W ostatnich dniach uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w szeregu działań promujących poprawne posługiwanie się językiem polskim.

 Oto one:

  1. Uczniowie klas I-III wykonywali ilustracje do wierszyka – „łamańca językowego”. Wszystkie, bardzo starannie wykonane i kolorowe rysunki, można obejrzeć na korytarzu drugiego piętra szkoły podstawowej oraz w świetlicy szkolnej.
  1. Zadaniem uczniów klas IV-VI było napisanie opowiadania o dowolnej treści zawierającego jak najwięcej wyrazów z przydzieloną głoską. Znajdują się one w bibliotece szkolnej. Zachęcamy do ich przeczytania.
  1. „Mój język świadczy o mnie – wypowiadamy wojnę wulgaryzmom” – to hasło, które znalazło się na plakatach przygotowanych przez uczniów klas IV-VI. Kolorowe plakaty zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do sal lekcyjnych poszczególnych klas.
    Można je obejrzeć poniżej.
  1. W świetlicy szkolnej została przygotowana ekspozycja myśli o języku.
  1. Informujemy również o odbywających się przez cały rok szkolny zajęciach świetlicowych „Cała szkoła czyta…”. Polega ona na czytaniu w świetlicy szkolnej fragmentów ulubionych książek (proponowanych przez uczniów lub wychowawczynie świetlicy).

                                                                                    Maria Sygulska
Magdalena Stefańska – Całus

Dzwonki
1. 8.00 – 8.45
2. 8.50 – 9.35
3. 9.45 – 10.30
4. 10.45 – 11.30
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35 – 13.20
7. 13.30 – 14.15
8. 14.20 – 15.05
Stan powietrza
Zdrowa Szkoła
Autobus

Codziennie rano:
● 7.40 Przeginia od Ostrej Góry (uczniowie wsiadają na przystanku Ostra Góra, Skotnica, Stara szkoła)

Po południu:
● 13.30  I kurs
● 15.15  II kurs

Z życia szkoły
Gazetka Szkoły
2018 marzec/kwiecień