza zdrowotnymi. Oprócz pomocy materialnej podarowaliśmy rodzinie radość i szczęście.

Udział w akcji był lekcją wrażliwości, empatii i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Większość z Was odrobiła tę lekcję na szóstkę.

W imieniu naszej rodziny serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Samorząd Uczniowski

 

Drodzy uczniowie i rodzice!

Samorząd szkolny oraz organizatorzy serdecznie zapraszają uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-7) do udziału w przygotowanym przez Europejskie Forum Młodzieży programie edukacyjnym „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach wolontariatu europejskiego. Projekt szkoleniowy ma na celu doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego oraz umiejętności społecznych potrzebnych do międzynarodowej współpracy takich jak przewodzenie, autoprezentację, pracę w zespole. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność. EUROWEEK to interaktywne warsztaty, gry symulacyjne i praktyczne ćwiczenia. Wolontariusze goszczeni w ramach programu „Euroweek” to najlepsi kandydaci wybrani z tysięcy osób z całego świata, zgłaszających się do programu. Posiadają oni duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Projekt „Euroweek” uznawany jest przez młodzież i nauczycieli jako jeden z najciekawszych programów edukacyjnych w Polsce.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie. Obóz odbędzie się w malowniczo położonych  górskich miejscowościach na Ziemi Kłodzkiej. Cena za 5-dniowy pobyt /ok 550zł600zł.

W cenie uwzględniono :

 • zakwaterowanie;
 • wyżywienie 3 x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja)
 • koszt dojazdu (uzależniony od liczby uczestników; środek transportu do dyspozycji na miejscu) + wycieczka

Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy, native speakerów z całego świata są bezpłatne.

Termin wyjazdu: 18-22 czerwca, 2017r. (ostatni tydzień roku szkolnego).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje oraz zapisy u p. L. Sępka, p. Tatiany Saternus, p. Agnieszki Kochanik do 12 grudnia 2017r. wraz z zaliczką w wysokości 100zł.

 Deklaracja  do pobrania

 

Ostańce w Gminie Jerzmanowice- Przeginia w czterech porach roku

O niepowtarzalnym uroku naszej gminy decyduje przepiękny, zróżnicowany krajobraz ze skalistymi wzgórzami, ostańcami, malowniczymi dolinami oraz bogatą roślinnością. W wyniku procesów krasowych powstały liczne formy powierzchniowe i podziemne, charakterystyczne dla wyżyny – przedziwnie nieraz ukształtowane skały wapienne – grzebienie, iglice, dziurowce, bramy itp. Ich kształty przywołują nieraz obraz przedmiotów, postaci czy zwierząt, co niejednokrotnie znalazło zastosowanie w ich nazwach. Wzniesienia z ostańcami są doskonałymi punktami widokowymi, z którymi można podziwiać wiele przepięknych, pełnych uroku zakątków.

Piękno naszej okolicy z charakterystycznymi dla niej ostańcami starają się uchwycić w obiektywie uczniowie naszej gminy w ramach pierwszej, fotograficznej części gminnego projektu o ostańcach organizowanego przez Gminę Jerzmanowice- Przeginia oraz Zespół Szkół w Przegini, obejmującego 4 etapy:

 • etap pierwszy „Ostańce w zimowej szacie”
 • etap drugi i trzeci „Ostańce w wiosennej inspiracji i letnie impresje wśród ostańców”
 • etap czwarty „Ostańce w jesiennych barwach”

Dotychczas rozstrzygnięto trzy etapy części fotograficznej. Przypomnijmy: najciekawsze zdjęcia zostały wykonane przez uczniów z Zespołu Szkół w Przegini (zwycięzca edycji zimowej) i Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Sąspowie (zwycięzca edycji wiosenno-letniej), dodatkowo wyróżnione zostały zdjęcia 2 uczennic z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.Ostatni, jesienny etap części fotograficznej zakończył się 3 grudnia. Mamy nadzieję, że i tym razem zainteresowane projektem szkoły nie zawiodły.

28 listopada Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia p. Adam Piaśnik wraz z koordynatorami projektu wręczył uroczyście nagrodę dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Sąspowie za przesłanie najciekawszych zdjęć z etapu wiosenno-letniego. Dyplomy z rąk Wójta otrzymali także uczniowie tej szkoły, jako autorzy tych zdjęć.

Do tej pory dwie zwycięskie szkoły otrzymały gry i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 800zł ufundowane przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia.

Przypominamy również, że wśród wszystkich nadesłanych zdjęć jury wybiera w każdym z etapów te najciekawsze. I tak, w etapie wiosenno- letnim wyróżniono zdjęcia następujących uczniów:

Sąspów

 1. Natan Dromundo-Pęgiel
 2. Daniel Fira
 3. Michał Kemona
 4. Olga Krzysztonek
 5. Nikodem Pęcak
 6. Alan Piwowarczyk
 7. Wiktor Rusek
 8. Szymon Woszczek

 Jerzmanowice

 1. Lena Giermek
 2. Olga Sarota

Przeginia

 1. Daniel Krzyszczuk
 2. Dominik Furman
 3. Gabriel Luty
 4. Kacper Zmysło
 5. Kornel Kozera
 6. Jakub Mistela
 7. Jakub Mosurek
 8. Maciej Roś
 9. Magdalena Kochanik
 10. Maja Kochanik
 11. Martyna Klich
 12. Natalia Baran
 13. Natalia Klich
 14. Natalia Tyliba
 15. Aleksander Zając
 16. Wiktoria Zając
 17. Oliwier Kania
 18. Seweryn Kania
 19. Natalia Gałka
 20. Tobiasz Sroka
 21. Wiktor Baranek
 22. Oliwia Sioła
 23. Bigaj Kamil

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

 Już wkrótce rozstrzygniecie ostatniego już, jesiennego etapu oraz ostateczne podsumowanie części fotograficznej.

Drodzy uczniowie! Jeśli jeszcze nie dołączyliście do projektu podczas części fotograficznej, możecie to zrobić w kolejnej części: plastyczno-literackiej, która rozpocznie się w styczniu 2018!

Już teraz serdecznie zapraszamy Was do udziału!Szczegóły niebawem na stronie internetowej Zespołu Szkół w Przegini!

 

koordynatorzy projektu

Agnieszka Kochanik, Mariola Zając