W ostatniej części fotograficznej (jesiennej) wpłynęło łącznie 90 zdjęć ostańców, w tym z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach – 3 zdjęcia, z Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” – 18 zdjęć, a z Zespołu Szkół w Przegini – 69 zdjęć. Spośród nadesłanych fotografii jury wybrało 52 najciekawszych, z czego 37 ze szkoły w Przegini. Tym samym szkoła z Przegini zwyciężyła w ostatnim etapie części fotograficznej.

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień